Pienehkö sivistyssanakirja, k-alkuiset sanat

kaaderi ydinjoukko, runkojoukko (etenkin puolueessa t. sotavoimissa); (historiassa) kiinalainen virkamies

kaakeli laatta, joka on valmistettu kalkkikivensekaisesta savesta polttamalla t. sellaisen jäljitelmä

kaakeloida peittää kaakeleilla (t. vastaavalla tavalla) ¶ Sanaa on ehdotettu tietokonealan termiksi englannin verbin to tile vastineeksi, merkitykseen 'peittää kuvaruudun alue kaakelien tapaisesti jotakin kuvaa vaaka- tai pystysuunnassa tai molemmin tavoin toistamalla'.

kaani eräiden ruhtinaiden arvonimi ¶ Sanaa on käytetty mongolialaisessa ja turkkilais-tataarilaisessa kulttuuripiirissä.

kaanon pyhien kirjojen virallinen luettelo; virallinen säännöstö; kirkollinen säädös; ortodoksisen liturgian runoelma; moniääninen sävellysmuoto, jossa sama teema alkaa uudessa äänessä ennen kuin se on päättynyt toisessa; ihmisruumiin ihanteellisten mittasuhteiden säännöt; yleisemmin tekotapaa koskeva kuvataiteen sääntö; eräitä fonttikokoja

kaaos sekasorto ¶ Alkujaan maailman oletettu alkutila, jossa ei ollut mitään järjestystä. Myöhemmin yhä väljemmin sotkuisista, sekavista oloista. Kaaosteoria on sellaisten (lähinnä fysikaalisten) järjestelmien tutkimista, joissa alkutilan hyvinkin pienet muutokset voivat aiheuttaa suuria muutoksia myöhempiin tiloihin. Yleistajuistavissa esityksissä kaaosteoria on saanut maailmankatsomuksen luonnetta ja erikoisia havainnollistuksia ("perhosen siivenisku aiheuttaa maanjäristyksen San Franciscossa").

kaapeli täysin eristetty, yleensä monijohtiminen sähköjohto; suojattu johdin datan siirtoa varten ¶ Datakaapeli voi olla kaapeli myös toisessa merkityksessä, niin että datan siirto perustuu sähkövirtaan, mutta se voi olla myös valokuitukaapeli eli valokaapeli, jossa siirto perustuu valoon.

kaapeloida varustaa kaapelilla t. kaapeleilla

kaappari lentokoneen tms. rikollisesti hallintaansa ottava; (ark.) vallankaappaaja; (historiassa:) yksityinen alus, jonka valtio on valtuuttanut ryöstämään vihollismaan aluksia; sellaisen kapteeni; fregattilinnuista (Fregatidae eräässä vaiheessa käytetty nimitys

kaarti (historiassa) hallitsijan henkivartiosto; (sot.) valiojoukko; (hist.) eräitä aseellisia joukkoja; joukko, ryhmä

kaasus sijamuoto

kabaree varieteen tapainen viihdetilaisuus t. -ohjelma; tila sellaisten järjestämistä varten

kabbala juutalainen mystis-filosofinen perinne, joka sisältää numero- ja kirjanmystiikkaa ja Jumalan nimitysten mietiskelyä

kabinetti hallituksen ydinjoukko eräissä maissa; EU:n hallinnossa komissaarin esikunta, avustajaryhmä; sivuhuone, erillishuone (esim. ravintolassa); työhuone

kabotaasi rahdin kuljettaminen toiseen maahan rekisteröidyllä kuljetusvälineellä; (aiemmin:) kauppalaivojen rannikkopurjehdus, rannikkoliikenne

kadetti ammattiupseerioppilas; (historiassa) Venäjän perustuslaillis-demokraattisen puolueen jäsen

kadiš rukous vainajan puolesta (juutalaisuudessa)

kafeteria (itsepalvelu)kahvio

kafferi eräisiin bantukansoihin kuuluvien nimitys ¶ Sanaa on pidetty vältettävänä, jopa rasistisena. Sana esiintyy suomessa lähinnä eläinten ja kasvien nimityksissä, ja niistäkin se on pyritty poistamaan, esim. antamalla kafferipuhvelille uusi nimi afrikanpuhveli.

kaftaani itämainen t. itämaistyylinen pitkä, väljä vaate ¶ Sanaa käytetään Suomen oloissa nykyisin lähinnä naisen iltapuvusta. Se tarkoittaa myös puhdasoppisen juutalaisen miehen pitkää napitettua takkia. Sanaa on aiemmin käytetty myös papin mustasta virkatakista. Vanhoissa merkityksissä sana esiintyy myös muodossa "kauhtana".

kaininmerkki syyllisyyden merkki ¶ Nimitys johtuu Raamatun Kainista (1. Moos. 4:1-16). Yleensä sanaliittona: "Kainin merkki".

kairos oikea, otollinen aika

kajakki kannellinen kanootti ¶ Erityisesti (ja alkujaan): eskimoiden vene, joka on peitetty hylkeennahalla.

kakofonia äänien sekasotku, epäsointu

kakuminaali konsonantti, jota äännettäessä kielen kärki koskettaa kitakupua

kakuro japanilaisperäinen numeroristikkotyyppi

kalaasi juhlat, kestit, kemut ¶ Usein monikossa: "kalaasit".

kalabaliikki mekkala, mekastus, sekamelska; kahakka, riita ¶ Ei varsinaisesti sivistyssana, vaan lainautunut turkista vain ruotsiin ja siitä suomeen. Taustalla on vuonna 1713 sattunut väkivaltainen yhteenotto, joka sai nimen Benderin kalabaliikki.

kalanteri paperin t. kankaan silitys-, kiillotus- ja kuviointikone

kaldera suuri kattilalaakso, joka on syntynyt tulivuoren romahtaessa ¶ Vrt. kraateri.

kaleeri (historiassa) soudettava sota-alus

kaleidoskooppi [kaleidos-kooppi] eräänlainen koje, josta näkyy pyöritettäessä erilaisia kuvioita

kalendaarinen kalenterin mukainen, kalenteri-

kalendaario kalenterijulkaisun varsinainen ajanlaskua koskeva osa

kalenteri ajanlaskun esittävä kirjanen t. vastaava (jossa voi olla muitakin tietoja, kuvitusta ym.); sellaiseen merkitty sen käyttäjän aikataulu; erityinen ajanlaskun järjestelmä; käsikirja, ohjekirja; runoja ja muita kirjoitelmia sisältävä julkaisu

kali kaliumoksidi, K2O; yleisnimitys kaliumin suoloille, vars. lannoitteina käytetyille

kaliberi = kaliiperi

kalibroida säätää (etenkin: säätää mittalaitetta niin, että se näyttää oikein); määrittää mittalaitteen tarkkuus ¶ Kalibrointi tarkoittaa mittatieteessä sitä, että määritetään mittauslaitteen näytön virhe mittausalueen eri kohdissa siten, että verrataan sen lukemaa toisen, tarkkuudeltaan tunnetun mittauslaitteen näyttämään. Tätä voidaan käyttää joko siihen, että laitetta käytettäessä tehdään tuloksiin korjaukset, tai laitteen säätämiseen tarkemmaksi. Jälkimmäisestä käytöstä on johduttu siihen, että "kalibrointi" voi tarkoittaa yleisesti (tarkemmaksi) säätämistä.

kalifaatti kalifin hallitsema maa, kalifikunta; kalifin valta

kalifi (historiassa) hallitsija useissa islamilaisissa maissa ¶ Alkujaan profeetta Muhammedin seuraajien arvonimi.

kaliiberi = kaliiperi

kaliiperi ampuma-aseen piipun väljyys, sisähalkaisija (josta ammusten koko riippuu); (kuvaannollisesti:) suuruus, tärkeys, merkitys; eräs vanha painoyksikkö ¶ Myös "kaliiberi" tai (etenkin aiemmin) "kaliberi".

kalikivirus [kaliki-virus] eräs yleinen myrkytyksiä aiheuttava virus Kalikivirus aiheuttaa ruokamyrkytyksiä mutta leviää myös saastuneen juomaveden kautta.

kalium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki K; vrt. kali

kaljaasi eräs vanha purjealustyyppi (jossa on 2 - 7 mastoa)

kalkki yleisnimitys useille kalsiumyhdisteille; kalsium; malja, etenkin ehtoollisviiniä varten ¶ Ilmaisu "tappion karvas kalkki" johtuu alkujaan lähinnä raamatunkohdasta Matt. 26:39, jossa "malja" kuvaa Jeesusta odottavia kärsimyksiä.

kalkulaattori laskukone, laskulaite; laskija, laskelmia tekevä ihminen ¶ Myös muodossa "kalkylaattori".

kalkyloida laskea, laskelmoida

kalkyyli laskelma, arvio; laskelmien tekeminen, laskenta; formalisoitu logiikan merkintäjärjestelmä, jolla tehdään eräänlaisia loogisia laskutoimituksia

kalligrafia taidekirjoitus, kaunokirjoitus, "tekstaus" ¶ Käsin kirjoittamisen muoto, jossa pyritään taiteellisesti hyvään ulkoasuun.

kalligrafinen taidekirjoitus-, kalligrafiaan kuuluva

kalori vanhentunut (lämpö)energian yksikkö, lyh. cal, yl. 4,1868 joulea; usein virheellisesti tuhat kertaa suurempaa yksikköä tarkoittamassa ¶ Edelleen yleisesti käytetty etenkin johdoksissa (esim. "vähäkalorinen"). Sekaannusta lisää, että usein "kalori" tarkoittaa itse asiassa tuhat kertaa suurempaa yksikköä, kilokaloria (kcal). Vanha nimi: "kaloria". On useita erilaisia kalorin määritelmiä, mutta ns. kansainvälinen taulukkokalori calIT on määritelmän mukaan tasan 4,186 8 J.

kalossi kuminen suojus, jota käytetään märällä kelillä suojaamaan kenkiä kastumiselta ¶ Aikoinaan ehdotettu suomenkielinen vastine: "upokas".

kalotti pallon "lakki"; ohut patalakki ¶ Matemaattisesti kalotti on pallosegmentin pinta. Maantieteessä sana tarkoittaa usein erityisesti sitä aluetta, joka ulottuu navalta napapiirille (napakalottia).

kalsium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Ca; vrt. kalkki

kaluuna virkapuvun nauhus, usein tehty kulta- t. hopealangasta

kalvinismi Jean Calvinin perustama kristillisyyden suunta ja sen oppi, reformoitu kirkko ja oppi ¶ Kalvinismille on ominaista predestinaatio-oppi. Sen mukainen uskonnonharjoitus välttää koristeellisuutta ja muotomenoja. Sukulaissanoista ks. ismi. Sanoja "kalvinisti" ja "kalvinistinen" on käytetty kuvaannollisesti mm. ulkonaisesta koruttomuudesta ja opillisesta ankaruudesta.

kamari (pienehkö) huone, asuinhuone; virkahuone, virasto; eräiden parlamenttien osa ¶ Esim. poliisikamari tarkoittaa poliisilaitoksen rakennusta tai huoneistoa. Eräät parlamentit jakautuvat ylempään ja alempaan kamariin eli ylä- ja alahuoneeseen, joista ylähuone on luonteeltaan säätyvaltiopäivien jatke ja edustaa aatelia ja papistoa, alahuone taas on yleisillä vaaleilla valittu ja nykyisin varsinainen vallankäyttäjä. Joissakin maissa parlamentin kamarijako perustuu muihin periaatteisiin, esim. liittovaltiossa saattaa toinen kamareista olla väestöä kokonaisuutena edustava, suhteellisilla vaaleilla valittu, toinen (esim. liittokamariksi kutsuttu) taas osavaltioiden tai muiden alueiden edustajista koottu,. Nimitys johtuu siitä, että sana alun perin tarkoitti parlamentin osan kokoontumishuonetta.

kamarimusiikki yhtyemusiikki, jossa kullakin äänellä on vain yksi tai harvoja esittäjiä

kamarineuvos eräs arvonimi

kambrikausi eräs geologinen kausi, alkoi n. 545 milj. vuotta sitten, päättyi n. 495 milj. vuotta sitten ¶ Paleotsooisen maailmankauden vanhin osa, jonka alussa tapahtui elämän voimakas monimuotoistuminen, "kambrikauden räjähdys".

kamee kohokuvioinen korukivi

kameraalinen valtion taloutta ja tilinpitoa koskeva

kameralismi merkantilismia lähellä ollut talouspoliittinen suuntaus, joka korosti valtion rahatalouden merkitystä ¶ Esiintyi erityisesti saksankielisellä alueella. Sukulaissanoista ks. ismi.

kamiina kevyt lämmityslaite, joka sopii suoraan lämmitykseen (ei lämmön tallentamiseen)

kamikaze itsemurhahyökkäys; sellaisen suorittaja ¶ Varsinaisesti sana tarkoittaa Japanin 2. maailmansodassa käyttämää menetelmää, jossa lentokone syöksyi räjähdysainelastissa kohti vihollisen laivaa.

kampanja [kamppanja t. kampanja] erityinen suunniteltu toimintakokonaisuus jonkin päämäärän saavuttamiseksi ¶ Virallisessa kirjoitusasussa on yksi p. Ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?

kampus korkeakoulualue;.tiettyyn tarkoitukseen liittyvien rakennusten muodostama alue ¶ Alkujaan (ja toistaiseksi edelleen Kielitoimiston sanakirjan mukaan) "kampus" tarkoittaa yhtenäistä korkeakoulualuetta, jolla on yleensä myös opiskelija-asuntoloita. Sanaa on ruvettu käyttämään myös muunlaisista alueista tai rakennusten kokonaisuudesta. Esimerkiksi kahden sairaalan aluetta saatetaan kutsua nimellä "sairaalakampus". Jopa ammattiopiston toimipisteiden joukkoa kutsutaan kampukseksi.

kampylobakteeri eräitä suolistotauteja aiheuttavia bakteereita (suku Campylobacter)

kamraatti kaveri, toveri

kamreeri taloushallinnon virkailija, lähinnä kirjanpidon (joskus rahavarojen) valvoja

kanaali merensalmi, erityisesti Ison-Britannian ja Ranskan välinen (Englannin kanaali)

kanalja lurjus, heittiö, vintiö

kanapee eräänlainen sohva; eräs voitaikinaleivostyyppi

kanavakangas harva kangas, jonka sidos muodostaa neliönmuotoisia reikiä ¶ Joskus myös lyhyesti kanava. Vesiväylää tarkoittava kanava on eri asia (laina venäjästä).

kandela valovoiman mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus cd

kandidaatti ehdokas; eräiden korkeakoulututkintojen nimikkeen osa ¶ Aiemmin osa kandidaatintutkinnoista oli ns. alempia korkekoulututkintoja (esim. luonnontieteiden kandidaatti), osa ylempiä (esim. filosofian kandidaatti). Nykyisin ylemmät ovat maisterin tutkintoja.

kaneetti (loppu)huomautus ¶ Useimmiten yhdyssanassa "loppukaneetti". Sana muistuttaa asultaan sivistyssanaa, mutta kyseessä on alkuperältään epäselvä suomen sana.

kanji [kandži] japanin kielessä käytetty kiinalaisperäinen kirjoitusmerkki

kanjoni rotkomainen jokilaakso

kanisteri isohko metallinen tai muovinen nesteensäilytysastia ¶ Tavallisesti polttoaineen, spriin tms. säilytykseen.

kannabinoidi kannabiksen huumaavan vaikutuksen aiheuttavien alkaloidien yhteisnimitys ¶ Aiemmin käytettiin myös nimitystä "kannabinoli".

kannabis hampusta (Cannabis sativa) valmistettu huume ¶ Sana tarkoittaa hampusta tehtyjä huumeita yleisesti (mm. hasista ja marihuanaa) tai niiden vaikuttavaa ainetta.

kanneli pylvään pystyuurre

kanneluuri = kanneli

kannibaali ihmissyöjä; eläin, joka syö oman lajinsa yksilöitä ¶ Myös kuvaannollisesti raakalaisesta.

kannibaalinen kannibaalleille ominainen; raakalaismainen

kannibalismi ihmissyönti; oman lajin yksilöiden syöminen

kannibalisoida syödä oman lajin yksilö; (liike-elmässä) vähentää oman tuotteen myyntiä tai markkinaosuutta tuomalla markkinoille sen kanssa kilpailevia tuotteita

kanoni kaanon (eräissä uskonnollisissa merkityksissä) ¶ Aiemmin kaanon-sanan virheellisenä asuna pidetty, mutta Kielitoimiston sanakirjassa hyväksytty sen uskontoon yms. liittyvissä merkityksissä ortodoksisen kirkossa.

kanoninen kaanoniin kuuluva t. sen mukainen; ohjeellinen, virallinen, norminmukainen; perusmuotoinen, yhtenäisen muodon mukainen; kirkon järjestelmän mukainen ¶ Kanoninen oikeus tarkoittaa katolisen kirkon piirissä muodostunutta oikeusjärjestelmää, jossa kirkko käytti tuomiovaltaa hengellisiksi katsotuissa asioissa. Vrt. roomalainen oikeus. Matematiikassa yms. kanonisuus tarkoittaa esimerkiksi sovittua yhtenäistä esitysmuotoa, perusmuotoa, johon vaikkapa lausekkeita muunnetaan.

kanonisoida ottaa kaanoniin, virallistaa; erityisesti: ottaa pyhimysten luetteloon, julistaa pyhimykseksi

kanooppi esityslavan päällä oleva katos; muumion sisälmykset sisältävä kiviastia; ihmisen muotoinen tuhkauurna ¶ Ks. kieli-ikkunaa Mikä kumman kanooppi?

kanootti melottava, avonainen, kapeahko, molemmista päistä terävä vene

kanotoida (arkikielessä:) meloa kanootilla

kansleri eräiden korkeiden virkamiesten nimitys ¶ Usein yhdyssanoissa, esim. "oikeuskansleri" ja "liittokansleri".

kanslia viraston yksikkö, joka hoitaa erilaisia toimisto- tai valmistelutehtäviä ¶ Usein kanslia on se yksikkö, jonka kanssa viraston asiakkaat ensisijaisesti asioivat esim. jättäessään hakemuksia.

kanslisti kansliassa toimiva tai muuten toimisto- yms. tehtäviä hoitava virkailija

kantaatti orkesterin säestämä kuorosävellys

kantarelli [kanttarelli t. kantarelli] = kanttarelli

kanttarelli eräs kellanvärinen, syötävä sieni, Cantharellus cibariusVirallisten sääntöjen mukaisessa asussa on vain yksi t, mutta useimmiten äännetään tt, ja tällä asulla on muun muassa se peruste, että vältetään harhaanjohtava ajatus siitä, että kyseessä olisi yhdyssana, jonka alkuosa on "kanta". Nimitys "keltavahvero" olisi asultaan ongelmaton, mutta sen käyttö rajoittuu lähes yksinomaan kirjakieleen eikä siinäkään ole kovin tavallinen ja tunnettu. Vanha kansanomainen nimitys: "keltasieni".

kantoni [kanttoni t. kantoni] alueellinen hallintoyksikkö eräissä maissa ¶ Sveitsissä kantonit ovat osavaltioita, ja niillä on laaja itsehallinto. Belgiassa ja Ranskassa kantoni on piirikunnan hallinnollinen osa. Sanan suomenkielisessä kirjoitus- ja äänneasussa on horjuvuutta lähinnä sen suhteen, onko siinä t vai tt; sen sijaan o-vokaalin pituuden osalta asu lienee melko hyvin vakiintunut ns. -oli-säännön mukaiseksi.

kantri = country

kanttiini virvokkeiden ja pikkutavaran myymälä (esim. varuskunta-alueella, leirissä t. sairaalassa)

kanuuna pitkäputkinen tykki

kanvaasi suunnittelun, piirtämisen, tulostamisen tms. pohjana käytettävä alue, taulukko tms.; kanvasti ¶ Myös asuissa kanvas ja canvas.

kanvasti eräs kangastyyppi, paksua ja karkeaa kangasta ¶ Käytetään öljymaalausten pohjamateriaalina

kanveesi nyrkkeilykehän lattia; permantovoimistelun matto ¶ Sana esiintyy yleiskielessä etenkin fraaseissa "lyödä kanveesiin" ('voittaa vastustaja'). kanyyli (lääketieteellinen) johto- tai liitosputki

kaoottinen sekasortoinen, aivan sotkuinen

kapasitanssi sähköinen varautumiskyky eli johdinjärjestelmän (esim. kondensaattorin) sähkönvarauskyky ¶ Kapasitanssin yksikkö on faradi.

