Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Sähkövirta

Tarkassa kielenkäytössä voidaan erottaa toisistaan sähkövirta ilmiönä ja sähkövirran voimakkuus, joka on sitä kuvaava suure. Yleensä kuitenkin jälkimmäistäkin sanotaan sähkövirraksi, koska sekaantumisen vaaraa ei juuri ole.

Nimi ampeeri (lausutaan usein [amppeeri])
Englanniksi ampere
Tunnus A
Määritelmä Uusi määritelmä (20.5.2019 alkaen):
Alkeisvaraus (e) on 1,602 176 634 × 10⁻¹⁹ C. Tämä määrittelee ampeerin (A), koska coulombi (C) on määritelmän mukaan ampeerisekunti (A s).

Vanha määritelmä:
Sellainen ajallisesti muuttumaton sähkövirta, joka kulkiessaan kahdessa suorassa yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ja ohuessa johtimessa, joiden poikkileikkaus on ympyrä ja jotka ovat yhden metrin etäisyydellä toisistaan tyhjiössä, aikaansaa johtimien välille 2 × 10⁻⁷ newtonin voiman metriä kohti.

AsemaSI-perusyksikkö
Kerrannaisiamilliampeeri (mA), mikroampeeri (μA), kiloampeeri (kA)
EsimerkkiTähän tarvitaan 10 A:n sulake.