Mittayksiköt, luku 10 Lämpö:

Lämpötilakertoimet

Lämpötilakertoimet ilmoittavat jonkin suureen (pituuden, tilavuuden, paineen) suhteellisen muutoksen lämpötilan muutosta kohti. Esimerkiksi pituuden lämpötilakerroin ilmoittaa pituuden suhteellisen muutoksen (pituuden muutos jaettuna alkuperäisellä pituudella) lämpötilan muutosta kohti. Koska suhteellinen muutos ilmoitetaan pelkällä luvulla, lämpötilakertoimien yksikkö on käänteiskelvin (1/K eli K⁻¹).