kapasiteetti vetoisuus, tilavuus; suorituskyky, tuotantokyky

kapellimestari orkesterin johtaja

kapillaari hiuspilli, hiuksenohut putki; hiussuoni

kapitaali pääoma (lähinnä puhekielessä)

kapitaatio korvauksen maksaminen pääluvun mukaan, mahdollisesti riskeillä painottaen ¶ Erityisesti: sote-uudistuksessa käytetty menettely, jossa hyvinvointialue saa toimialueensa ihmisestä kiinteän korvauksen, joka vaihtelee iän, sairastavuuden yms. mukaan.

kapitalismi talousjärjestelmä, jolle on ominaista tuotantovälineiden yksityisomistus ja pääomanmuodostus ¶ Sanan käyttö on vähentynyt, kun kapitalismista on muodostunut käytännössä lähes ainoa talousjärjestelmä sosialismin hävitessä. Sukulaissanoista ks. ismi. Huomattakoon, että "kapitalisti" on tarkoittanut lähes aina (suuren) pääoman omistajaa.

kapitalisoida pääomittaa; muuttaa pääomaksi; toteuttaa ¶ Alkujaan kapitalisointi tarkoittaa toistuvan raha- tai muun suorituksen pääoma-arvon laskemista. Sanalla tarkoitetaan myös sellaiseen laskelmaan perustuvaa tai muuta pääomaksi muuttamista. Merkitys on laajentunut myös hyvin kuvaannolliseksi niin, että puhutaan esim. mahdollisuuksien kapitalisoinnista, kun tarkoitetaan niiden hyödyntämistä, toteuttamista. Aiemmin myös muodossa "kapitaloida".

kapiteeli pylvään pää; tekstin (fontin) tyyli, jossa gemenakirjaimet ovat samanmuotoisia mutta pienempiä kuin versaalikirjaimet. ¶ Kapiteeli (kirjoitustapana) on joskus käytössä mm. henkilönnimissä ja otsikoissa.

kapiteloida kirjoittaa kapiteelikirjaimin ¶ Harvinainen sana, jonka sijasta on yleensä parempi käyttää ilmausta "kirjoittaa kapiteelilla".

kapitteli (kirjan) luku

kapitulantti (historiassa) kanta-aliupseeri

kapituli = tuomiokapituli

kaponnieeri pieni umpeenrakennettu varustus, joka on tarkoitettu vallihaudan tai muun puolustuslinjan lähipuolustukseen.

kappa eräs vanha vetomitta, metrijärjestelmässä 5 litraa; naisten päällystakki; eräs kreikan kirjaimiston aakkonen, isona Κ, pienenä κ ¶ Eri alkuperää olevia sanoja, joissa kaikissa on astevaihtelu, kappa : kapan.

kappalainen papiston eräs virkanimike; kappeliseurakunnasta vastaava pappi ¶ Alkujaan kappalainen hoiti omaa, pääseurakunnasta erotettua aluettaan, kappeliseurakuntaa, jolla oli oma jumalanpalvelupaikka, kappeli. Sittemmin sana siirtyi papiston tavalliseksi virkanimikkeeksi seurakunnissa, joissa on enemmän kuin yksi vakinainen pappi.

kappeli kirkollisiin toimituksiin käytettävä, kirkkoa pienempi rakennus tai huone

kapriisi oikku; sävellys, jossa on yllättäviä käänteitä, capriccio; kapris

kapris mausteena käytettävä kaprispensaan (Capparis spinosa) kukannuppu ¶ Aiemmin myös asussa "kapriisi". Sanaa käytetään nykyisin myös kaprispensaan marjoista.

kapsaisiini eräs chilihedelmissä esiintyvä polttavan makuinen aine ¶ Biologian sanakirjassa sana on muodossa "kapsaikiini".

kapseli kotelo, rasia; pieneksi koteloksi pakattu, nieltävä lääkeannos; pieni avaruusalus; avaruusaluksen erillinen osa

kapteeni eräs sotilasarvo, vastaa perusyksikön päällikköä; aluksen päällikkö; pelijoukkueen johtaja

kapusiini erääseen fransiskaaneista eronneeseen munkkiveljeskuntaan kuuluva ¶ Sana esiintyy eläinlajin nimessä kapusiiniapuna, joka joskus lyhenee muotoon kapusiini.

karaatti eräs kultapitoisuuden mitta, 24:sosa; painomitta varsinkin jalokivien punnitsemisessa, 0,2 grammaa ¶ Esim. 20 karaatin kulta tarkoittaa metallia, josta 20/24 on kultaa.

karabiini lyhyt ja kevyt kiväärityyppi, alkujaan ratsuväen ase

karabinieeri erääseen poliisivoimien osaan kuuluva henkilö Italiassa; karabiinilla aseistettu ratsuväen sotilas

karahvi pullomainen lasiastia varsinkin juomien tarjoilua varten ¶ Karahviviini tarkoittaa ravintoloissa karahvista tai kannusta (eikä pullosta) tarjottavaa viiniä, joka on yleensä halpaa. Se on alkujaan ollut isoista säilytysastioista otettavaa, mutta myös halpoja pullotettuja viinejä on myyty karahviviinin nimenä.

karaktääri luonne, ominaispiirteet; lujaluonteisuus

karakterisoida luonnehtia, kuvata luonnetta

karakteristika eräistä tunnusluvun tyyppisistä suureista matematiikassa käytetty nimitys ¶ Esim. logaritmin karakteristika on sen arvon kokonaisosa.

karakteristinen luonteenomainen, tyypillinen, ominainen

karamelli makeinen; poltettu sokeri

karanteeni eristäminen mahdollisen tartunnan leviämisen estämiseksi; eristystila ¶ Yleensä määräaikaisestä eristämisestä, jonka aikana oletetaan mahdollisen taudin aiheuttavan näkyviä oireita. Suomen tartuntatautilaissa karanteeni tarkoittaa vain lääkärin määräämää eristämistä, joka kohdistuu tartunnan mahdollisesti saaneeseen mutta oireettomaan henkilöön. Ks. Karanteeni: 40 päivän ruttoeristyksestä suositeltuun kotonaoloon. Nykyisin karanteeni-sanaa käytetään myös tietokoneviruksen tai muun haittaohjelman taikka sen saastuttaman ohjelman tai tiedoston säilyttämisestä siten, että se ei voi tehdä vahinkoa.

karate eräs japanilaisperäinen puolustautumismenetelmä ja kamppailulaji ¶ Sanaa käytetään usein kuvaannollisesti; esim. "karatepotku" voi tarkoittaa vain tehokasta potkua tai vielä kuvaannollisemmin täsmällistä, tehokasta toimenpidettä.

karateka karaten harrastaja

karavaanari asuntovaunumatkailija ¶ Sanaa pidettiin aiemmin arkityylisenä.

karavaani (kameli)kulkue aavikolla; liikkeessä oleva autojono tms.; asuntovaunu ¶ Sanan käyttöä asunto- eli matkailuvaunusta pidettiin aiemmin arkityylisenä.

karaoke viihdemuoto, jossa joku yleisöstä laulaa suosittuja iskelmiä videon ja äänitehosteiden avulla

karbiini = karabiini

karbonaatti hiilihapon suola

kardaaniakseli voimansiirtoakseli, nivelakseli

kardemumma eräitä maustekasveja; niiden hedelmä; siitä valmistettu (leivonta)mauste ¶ Etenkin aiemmin myös asussa "kaardemumma".

kardia mahansuu

kardinaali katolisessa kirkossa paavin jälkeen korkein virka-arvo; eräs lintulaji, Cardinalis cardinalis; etuliitteenä myös: perus-, pää-; (matematiikassa:) kardinaliteetti ¶ Esim. "kardinaalihyve" 'päähyve', "kardinaaliluku" 'peruslukusana, joka ilmaisee lukumäärän' (vrt. ordinaaliluku) tai 'kardinaliteetti',

kardinaliteetti mahtavuus, matemaattisen joukko-opin käsite, joka kuvastaa joukon alkioiden määrää ¶ Äärelliset kardinaliteetit ovat luonnollisia lukuja 0, 1, 2 jne. Nykyisin käytetään myös lyhempää asua kardinaali.

kardio- sydän-

kardiogrammi sydänkäyrä

kardiologia sydäntautioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

karelianismi Kalevalan ja Karjalan harrastus ¶ Varsin Suomen taiteilijapiireissä 1890-luvulla esiintynyt suuntaus, jossa kuva- ja muiden taiteiden aiheita ja vaikutteita otettiin Kalevalasta ja "Karjalan laulumailta". Sukulaissanoista ks. ismi.

karenssi omavastuuaika, odotusaika; (kasvinsuojelussa:) varoaika ¶ Tavallisin merkitys: aika, joka esim. vakuutuksenottajan tai työttömyyskorvaukseen oikeutetun on odotettava, ennen kuin hän rupeaa saamaan korvausta. Karenssiaikana siis korvaus ei "juokse". Karenssiajan olemassaolo ja pituus riippuu sopimuksista ja lainsäädännöstä sekä niissä asetettujen ehtojen täyttymisestä.

karibu eräs pohjoisamerikkalainen, poroa muistuttava mutta sitä isompi peuraeläin ¶ Luokitellaan joskus omaksi lajikseen mutta yleensä saman lajin Rangifer tarandus alalajiksi kuin poro ja tunturipeura.

karies hampaiden reikiintyminen, hammasmätä; luukuolio ¶ Yleiskielessä vain hammastaudista, lääketieteessä myös laajemmin luukudoksen tuhoutumisesta.

karikatyyri pilakuva, tarkoituksellinen liioiteltu kuva t. kuvaus ¶ Karikatyyrin ideana voidaan pitää kuvattavan luonteen (karaktäärin) kuvaamista esittämällä liioitellusti ominaisuuksia, joiden ajatellaan heijastavan luonnetta.

karikoida = karrikoida

karisma ihmisen olemuksen vaikuttavuus, mukaansatempaavuus, "hohto"; (kristinuskossa) armolahja

karismaattinen sellainen, jossa on karismaa; armolahjojen merkitystä korostava (suuntaus)

karitatiivinen hyväntekeväisyys-, rakkaudenpalvelu-

karitiivinen puuttumista, vailla olemista ilmaiseva ¶ Esimerkiksi suomen kielen johdin -ton, esim. kalaton 'sellainen missä ei ole kalaa'.

karma eräissä uskonnoissa: ihmisen tekojen kokonaisuus (joka määrää hänen tulevan olomuotonsa) ¶ Tavallisesti yhteydessä "karman laki", joka tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan ihmisen hyvät ja pahat teot määräävät, millaiseksi hän syntyy jälleensyntymässä.

karmiini eräs punainen väriaine

karnevaali yleinen, riehakas juhla ¶ Erityisesti ja alkujaan: katolisissa maissa pääsiäispaastoa edeltävä ajan (laskiaisajan) loppuosa ja sen viettäminen naamiaishuvein, kulkuein ym.

karoliini Ruotsin kuninkaan Kaarle XII:n sotilas

karonkka päättäjäisjuhla, etenkin tohtorinväitöksen jälkeen järjestettävä iltajuhla ¶ Kyseessä ei ole varsinaisesti sivistyssana, vaan venäjästä lähinnä suomeen lainautunut sana.

karoteeni karotenoidi, jossa on pelkkä hiilivetyrunko ¶ Eräät karoteenit ovat A-vitamiinin esiasteita eli elimistö valmistaa niistä A-vitamiinia.

karotenoidi eräitä orgaanisia aineita, joille on tunnusomaista keltainen tai punainen väri

karotiini = karoteeni

karpo- hedelmä-; itiö-

karree selkäpaisti ¶ Usein muodossa kare (: kareen) tai karee (etenkin yhdyssanoissa lampaankaree, lampaankare), mutta "karree" on Kielikellossa 1/2007 suositeltu muoto. Johtuu ranskan sanasta "carré".

karri = curry

karrieeri = karriääri

karrieristi uranluoja, karriäärin luomiseen suuntautunut; kiipijä, pyrkyri

karrikoida kuvata liioitellen, tehdä karikatyyri ¶ Myös: "karikoida", joka olisi odotuksenmukainen muoto (vrt. ruotsin "karikera"), mutta "karrikoida" lienee aika vakiintunut.

karriääri (virka)ura, eteneminen virkauralla, ammatissa t. muuten elämässä

karsinogeeni syöpää aiheuttava aine

karsinogeeninen syöpää aiheuttava

karsinooma epiteelistä alkunsa saava syöpä

karsseri arestihuone; arestirangaistus

karteesinen eräistä René Descartesin ideoihin perustuvista käsitteistä (matematiikassa); kartesiolainenKarteesinen koordinaatisto tarkoittaa tavanomaiseksi tullutta suorakulmaista koordinaatistoa. Kahden joukon A ja B karteesinen tulo A×B on kaikkien niiden järjestettyjen parien joukko, missä ensimmäinen jäsen kuuluu A:han ja toinen B:hen.

kartelli yritysten sopimus keskinäisen kilpailun rajoittamisesta; (poliittinen) sopimus t. liittoutuma ¶ Esim. "hintakartelli" 'sopimus olla laskematta hintoja määrätyn rajan alle'. Tällaiset kartellit on nykyisin yleensä kielletty kilpailulainsäädännössä, joten ne tavallisesti pidetään salassa. Etenkin aiemmin "kartelli" tarkoitti myös muunlaisia sopimuksia, esim. sotaa käyvien valtioiden sopimusta sotavankien vaihdosta.

kartesiolainen Filosofi René Descartesin (Cartesiuksen) oppien mukainen

karting mikroautoilu ¶ Autourheilu, jota harrastetaan mikroautoilla eli pienillä putkirunkoisilla autoilla. Myös kirjoitusasussa "carting".

kartografia [karto-grafia} karttatiede

kartonki jäykkä paperi, paperin ja pahvin välimuoto; siitä tehty rasia t. astia; paperille t. kartongille tehty (taideteoksen) luonnos ¶ Joissakin yhteyksissä kartonki luokitellaan pahvin alatyypiksi, jossa ominaispaino on alle 250 g/m².

karuselli huvittelulaite, jossa on pystyakselin ympäri pyörivä pyöreä taso ja sillä usein rakennelmia ja koristeita

karyo- tuma-

kasematti tykistö- tai miehistösuoja, joka on holvattu kivestä tai betonista, bunkkeri

kasetti ääni-, kuva- tai datanauhan kotelo; sellainen nauha koteloineen; katon tai holvin yleensä nelikulmainen koristesyvennys

kasino rakennus tai rakennuksen osa huvittelua, etenkin uhkapeliä varten; yhdyssanoissa: keinottelu, sijoituksilla pelaaminen; eräs korttipeli ¶ "Kasinotalous" tarkoittaa (moittivaan sävyyn) talouselämää, jossa harrastetaan nopeisiin voittoihin tähtäävää keinottelua.

kaskadi portaittainen, korkealta syöksyvä vesiputous; (sähkötekniikassa:) sarjakytkentä; (webissä:) CSS-tyyliohjeiden yhteisvaikutus määrättyjen sääntöjen mukaan

kaskelotti eräs valaslaji, suurin hammasvalaista

kasko laivanrunko

kaskovakuutus vahinkovakuutus, joka korvaa vain liikennevälineen rungon ja kuoren vahingot

kassaatio alemman oikeusasteen päätöksen kumoaminen

kastanja eräs pyökkikasvisuku (Castanea); sen eräiden lajien pähkinä, joka on paahdettuna syötävä

kastanjetit lyömäsoitin, joka koostuu kahdesta koverretusta, toisiinsa sidotusta puupalasta

kastelli linnoitus, linnake; vanhojen purjelaivojen korkea perä- tai keularakennelma

kasti yhteiskuntaluokka, johon kuulutaan syntymän perusteella ja josta ei voi siirtyä toiseen luokkaan; (lähinnä puhekielessä) jonkin luokituksen osa, luokka; lokerolaatikko kirjakkeita varten (kirjapainossa); vinolappeinen kasvilava ¶ Sanaa "kasti" käytetään etenkin Intian oloista. Intiassa kastijärjestelmä on nykyisin virallisesti kielletty mutta vaikuttaa edelleen käytännössä.

kastilia espanjan kieli ¶ Espanjaksi "castellano". Vrt. katalaani.

kastraatio kuohitseminen, kastroiminen

kastraatti kuohittu mies ¶ Lähinnä yhdyssanassa "kastraattilaulaja", joka tarkoittaa mieslaulajaa, jonka äänenmurros oli estetty kuohitsemalla.

kastroida kuohita ¶ Poistaa lisääntymiskyky siten, että myös sukupuolirauhaset (kivekset, munasarjat) poistetaan tai tehdään toimimattomiksi. Vrt. steriloida.

kasuaali = kasuaalinen; kasuaalinen osallistuja, johonkin tilapäisesti tai satunnaisesti osallistuva henkilö

kasuaalinen tilapäinen, satunnainen (osallistuja tms.); kevyt, rento (asu, tilaisuus tms.); tapauksittainen; tapahtumista riippuva, tapahtumanvarainen ¶ Sana on yleensä arkinen ja usein tulkinnanvarainen, ja se perustuu englannin sanaan "casual". Oikeustietessä sillä on termimerkitys: sopimuksen kasuaalinen ehto on sellainen, joka riippuu tulevista tapahtumista, ei osapuolten tahdosta.

kasuaalipuhe kirkollisen toimituksen yhteydessä pidettävä hengellinen puhe

kasuaari strutsilintuihin kuuluvia isoja lentokyvyttömiä lintuja, suku Casuarius

kasualismi käsitys, jonka mukaan kaikki tapahtuminen on sattumanvarasta ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

kasuistiikka [kasu'istiikka] yleisten moraalinormien soveltaminen yksittäistapauksiiin; (lääketieteessä) tapausaineisto

kasuistinen [kasu'istinen] tapauksittain, yksittäistapauksia (yksityiskohtaisesti) tarkasteleva

kasukka messupuku, joka puetaan messupaidan alle

kasööri kassanhoitaja, rahastonhoitaja ¶ Vanhentunut sana, nykyisin joskus leikillisesti käytetty.

kataari keskiajan suurimman kristillisen lahkon jäsen ¶ Lahko korosti hengellistä puhtautta ja piti katolista kirkkoa maallistuneena.

katafalkki koroke, jolle ruumisarkku pannaan siunaamista varten, ruumisarkkukoroke

kataklysmi tuhotulva; muu luonnonmullistus; (poliittinen t. sosiaalinen) mullistus ¶ Alkujaan sanaa on käytetty Raamatussa kuvatusta vedenpaisumuksesta.

katakombi maanalainen hautaluolasto ¶ Kristinuskon alkuaikoina myös kristittyjen kokoontumis- ja jumalanpalveluspaikkoja.

katal katalyyttisen aktiivisuuden yksikkö, moolia sekunnissa (mol/s) ¶ Tunnus: kat. Yksikkö otettiin SI-järjestelmään v. 1999 (Resolution 12 of the 21st CGPM).

katalaani eräs Espanjassa puhuttu romaaninen kieli ¶ Katalaania eli kataloniaa puhutaan lähinnä Katalonian alueella, ja se on eri asia kuin "kastilia", joka on espanjan kielen toinen nimitys.

katalektinen viimeisen runojalan osalta vaillinainen (säe runossa)

katalogi luettelo ¶ Etupäässä puhekielinen sana, usein "kataloki" t. "katalooki".

katalysaattori katalysoiva laite; katalyytti; (kuvaannollisesti:) jotakin asiaa t. tapahtumaa edistävä seikka, ihminen tms. ¶ Autossa katalysaattori on laite pakokaasujen puhdistin, joka katalyytin avulla hapettaa hään ja palamattomat hiilivedyt sekä pelkistää typen oksidit. Hyvin usein sanaa "katalysaattori" käytetään myös samassa merkityksessä kuin sanaa "katalyytti", mutta on selvempää eriyttää nämä sanat eri tarkoituksiin, laitteen ja aineen nimiksi. Kuvaannollisen käyttöön sopii laitteennimi paremmin.

katalysoida aiheuttaa katalyysin kautta

katalyysi ilmiö, jossa jokin aihe aiheuttaa kemiallisen reaktion t. nopeuttaa sitä mutta ei itse muutu siinä

katalyytti aine, joka vaikuttaa katalyysissa ¶ Vrt. katalysaattori.

katalyyttinen katalyysissä vaikuttava t. siihen liittyvä

katamaraani kaksirunkovene

katapleksia lihasjänteyden häviäminen äkillisen tunnereaktion kuten pelästymisen takia ¶ Suomenkieliseksi vastineeksi on ehdotetty "kauhujähmetys", mutta katapleksia voi johtua myös mm. suuttumuksesta tai ilosta,

kataplektinen katapleksiassa oleva; katapleksiaan kuuluva t. sen luonteinen

katapultti eräänlainen heittolaite, sota-aseena käytetty

katarakta vanhuudenkaihi ¶ Suomen kielessä käytetään myös nimityksiä kaihi ja harmaakaihi.

