Mittayksiköt, luku 6 Avaruus:

Pinta-ala

Neliömetri

Nimi neliömetri (arkikielessä usein neliö)
Englanniksi square meter (UK: square metre)
Tunnus
AsemaSI-johdannaisyksikkö, pinta-alan perusyksikkö SI:ssä
Kerrannaisiacm², mm², a, ha, km² (ks. tekstiä alla)
Esimerkki Asunnon asuinpinta-ala on 129 m²

Neliömetrin kerrannaiset

Kuten kohdassa Yksiköiden potenssit kuvattiin, neliömetristä ei muodosteta kerrannaisia sillä tavoin kuin SI-yksiköistä yleensä. Ei käytetä esimerkiksi millineliömetriä. Sen sijaan käytetään seuraavia:

Neliömetrin kerrannaisia
Nimi Tunnus Merkitys
neliökilometri km² 10⁶ m² = 100 ha
hehtaari ha 10⁴ m² = 100 a
aari a 10² m² = 100 m²
neliösenttimetri cm² 10⁻⁴ m² = 100 mm²
neliömillimetri mm² 10⁻⁶ m²
neliömikrometri μm² 10⁻¹² m²
barn b 10⁻²⁸ m² = 100 fm²
neliöfemtometri fm² 10⁻³⁰ m²

Anglosaksiset pinta-alan yksiköt

Anglosaksisessa järjestelmässä pinta-alan yksiköinä käytetään anglosaksisten pituusyksiköiden neliöitä. Tästä poikkeaa eekkeri, joka on 66 × 660 jalkaa.

Anglosaksisia pinta-alan yksiköitä
Suomeksi EnglanniksiLyhenne Merkitys
neliömaili square mile sq. mi., mi.² 2 589 988,110 34  m² ≈ 2,59 km²
eekkeri acreacre 4 046,856 422 4 m² ≈ 40,5 a
neliörod square rod sq. rod, rod²25,292 852 64 m²
neliöjaardi square yard sq. yd., yd.² 0,836 127 36 m²
neliöjalka square foot sq. ft., ft.²0,092 903 04 m² = 929,030 4 cm²
neliötuuma square inch sq. in., in.² 6,451 6 mm²

Epätarkkoja pinta-alan yksiköitä

Yleistajuisissa esityksissä pyritään usein havainnollistamaan pinta-aloja vertaamalla niitä joihinkin tunnetuiksi oletettujen kohteiden kuten valtioiden aloihin. Amerikassa on tavallista käyttää Yhdysvaltain osavaltioiden aloja tällaisina yksikönkaltaisina käsitteinä. Koska Suo­mes­sa lääni­jako on vaihdellut ja nykyisin poistettu, ei ole juuri muuta vertailukohtia kuin Suomen pinta-ala. Tällä tarkoitetaan yleensä maa-alueen ja sisävesien yhteenlaskettua pinta-alaa. Se oli vuoden 2021 alussa Tilastokeskuksen mukaan 338 462 mk² (sisältää järvet ja joet). Suomen pinta-ala muuttuu etenkin maannousemisen takia. Toisaalta tällaisissa vertailuissa ei tarvita eikä niihin halutakaan suurta tarkkuutta. Esimerkiksi ilmaus ”Texasin kokoinen” voidaan korvata ilmauksella ”noin kaksi kertaa Suomen kokoinen”.

Tavallista on myös verrata suurehkoja pinta-aloja jalkapallokentän alaan. Koska tällöin tavoitellaan summittaista havainnollistamista tai vain suuruusluokan kuvaamista, ei yleensä ole olennaista, että jalkapallokentän ala voi vaihdella. Viralliset määritelmätkin antavat sille vaihteluvälejä, mutta jonkinlaisena peruskokona voi pitää ulottuvuuksia 105 m × 68 m, jolloin pinta-ala on 7 140 m² (0,714 ha).

Pienehköjä pinta-aloja voidaan verrata myös standardoituihin paperikokoihin, joita ovat A-, B- ja C-sarja. Tavallisimmin käytetään A-sarjaa ja erityisesti sen kokoa A4. Kyseessä eivät kuitenkaan ole pelkät pinta-alat, vaan suorakaiteen muotoiset määrätyt alueet. Esimerkiksi A4-koko on määritelmän mukaan 210 mm × 297 mm, joten sen pinta-ala on 62 370 mm² = 0,062 37 m². Se on noin 1/16 m², koska A-sarja on määritelty niin, että A0-koko on noin neliömetri, A1-koko puolet siitä jne.; noin-sana johtuu siitä, että ulottuvuudet on mää­ri­tel­mis­sä pyöristetty täysiksi millimetreiksi.