Mittayksiköt, luku 10 Lämpö:

Fahrenheit-asteikko

Fahrenheit-asteikkoa käytetään Yhdysvalloissa ja eräissä muissa maissa. Esimerkiksi Yh­dis­ty­nees­sä kuningas­kunnassa se on jo pitkälti väistynyt celsiusasteiden tieltä.

Fahrenheit-asteikon nykyisessä määrittelyssä käytetään apukäsitettä rankineaste, jonka tunnus on °R ja jonka suuruus on määritelmän mukaan (5/9) K = 0,5 K ≈ 0,556 K. Rankine­aste on periaatteessa termodynaamisen lämpötilan yksikkö. Fahrenheit-asteikko on mää­ri­tel­ty niin, että sen nollakohtana on celsiuslämpötila −32 °C ja yksikkönä fahrenheit­aste °F, joka on samansuuruinen kuin rankineaste. Periaatteessa asteikolla ilmaistava lämpötila on oma suureensa, fahrenheitlämpötila, joka on celsiuslämpötilasta ja siten epäsuorasti termo­dynaa­mi­ses­ta lämpötilasta johdettu suure.

Täten fahrenheitlämpötilaa tF vastaava celsiuslämpötila on (5/9)((tF/°F) − 32) °C, ja celsiuslämpötilaa tC vastaava fahrenheitlämpötila on ((9/5)tC/°C + 32) °F.