katarakti vesiputous, koski; = katarakta ¶ Varsinkin muinaisen Egyptin oloista ja Niilin putouksista puhuttaessa.

katarri limakalvon tulehdus (esim. hengitysteissä tai ruuansulatuskanavassa)

katarsis henkinen puhdistuminen ¶ Alkujaan lähinnä taiteenteorian käsite: tragedian näkemisen aikaansaama mielen puhdistuminen. Myös uskonnollisesta (henkisestä) puhdistautumisesta ja psykologiassa jännityksen ja ahdistuksen laukeamisesta. Myös sitaattilainan tavoin kirjoitettuna: katharsis.

katarttinen katarsiksen aiheuttava t. siihen kuuluva; (lääketieteessä:) ulostuttava

katasteri maakirja

katastrofaalinen tuhoisa, katastrofia merkitsevä

katastrofi täydellinen t. laaja tuho, luhistuminen; onnettomuus, vastoinkäyminen ¶ Sanaa käytetään usein arkistuneessa merkityksessä tarkoittamaan miltei mitä hyvänsä epämiellyttävää tapahtumaa.

katatonia skitsofrenian muoto, jossa potilas on liikkumaton ja puhumaton

katatonikko katatoniaa sairastava henkilö

katatoninen katatonian tilassa oleva

katedraali tuomiokirkko, hiippakunnan pääkirkko ¶ Sanaa käytetään yleensä vain katolisista ja ortodoksisista tuomiokirkoista (esim. Sevillan katedraali, Uspenskin katedraali), ja niistäkin osalle on vakiintunut muu nimitys (esim. Kölnin tuomiokirkko).

kateederi opettajan tai puhujan koroke; oppituoli, opetusvirka (yliopistossa) ¶ Usein vanhemmassa kirjoitusasussa "katederi".

kateetti suorakulmaisen kolmion suoran kulman viereinen sivu

kategoria luokka; (filosofiassa) peruskäsite t. -muoto; eräs matematiikan käsite

kategorinen ehdoton, tinkimätön

kategorioida luokittaa, sijoittaa luokkiin ¶ Johdos kategoria-sanasta. Kielitoimiston sanakirjassa on sen sijasta "kategorisoida". kategorisoida = kategorisoida

katekeettinen katekeesia koskeva

katekeesi kristillisen uskon perusasioiden opetus (alkujaan kasteeseen valmistautuville)

katekismus kristinuskon alkeisoppikirja luterilaisessa kirkossa ¶ Sanan vanhempi muoto: katkismus.

katenaatio peräkkäin yhteen liittäminen t. liittyminen, katenointi; sellaisen tulos, ketju, yhteenliittymä ¶ Kemiassa erityisesti: hiiliatomien sitoutuminen toisiinsa ketjuksi. Datatekniikassa mm. merkkijonojen yhteenliittämisestä: merkkijonojen "foo" ja "bar" katenaation tulos (eli katenaatio) on "foobar".

katenoida liittää peräkkäin yhteen, kytkeä toisiinsa jonoksi, tehdä katenaatio

katepillari arkikielessä telaketjutraktoreista virheellisesti käytetty nimitys ¶ Myös asussa "katerpillari". Väännelmä tavaramerkistä "Caterpillar".

katetri ohut putki, joka työnnetään elimistöön hoidon tai tutkimuksen vuoksi ¶ Katetreja käytetään mm. nesteiden poistamiseen elimistöstä ja suonensisäiseen ravinne-, lääke- tai muun nesteen antamiseen.

katetroida asettaa katetri t. käyttää katetria nesteen poistamiseen t. antamiseen

katgutti suolilanka, kirurgiassa käytetty ompelulanka

katharsis [katarsis] = katarsis

kationi hiukkanen, jolla on positiivinen sähkövaraus

katkismus = katekismus

katodi sähkökemiallisen reaktion se elektrodi, jonka sähkövaraus on negatiivinen

katolilainen (roomalais)katoliseen kirkkoon kuuluva ihminen

katolinen kristinuskon erääseen pääsuuntaukseen, paavin johtamaan (roomalais)katoliseen kirkkoon kuuluva t. liittyvä; yleinen, maailmanlaajuinen (kirkko tms.); katolilainen ¶ Sanaan kuuluu kaksi l-kirjainta. Sana "katollinen" on myös suomea mutta tarkoittaa 'sellainen missä on katto'. Sana "katolinen" on varsinaisesti adjektiivi, mutta sitä käytetään myös substantiivina sanan "katolilainen" sijasta. Tämä on hyväksyttävää, mutta hylättävänä kielenhuolto pitää sanan "katolilainen" käyttöä adjektiivina.

katolisuus katolinen uskonto

katrilli eräs seuratanssi, 5- tai 6-vuoroinen

kaukasialainen kaukasidi; Kaukasian asukas ¶ Sanaa on ruvettu käyttämään englannin sanan "Causasian" mallin mukaan rodun nimityksenä; vanhastaan on puhuttu valkoisesta rodusta t. euripideista.

kaukasidi valkoiseen rotuun kuuluva ihminen

kaukasidinen valkoiselle rodulle ominainen y. siihen kuuluva

kaukasologia kaukasialaisten kielten tutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

kausaali- sanan "kausaalinen" yhdyssanamuoto

kausaalinen syy-yhteyttä koskeva

kausaliteetti syysuhde

kausatiivinen aiheuttamista ilmaiseva (verbi), esim. "naurattaa". ¶ Sana sekaantuu joskus sanaan "faktitiivinen". Faktitiivisuus voidaan ymmärtää kausatiivisuuden erikoistapaukseksi, jossa aiheuttaminen on toisen ihmisen (tai organisaation tms.) saamista tekemään jotakin.

kaustinen syövyttävä, polttava ¶ Erityisesti termissä "kaustinen sooda", joka tarkoittaa lipeäkiveä eli natriumhydroksidia.

kautsu luonnonkumi, eräiden trooppisten kasvien maitiaisneste t. siitä tehty kumi

kavaljeeri naisen miesseuralainen esimerkiksi juhlissa; ritarikunnan jäsen, hovimies; kuningas Kaarle I:n kannattaja Englannin sisällissodassa (1642 - 51); eräänlainen linnake

kavalkadi [kavalkaadi t. kavalkadi] peräkkäin katsottavista kuvista, filmikatkelmista tms. tehty kooste; katselmus; ratsastajien juhlakulkue; kulkue

kaviaari sammen t. sammensukuisen kalan mäti (ruokana); yleensä mäti ruokana; mätiä jotenkin muistuttava ruo ¶ ka Lain mukaan kaviaarina saadaan myydä vain sampikalojen mätiä. Sanaa käytetään myös muista mädeistä (etenkin mustaksi värjätystä) ja jopa keinotekoisesta, mätiä muistuttavaksi tehdystä ruuasta.

kavitaatio onteloiden muodostuminen ¶ Joskus ehdotettu vastine: onttouma.

kaviteetti ontelo

kefiiri eräänlainen hapan maidosta valmistettu juoma ¶ Ei valmisteta enää Suomessa.

keisari suurten valtakuntien hallitsijoiden arvonimi ¶ Alkujaan muinaisen Rooman hallitsijoiden nimitys. Uudella ajalla suurten, kuningaskuntaa laajempien, usein monista kansallisuuksista koostuvien valtioiden hallitsijoiden ottama tai heille annettu arvonimi. Yhdyssanoissa usein kuvaannollisesti esittämässä suuruutta tai majesteettisuutta, esim. keisarikotka.

keisarileikkaus lapsen ottaminen kohdusta leikkauksella normaalin synnytyksen (alatiesynnytyksen) sijasta ¶ Suunnilleen yhtä yleisesti muodossa "keisarinleikkaus", mutta n:tön muoto on suomen kielen sanakirjojen mukainen.

keisi (yksittäinen) tapaus ¶ Esimerkiksi yksittäinen työtehtävä tai ongelma varsinkin palvelualoilla (jopa potilas "tapauksena") tai havainnollistamiseen tms. tarkasteltava yksittäistapaus. Sana on etenkin näin kirjoitettuna vielä aika arkinen ja slanginomainen; sitaattilainana kirjoitettuna "case" se kelpaa melko viralliseenkin kieleen. Joskus myös asussa "keissi".

keliaakikko keliakiaa sairastava

keliakia elimistön tila, jossa gluteeni aiheuttaa pahoja suolisto-oireita ¶ Luonteeltaan imeytymishäiriö, vaikka joskus käytetään nimitystä "vilja-allergia" Tunnetaan lääketieteessä myös nimellä gluteenienteropatia. Hoitona gluteeniton ruokavalio.

keltti eräisiin aiemmin laajalle Länsi-Eurooppaan levinneisiin kansoihin kuuluva; kyseisten kansojen kieli; silmätön pronssi- tai rautakirves; eräitä trooppisten merien rannikkokaloja

kelttiläinen keltti; kelteille ominainen, kelttien

kelvin lämpötilan mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus K ¶ Yhtä suuri kuin celsiusaste, mutta kelvinasteikon nollapiste on ns. absoluuttinen nollapiste eli kylmin mahdollinen tila, -273,16 °C. Yksikön oikea nimi on "kelvin", ei "kelvinaste".

kemia tiede, joka tutkii aineiden ominaisuuksia, koostumusta, valmistusta ja muuttumista; sen alaan kuuluvat ilmiöt; kuvaannollisesti: ihmisluonteiden yhteensopimattomuus ("henkilökemia")

kemiallinen kemian alaan kuuluva

kemikaali kemiallinen valmiste, kemian teollisuuden tuottama aine ¶ Sanaa käytetään myös merkityksessä 'kemiallinen aine' (alkuaine tai yhdiste), siis myös luonnonaineista, osittain englannin vaikutuksesta.

kemikalio kemikaali; kemikaalikauppa ¶ Sana on vanhentunut eikä ole koskaan ollut virallinen nimitys.

kemisti kemian tutkija; (opiskelijakielessä myös:) kemian opiskelija

kemo- kemiallinen, kemiaan kuuluva t. perustuva

kemosynteesi kasveissa tapahtuva yhteyttäminen hapettumisreaktioista saadun energian (eikä valon) varassa

kemoterapia [kemo-terapia] kemiallinen hoito ¶ Varsinkin tartuntatautien hoito kemian teollisuuden tuottamilla lääkeaineilla, jotka vaikuttavat tauteja aiheuttaviin mikrobeihin.

kempo intialaisperäinen itsepuolustusmenetelmä ja urheilulaki

kenguru [kenŋŋuru] Australiassa eläviä, usein loikkimalla liikkuvia pussieläimiä ¶ Useissa kuvaannollisissa ilmauksissa, esim. "kengurukengät" 'kuntoilujalkineet, joiden pohjassa on jousi'.

kennel yritys, joka kasvattaa (ja kouluttaa) rotukoiria; yhdyssanoissa: koirankasvatusta koskeva

kenraali eräs korkea upseerinarvojen luokka; Pelastusarmeijan johtaja; yhdyssanoissa: yleis-, pää-, suur- ¶ Kenraalien arvoluokkaan kuuluvat (alimmasta ylimpään) prikaati(n)kenraali, kenraalimajuri, kenraaliluutnantti ja kenraali, joista viimeksi mainitusta saatetaan selvyyden vuoksi käyttää epävirallisesti nimitystä "täysi kenraali" ja virallisesti nimitystä, jossa on aselaji määritteenä, esim. "jalkaväenkenraali". Kenraalieversti on joissakin maissa käytetty arvo, jonka suhde muihin arvoihin vaihtelee. Yhdyssanoissa alulla kenraali- ei yleensä ole mitään tekemistä upseerinarvojen kanssa; esim. "kenraaliharjoitus" on 'yleisharjoitus, viimeinen harjoitus ennen ensiesiintymistä' (teatterissa).

kenraalikuvernööri maan tai muun laajan alueen käskynhaltija, periaatteessa hallitsijan edustaja

kentauri taruolento, jolla on hevosen ruumiiseen liittyvä ihmisen yläruumis

kenturio eräs upseerinarvo muinaisessa Roomassa ¶ Varhaisimpina aikoina sadan (latinaksi centum) miehen suuruisen yksikön, myöhemmin noin 60 miehen yksikön (centuria) päällikkö. Normien (Kielitoimiston sanakirja) mukainen asu on "senturio". Myös sitaattilainana kirjoittamista "centurio" esiintyy. Eräissä raamatunsuomennoksissa käännetty sanalla "sadanpäämies" tai "sadanpäällikkö".

keraami yhteisnimitys joukolle materiaaleja, joille on ominaista mm. kyky kestää korkeita lämpötiloja, pintakovuus ja kulutuskestävyys ¶ Keraamit ovat nykyisin laajassa käytössä mm. kaakeleissa, sähköteknisissä sovelluksissa ym.

keraaminen keraamista tehty, keraami-; savesta tehty, savi-; saviteollisuus- ¶ Alkujaan sana johtuu savea tarkoittavasta kreikan sanasta, mutta nykyään se viittaa yleisemmin keraameihin, jotka on nimetty saman sanan perusteella, koska raaka-aineina käytetään saven tapaisia aineita.

keramiikka savituotteet; saviesineiden tuotanto, saviteollisuus

kerato- sarveis-, sarveisaine-, sarvi-

keratometri sarveiskalvon kaarevuuden ja taittavuuden mittari

kerberos (ravintolan tms.) vartija, "portsari" ¶ Ilmaisu on puhekielinen ja viittaa alkujaan muinaisen Kreikan taruston manalan portinvartijan kolmipäiseen koiraan Kerberokseen.

kerettiläinen harhaoppinen, kirkon virallisesta kannasta ("tunnustuksesta") poikkeavaa uskonnollista oppia kannattava (t. sellaisena pidetty); kuvaannollisemmin: yleensä poikkeavaa käsitystä kannattava

keripukki C-vitamiinin puutteesta johtuva tautitila

kerosiini polttoöljy, etenkin lentokoneissa käytetty (lentopetroli)

kersantti eräs aliupseerinarvo; vastaava nimike tai nimikkeen osa muissa organisaatioissa ¶ Esim. palokunnassa "palokersantti".

kerubi enkeli(mäinen); eräänlainen siivekäs henkiolento (Raamatussa) ¶ Raamatussa mainitaan kerubit kanssa tavalla, joka antaa ymmärtää, että kyse on vaikuttavista, Jumalan sotajoukkoihin kuuluvista olennoista (esim. Moos. 3:20). Myöhemmin kerubit kuvattiin taiteessa "enkelimäisiksi", herttaisiksi, jopa lapsenomaisiksi hahmoiksi. Vrt. serafi.

kesuura säkeen sisällä esiintyvä tauko, tahtilepo, sesuura ¶ Nykysuomen sanakirja pitää asua "kesuura" hylättävänä ja suosittaa asua "sesuura", mutta "kesuura" on ilmeisesti muodostunut yleisemmäksi. Ks. Kikerointia vai siserointia?

ketchup [ketsup] = ketsuppi

keto- (arkik.) ketogeeninen ¶ Esim. ketopizzassa jauhot on kokonaan tai osittain korvattu aineilla, joissa hiilihydraatteja on vain vähän.

ketoaine eräänlaisia rasvahappojen aineenvaihdunnassa muodostuvia yhdisteitä

ketogeeninen vähähiilihydraattinen (ruokavalio) ¶ Nimitys johtuu siitä, että ruokavaliolla pyritään saamaan aikaan ketoosi.

ketoni eräitä orgaanisia yhdisteitä ¶ Ketoneja ovat mm. asetoni ja kamferi

ketoprofeeni eräs tulehduskipulääke

ketoosi aineenvaihdunnan tila, jolle ominaista ketoaineiden kohonnut määrä veressä ja virtsassa; eräitä sokereita

ketsuppi eräänlainen maustettu tomaattikastike ¶ Aikaisempi muoto: ketchup.

keynesiläinen [keinesiläinen t. keinziläinen] taloustieteilijä John Maynard Keynesin oppien mukainen ¶ Keynesiläisyyden mukaan markkinatalous ei luonnostaan turvaa työllisyyttä, vaan valtion on puututtava asioihin mm. lisäämällä kysyntää laskusuhdanteen aikana.

keynote- [kiinout] pää- ¶ Esim. keynote-puhuja = pääpuhuja (konferenssissa tms.).

khaki [kaki t. khaki] ruskeasävyinen puuvillakangas, jota käytetään mm. sotilas- ja työpukuihin varsinkin lämpimissä maissa; sellaisesta tehty puku; sellaisen kankaan väri

khat eräs pienehkö, usein pensaaksi leikattu puu, Catha edulis; sen lehdet t. oksat huumeeksi käytettyinä ¶ Perinteisesti Itä-Afrikassa ja Arabiassa käytetty. Luokitellaan Suomessa huumelainsäädännön piiriin kuuluvaksi ja siten laittomaksi. Kirjoitetaan joskus "kati" tai "qat". Vaikuttavat aineet ovat katinoli ja katiini.

khoi erääseen Afrikan eteläosassa asuvaan lyhytkasvuiseen kansaan kuuluva, hottentotti

kiasma risteys, ristikkäisyys; kiasmi ¶ Erityisesti: anatomiassa hermojen risteys; biologiassa vastinkromosomien kohta, josta ne kiinnittyvät toisiinsa meioosissa. Sana on tullut tunnetuksi etenkin nykytaiteen museon Kiasman nimenä.

kiasmi (tyyliopissa) ristikkäisasettelu ¶ Sanallisten ilmausten ristikkäisyys siten, että jossa osat esiintyvät ensin yhdessä järjestyksessä, sitten vastakkaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi sananparressa "Veitsi vanhin hampaista, hammas vanhin veitsi" on kyse sanatason kiasmista (sanat toistuvat mutta päinvastaisessa järjestyksessä).

kibbutsi osuustoimintatila Israelissa

kickboard [kikbood] kokoontaitettava potkulauta, jossa on ohjaussauva; (uinnissa:) kelluva uimalauta, jonka päällä pidetään käsiä potkuharjoituksissa

kickboxing potkunyrkkeily

kicksit = kiksit

kidnapata kaapata, ryöstää ihminen (lunnaiden saamiseksi)

kidult [kidalt] lapsiaikuinen, tarkoituksellisen lapsenomaisesti (joissakin asioissa) käyttäytyvä aikuinen; lasten vaatetusta matkiva pukeutuminen ¶ Yhdistelmä sanoista "kid" ja "adult".

kiisseli makea, tavallisesti perunajauhoilla suurustettu jälkiruoka

kiisu mineraali, joka on kemiallisesti sulfidi

kiivi eräs köynnöskasvi (Actinidia sinensis) ja sen syötävä hedelmä; eräitä Uudessa-Seelannissa eläviä lentokyvyttömiä lintuja ¶ Alkujaan sitaattilainana "kiwi". Taipuu kiivi : kiivit : kiivin jne. Pitkävokaalinen muoto "kiivi" perustuu lähinnä ruotsin ääntämykseen. Vaikka sana on usein äännetty lyhytvokaalisena, pitkävokaalisuus on suositeltava etenkin siksi, että sana siten erottuu vanhasta sanasta "kivi".

kiksit (ark.) nautinto, huvi, jännitys ¶ Yleensä sanonnassa "saada kiksit jostakin". Johtuu englannin sanasta "kicks" 'potkut'.

kilo kilogramma; jargonissa myös: 1000 tai 1024 oktettia; etuliitteenä: tuhatkertainen tai 1024-kertainen, tunnus k ¶ SI-järjestelmässä kilo-etuliite (tunnus: k) tarkoittaa aina tuhannella kertomista. Datatekniikassa se voi tarkoittaa 1000:lla tai 1024:llä kertomista. Esimerkiksi "kilotavu" tai lyhyesti "kilo" tarkoittaa yleensä 1024 oktettia, kun taas "kilobitti" on useimmiten 1000 bittiä.

kilogramma massan yksikkö SI-järjestelmässä, puhekielessä "kilo"

kilokalori tuhat kaloria

kilopondi vanhentunut voiman yksikkö, n. 9,81 newtonia ¶ Voima, joka vastaa 1 kg:n massaiseen kappaleeseen vaikuttavaa painovoimaa maapallolla.

kilotonni ydinräjähteen voimakkuuden mittayksikkö, joka vastaa 1 000 000 kg trotyylia

kilta (historiassa) ammattikunta, jolla oli tarkka sisäinen järjestys; nykyisin monenlaisten yhdistysten nimitys ¶ Etäinen yhteys vanhaan merkitykseen on vielä esimerkiksi teknillisten yliopistojen ja korkeakoulujen opintosuuntakohtaisilla alayhdistyksillä, killoilla.

