Mittayksiköt, luku 10 Lämpö:

Lämpötilojen vastaavuudet

Koska termodynaaminen lämpötila, celsiuslämpötila ja fahrenheitlämpötila ovat kolme eri suuretta, niiden välillä on vastaavuus, ei yhtäläisyyttä. Siksi olisi oikein käyttää vastaavuus­merkkiä ”≙” niiden arvojen välillä, esimerkiksi 20 °C ≙ 293,15 K. On kuitenkin tavallista käyttää yhtäläisyysmerkkiä, esimerkiksi 20 °C = 293,15 K, ja tämä sallitaan SFS:n ”SI-oppaassa”.