Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Virrantiheys

Virrantiheys on (sähkö)virta pinta-alaa kohti, joten sen samakantainen yksikkö on ampeeri neliömetriä kohti (C/m²).