kiltti skotlantilainen miesten hame; keskiajalla maa-alueesta maksettu vero; sellaisen veron maksaja

kimaira eliö, jossa on perimältään erilaisia soluja ¶ Kimaira on kahden (tai useamman) perimältään erilaisen yksilön yhteensulautuma, yleensä kasvi. Myös asussa "kimeeri", joka on Kielitoimiston sanakirjassa rinnakkaismuotona. Aiemmin myös asussa "kimeera". Ehdotettu suomalaisempi vastine: "harhama".

kimono japanilainen väljähihainen, pitkähelmainen vaate; sellaista jäljittelevä naisten puku tai pusero

kineettinen liikkumista t. liikuttamista koskeva, liike-

kinegrammi virheellinen nimitys eräänlaisille turvahologrammeille ¶ "Kinegram" on rekisteröity tavaramerkki mm. rahojen turvallisuutta lisääville teknisille tuotteille. Sitä on ruvettu virheellisesti käyttämään yleissanana, jolla tarkoitetaan etenkin seteliin painettua heijastuskuviota, joka näyttää erilaiselta eri kulmista katsottuna.

kinemaattinen kinematiikkaan kuuluva

kinematiikka geometrinen liikeoppi

kinesioteippaus teippien kiinnittäminen iholle määrätavalla mm. kivun lievittämiseksi tai liikkuvuuden lisäämiseksi

kinesteettinen liikkeen aistimusta koskeva, liikeaisti-, kinestesia-

kinestesia liiketunto, liikeaisti, lihas- ja jänneaisti ¶ Ihmisen ja eläimen ne aistitoiminnot, jotka havaitsevat sen oman liikkumisen.

kinetiikka liikeoppi (fysiikan(fysiikka) osa-alue); kemian ala (reaktiokinetiikka), joka tutkii reaktio\iden nopeuksia ja mekanismeja ¶ Fysiikan osana kinetiikka tutkii voimia, jotka vaikuttavat kappaleiden liiketilan muutoksiin.

kineto- liike-, liikkuva

kinky [kiŋky t. kiŋki] seksuaalisesti poikkeava t. "erilaisia" kokemuksia etsivä

kino elokuvateatteri

kioski pienehkö myyntitila; julkisessa tilassa oleva laite, josta saa yhteyden nettiin ¶ Alkuperäisessä merkityksessä 'myyntikoju' sana on yleiskieltä ja oli jo vakiintunut, mutta merkitys on laajentunut ensin tarkoittamaan myös sisätiloissa toimivaa myymälää, jossa asioidaan ikkunan kautta. Myöhemmin sellaisiin myymälöihin rakennettiin myös tila, johon asiakkaat pääsevät, mutta kioski-nimitys säilyi. Lisäksi datatekniikassa sana on saanut uuden merkityksen: tietokone tai vastaava laite, joka on esimerkiksi yleisessä kirjastossa tai virastossa (melko) vapaasti käytettävissä nettiyhteyksiin.

kipsi kalsiumsulfaatti, johon on sitoutunut vettä; seebun vuota

kirahvi eräs afrikkalainen pitkäkaulainen märehtijä (Giraffa camelopardalis, ehdotettu jaettavaksi useaksi lajiksi)

kiro- käsi-

kirologia käsitutkimus; sormikieli ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

kiropraktiikka hoitotapa, jossa ulkoisesti käsitellään eräitä ruumiin kohtia, etenkin selkärankaa

kiropraktikko kiropraktiikan harjoittaja

kirroosi (etenkin maksan) kovettumistauti

kirurgi kirurgiaan erikoistunut lääkäri

kirurgia lääketieteellinen leikkaushoito

kirurginen kirurgiaan kuuluva; (kuvaannollisesti) äärimmäisen tarkka ¶ Koska kirurgia vaatii usein erittäin suurta tarkkuutta, on ruvettu käyttämään sellaisia ilmaisuja kuin "kirurgisen tarkka".

kisälli opinkäynyt käsityöläismestarin apulainen (ammattikuntalaitoksen aikana) ¶ Ei varsinainen sivistyssana vaan laina ruotsista (gesäll), johon sana on tullut saksasta (Geselle).

kitiini eräs aine (polysakkaridi), joka toimii useiden eliöiden tukiaineena ¶ Etenkin hyönteisten kuoressa mutta myös mm. sienten solunseinissä.

kitsch [kitš] rihkama ¶ Sanaa käytetään useimmiten halveksivasti veistoksista, maalauksista yms., joita pidetään taiteellisesti arvottomina koriste-esineinä. Sana on sitaattilaina saksasta. Myös suomalaistetussa asussa "kitsi".

kitsi = kitsch

kiwi [kivi t. kiivi] = kiivi

klaani heimoyhteisö Skotlannissa t. Irlannissa; sukua laajempi yhteisö, jonka sanotaan polveutuvan yhdestä kantaisästä

klaava metallirahan numeropuoli; sellaisen puolen jääminen ylös kolikkoa heitettäessä

kladi eliökunnan sukupuun haara, joka sisältää kaikki samasta kantamuodosta polveutuvat lajit, myös sukupuuttoon kuolleet; (aik.) muistiinpanokirja, johon tehdään aikajärjestyksessä merkintöjä liiketapahtumista

kladistiikka eliökunnan luokittelu kladeihin

kladistinen kladien mukainen biologinen luokitus

klamydia eräs bakteeri ja sen aiheuttama tauti, varsinkin sukupuolitautina

klarinetti yksikkölehdykkäinen puupuhallin

klassifikaatio luokitus

klassifioida luokittaa, luokitella

klassikko pysyvän, tunnustetun aseman saavuttanut taiteilija, filosofi tms. taikka teos; antiikin "kultakauden" kirjailija tms.; antiikin tutkija

klassillinen pysyvän, tunnistetun aseman kulttuurissa saavuttanut; tyypillinen, luonteenomainen, usein mainittu (esimerkki tms.); antiikin kulttuuria koskeva ¶ Rinnakkaismuoto: "klassinen"; ks. huomautuksia sanansisäisistä lyhentymistä. Tässä sanassa voisi pidempää kirjoitusasua perustella sen lievällä vanhahtavuudella, joka sopii sanan merkitykseen.

klassinen = klassillinen

klassisismi taidesuunta, joka jäljittelee antiikin loistokauden tuotteita ¶ Myös asussa "klassismi". Sukulaissanoista ks. ismi.

klastinen (geologiassa:) erillisistä kivenpalasista koostuva

klaustrofobia suljetun paikan kammo (sairaalloisena pelkona)

klausuuli pykälä (sopimuksessa tms.), erityisesti selittävä t. rajoittava lisäpykälä

klaviatuuri (soittimen) koskettimisto

klementiini eräs sitruspuu ja sen hedelmä ¶ Alkuperältään mahdollisesti mandariinin lajike tai sitten sen ja pomeranssin risteymä.

kleptomaani kleptomanian vallassa oleva

kleptomania sairaalloinen, pakonomainen varastamishalu

klerikaali pappisvallan kannattaja

klerikaalinen papistoa tai kirkkoa koskeva

klerikalismi pappisvaltaisuus

klientilismi järjestelmä, jossa virkamiehillä on vastavuoroisiin palveluksiin perustuvia henkilökohtaisia suhteita julkisen vallan ulkopuolisiin toimijoihin ("klientteihin") ¶ Klientilismiä on pidetty yhtenä lahjonnan muotona. Sukulaissanoista ks. ismi.

klientti (muinaisessa Roomassa ylimyksen) suojatti; asiakas; (datatekniikassa) käyttäjän puolesta asioita hoitava ohjelma ¶ Datatekniikassa "klientti" esiintyy englannin sanan "client" vastineena ja tarkoittaa etenkin ohjelmaa, joka tarjoaa käyttäjälle pääsyn johonkin palveluun; esim. web-selain on esimerkki klientistä; sanasto on vakiintumatonta, ja mm. sanoja "asiakas" ja "asiakasohjelma" sekä "klaientti" käytetään myös.

kliimaksi huipentuma, huippukohta; (tyyliopissa) ilmaisu, joka nousee loppua kohti

kliininen käytännöllistä lääkärintyötä koskeva (vastakohtana teoreettiselle); klinikka-; (kuvaannollisesti:) puhdas, pelkistetty, pelkkä, mielikuvitukseton ¶ Alkuperäisestä merkityksestä on johduttu kuvaannollisiin merkityksiin, kun "kliininen" on ymmärretty klinikan, sairaalan tms. puhtautta ja pelkistettyä sisustusta kuvaavaksi.

klikki pieni, eristäytyvä, usein valtaa tavoitteleva t. käyttävä ihmisjoukko ¶ Sana on arkikielinen ja sävyltään paheksuva.

klimakterium vaihdevuodet ¶ Ajanjakso, jolloin munasarjojen toimnta (ovulaatiot ja estrogeenin tuotanto) heikkenee ja lopulta päättyy. Vrt. menopaussi, joka tarkoittaa klimakteriumin viimeistä vaihetta t. viimeisiä kuukautisia.

klimatologia ilmasto-oppi, ilmastotiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

klinikka opetussairaala t. sen osasto; ensiapuasema

klinkkeri keraaminen tuote, joka on poltettu niin kuumassa, että sen pinta on osittain sulanut sileäksi; kovaksi poltettu tiili tai laatta

klisee kulunut sanontatapa; kuvalaatta ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: klishee tai klišee.

klitoris häpykieli ¶ Pieni paisuvaiskudosta sisältävä elin naisen virtsaputken aukon etupuolella. Klitoriksella on keskeinen merkitys naisen seksuaalisuudessa.

kloaakki (eräiden eläinten) yhteissuoli, viemärisuoli; likaviemäri

kloonata valmistaa klooni; tehdä kopio (erikoismerkityksissä) ¶ Tietokoneella tehtävässä kuvankäsittelyssä kloonaus tarkoittaa kuvan osan kopiointia tavalla, joka saa kopion rajat pehmeiksi niin, että tulos näyttää luonnolliselta. Tietokoneen kovalevyn kloonaus tarkoittaa levyn koko sisällön kopiointia toiselle levylle niin, että siitä voidaan saada nopeasti käyttöön toimintavalmis järjestelmä.

klooni monisoluinen eliö, joka on kasvanut toisen yksilön yhdestä solusta, joka ei ole sukusolu; samasta solusta jakautumalla muodostuneiden solujen joukko; kuvaannollisesti: (toiminnallisesti) tarkka kopio ¶ Nykyisin "klooni" tarkoittaa ehkä tavallisimmin kokonaista eliötä, joka on kasvatettu yhdestä solusta, joka on käsitelty kehittymään kuten hedelmöitynyt munasolu. Sellainen klooni on geeniensä suhteen täysin samanlainen kuin yksilö, jonka solusta se on kasvanut. Sanaa "klooni" on käytetty myös (vähättelevästi) tarkoittamaan ison tietokonevalmistajan tuotetta yksityiskohtaisesti jäljittelevää konetta.

kloorata käsitellä kloorilla t. klooripitoisella aineella ¶ Esim. lisätä veteen klooria (taudinaiheuttajien tuhoamiseksi). Synonyymi: kloorittaa. Kemiassa "kloorattu hiilivety" tarkoittaa yhdistettä, joka on muodostunut hiilivedystä, kun kloori on korvannut siinä olevan vedyn kokonaan tai osittain; kielellisesti oikeampi nimitys olisi "kloorihiilivety", jota jossain määrin käytetäänkin mm. EU-teksteissä.

kloori halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Cl ¶ Joskus virheellisesti nimellä "kloriini" englannin sanan "chlorine" 'kloori' mukaan.

klootti kirjankansien päällyskangas

kloroformi eräs aiemmin yleinen (hengitettävä) nukutusaine, trikloorimetaani

klorofylli lehtivihreä

klosetti käymälä

klovni pelle, ilveilijä (sirkuksessa tms.)

klubi kerho; kerhotila

klusiili umpiäänne ¶ Klusiilia äännettäessä ilmavirta hetkeksi katkeaa, koska äänne-elimet muodostavat sulkeuman. Esim. k, p ja t ovat klusiileja.

klusteri ryväs, kasautuma, (löyhä) yhteenliittymä; (musiikissa) useista yhtäaikaisista, vierekkäisistä pienistä intervalleista koostuva sävelryhmä ¶ Talousterminä "klusteri" tarkoittaa ajatusta toisiaan täydentävien yritysten ryppäästä, esimerkiksi yritystä, sen alihankkijoita ja näiden yhteyksiä.

klusteroida muodostaa klusteri

knalli kova, pyöreäkupuinen miesten hattu

knitteli ketju- tai kalikkasäe

knock-out [nok-aut] tyrmäys (nyrkkeilyssä)

knoppi hankala, usein jonkin "ansan" sisältävä kysymys; usein toistuva kysymys tenteissä tms. ¶ Johtuu ruotsin sanasta "knopp" 'nappi' eikä ole varsinainen sivistyssana (ei esiinny muissa kielissä).

knoppologia (opiskelijakielessä, leikillisesti:) knoppien tunteminen; kokoelma knoppeja ja niiden vastauksia; knoppien käyttö tenttikysymyksinä

knowhow [nou-hau] osaaminen ¶ Tätä englannin sanaa on ruvettu käyttämään suomessa, koska ei ole tiedetty, että englannissa ei ole nasevaa sanaa ilmaisemaan osaamista vaan on sanottava esim. "to know how to", josta sitten on muodostettu substantiivi "knowhow" tai "know-how". Suomenkieliset sepitteet "tietotaito" ja "taitotieto" ovat siis tarpeettomia.

koaguloitua juoksettua, hyytyä ¶ Ensisijaisesti lämmön t. kemikaalien aiheuttamista muutoksista valkuaisaineissa, jossa rakenne muuttuu kiinteämmäksi.

koaksiaalinen sama-akselinen, saman akselin ympärillä olevaa ¶ Sanaa on käytetty erityisesti koaksiaalikaapelista eli kaapelista, jossa on yhteisen "ytimen" ympärillä olevia (data)johtoja.

koala pussikarhu ¶ Pussieläimiin kuuluva, pientä karhua muistuttava eläin. Kielitoimiston sanakirjan mukaan taivutetaan kuten sanaa "kala" (esim. monikon genetiivi "kalojen" tai harv. "kalain"), mutta todellisuudessa taivutus noudattaa kolmitavuisten sanojen kuten "omena" mallia (esim. monikon genetiivissä useita vaihtoehtoja, mm. "koaloiden").

koalitio liittoutuma, liittouma, (tilapäinen) liitto ¶ Etenkin poliittisten puolueiden hallitusyhteistyötä varten solmima liitto.

koanosyytti kaulussiimasolu

kobra [koobra] silmälasikäärme, eräitä myrkkykäärmelajeja ¶ Usein myrkyllisyyden ja vaarallisuuden vertauskuvana.

kodeiini eräs lääkeaine, vaikutukseltaan huumaava ja kipua lievittävä

kodifikaatio kodifiointi; kodifioinnin tulos

kodifioida koontaa, yhtenäistää lainsäädäntöä kokoamalla erillisiä lakeja ja sääntöjä järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi, koodeksiksi

kofeiini eräs piristävä aine, jota on mm. kahvissa, teessä ja joissakin virvoitusjuomissa

kognitiivinen [koŋnitiivinen] tiedollinen, tiedon ja ymmärryksen alaan kuuluva; tajunnallinen

kognitio [koŋnitio] tajunta, etenkin tajunnan sisältö kokonaisuutena

kognitivismi oppimisteoreettinen suuntaus, jonka mukaan ihminen muodostaa saamansa tiedon perusteella maailmasta ja sen ilmiöistä sisäisiä malleja, jotka vaikuttavat oppimiseen

koheesio koossapysyvyys t. sitä aiheuttavat voimat ¶ Erityisesti fysiikassa: molekyylien väliset sidosvoimat t. niiden vaikutus.

koherenssi kiinteys, yhtenäisyys, koossapysyvyys; yhteensopivuus ¶ Fysiikassa erityisesti: aaltoliikkeen erilaisten osien samanvaiheisuus (joka on mm. edellytys interferenssille).

koherentti sellainen, jolla on suuri koherenssi; samakantainen (mittayksikkö) ¶ Mittayksiköt ovat koherentteja, jos on muodostettu toisistaan käyttämättä minkäänlaisia kertoimia. SI-yksiköt ovat koherentteja.

kohortti muinaisen Rooman armeijan yksikkö, legioonan kymmenesosa; väestö- ja lääketieteessä: jonakin ajanjaksona syntyneiden t. muun ehdon täyttävien ihmisten joukko, jonka myöhempää kehitystä tutkitaan

kokaiini eräs huume ja lääke, jota saadaan kookapensaan lehdistä

kokainisti [koka'inisti] kokaiinia huumeena käyttävä ihminen

kokardi lakin etuosaan kiinnitettävä sotilaan t. virkailijan tunnusmerkki

koketeerata keimailla, keikailla

koketteria keimailu, keikailu

koketti keimailija, keikailija; (vaatteen) kaarroke ¶ Kaarroke on vaatteeseen (esim. paitaan) kuuluva, usein kaksinkertainen hartia- tai vyötärökappale, joka antaa tukevuutta ja johon (tavallisesti poimutettu tai laskostettu) miehusta kiinnitetään.

kokki pyöreä, pallomainen bakteeri

kokumi kuudes perusmaku (eräiden käsitysten mukaan), ¶ 1980-luvulta alkaen on esitetty, että viiden perusmaun (ks. umami) lisäksi on kokumi, jota sanotaan olevan ainakin kampasimpukoissa, sipulissa ja valkosipulissa ja joka aiheuttaa suuntäyteisyyden tunnun.

kola kolajuoma, eräiden hiilihapotettujen virvoitusjuomien nimitys ¶ Kolajuomat, arkikielessä kolat, ovat ruskeita ja makeutettuja ja sisältävät erilaisia kasvisuutteita, joissa on mm. kofeiinia. Nimi johtuu koolapähkinästä, mutta kirjoitusasu on lyhytvokaalinen lähinnä siksi, että se perustuu tuotemerkkeihin kuten Coca-Cola ja Pepsi-Cola.

koleerikko tarmokas- ja kiivasluonteinen, koleerinen ihminen

koleerinen tarmokas- ja kiivasluonteinen; alkujaan eräs temperamenttityyppi

kolera eräs kulkutauti, Vibrio cholerae -bakteerin aiheuttama suolistotauti; eräs perunan bakteeritauti, tyvimätä

kolesteroli eräitä ihmisen ja eläinten solukalvoissa esiintyviä aineita ¶ Kolesterolin saostuminen verisuonten seinämiin aiheuttaa ateroskleroosia. Kemialliselta rakenteeltaan steroli. Sana "kolesteroli" on alkujaan yhdyssana mutta ääntyy yleensä yhtenäisenä sanana (sivupaino ro-tavulla) ja esiintyy joskus myös lyhentyneenä muotoon "kolestroli". Sanan lopun kirjoitusasu on ns. -oli-säännön mukainen.

kolhoosi (historiassa) kollektiivitila Neuvostoliitossa

kolibakteeri eräs yleinen suolistobakteeri, Escherichia coli ¶ Kolibakteerien esiintymistä esimerkiksi vedessä käytetään mittarina arvioitaessa, missä määrin vedessä voi olla ulosteperäisiä saasteita.

koliikki ähky, vatsakipu, erit. pikkuvauvojen tuntemattomasta syystä johtuva kipuilu, ns. kolmen kuukauden koliikki

kollaasi eri aineksia yhdistelemällä tehty kooste (kuvataiteessa, musiikissa t. kirjallisuudessa) ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š: kollaashi tai kollaaši.

kollaboraatio yhteistyö, yhteistoiminta

kollaboraattori avustaja, apulainen; vihollisen kanssa yhteistyössä oleva henkilö etenkin miehitetyssä maassa, yhteistoimintamies

kollaboratiivinen yhteistoiminnallinen, yhteistyöhön perustuva

kollaboratööri (vanh.) yhteistoimintamies, kollaboraattori

kollageeni tukikudoksen säiemäinen valkuaisaine

kollapsi lysähdys, romahdus, äkillinen heikentyminen; kokoonpainuminen; (paperinvalmistuksessa) kuitujen litistyminen

kollega [kolleega t. kollega] virkaveli, saman alan ihminen ¶ Sanan virallisessa asussa on yksi e, mutta se usein ääntyy pitkänä.

kollegi = kollegio

kollegiaalinen virkaveljien kesken vallitseva t. tehtävä; kolleginen ¶ Sanaa käytetään erityisesti kollegioissa noudatettavista päätöksenteko- ja muista menettelyistä, vastakohtana yksittäisten virkamiesten päätöksille; sopivampi nimitys niille olisi "kolleginen" Erityisesti "kollegiaalinen äänestys" voi tarkoittaa joko yleensä kollegiossa äänestämistä tai erityistä äänestystapaa, jossa kollegion virkaiältään nuorin lausuu kantansa ensin, sitten seuraavaksi nuorin jne. ja tulokseksi tulee eniten ääniä saanut kanta. Tähän menettelyyn saattaa kuulua myös se, kannanoton osana pidetään sille esitettyä perustelua, jolloin enemmistön kanta saattaa jäädä häviölle, jos eri ihmiset ovat esittäneet kannalleen eri perustelut. Tästä on lähtöisin puhe yhtymisestä toisen lausumaan kantaan, joka tarkoittaa alkujaan, että kannatetaan samaa ratkaisua samoin perustein.

kolleginen kollegiossa noudatettava (menettely); vrt. kollegiaalinen

kollegio virastoa johtava monijäseninen, kokouksissa päätöksensä tekevä hallintoelin; virasto ¶ Erityisesti vastakohtana päällikkövirastolle, jolla on yksilöjohto. Etenkin arkikielessä usein muodossa "kollegi".

kollektiivi yhteisö, ihmisjoukko; kolhoosi; ryhmäsana, ryhmää tarkoittava sana

kollektiivinen yhteisöä, kollektiivia koskeva;

kollektivismi yhteisomistusta ja keskitettyä ohjausta kannattava poliittinen t. aatteellinen suunta (yleisesti) ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

kollektivisoida tehdä kollektiiviseksi; erityisesti: saattaa yhteisomistukseen ¶ Sanaa käytetään varsinkin Neuvostoliitossa 1920- ja 1930-luvulla toteutettua maatalouden kollektivisointia. Myös: kollektivoida t. kollektiivistaa.

kolli matkatavarayksikkö t. rahtitavarayksikkö ¶ Eri sana kuin uroskissaa tarkoittava "kolli".

kollisio yhteentörmäys

kolloidi hiukkanen, joka kuuluu hienojakeiseen aineeseen, joka on sekoittunut toiseen aineeseen, jonka hiukkaskoko on vielä pienempi ¶ Kyseessä olevat aineet ovat nesteitä, kutsutaan seosta emulsioksi.

kolloidinen hyytelömäisessä tai liimamaisessa tilassa oleva, kolloidejasisältävä

kollokvio erityisesti järjestetty tieteellinen keskustelutilaisuus ¶ Kollokvio on yleensä pienimuotoisempi ja aihepiiriltään rajatumpi kuin tieteellinen konferenssi, joka on enemmänkin esitelmien kokonaisuus kun taas kollokviossa on valmisteluja alustuspuheenvuoroja. Käytännössä kollokvion ja konferenssin ero on usein vain nimityskysymys.

kolofoni kirjan tms. lopussa oleva selostus kirjan synnystä yms., esipuhetta vastaava; havupuun hartsi

kolografia paksunsuolen röntgenkuvaus

kolonia siirtokunta, siirtomaa; yhdyskunta

kolonialismi siirtomaiden valloitus ja hyväksikäyttö t. sellaista kannattava aate ¶ Sanaa on käytetty etupäässä paheksuvassa tarkoituksessa. Sukulaissanoista ks. ismi.

kolonisaatio asuttaminen, varsinkin siirtokuntien perustaminen

kolonna marssirivistö (joka on järjestetty yhden johtajan alaisuuteen) ¶ Ilmaisu "viides kolonna" tarkoittaa valtiossa, järjestössä tms. olevaa ryhmittymää, joka on valmis liittymään vihollisiin. Alkujaan se tarkoitti Espanjan sisällissodan aikana tasavaltalaisten hallitsemassa Madridissa toimivia tasavaltalaisten vastustajia, joiden sanottiin muodostavan viidennen kolonnan, kaupunkia kohti etenevien neljän kolonnan lisäksi.

kolonni rakennuksen pyöreä kannatinpylväs; onton pylvään tapainen kemian tekniikan laite

kolonoskopia paksusuolen tähystys

koloratuuri nopea, koristeellinen sävelkulku

kolorismi maalaustaiteen suuntaus, jossa painotetaan värien käyttöä

koloristi taitavasti värejä käyttävä; ilmaisunsa etenkin värien käyttöön perustava taidemaalari

kolossaalinen valtava, suunnaton

kolossi jättiläispatsas; valtavan suuri rakennelma

kolportööri kuljeskeleva kirjojen ja lehtien kaupustelija, varsinkin uskonnollisen tai aatteellisen kirjallisuuden myyjä

kolumni lehden vakinaisen kirjoittajan lyhyehkö, yleensä ajankohtaista aihetta käsittelevä kirjoitus, jolle yleensä on lehdessä vakiopaikka; sarake; sivun lados; sivuotsikko

kolumnisti kolumnien kirjoittaja

kombinaatio yhdistelmä; yhdistely, kombinointiMatematiikassa erityisesti: äärellisen joukon osajoukko, siis alkioiden yhdistelmä, jossa järjestykseen ei kiinnitetä huomiota.

kombinaatti (suurehko) yhtymä, jossa on teollisuus- ja muita tuotantoyksiköitä (varsinkin ent. Neuvostoliitossa)

kombinatorinen kombinaatioita koskeva t. niihin perustuva

kombinoida yhdistää, yhdistellä (etenkin erilaisia aineksia, esineitä tms.)

kombo (arkik.) yhdistelmä, kombinaatio, kooste

komedia huvinäytelmä

komedienne huvinäytelmien näyttelijätär

komeetta eräänlainen aurinkoa tai muuta tähteä kiertävä taivaankappale, pyrstötähti; (kuvaannollisesti:) nopeasti julkisuuteen noussut ihminen

komendantti paikkakunnalla tai laitoksessa hallinnosta ja järjestyksestä vastaava upseeri

komiikka koominen taide; (tapahtumien) koomisuus

komisario eräs poliisipäällystön virkanimike ¶ Aiemmin ja leikillisesti myös "komisarius".

komissaari (korkea) virkamies, jolle on annettu erityisala hoidettavakseen ¶ Neuvostoliitossa kutsuttiin eräässä vaiheessa ministereitä kansankomissaareiksi. Nykyisin sanan tunnetuin merkitys viittaa Euroopan unionin komissaariin eli EU:n komission jäseneen, joka hoitaa määrättyä (laajaa) toimialuetta. Aiemmin myös komisarion nimityksenä oli "poliisikomissaari".

komissariaatti komissaarin virka t. virasto (vars. Neuvostoliitossa)

komissio toimikunta; valtuuskunta; eräänlainen (EU:n) hallitus; eräänlainen toimeksianto t. siitä maksettava palkkio ¶ Erityisesti: Euroopan unionin komissio, virallisesti Euroopan komissio, joka on luonnehdittavissa lähinnä EU:n hallitukseksi, joskin se jakaa hallitusvallan ministerikokousten kanssa. Komissiokauppa tarkoittaa, että joku (komitentti) on sopinut toisen (komissionäärin) kanssa, että tämä käy kauppaa omissa nimissään, mutta komitentin lukuun. Komissiokaupasta komissiönäärille maksettavaa palkkiota kutsutaan usein komissioksi.

komissionääri asiasmies, joka toimii päämiehen lukuun, mutta omissa nimissään; (virheellisesti:) komissaari ¶ Vanhastaan "komissionääri" tarkoittaa kaupallista edustajaa, joka hoitaa komissiota ei esiintyy asiakkaisiin päin omien liiketunnustensa alla mutta oikeudellisesti vain välittää kaupan päämiehen ja asiakkaan välillä. Nykyisin sana esiintyy myös komissaaria (englanniksi commissioner tarkoittamassa käännösvirheen takia.

komitatiivi eräs suomen kielen sijamuoto, ilmaisee kenen t. minkä kanssa jotain tehdään, esim. "puolisoineen" ¶ Aina monikkomuotoisena ja melko harvinaisena. Varsinainen pääte on -ne-, jota edeltää monikon tunnus -i- ja seuraa (useimmiten) omistusliite. Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: seuranto.

komitea (korkean tason) toimikunta, valiokunta

komitentti komissiokaupan osapuoli, jonka lukuun myynti tapahtuu

komittoida sitoa, varata (esim. rahoja johonkin tarkoitukseen) ¶ Tavallisimmin (talousalan kielessä) partisiippina "komittoitu" tarkoittamassa sidottua eli määrätarkoitukseen varattua rahaa tai luotonnosto-oikeutta.

komittoitua sitoutua (esim. henkisesti johonkin tavoitteeseen tai aatteeseen)

kommandiittiyhtiö yhtiömuoto, joka on avoimen yhtiön ja osakeyhtiön välimuoto ¶ Kommandiittiyhtiössä osa yhtiömiehistä vastaa henkilökohtaisesti yhtiön sitoumuksista (kuten avoimessa yhtiössä), osa on mukana vain sijoittamallaan pääomalla (kuten osakeyhtiössä).

kommanditääri kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies

kommando erikoistehtäviin koulutettu iskujoukko; sellaisen jäsen

kommentaari lain, kirjan tms. sisältöä yksityiskohtaisesti selittävä ja kommentoiva teos; kommentti

kommentaattori tulkintojen ja huomautusten (kommenttien) esittäjä

kommentoida esittää kommentti

kommentti huomautus, kannanotto; selitys, tulkinta ¶ Raja tekstin, tapahtumien tms. selittämisen ja kantaaottavien huomautusten välillä on usein epäselvä, ja varsin usein "kommentti" sisältää kumpiakin aineksia. Lisäksi selittäminen voi tarkoittaa toisen sanojen tulkitsemista mutta myös omien tekojen tai sanojen selittämistä (t. selittelyä); ilmaisu "en kommentoi" viitannee yleensä jälkimmäiseen. Tietokoneohjelmoinnissa kommentti tarkoittaa ns. lähdekielisessä ohjelmassa itsessään olevaa (yleensä lyhyttä) selitystä ohjelman jonkin kohdan tarkoituksesta, ideasta tms.; kommentit erotetaan ohjelmakoodista jollain sovitulla merkintätavalla.

kommodori (Suomessa:) eräs merivoimien upseerinarvo, vastaa everstiä; (muualla:) laivasto-osaston tilapäinen päällikkö; pursiseuran esimies

kommunikaatio viestintä; datansiirto ¶ Joskus käytetään vastinetta "tiedonvälitys", mutta kommunikaation käsite yleismerkityksessään sisältää myös tunteiden, toiveiden yms. esittämisen. Englannin sanan "communications" käyttöä jäljitellen on sanaa "kommunikaatio" (ja sanaa "viestintä") ruvettu käyttämään myös teknisessä merkityksessä, joka tarkoittaa datansiirtoa yleisesti etenkin toimialana.

kommunikaattori kehittynyt langattoman puhelinverkon tekniikkaa käyttävä (matka)viestin

kommunikatiivinen viestinnällinen, kommunikaatiota koskeva

kommunikea virallinen tiedonanto (esim. poliittisten johtajien tapaamisesta)

kommunikoida viestiä, harjoittaa kommunikaatiota

kommunismi eräs tuotantovälineiden (ja usein muunkin) yhteisomistusta ajava aatesuunta ja sen toteutus; sen mukainen yhteiskunnan ihannetila ¶ Sanalla on tarkoitettu monenlaisia oppeja, alkaen haaveilevasta ns. utopistisesta sosialismista, mutta 1800-luvulta alkaen ja erityisesti 1900-luvulla se tarkoitti marxismia ja sen toteutusta Venäjällä, Kiinassa ym. Sanaa käytettiin yleisesti myös vasemmistolaisuudesta yleensä etenkin leimaavana sanana. Sukulaissanoista ks. ismi.

kommunitaarinen kommunaristinen

kommunitarismi teoria ja aatesuunta, joka korostaa yhteisöllisyyttä ¶ Ks. esim. Sirkku Hellsten: Amerikkalainen Kommunitarismi ja 'Kolmas Poliittinen Tie'. Sukulaissanoista ks. ismi.

kommutatiivinen vaihdannainen, vaihdantalakia noudattava ¶ Matematiikassa operaattoria ¿ sanotaan kommutatiiviseksi, jos pätee a¿b = b¿a kaikilla a:n ja b:n arvoilla.

kommutoida tehdä kommutaatio(ita); kääntää sähkövirran suunta; (matematiikassa:) olla kommutatiivinen, noudattaa vaihdantalakia

kommuuni yhteisö (eräissä erikoismerkityksissä) ¶ Mm.: yhteisasumisen muoto, jossa tyypillisesti joukko nuoria vuokraa ison asunnon ja johon saattaa liittyä erilaisia yhteistalouden muotoja; "Pariisin kommuuni" 'Pariisissa v. 1871 kaksi kuukautta vallassa ollut vallankumoushallitus'; Neuvostoliitossa eräiden poliittisten muodostelmien nimityksissä, esim. "Karjalan työkansan kommuuni" 'Venäjän-Karjalaan v. 1920 perustettu hallintoalue'.

kompakti tiivis, yhtenäinen, osat pienessä tilassa sisältävä; (matematiikassa) joukko, joka on rajoitettu ja sisältää kaikki reunapisteensä

komparaatio vertailu, etenkin kieliopissa vertailuasteiden muodostus, komparointi

komparatiivi adjektiivin yksi vertailumuoto, osoittaa ominaisuuden suurempaa t. melko suurehkoa määrää ¶ Esim. "suurempi", "kauniimpi". Komparatiivi voi osoittaa myös suurehkoa määrää ilman varsinaista vertailua, joskin tällaista on suomessa pidetty vierasvoittoisuutena. Aikoinaan ehdotettu suomennos: voittoaste.

komparatiivinen vertaileva

komparoida muodostaa adjektiivista vertailuasteita (komparatiivi ja superlatiivi)

kompatiibeli yhteensopiva ¶ Jonkin kanssa toiminnallisesti yhteensopiva.

kompatibiliteetti yhteensopivuus, kompatiibelius

kompensaatio hyvitys, korvaus (esim. menetetystä edusta tai vastakauppa)

kompensatorinen hyvittävä, kompensaatiota antava

kompensoida hyvittää, antaa kompensaatiota

kompetenssi (asiantuntijan tms.) pätevyys; (tuomioistuimen, viraston tai virkamiehen) toimivalta, oikeus ratkaista jokin asia; kielenpuhujan sisäistämä kielen järjestelmä; alkiokudoksen kyky reagoida induktoriin ¶ Kaksi ensimmäistä merkitystä ovat siis erilaiset (toinen koskee osaamista, toinen muodollista valtuutta tehdä jotain) ja voivat haitallisesti sekaantua toisiinsa, joten selvyyden takia sanat "pätevyys" ja "toimivalta" ovat parempia. Kielentutkimuksessa kompetenssilla tarkoitetaan kieltä osaavan ihmisen, varsinkin kieltä äidinkielenään puhuvan, sisäistä kykyä käyttää kieltä oikein ilman tietoista harkintaa. Usein sillä tarkoitetaan erityisesti kykyä erottaa kieleen kuuluvat ja kielenvastaiset muodot toisistaan.

kompetentti sellainen, jolla on kompetenssi (tavallisesti siis: pätevä)

kompilaatio yhdistelmäteos, varsinkin eri kannanottojen tai eri teoksista otettujen otteiden yhdistelmä

kompiloida laatia yhdistelmäteos (kompilaatio)

kompleksi yhdistelmä, erilaisista osista koostuva kokonaisuus; sielunelämää häiritsevä miellesikermä, esim. alemmuudentunne ¶ Matematiikassa kompleksiluku tarkoittaa lukukäsitettä, jossa luku on kahden reaaliluvun parina (a,b), jollaisille on määritelty joukko laskutoimituksia; etuliite kompleksi- tarkoittaa matematiikassa yleensä samaa kuin kompleksiluku-.

kompleksinen mutkikas; kompleksin muodostava

komplementaarinen täydentävä, täydeksi tekevä; vastakkainen merkityksessä 'kaikki muu', komplementtina toimiva; (filosofiassa) sellainen, jossa vastakohdat edellyttävät toisiaan

komplementti täydennys; kaikki, mikä on jonkin osan ulkopuolella jossakin kokonaisuudessa; eräs tuoreessa veriherassa esiintyvä proteiiniryhmä ¶ Esimerkiksi kulman komplementtikulma on sellainen kulma, joka lisättynä kyseiseen kulmaan tuottaa suoran kulman (90°). Joukko-opissa joukon A komplementti koostuu niistä jonkin oletetun perusjoukon alkioista, jotka eivät kuulu A:han. Komplementtiväreiksi sanotaan vastavärejä eli värejä, joiden yhdistämisestä valon väreinä syntyy valkeaa, esim. sininen ja oranssi.

komplikaatio asian mutkistuminen, lisävaikeus; lääketieteessä sairauteen liittyvä lisätauti t. vamma tai synnytyksessä hoitoa vaativa poikkeustilanne; kellossa näkyvä tieto, joka ei kuulu ajan näyttämisen perustoimintoon

komplisoida mutkistaa, muuttaa mutkikkaammaksi

komplisoitua mutkistua, muuttua (odotettua) mutkikkaammaksi

komponentti (valmis) rakenneosa; yksi johonkin vaikuttavista seikoista; (matematiikassa) vektorin projektio jonkin akselin suuntaan ¶ Yhteistä merkityksille on ajatus jonkin kokonaisuuden osasta, usein siten, että kokonaisuus on ajateltavissa komponenttiensa summaksi. Tekniikassa komponentti kuitenkin usein tarkoittaa vain valmista laitetta, ohjelmakoodia tms., joka voidaan liittää osaksi isompaa kokonaisuutta kuin rakennuspalikka.

komposiitti kahden tai useamman materiaalin yhdistelmä, jossa ainekset toimivat yhdessä mutta eivät ole liuenneet eivätkä sulautuneet toisiinsa, etenkin muovin ja kuidun yhdistelmä; kokonaisuus, joka koostuu komponenteista

kompositio kokoonpano, sommittelu, rakenne; suunnitelma sellaiseksi; yhdistäminen, yhdistely; yhdistelmä; sävellys

komposti rakennelma eloperäisten jätteiden muuttamiseksi mullaksi ¶ Joskus sanan selitetään tarkoittavan samaa kuin "tunkio", mutta sanaan "komposti" sisältyy ajatus jätteiden hallitusta maaduttamisesta, usein erityisen kompostointiastian avulla, mutta kyseessä voi olla myös hoidettu avokomposti.

kompostoida panna kompostiin t. tehdä kompostiksi

kompostori laite, jolla saadaan aikaan komposti

komppania eräiden aselajien perusyksikkö; yhtiö, yhtymä, seura ¶ Jalkaväen komppanian vahvuus on tyypillisesti noin 200 miestä.

komppi säestys, taustarytmi ¶ Perussoitto, joka säestää musiikkikappaleen melodiaa tai jonkin instrumentin sooloa.

kompressio puristus, puristaminen t. puristuminen

kompressori kaasunpuristin (esim. jääkaapin koneiston osa)

kompromettoida saattaa huonoon valoon, epäilyksenalaiseksi

kompromissi sovitteluratkaisu

kompulsio pakkotoiminto; sellaisia aiheuttava pakkomielle, obsessio

kompulsiivinen pakkomielteinen, pakkomielteen aiheuttama t. pakkomielteen vallassa oleva, pakko-, kompulsio-

komtuuri hengellisen ritarikunnan aluepäällikkö ¶ Ritarikunnalle kuuluneen maatilan tai linnan päällikkö ja sitä ympäröivän isohkon alueen hallitusmies.

kondensaattori laite sähkön varaamiseksi

kondensoida väkevöidä (haihduttamalla vettä tms.)

kondensori valoa kokoava linssi t. linssiyhdistelmä; lauhdutin

kondiittori sokerileipuri, makeita leivonnaisia tekevä leipuri

konditionaali verbin eräs tapaluokka, "ehtotapa", esim. "olisin" ¶ Esittää usein tekemisen, tapahtumisen tai olemisen jostakin ehdosta riippuvaisena tai (jonkin ehdon täyttymättömyyden takia) epätodellisena ("olisin tehnyt"). Konditionaalia käytetään kuitenkin myös mm. vain kohteliaisuusmuotona (esim. "haluaisin..."), jolloin tosin voidaan ajatella jonkinlainen julkilausumaton ehto ("jos se teille sopii") taustalle.

konditionaalinen ehdollinen; konditionaalimuotoinen

konditoria kondiittorin myymälä ja siihen ehkä liittyvä kahvila

kondomi siittimen ylle vedettävä, ohuesta kalvosta tehty suojus ¶ Käytetään yhtäältä raskauden estämiseen, toisaalta sukupuolitautien tarttumisen estämiseen.

kondominaatti [kon-dominaatti] (alueen) yhteishallinta, yhteishallintoalue

kondottieeri palkkasoturijoukon päällikkö (Italiassa 1300 - 1500-luvulla)

kondro- rusto-

konduktööri junailija; aiemmin myös: raitiovaunun rahastaja

kondylooma visvasyylä

konfederaatio liittoutuma, (löyhähkö) liitto; erityisesti (usein isolla alkukirjaimella): Yhdysvalloista 1860-luvulla eronneiden valtioiden liitto, etelävaltiot

konferenssi laaja, yleensä kansainvälinen neuvottelukokous tai tieteellinen kokous

konfiguraatio konfiguroinnin tulos; konfigurointi toimintana

konfiguroida tehdä valinnat vaihtoehtojen välillä esimerkiksi laitteistoa tilattaessa tai ohjelman asetuksissa ¶ Laitteiston konfigurointi tarkoittaa ennen muuta sen päättämistä, mitä laitteita siihen hankitaan, esim. hankitaanko tietokoneeseen kirjoitin ja jos niin millainen. Ohjelman konfigurointi tehdään (ja on ehkä pakkokin tehdä) ohjelmaa tietokoneeseen asennettaessa, mutta useimmiten asetuksia voi myöhemmin muuttaa eli ohjelma voidaan konfiguroida uudelleen. Datatekniikan jargonissa usein: konffata.

konfirmaatio ripillepääsy, ensimmäinen ehtoollisellakäynti; vahvistaminen ¶ Kirkon opin mukaan konfirmaatio on kasteenliiton vahvistaminen. Sanaa käytetään jossain määrin myös muissa yhteyksissä vahvistamisesta, varmentamisesta, esim. väitteen todeksi tai todennäköiseksi osoittamisesta.

konfirmatorinen vahvistusta etsivä

konfirmoida päästää ripille eli konfirmaatioon; vahvistaa

konfiskaatio omaisuuden ottaminen (etenkin: valtiolle rikoksen takia) t. sitä merkitsevä päätös, menetetyksi julistaminen

konfiskatorinen konfiskaatiota merkitsevä

konfiskoida suorittaa konfiskaatio

konflikti selkkaus, kiista, ristiriita ¶ Joskus "konflikti" on kaunisteleva nimitys sodalle, jota ei haluta tunnustaa varsinaiseksi sodaksi.

konformaatio molekyylin vapaasti kiertyvien osien keskinäinen asento

konformismi mukautuminen vallitsevaan suuntaukseen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi. Sana "konformisti" tarkoittaa myös erityisesti Englannin protestantteja, jotka hyväksyivät Elisabet I:n aikana anglikaanisuuden.

konfrontaatio vastakkaisuus, vastakkainasettelu; ristikuulustelu

konfrontoida asettaa vastakkain; ristikuulustella

konfutselaisuus vanha kiinalainen elämänkatsomus, johon liittyy uskonnon piirteitä ¶ Tämä on vanha suomenkielinen nimitys. Uudempi, nykyisin hiukan yleisempi on "kungfutselaisuus".

konglomeraatti [koŋlomeraatti] kivilaji, joka on syntynyt sorasta iskostumalla; monialayhtymä, monella toimialalla toimiva yritysyhtymä ¶ Sanaa käytetään myös muuten (näennäis)kuvaannollisesti, esim. tarkoittamaan erilaisten ainesten yhdistelmää.

kongressi [koŋressi] (laaja) kansainvälinen neuvottelukokous; kansanedustuslaitos eräissä maissa, mm. Yhdysvalloissa ¶ Yhdysvaltain kongressissa on kaksi kamaria: senaatti (Senate) ja edustajainhuone (House of Representatives). Useissa maissa (mm. Intiassa) on kongressipuolue-niminen puolue, jonka nimi on tarkoitettu viittaamaan laajapohjaisuuteen.

kongruenssi [koŋruenssi] yhteneväisyys, yhdenmukaisuus, mukautuvuus ¶ Kieliopissa: sanan mukautuminen toisen sanan muodon mukaan, esim. määritteen mukautuminen pääsanan sijamuotoon ja lukuun. (Esim. suomessa: "hyvän miehen", "hyville miehille"; mutta englannissa ilman kongruenssia: "a good man's", "to good men".) Matematiikassa: geometriassa kuvioiden yhtenevyys; lukuteoriassa eräs jaollisuuteen perustuva käsite.

kongruentti [koŋruentti] yhteneväinen, yhdenmukainen, mukautuva, kongruenssissa oleva

kongruoida [koŋruoida] mukautua, olla kongruenssissa

konioosi pölykeuhko

konjakki Ranskassa Cognacin maakunnassa valmistettu viinistä tislattu väkijuoma. ¶ Vrt. brandy.

konjektuura (turmeltuneen tekstin) oletettu lukutapa

konjektuuri olettamus, jota pidetään todennäköisesti oikeana (tieteessä), otaksuma ¶ Etenkin matematiikassa konjektuuriksi sanotaan yleistä väitettä, jonka oletetaan olevan tosi, koska se on havaittu todeksi suuressa määrässä tapauksia, mutta jota ei ole onnistuttu todistamaan.

konjugaatio verbin taivutus; sellaisen taivutuksen luokka; yksisoluisten eliöiden välinen perimäaineksen vaihto ¶ Useiden kielten kieliopeissa puhutaan I, II jne. konjugaatiosta, jolloin tarkoitetaan verbien taivutusluokkia eli taivutuskaavoja, konjugaation tapoja. Monet yksisoluiset eliöt kuten bakteerit vaihtavat tumien osia, mikä merkitsee perimäaineksen vaihtoa ja tuottaa uusia geeniyhdistelmiä, t.s. ajaa osittain saman asian kuin varsinainen sukupuolinen lisääntyminen.

konjunktiivi verbien eräs tapaluokka useissa kielissä, subjunktiivi ¶ Konjunktiivia käytetään mm. usein alistetuissa sivulauseissa sekä ehtolauseissa suomen konditionaalin vastineena. Vanhastaan on kieliopeissa käytetty konjunktiivi-nimitystä, mutta viime vuosikymmeninä on subjunktiivi-nimi yleistynyt mm. englannin ja ranskan vaikutuksesta.

konjunktio sidesana, esim. "ja", "kun", "että"; sanaa "ja" vastaava looginen operaattori t. sillä muodostettu lauseke; tähtitaivaan ilmiö, jossa planeetat tai tähdet näyttävät olevan hyvin lähekkäin

konjunktuuri suhdanne

konkaavi kovera

konkistadori Amerikan espanjalainen valloittaja

konklaavi suljettu kokous ¶ Varsinkin kokous, jossa kardinaalit valitsevat uuden paavin ja joka ei pääty, ennen kuin on päästy yksimieliseen päätökseen.

konkludenttinen (käyttäytymisestä tms.) pääteltävissä oleva, hiljainen ¶ Oikeustieteessä konkludenttiseksi eli hiljaiseksi kutsutaan sopimusta, jota ei ole nimenomaisilla lausumilla tai asiakirjoilla tehty mutta joka katsotaan osapuolten käyttäytymisellään tarkoittaneen tehdä (ja tehneen). Vastaa suunnilleen käsitettä "implisiittinen".

konklusiivinen päätelmää ilmaiseva; sitova, ratkaiseva ¶ Kieliopissa konklusiivisiksi kutsutaan sellaisia konjunktioita kuin "joten".

konkordaatti katolisen kirkon ja jonkin valtion välinen sopimus (kirkon ja valtion suhteesta)

konkordanssi yhdenmukaisuus, vastaavuus; luettelo t. tilasto sanojen t. asioiden esiintymistä tekstissä ¶ Ensin mainittu merkitys esiintyy etenkin geologiassa, jossa sana tarkoittaa kivi- tai maalajikerrosten yhdensuuntaisuutta eri kerrostumissa. Toinen merkitys esiintyy tekstien tutkimuksessa, jossa konkordanssi voi olla luettelo teoksen (esim. Raamatun) kohdista, joissa jokin sana tai asia esiintyy, tai vain luettelo kaikista tekstissä esiintyvistä sanoista tai sellainen luettelo, jossa on myös tiedot esiintymien määristä.

konkreettinen todellinen, esineellinen, aistein havaittava, kouriintuntuva; eräiden taidesuuntien nimi ¶ Vastakohta: abstraktinen. Usein sanaa "konkreettinen" käytetään vain vahvistavana, jonkin asian (väitettyä) todellisuutta korostavana, esim. "saimme konkreettisen todisteen". Hegelin filosofiassa konkreettinen tarkoittaa yhteyksiinsä kuuluvaa, irrallisen, erillisen vastakohtana. Konkreettinen musiikki on luonnonäänien, hälyjen ja soitinäänien muuntelua tekniikan keinoin. Konkreettinen taide on ei-figuratiivisen, abstraktisia (!) geometrisia muotoja käyttävän taiteen nimitys.

konkretia todellisuus, konkreettisuus ¶ Sana on epämääräinen muodoste, jota käytetään yleensä vaadittaessa konkretiaa sanomatta, mitä se olisi.

konkretismi konkreettinen taide; luonnonkansojen kielten konkreettisuus; eräs kirjallisuuden suuntaus ¶ Kirjallisuudessa konkretismi tarkoittaa ulkoisten seikkojen kuten teoksen rytmisten, foneettisten ja typografisten piirteiden painottamista. Sukulaissanoista ks. ismi.

konkretisoida tehdä yksityiskohtaise(mma)ksi; havainnollistaa (konkreettisella) esimerkillä; tehdä konkreettise(mma)ksi ¶ Teoriassa konkretisointi on "konkreettiseksi tekemistä", mutta konkretisoituna tämä yleensä merkitsee jonkinlaisen rajauksen ja valinnan tekemistä. Esimerkiksi "suunnitelman konkretisointi" tarkoittaa tavallisesti vain sen yksityiskohtien täsmentämistä eli esimerkiksi määrällisten suunnitelmien ("konkreettisten lukujen") lisäämistä. Toki tämä saattaa edistää suunnitelman toteuttamista todellisuudessa eli siinä esitettyjen asioiden konkreettisiksi tekemistä.

konkubiini jalkavaimo

konkurrenssi rikosten yhtyminen (oikeudellisena käsitteenä); (taloudellinen) kilpailu

konkurrentti kilpailija, kilpaileva yritys tai viranhakija tms.

konkurssi vararikko, omaisuuden jako velkojille; (arkikielessä myös:) maksukyvyttömyys, epäonnistuminen tms. ¶ Järjestely, jossa oikeuden päätöksellä velallisen koko omaisuus käytetään velkojen maksamiseen yhdellä kertaa, siinä määrin kuin mahdollista. Arkikielessä sanaa käytetään usein tilanteesta, jossa yritys on lakannut maksamasta velkojaan ja yleensä myös lopettanut toimintansa. Lisäksi konkurssiksi voidaan kutsua väljästi erilaisia epäonnistumisia ja vastoinkäymisiä.

konnektiivi lauseita tms. yhdistävä kielen ilmaisu, esim. "sen takia"; (logiikassa) lausumia yhdistävä t. niihin kohdistuva operaattori, esim. "ja" tai "ei"; (kasvitieteessä) lokeroside

konnotaatio sanan tai ilmaisun luoma mielle(yhtymä), oheismerkitys ¶ Vrt. denotaatio. Esimerkiksi sanan "ruusu" denotaatio on eräs kasvilaji (tai -ryhmä), mutta siihen liittyy monenlaisia konnotaatioita kuten mielleyhtymä ruususta rakkautta kuvaamassa, ruusujen antamisesta onnittelutarkoituksessa tai piikistä, joka piilee kauneimmankin ruusun alla. Konnotaatiot voivat eri ihmisille ja eri tilanteissa olla hyvin erilaisia.

konossementti asiakirja, jonka laivan päällikkö allekirjoittaa todisteeksi siitä, että alus on ottanut tavaran kuljetettavaksi ¶ Konossementti on kuitti rahdiksi otetusta tavarasta ja sitoumus siitä, että tavara kuljetetaan määrättyyn paikkaan ja luovutetaan määrätylle henkilölle.

konsekutiivinen seurausta ilmaiseva

konsekvenssi johdonmukaisuus; seuraus

konsekventalismi etiikan suuntaus, joka korostaa tekojen seurausten merkitystä niiden eettisyyden arvioinnissa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

konsekventti johdonmukainen

konselji neuvosto, neuvoskunta; hallitus

konsensuaalinen sellainen (sopimus), joka ei edellytä määrättyä muotoa, vapaamuotoinen

konsensus yhteisymmärrys, (jonkinlainen) yksimielisyys ¶ Usein "konsensus" tarkoittaa tilannetta, jossa kaikki suostuvat johonkin tavoitteeseen tai ratkaisuun siinä mielessä, etteivät sitä erityisesti vastusta.

konsentraatio (liuoksen tms.) pitoisuus, väkevyys; keskitys, keskittäminen ¶ Kemiassa konsentraatio tarkoittaa aineessa olevan toisen aineen pitoisuutta, ilmaistuna ainemäärän ja tilavuuden tai massan suhteena, mooleina esimerkiksi litraa tai kilogrammaa kohti.

konsentraatti väkevöity liuos tms., väkevöite; tiivistelmä

konsentroida väkevöidä, tiivistää (neste tai kaasu)

konsepti (suunnitellut) periaatteet, toimintamalli; aie, suunnitelma; (kirjoituksen) luonnos ¶ Vanhemmat merkitykset viittaavat luonnosteluun, uudemmat (ja muodikkaammat) taas johonkin erityiseen toimintamalliin, joka voi itsessään olla hyvinkin kiinteä ja selvästi määritelty vaikka salliikin paljon vapauksia toteutustavoissa.

konseptio hedelmöityminen, sikiäminen; käsite, perusajatus, teoria, paradigma

konseptuaalinen käsitteellinen, konseptia koskeva

konserni suuryhtymä, ryhmä liikeyrityksiä, joiden toimintaa ohjataan osittain keskitetystä

konsertoida pitää konsertti

konsertti julkinen musiikkitilaisuus

konsertto sävellys soolosoittimelle, jota orkesteri säestää

konservaattori museon henkilö, joka huolehtii esineiden t. näytteiden kunnosta; ulkomailla myös museovirkamiehen arvonimi

konservatiivi olevien olojen säilyttämistä kannattava (konservatiivinen) henkilö

konservatiivinen olevat olot säilyttävä t. niiden säilyttämiseen tähtäävä; säilyttävä ¶ Sanaa "vanhoillinen" ehdotetaan usein tämän sanan vastineeksi, mutta se on sävyltään kielteisempi. Poliittinen konservatiivisuus ei merkitse olojen säilyttämistä sellaisenaan vaan varsinkin nykyisin uudistusten vähittäisyyttä ja rauhallisuutta ja olennaisimmiksi koettujen perusrakenteiden ja -arvojen säilyttämistä. Kirurgiassa konservatiivinen hoito tarkoittaa sellaista leikkaushoitoa, jossa pyritään säilyttämään (säästämään) tervettä kudosta mahdollisimman paljon. Fysiikassa "konservatiivinen voimakenttä" on sellainen, jossa kappaleen siirtämiseksi pisteestä toiseen tarvittava työ on reitistä riippumaton (t.s. työmäärä säilyy samana, vaikka reittiä muutetaan).

konservatismi olevien olojen säilyttämistä kannattava aatesuunta, konservatiivisuus ¶ Yleensä ei käytetä vastaavia -istinen- ja -isti-johdoksia kuten -ismi-sanoista yleensä vaan adjektiivina sanaa "konservatiivinen" ja substantiivina sanaa "konservatiivi".

konservatorio musiikkiopetusta (t. yleensä taideopetusta) antava oppilaitos

konservoida tehdä säilyväksi, säilöä

konsessiivinen myönnytystä ilmaiseva; myöntyvä, salliva

konsessio käyttöoikeussopimus; toimilupa t. perustamislupa

konsiili kirkolliskokous

konsistenssi sisäinen yhteensopivuus, konsistenttisuus; kiinteys, tiiviys; koostumus, laati

konsistentti sisäisesti yhteensopiva, ristiriidaton, johdonmukainen; kiinteä, tiivis

konsistori eräiden yliopistollisten ja kirkollisten hallintoelinten nimitys

konsoli pelien pelaamiseen tehty digitaalinen laitteisto; valvontapöytä tai -taulu; järjestelmän valvontaan käytetty tietokonepääte, joskus pääte yleensä; tietokoneohjelman toiminnan ohjaukseen ja valvontaan käytetty ikkuna kuvaruudulla; rakennuksen ulkonevaa osaa kannattava tuki, olkakivi; (rakennelman, huonekalun tms.) ulkoneva kattin, kannate; (yhdyssanassa konsolipöytä:) seinä- ¶ Pelikonsolin ja pelaamiseen käytettävän tietokoneen yhteinen ominaisuus on, että niihin voi ladata eri pelejä. Ero on siinä, että konsoli on tehty vain pelitarkoituksiin, ja peli ladataan yleensä kutakin konsolityyppiä varten tehdyltä tietovälineeltä.

konsolidaatio konsolidointi

konsolidoida vakiinnuttaa, vakauttaa, vahvistaa, lujittaa; yhdistää, koontaa ¶ Esim. yhdistää yksittäistilinpäätökset konsernitilinpäätökseksi tai alkuperäinen direktiivi ja sen muutokset muotoon, josta suoraan näkee direktiivin nykysisällön. EU-kielessä konsolidoinnilla tarkoitetaan virallisesti "yhteisön lainsäädännön kunkin perussäännöksen sekä siihen tehtyjen muutosten ja korjausten kokoamista yhdeksi epäviralliseksi asiakirjaksi". Myös lainojen yhdistämisestä yhdeksi lainaksi. Sanaa on ruvettu käyttämään myös mm. pelkästä tietojen kokoamisesta ja yhdistelemisestä.

konsolipöytä seinäpöytä ¶ Koruhuonekalu, joka on sijoitettu seinää vasten, usein pöydän kanssa yhteen kuuluvan pöydän alle. Usein käyräjalkainen.

konsonanssi tasasointu ¶ Sävelten tai äänien yhdistelmä, joka koetaan yhteensulautuvaksi ja riidattomaksi.

konsonantismi konsonantisto, kielen konsonantti

konsonantti äänne, joka ei yleensä voi muodostaa tavua yksinään vaan ainoastaan vokaalin kanssa ¶ Konsonantin määritelmän tekee suhteelliseksi mm. se, että eräissä kielissä esim. "l" ja "r" voivat olla tavuamuodostavia. Rinnakkaisnimitys "kerake" on nykyisin vanhahtava.

konsortio yhdistyksen tapainen organisaatioiden yhteenliittymä ¶ Konsortio on tyypillisesti yritysten muodostama yhteistoimintaelin jonkin sellaisen asian ajamiseksi, jonka edistäminen on niiden yhteinen etu.

konspiraatio salaliitto, salahanke

konstaapeli poliisimiehistöön kuuluva henkilö; purjelaivoissa alipäällystöön kuuluva henkilö, joka mm. huolehtii muonavaroista

konstanssi pysyvyys, vakioisuus

konstantti pysyvä, muuttumaton; vakio

konstellaatio tähdistö, tähtikuvio; taivaankappaleiden sijainti toisiinsa nähden; (poliittinen) asetelma, tilanne, "kuvio"

konstipaatio ummetus

konstituentti olennainen rakenneosa

konstituoida perustaa, asettaa, muodostaa

konstitutionaalinen konstituutiota koskeva t. siihen perustuva

konstitutionalismi perustuslaillinen valtiojärjestelmä

konstituutio perusrakenne, perusta ¶ Valtio-opissa perustuslaki, valtiosääntö, valtiovallan perusteita koskeva lainsäädäntö. Kirkollisella alalla eräiden kirkollisten säädösten nimitys. Kemiassa molekyylirakenne. Biologiassa eliön perimän määräämä perusrakenne. Ihmisestä puhuttaessa yleisrakenne, yleinen ruumiinrakenne. Filosofiassa välttämätön ehto tai perusta.

konstruktiivinen rakentava, käytännöllisiä ehdotuksia sisältävä; rakennetta tai rakentamista koskeva; keinotekoinen

konstruktio rakennelma; rakenne, kaavio

konstruktionismi eräs taiteellisen konstruktivismin haara

konstruktivismi rakenteellisuusoppi (eräiden suuntausten nimitys() ¶ Konstruktivismi oppimiskäsityksenä lähtee ajatuksesta, että oppimisen aikana oppija kokemustensa kautta konstruoi tietoa valikoiden ja tulkiten informaatiota ja jäsentäen sitä aikaisempien tietojensa ja näkemystensä yhteyteen. Filosofiassa käsitys, jonka mukaan inhimillinen tietämys rakentuu aiemmin omaksutun tietämyksen pohjalle. Konstruktivismi taidesuunnan nimityksenä on merkitykseltään vaihteleva; sitä on luonnehdittu "rakenteelliseksi taiteeksi". Se esiintyy mm. Venäjällä esiintyneen nonfiguratiivisen, geometrisia aineksia käyttäneen suunnan nimenä. Rakennustaiteessa se äärimmillään tarkoittaa suuntausta, jonka mukaan rakennuksen muodon määräävät yksinomaan sen välttämättömät rakenteet. Sukulaissanoista ks. ismi.

konstruoida rakentaa, muodostaa, sommitella

konsulaatti konsulinvirasto

konsulentti tuote-esittelijä; koulutettu neuvoja mm. maatalouden t. kotitalouden alalla

konsuli maansa etuja vieraassa maassa valvova ulkomaanedustuksen virkamies; eräs arvonimi; historiassa eräiden korkeiden virkojen nimitys ¶ Muinaisessa Roomassa tasavallan korkeimpina virkamiehinä oli kaksi konsulia. Ranskassa oli vallankumouksen jälkeen 1779 - 1804 tasavallan johdossa kolme konsulia. "Konsulinkyyti" tarkoittaa ulkomailta kotimaahan matkustamista edustuston avustuksella, kun asianomaisella ei ole varaa maksaa matkaansa.

konsultaatio neuvonpito, neuvottelu

konsultoida kysyä (asiantuntijan) neuvoa; neuvotella; antaa neuvoja ¶ Alkuperäisessä merkityksessä "konsultoida jotakuta" tarkoittaa neuvojen kysymistä joltakulta, yleensä ammattilaiselta. Suunnilleen samassa merkityksessä on joskus käytetty ilmaisutyyppiä "konsultoida jonkun kanssa" ('neuvotella'). Sanaa on ruvettu käyttämään myös merkityksessä 'antaa neuvoja, olla konsultoitavana', esim. "konsultoiva lääkäri" (oikeammin: "konsultoitava lääkäri"). Tämä on käytännössä hyväksytty suomen kielen lautakunnan kannanotossa v. 2000, ja se on ilmeisesti yleistyvä merkitys. Tämä merkitsee, että sana on käynyt hyödyttömäksi. Kun nykysuomessa A konsultoi B:tä, ei enää kukaan tiedä, kumpi neuvoo kumpaa. Tekisi mieli sanoa, että konsultoida-sana on käynyt muutosten takia hyödyttömäksi ja että se kannattaa korvata esimerkiksi ilmaisuilla "antaa neuvoja", "kysyä neuvoa" tai "neuvotella". Lääkäri- yms. kielessä, jossa ei haluta puhua neuvojen pyytämisestä tai antamisesta, voidaaan puhua lausunnon pyytämisestä tai antamisesta.

konsultti neuvoja antava asiantuntija, varsinkin yrityksille palvelujaan tarjoava

konsumerismi kuluttajan etuja ja tarpeita korostava ajatussuunta tai tarkastelutapa ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

kontakti kosketus, yhteys; yhteyshenkilö; taho, johon ollaan t. on oltu yhteydessä; (fysiikassa:) sähköä johtava kosketus; (geologiassa:) kahden erilaisen kivilajin kosketuspinta

kontaktoida ottaa yhteyttä, olla yhteydessä; saattaa yhteyteen ¶ Sana on uudehko ja tullut suomeen lähinnä englannin verbin "contact" vaikutuksesta.

kontaktori kelakytkin, sähkömagneetin ohjaama kytkin

kontaminaatio sekamuodoste, sanojen sekaantumisesta syntynyt muodoste; saastuminen

kontaminoitua sekaantua toisiinsa (sanoista t. ilmauksista); saastua

kontantti käteinen, käteisvarat; käteismaksu

konteksti asiayhteys; tekstiyhteys ¶ Voidaan tarkoittaa laajempaa yhteyttä, johon asia kuuluu, tai tekstiä, jonka yhteyteen teksti kuuluu. Usein on epäselvää, kumpaa tarkoitetaan.

kontekstoida asettaa (oikeaan) kontekstiin ¶ Teonnimi: kontekstointi.

kontekstuaalinen tekstiyhteyttä, kontekstia koskeva

kontemplaatio mietiskely

kontinentaalinen mannermainen, manner-Euroopalle ominainen, "suuren maailman" mukainen

kontinentti mannermaa, maanosa

kontingenssi kontingenttisuus, ei-välttämättömyys

kontingentti ei-välttämätön, olemukseen kuulumaton, "satunnainen"; kiintiö; erä ¶ Filosofiassa kontingentiksi sanotaan asiaa tai ominaisuutta, joka ei ole jonkin kokonaisuuden olennainen, olemuksellinen osa vaan "satunnainen" siinä mielessä, että se voi esiintyä tai olla esiintymättä. Sotilasalalla "kontingentti" tarkoittaa erää, kiintiötä, sotilaallisen voiman määrää, joka valtion tai alueen on lähetettävä yhteiseen armeijaan.

kontinuatiivinen jatkuvuutta, jatkuvaa toimintaa ilmaiseva

kontinuiteetti jatkuvuus

kontinuumi jatkumo ¶ Matematiikassa kaikkien reaalilukujen joukko tai kompakti ja yhtenäinen metrinen avaruus. Fysiikassa jatkuva spektri, jossa on mukana kaikkia aallonpituuksia. Kasvitieteessä kasvillisuuden vähittäinen muuttuminen siirryttäessä paikasta toiseen, vastakohtana selvärajaisille kasvustotyypeille.

kontra- vastaan-, vasta-, vastakkais- ¶ Vrt. contra.

kontra-altto matala alttoääni; sellaisen omaava laulajatar

kontra-amiraali merivoimien upseerinarvo, joka vastaa kenraalimajuria

kontrabasso matalin bassoääni; sellaisen omaava laulaja; bassoviulu

kontradiktio (looginen) ristiriita

kontrafaktuaalinen tosiasioiden vastainen, todellista poikkeavan asiaintilan t. kehityskulun olettava

kontrahti sopimus (vanhahtavassa kielessä ja puhekielessä)

kontraktiili (lääketieteessä:) supistuva, supistumiskykyinen ¶ Myös muodossa "kontraktiilinen".

kontraktio supistuminen, kutistuminen; supistuma, kutistuma

kontraproduktiivinen tuottavuutta heikentävä; sellainen, joka vaikuttaa toiseen suuntaan, kuin on tarkoitus

kontrapunkti sävellys, joka säestää toista sävellystä

kontraseptiivi ehkäisyväline tai -aine

kontrasti vastakohtaisuus, esim. tumman ja vaalean vastakohtaisuuden aste kuvaruudulla

kontrastiivinen vastakohtaisuutta korostava

kontrefori tukipilari

kontribuutio avustus, panos (johonkin)

kontrolleri talousjohtaja, talouspäällikkö; ohjain, säädin

kontrolli valvonta, ohjaus, tarkkailu, hallinta

kontrolloida valvoa, ohjata, tarkkailla, hallita

kontroversiaalinen (hyvin) kiistanalainen, kiistelty

kontto tili, lasku

kontuuri ääriviiva

konurbaatio [kon-urbaatio] kaupunkien yhteensulautuma, yhteen kasvaneiden kaupunkien kokonaisuus ¶ Usein sellainen, missä kaupungit ovat säilyneet hallinnollisesti erillisinä.

konvehti täytetty suklaa- tai sokerimakeinen

konveksi kupera

konvektio kuljettuminen, esim. lämmön tai sähkövarauksen siirtyminen ainehiukkasten mukana

konventio sopimus; sovinnainen tapa

konventionaalinen sopimuksenvarainen, sovinnainen; tavanomainen, tavallinen ¶ Aseista puhuttaessa "konventionaalinen" tarkoittaa ns. tavallisia aseita vastakohtana etenkin ydinaseille sekä kemiallisille ja biologisille aseille.

konventti (teinikunnan) illanvietto; teinikunta; kokous; (historiassa) kansalliskokous; luostarin munkki- tai nunnakunta

konvergenssi eri alkuperää olevien ilmiöiden t. olioiden samanlaistuminen, rinnakkaiskehitys; yhteensuuntautuminen, suppeneminen; vyöhyke, jossa vastakkaissuuntaiset tuulet kohtaavat ¶ Vastakohta: divergenssi. Mm. kielitieteessä ja biologiassa sanaa käytetään ilmiöstä, jossa synnyltään erilaiset asiat toisistaan riippumatta kehittyvät samaan suuntaan, jopa hyvinkin samanlaisiksi. Biologiassa syyksi selitetään eliöiden elämäntapojen samanlaisuus. Yhteiskuntatieteessä sanaa on käytetty erilaisten yhteiskuntajärjestelmien (väitetystä) kehittymisestä enemmän toistensa kaltaisiksi. Matematiikassa konvergenssi tarkoittaa suppenemista eli esimerkiksi sitä, että mentäessä lukujonossa eteenpäin luvut lähenevät rajatta jotakin raja-arvoa (esim. lukujono 1, 1/2, 1/3, 1/4, ... suppenee eli konvergoi kohti raja-arvoa 0).

konvergoida suuntautua yhteen tai samanlaiseen lopputulokseen; vrt. konvergenssi ¶ Myös muodossa "konvergoitua".

konversio muuntaminen, muuntuminen, muunnos, konvertointiPsykologiassa: torjuttujen psyykkisten ristiriitojen ilmeneminen elimellisinä oireina. Kielitieteessä: sanan käyttö toisen sanaluokan sanan. Kaupan alalla: mahdollisten asiakkaiden (esim. verkkosivulla kävijöiden) muuntuminen asiakkaiksi, etenkin tällaisen muuntumisen osuutta kuvaava prosentti- tai muu luku.

konvertoida muuntaa esim. esitysmuodosta tai mittayksiköstä toiseen ¶ Talousterminä mm. 'muuntaa lainaehdot toisenmuotoisiksi' ja 'vaihtaa rahasumma valuutasta toiseen'.

kooda sävellyksen tai sen osan päätösjakso ¶ Johtuu italian sanasta "coda" 'häntä'.

koodata muuttaa jonkin koodin mukaiseksi ¶ Erityisesti: kirjoittaa tietokoneohjelmaa.

koodekki laite tai ohjelma, joka muuntaa analogista dataa digitaaliseksi ja kääntäen ¶ Englanniksi codec, sanoista coder-encoder. Myös asussa "kodekki".

koodeksi yhtenäinen lakikokoelman, kodifioinnin tulos; käsin kirjoitettu (vanha) kirja

koodi sovinnainen symbolien järjestelmä; sellaisen mukainen ilmaus; jotakin asiaa koskevien tapojen t. vaatimusten järjestelmä ¶ Yleensä koodilla tarkoitetaan erityiseen sopimukseen tai määrittelyyn perustuvaa, usein hyvin täsmällisesti määriteltyä järjestelmää, esim. merkkikoodi 'sopimus kirjoitusmerkkien esittämisestä datatekniikassa' tai kielikoodi (järjestelmä, jossa kullekin kielelle on esim. kaksikirjaiminen koodi kuten fi = suomi) tai maakoodi. Usein sana tarkoittaa erityisesti tietokoneohjelmaa tai sellaisen osaa, ohjelmakoodia, harvemmin sitä järjestelmää ("ohjelmointikieltä"), jonka mukaisia ohjelmat ovat. Sanalla "koodi" voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi kieltä kokonaisuutena tietyltä kannalta katsottuna. Lisäksi englannin sanan "code" vaikutuksesta sanalla on ruvettu tarkoittamaan myös joidenkin tapojen tai normien vaatimuksia kokonaisuutena, esim. "käyttäytymiskoodi" tai "moraalikoodi" tai "pukeutumiskoodi". Hankaluuksia on aiheuttanut mm. englannin sana "eurocode", joka tarkoittaa eräitä rakentamista koskevia normeja; sitä yleensä käytetään suomessa sitaattilainana, koska "eurokoodi" olisi liian helppo ymmärtää aivan väärin.

koodittaa = koodata

koolapuu [koola-puu] eräitä trooppisia puita (suku Cola)

koolapähkinä kookapuiden pähkinöitä ¶ Myös title="Lyhyt vai pitkä vokaali?" >lyhytvokaalisessa asussa "kolapähkinä".

koolon paksusuolen keskimmäinen osa; (vanh.) kaksoispiste ":" ¶ Umpisuolen ja peräsuolen välissä sijaitseva osa, joka muodostaa suurimman osan paksusuolesta. Usein paksusuoleen luetaan vain koolon, jolloin sen keskimmäisestä osasta käytetään nimitystä "varsinainen paksusuoli", mutta lääketieteen termistössä umpisuoli ja peräsuoli ovat paksusuolen osia.

koomikko koominen esiintyjä, huvittaja; huvinäytelmien näyttelijä

koominen hauskuttava, lystikäs, naurattava

kooperaatio [ko-operaatio] yhteistoiminta; osuustoiminta

kooperatiivinen [ko-operatiivinen] yhteistoiminnallinen, yhteistoiminta-, yhteis-; osuustoiminnallinen, osuustoiminta-

kooppi paljaalle värttinänvarrelle kehrätty käämi; kehräämön puola

koordinaatio yhteensovittaminen, etenkin hankkeen osien sovittaminen toimimaan yhdessä

koordinaatisto koordinaattijärjestelmä, akselisto

koordinaatti luku, joka yksin tai (yleensä) muiden koordinaattien kanssa ilmaisee tarkan paikan (pisteen sijainnin) ¶ Vanha rinnakkaismuoto: koordinaatta.

koordinaattori koordinoija, yhteensovittaja

kopeekka ruplan sadasosa; kuvaannollisesti: pieni raha

koplata (arkikielessä:) kytkeä, yhdistää ¶ Sanalla on usein kielteinen sävy siksi, että sitä on käytetty laittomista menettelyistä, joissa omien etujen ajaminen "koplataan" yhteen esim. virkatoimien kanssa.

koordinoida sovittaa yhteen, järjestää yhteen (vrt. koordinaattori)

kopio jäljennös, etenkin koneellisesti valmistettu tarkka jäljennös

kopioida jäljentää, valmistaa kopio; jäljitellä (esim. tyyliä)

kopolymeeri [ko-polymeeri] sekapolymeeri

kopra kookospähkinän siemenvalkuainen, etenkin kuivattuna

kopro- uloste-

koprofiili ihminen, jolla on koprofilia; (eläintieteessä:) lannansyöjä

koprofilia sairaalloinen kiinnostus ulosteisiin

kopteri = helikopteri

kopti Egyptissä asuvaan kristittyjen ryhmään kuuluva; heidän kielensä, joka on muinaisegyptistä kehittynyt

kopula verbi, joka vain yhdistää subjektin ja predikatiivin toisiinsa (tav. olla-verbi); yleisemmin lauseenjäseniä yhdistävä sana; side, haka, yhdysside; (biologiassa) paritteleva pari

kopulaatio yhdyntä, parittelu, kopulointi; yhdistäminen, yhdistyminen

kopulatiivinen yhdistävä

kopuloida olla sukupuoliyhdynnässä, paritella

koraali virsisävelmä, kirkkolaulu

Koraani islamin pyhä kirja

koralli eräiden onteloeläinten, korallieläinten (Anthozoa), tukiranko; siitä saatava materiaali koriste- ym. tarkoituksiin

koreografi koreografian tekijä

koreografia tanssin ja baletin suunnittelu ja ohjaus; sellaisen näkyvä tulos ¶ Kuvaannollisesti myös jonkin käytännöllisen toiminnan taidokkaista "kuvioista".

korintti pieni siemenetön rusinatyyppi

korinttilainen muinaisen Kreikan Korintin l. Korinton kaupunkiin liittyvä ¶ Korinttilainen pylväs tarkoittaa yhtä antiikin pylvästyyliä (tai sen jäljitelmää), jossa pylvään yläosa on koristeltu akanttikasvin lehtiä muistuttavilla aiheilla. Kahta Raamatun kirjaa sanottiin aiemmin korinttolaiskirjeiksi tai (Paavalin) kirjeiksi korinttolaisille; vuoden 1992 raamatunsuomennoksessa nimet ovat "Ensimmäinen kirje korinttilaisille" ja "Toinen kirje korinttilaisille".

kornetti eräs vaskipuhallin; ratsuväen alin upseerinarvo

korni (slangissa:) mauton, tyylitön, tylsä, banaali, tyhmä, typerä; eräs kelttiläinen kieli ¶ Kyse on kahdesta eri alkuperää olevasta sanasta: slangisana johtuu englannin sanasta "corny", kielen nimi taas sanasta "Cornish".

korollaari väittämä, joka on loogisesti (ja yl. helposti) johdettavissa teoreemasta

korona (arkikielessä) eräs koronavirus t. sen aiheuttama tauti covid-19 t. sen aiheuttamat poikkeukselliset olot; Auringon uloin kaasukehä t. sen näkyvä ilmentymä auringon valokehä, "kruunu"; koronapurkaus, sähkön kaasupurkays voimakkaassa sähkökentässä; eräs peli, jossa lyödään pyöreitä nappuloita kepeillä;

koronavirus eräs virustyyppi ¶ Koronavirukset aiheuttavat hengitystieinfektioita. Erään lajin on todettu aiheuttavan sarsia, toinen tunnetaan nimellä covid-19 (tai COVID-19).

korporaatio lailla järjestetty yhdistys, esim. ylioppilaskunta; alakohtainen järjestö korporatiivisessa järjestelmässä ¶ Joskus myös käännösteksteissä amerikanenglannin "corporation" 'osakeyhtiö' vastineena.

korporatiivinen alakohtaisiin työntekijöiden ja työnantajien järjestöihin perustuva ¶ Yleisesti korporatiivinen järjestelmä tarkoittaa sellaista, jossa ammatillisilla ja talouselämän järjestöillä on keskeinen asema valtiollisessa päätöksenteossa (ja kansanedustuslaitoksella ehkä vain nimellinen asema). Erityisesti Mussolinin Italiassa toteutettu järjestelmä, joka perustui korporaatioihin, joihin niin työnantajat kuin työntekijätkin kuuluivat.

korporativismi korporatiivinen järjestelmä; sellaiseen tähtäävä t. sellaista kannattava aate ¶ Usein myös muodossa "korporatismi", mutta tämä ei ole kielen normien mukainen.

korpraali sotamiestä ylempiarvoinen miehistöön kuuluva sotilas; alin aliupseerinarvo useiden maiden armeijoissa

korpus (laaja) tallennettu aineisto näytteitä jostakin kielestä sen tutkimista varten; eräs kirjasinkoko (10 pistettä)

korrehtuuri korjausvedos; korjausluku ¶ Korjausvedosta sanotaan yleiskielessä yleensä oikovedokseksi ja korjauslukua oikovedokseksi.

korrekti moitteeton, oikea, täysin asianmukainen

korrelaatio vastaavuus- tai riippuvuussuhde; sellaisen suuruutta kuvaava luku ¶ Tilastotieteessä on käytössä useita erilaisia, eri tavoin laskettavia korrelaatiokertoimia eli lyhyesti korrelaatiota; suurikaan korrelaatio ei itsessään osoita asioiden välistä riippuvuussuhdetta.

korrelaatti sana tai ilmaisu, johon pronomini viittaa ¶ Esimerkki: Virkkeessä "Tämä on talo, jonka rakensi Jussi" pronominin "jonka" korrelaatti on "talo". Ehdotettu suomalaisempi sana, joka ei kuitenkaan ole tullut käyttöön: vaste.

korrelatiivinen korrelaatioita tutkiva t. niihin perustuva t. liittyvä

korreloida olla korrelaatiosuhteessa

korrepetiittori harjoitussäestäjä, valmentajasäestäjä

korrespondenssi (ilmiöiden välinen) vastaavuus; kirjeenvaihto

korrespondentti kirjeenvaihtaja

korroosio (metallin) syöpyminen

korrugoida aallottaa, poimuttaa

korruptio lahjonta (etenkin yleisenä ilmiönä); turmelus, rappio

korruptoida lahjoa; saattaa taipuvaiseksi ottamaan vastaan lahjuksia; (datatekniikassa) pilata, turmella (esim. tietokannan sisältö)

korteksi kuoriosa, kuorikerros, esim. aivojen kuoriosa, cortex

kortikaalinen kuorta koskeva, kuori-

kortisoni eräs kemiallinen aine, lisämunuaisten tuottama hormoni, jota myös käytetään tulehdusreaktioita hillitsevänä lääkkeenä

kortteli neljän kadun rajoittama alue kaupungissa; vanha pituusmitta, noin 148 mm; vanha vetomitta, noin 0,327 litraa

koruna Tšekin ja Slovakian (ja ent. Tšekkoslovakian) rahayksikkö ¶ frJoskus suomalaistettu muotoon "kruunu".

korundi timantin jälkeen kovin mineraali, käytetään jalokiviin ¶ Kemiallisesti alumiinioksidi, Al2O3.

korvetti eräs pienehköjen sota-alusten tyyppi

košer juutalaisuudessa ruoka-aineita koskevat säännöt ja niiden mukainen ruoka ja juoma; yleistyneesti: oikeaoppinen, "puhdas" ¶ Sanan kuvaannollinen käyttö on yleistynyt varsinkin englannin vaikutuksesta, ja osittain siksi sana usein kirjoitetaan englantilaisittain "kosher".

kosher [košer] = košer

kosini eräs trigonometrian perusfunktioista, sinin komplementtifunktio

kosmeettinen kauneudenhoitoa koskeva; ulkomuotoa koskeva; (kuvaannollisesti) ulkonainen, pinnallinen, vain näkyviä asioita koskeva ¶ Vahingonkorvausoikeudessa "kosmeettinen haitta" tarkoittaa paitsi pelkkää ulkonäöllista haittaa myös esimerkiksi jäsenen menetystä.

kosmetiikka kauneudenhoito; siinä käytettävät aineet

kosmetologia kauneudenhoito ammattialana ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

kosminen maailmankaikkeutta koskeva, kaikenkattava; avaruus-

kosmogonia maailmankaikkeuden syntyä koskeva tutkimus, oppi tai käsitys ¶ Sanalla voidaan tarkoittaa tähtitieteen osa-aluetta mutta myös esimerkiksi vanhoja maailmansyntymyyttejä.

kosmogoninen kosmogoniaan kuuluva t. sitä koskeva

kosmologia maailmankaikkeutta kokonaisuutena tutkiva tieteenala; oppi tai käsitys maailmankaikkeudesta kokonaisuutena

kosmonautti neuvostoliittolainen t. venäläinen avaruuslentäjä (astronautti)

kosmopoliitti maailmankansalainen

kosmopoliittinen yleismaailmallinen, maailmanlaajuinen

kosmos maailmankaikkeus ¶ Sanaa "kosmoskynä" on käytetty lyijykynän tapaisesta, aniliinia sisältävästä kynätyypistä, jonka piirtoa ei voi poistaa. Oikeampi nimitys on "kopiokynä", sillä Kosmos on kynien rekisteröity tavaramerkki.

kossata pukeutua manga-sarjakuvien tai niiden tyylisten pelien mukaisiin asuihin ¶ Myös "cosplayata". Engl. cosplay.

kostyymi puku

kovenantti eräänlainen luottosopimuksen ehto; liitto, liittoutuma

koveri = cover

kraateri tulivuoren purkautumisaukko; meteoriitin tekemä kuoppa ¶ Virallinen kirjoitusasu: kraatteri; ks. Yksi vai kaksi konsonanttia? (Asu "kraateri" on puheessa paljon tavallisempi ja kirjoituksessakin yleinen.) Vrt. samaa alkuperää olevaan sanaan krateeri, joka sekin on esiintynyt myös asussa kraateri. Ks. Kraateri ~ kraatteri ja krateeri: sivistyssanasekoitus. Vrt. kaldera.

kraatteri [kraateri t. kraatteri] = kraateri

kraavi = graavi

krakata suorittaa krakkausta; (nyk. joskus) toimia krakkerina, kräkätä

krakkaus suurimolekyylisten hiilivetyjen kemiallinen pilkkominen pienimolekyylisiksi esim. bensiinin valmistuksessa; (nyk. joskus) krakkeritoiminta

krakkeri tietojärjestelmiin murtautuja ¶ Ihminen, joka pyrkii laittomasti pääsemään käyttämään tietokonetta, tietoverkkoa tai muuta tietojärjestelmää. Sitaattilainan "hacker" mukauttamisesta suomeen ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan?.

kramppi kouristus

kranaatti (tykin t. heittimen t. käsin heitettävä) räjähtävä ammus ¶ Aiempi kirjoitusasu "granaatti".

kranio- kallo-

krapu rapu (eräissä yhteyksissä) ¶ Ks. Konsonanttiyhdistelmien yksinkertaistuminen. Alun kr- on säilynyt paitsi joissakin (läntisissä) murteissa mm. yhdyssanassa "maakrapu" sekä erikoiskäytössä kuten Kravun kääntöpiirin nimessä.

krapula kohmelo, kankkunen

krassi eräitä ruohokasveja, joista osaa kasvatetaan koristekasveina

krateeri viininsekoitusmalja (muinaisessa Kreikassa) ¶ Vrt. samaa alkuperää olevaan sanaan kraatteri.

kravatti solmio; eräs sidonta painissa

krediitti luotto; kuvitteellinen rahayksikkö (usein tieteiskirjallisuudessa)

kreatiini eräs aminohappo, jota on etenkin lihaksissa

kreationismi Oppi, jonka mukaan elollinen luonto on Jumalan luoma eikä (olennaisesti) evoluution tulosta ¶ Kreationismista on erilaisia muunnelmia, ja osa niistä pitää evoluutiota todellisena pienessä mittakaavassa ("mikroevoluutio"). Sukulaissanoista ks. ismi.

kreatismi Käsitys, jonka mukaan Jumala ihmisen syntyessä luo hänen sielunsa. ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

kredit [kredit t. kreedit] hyvityspuoli, tilikirjan oikea puoli, johon hyvitykset merkitään; luotto, credit ¶ Vrt. debet.

kreditiivi lähettilään valtuuskirje; pankin luottokirje, rahannostovaltakirja

kreemi eräänlainen kuorrutus- ja täyteaine, joka valmistetaan yleensä voista tms., sokerista ja kananmunista; kiisseli; (iho)voide ¶ Sanaa pidetään vanhahtavana tai arkisena muissa kuin ensin mainitussa merkityksessä

kreisi mieletön, pähkähullu; hullutteleva (elokuva t. näytelmä) ¶ Sana on arkinen varsinkin tässä kirjoitusasussa. Kirjakielessä sitä käytetään komediatyypin nimityksissä mutta yleensä sitaattilainana "crazy" (esim. "crazy-komedia").

kreivi eräs aatelisarvo, ruhtinaan ja vapaaherran välissä

krematorio tuhkauslaitos, tavallisesti rakennus, johon kuuluu siunauskappeli ja tuhkausuuni

krenatööri jalkaväen valiojoukkojen sotilas (eräissä maissa); (historiassa) 1600- ja 1700-luvulla sotilas, joka hyökkäsi joukon edellä heittäen käsikranaatteja

kreoli pidgin-kielestä kehittynyt kieli, jota jokin kieliyhteisö käyttää omana kielenään; Euroopasta tulleen väestön jälkeläinen latinalaisessa Amerikassa; Afrikasta tuotujen orjien jälkeläinen Länsi-Intiassa ¶ Sanaa käytetään nykyisin myös eurooppalaisen ja ei-eurooppalaisen väestön sekoittuessa syntyneeseen väestöön kuuluvasta.

kreolisaatio kreolikielen muodostuminen

kreppi epätasainen aaltopintainen kangas; jauhelihakastikkeella tms. täytetty ohukaiskäärö, crêpe, "ranskanlettu"

krestomatia lukemisto, etenkin vieraan kielen opetukseen tarkoitettu

kretiini kretinismiä sairastava

kretinismi eräs ihmisen poikkeavan pienikasvuisuuden muoto, johon liittyy henkinen jälkeenjääneisyys

kriisi vaaranaika, uhkatilanne; (poliittinen) jännitystila, vaikea tilanne; käänteentekevä muutos, käänne; talouspula

kriitikko arvostelija

kriittinen (kielteisesti) arvosteleva; harkitseva, tarkka; ratkaiseva, käänteentekevä; hyvin vaarallinen (tila tms.); täärkeä, keskeinen ¶ Fysiikassa ja tekniikassa merkitys on yleensä 'käänteentekevä, käännekohtaa t. rajakohtaa merkitsevä'. Esimerkiksi "kriittinen massa" tarkoittaa ydinfysiikassa massaa, jonka ylittymisen jälkeen ketjureaktio kuten ydinräjähdys on mahdollinen. Tämä ilmaus tarkoittaa toisaalta muissa yhteyksissä kuvaannollisesti jotain vähimmäismäärää (resursseja, toimijoita tai muita), jonka ylittyminen mahdollistaa jonkin toiminnan, kannattavuuden tms.

kriketti eräs englantilainen pallopeli

kriminaali rikollinen, rikoksentekijä; yhdyssanoissa myös: rikos-

kriminaalinen rikollinen; rikoksia koskeva, rikosopillinen

kriminalisoida säätää (lailla) rangaistavaksi, säätää rikokseksi

kriminalisti rikostutkimuksen asiantuntija; rikosoikeuden asiantuntija

krinologia = endokrinologia

kristalli kiteen muotoon hiottu lasi; sellaiseen käytettävä lasilaatu; kide ¶ Usein suomennoksissa englannin sanan crystal vastineena, koska kääntäjä ei tiennyt, että sitä yleensä vastaa suomen sana "kide". Sanakirjojen mukaan kristalli-sanalla on mineralogiassa merkitys 'kide', mutta yleensä sitä ei käytetä siten.

kristillinen kristinuskon piiriin kuuluva, kristinuskoon kuuluva

kristinusko uskonnon muoto, joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi

kristitty kristinuskoa tunnustava; sen piiriin kuuluva

kristologia oppi Kristuksen olemuksesta ja persoonasta ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

kriteeri arviointi- tai ratkaisuperuste

kritiikki arviointi, arvostelu ¶ Sanan ymmärretään usein tarkoittavan nimenomaan kielteistä arvostelua.

kritikoida arvioida, esittää kritiikki; arvostella (kielteisesti) ¶ Vrt. kritisoida.

kritisoida arvostella (kielteisesti) ¶ Vrt. kritikoida. Sanojen ero ei ole täysin vakiintunut; ks. K vai s?

kroisos upporikas henkilö ¶ Lähinnä arkikielessä. Johtuu henkilönnimestä (Kroisos).

kroissantti voisarvi ¶ Lehtitaikinasta valmistettu sarvenmuotoinen leivonnainen, joka tarkoitettu varsinkin aamukahvilla nautittavaksi. Myös kirjoitusasussa croissant.

krokaani korkea, kruunumainen, koristeellinen makea leivonnainen

krokantti karamellisoidusta manteli-, pähkinä- tms. rouheesta tehty murske ¶ Käytetään etenkin jälkiruokien koristeluun ja maustamiseen.

kroketti eräs puupalloilla ja -mailoilla pelattava peli; kuorukka, perunasoseesta valmistettu pyörykkä

krokotiili eräitä suurehkoja matelijoita, Crocodilia ¶ Aiemmin myös "krokodiili". Ilmaisu "krokotiilinkyynel" tarkoittaa teeskenneltyä surua.

kromaattinen värejä koskeva, väri-; (musiikissa) puolisävelaskelinen

kromata päällystää kromilla t. kromiteräksellä, kromittaa

kromato- väri-

kromi eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Cr

krominanssi värisyys ¶ Värisävy ja värikylläisyys yhdessä.

kromosomi solun tuman osa, joka sisältää geenejä ¶ Kullakin lajilla on sille ominainen määrä kromosomeja, kromosomiluku. Kromosomi-sanalle on ehdotettu vastinetta "väririhma".

kronikka aikakirja; katsaus tapahtumiin; leikillinen runomuotoinen esittely

kronikoitsija kronikan kirjoittaja

krono- aika-, ajan-

kronologia esitys jostakin asiakokonaisuudesta aikajärjestyksessä; aikajärjestys; ajanlasku

kronologinen aikajärjestyksen mukainen; aikaa koskeva; ajanlaskua koskeva ¶ "Kronologinen ikä" tarkoittaa ikää tavallisessa merkityksessä, siis ikää vuosina, vastakohtana esimerkiksi "henkiselle iälle" tai "älykkyysiälle" (joka tarkoittaa sitä, minkä ikävaiheen keskimääräistä älykkyyttä yksikön ikä vastaa).

kronometri tarkkuuskello

kroolata uida kroolia

krooli ihmisen nopein uintitapa, jota käytetään vapaauinnissa

krooni Viron rahayksikkö, kruunu

kroonikko pitkäaikaispotilas

krooninen pitkäaikainen ¶ Etenkin lääketieteen terminä, vastakohtana akuutti. Myös arkikielessä, usein merkityksessä 'alituinen, pysyvä', esim. "krooninen rahapula".

krossi 12 tusinaa, 144 kappaletta

krusifiksi veistos (usein pienikokoinen, mukana kannettava), joka esittää Jeesusta ristiinnaulittuna

kruunu hallitsijan vallanmerkkinä oleva päänkoriste; yleensä vantaanmuotoinen päänkoriste; hallitsija, hallitusvalta, valtio; useiden maiden rahayksikkö; hampaan terän korvaava proteesi

kryo- kylmä-; jäätymis-

krypta kirkon kuorin alla oleva kappeli; katakombien laajennus

kryptata salakirjoittaa, salata

kryptinen salaperäinen, arvoituksellinen

krypto kuvaristikko, jossa vihjeet ovat vastausruutuihin merkittyjä kirjainten koodimerkkejä; yhdyssanoissa myös: sala-, salainen, salakirjoitus-

kryptoanalyysi salakirjoituksen t. muun sisällöltään tuntemattoman kirjoituksen selvittäminen ¶ Alkujaan sana tarkoitti etenkin kirjoitusjärjestelmältään tuntemattoman kielen analyysia. Nykyisin se tarkoittaa lähinnä datatekniikan menetelmin tehtävää salakirjoitusten tutkimista ja ratkaisemista. Vrt. kryptologia. Aiemmin myös asussa "kryptanalyysi".

kryptografia salakirjoittaminen; sen tekniikka; kryptologia

kryptografinen kryptografiaan kuuluva t. perustuva

kryptologia sanakirjoitustiede ¶ Usein sanoja "kryptologia" ja "kryptografia" käytetään suunnilleen samassa merkityksessä, mutta periaatteessa ensin mainittu tarkoittaa tieteenalaa, jälkimmäinen tekniikkaa ja käytäntöä. Toisaalta usein määritellään, tekemättä eroa tieteen ja tekniikan välille, että kryptologia = kryptoanalyysi + kryptografia. Sukulaissanoista ks. logia.

kryptorkia piilokiveksisyys ¶ Kiveksen tai kivesten jääminen yksilönkehityksen aikana ruumiinonteloon normaalin laskeutumisen sijaan. Sana esiintyy myös muodoissa "kryptorkidia", "kryptorkismi" ja "kryptorkidismi".

kräkkeri = krakkeri

kräkätä murtautua tietojärjestelmään, toimia krakkerina

ksanto- kelta-, keltainen

kseno- vieras-, muukalais-

ksenofobia muukalaisten pelko ¶ Usein vielä kirjoitettuna "xenofobia". Ks. huomautuksia vieraiden kirjainten käytöstä.

ksenon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Xe

ksero- kuiva-; kuivakko-

kserografia sähköstaattinen kopiointi t. painatus ¶ Menetelmä, jossa väri siirtyy paperiin t. muuhun materiaaliin sähköstaattisten varausten avulla.

kserokopio kserografialla tehty kopio ¶ Sanan käyttö on vähentynyt; sen sijaan puhutaan yleensä valokopiosta, joka periaatteessa on laaja-alaisempi käsite. Vanha kirjoitusasu: xerokopio.

ksyleeni eräitä nestemäisiä aromaattisia hiilivetyjä

ksylitoli eräs makeutusaine, koivusokeri ¶ Ksylitolia pidetään hampaille edullisena sen kariesta ehkäisevän vaikutuksen takia. Usein kirjoitettuna "xylitoli". Sanan lopun asu noudattaa käytännössäkin ns. -oli-sääntöä.

ksylo- puu-, puuaines-

ksylofoni soitin, jossa on kaikuputkien päälle viritettyjä levyjä, joita lyödään pienellä pyöreäpäisellä nuijalla

kubismi taidesuunta, joka suosii geometrisia muotoja ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

kudu eräitä afrikkalaisia metsäantilooppeja

kulakki (suur)talonpoika ennen Venäjällä ¶ Sanaa käytti erityisesti kommunistinen propaganda tuhotessaan kulakit 1920- ja 1930-luvulla.

kuli raskasta työtä tekevä päiväpalkkalainen (Aasiassa); vanha venäläinen tilavuusmitta

kulinaarinen ruuanlaittotaitoa tai herkuttelua koskeva

kulinarismi ruuasta nauttiminen, herkuttelu

kulinaristi herkuttelija

kulissi näyttämön sivun tai takaseinän kuvapinta t. rakennelma, joka toimii lavastuksen osana; metsän kaistalehakkuussa kaatamatta jätetty kaistale; urallinen levymäinen kone-elin, jolla säädellään toisen koneenosan liikkeit ¶ Kuvaannollisena ilmaisu "kulissien takana" tarkoittaa 'julkisuudelta piilossa'; sama ilmaistaan nyk. usein epäloogisesti sanalla "kulisseissa". Muutenkin sanaa käytetään paljon kuvaannollisessa merkityksessä. Esimerkiksi "kulissiavioliitto" tarkoittaa muodollista avioliittoa, jossa ollaan vain "sosiaalisten kulissien" takia.

kulminaatio huipentuminen; huipentuma, huippukohta

kulminoitua huipentua, tulla huippukohtaan t. olla siinä

kultivaattori eräänlainen maanmuokkausväline (maa- ja metsätaloudessa)

kultivoida sivistää, tehdä hienommaksi; muokata maata kultivaattorilla

kultti palvonta(menot) ¶ Sanaa käytetään sekä uskontojen kuvauksessa että poliittisia, aatteellisia ilmiöitä kuvattaessa (etenkin niitä arvosteltaessa). Nykyisin sanaa käytetään myös kevyemmin, kuvaamaan jonkin harrastajapiirin keskuudessa arvostetun, "palvotun" aseman saaneita ilmiöitä, esim. "kulttielokuva".

kulttuuri ihmiselle ominainen toiminta ja sen tuotteet; sivistys, "hengenviljely"; arvojen, tapojen yms. kokonaisuus; joskus: viljely ¶ Sana "kulttuuri" on monimerkityksinen, ja usein sillä tarkoitetaan ensisijaisesti taiteen, toissijaisesti myös tieteen ja uskonnon alaan kuuluvia asioita, mutta esimerkiksi arkeologiassa se tarkoittaa oikeastaan kaikkea ihmisen toimintaa mutta käytännössä sellaista, josta jää aineellisia jälkiä, esim. työkaluja. Alun perin latinan "cultura" tarkoittaa viljelyä, ja kulttuurista on etenkin ennen puhuttu "hengenviljelynä". Alkuperäinen merkitys näkyy vielä esim. ilmaisussa "bakteerikulttuuri" 'bakteeriviljelmä'; tosin tällaiset ovat ehkä luokiteltavissa lähinnä käännösvirheiksi. Ilmaisussa "kulttuurimaisema" viljelyn merkitys on vielä vahvasti mukana. Uudempaa käytäntöä edustavat sellaiset ilmaisut kuin "yrityskulttuuri", "nuorisokulttuuri", joissa väljästi tulkiten on kyse "alakulttuurista" mutta käytännössä vain arvojen, ajatustapojen, käytänteiden yms. kokonaisuudesta tai jopa vain muodista.

kulttuuridiversiteetti kulttuurinen monimuotoisuus ¶ Ihmisen kulttuurien diversiteetti eli vaihtelevuus, etenkin asiana, jota suojellaan.

kulturelli [kultturelli t. kulturelli] (usein leikillisesti t. ivallisesti) sivistynyt, hienostunut; kulttuuri-, kulttuuriin kuuluva ¶ Sanakirjojen mukaan sana pitäisi korvata ilmauksella "kulttuurinen" tai "kulttuuri-". Käytännössä sanalla on kuitenkin oma sävynsä.

kummeli valaisematon, tavallisesti valkea merimerkki

kumulaatio kasautuminen, kertyminen

kumulatiivinen kasautuva, kertyvä

kumuloitua kertyä, kasautua

kungfu yleisnimitys Kiinasta peräisin oleville aseettomille taistelulajeille ¶ Myös kirjoitusasuissa "kung-fu" ja "kung fu".

kungfutselaisuus = konfutselaisuus

kupletti humoristinen, ajankohtaisia asioita käsittelevä laulelma, jolle on ominaista sävelen ja säkeiden kertautuminen

kuraattori valvoja (esim. osakunnassa); järjestäjä, järjestelijä; laivoissa työskentelevien sielunhoitajien ja kriisityöntekijöiden ammattinimike

kurantti kaupaksi käyvä, myytäväksi kelvollinen; nykyisin toimiva, nykyinen, kelvollinen ¶ Sana on ehkä sävyltään lievästi arkinen.

kuratoida keräillä ja valikoida (verkon) sisältöjä uudeksi kokonaisuudeksi; toimia kuraattorina, etenkin taidenäyttelyn järjestelijänä

kuriiri pikalähetti; diplomaattisen postin kuljettaja

kuriositeetti erikoisuus, poikkeavuus ¶ Usein kuriositeetin mainitseminen tarkoittaa, että esitetään jokin itse asiaan juurikaan kuulumaton seikka, jonka kuitenkin oletetaan poikkeuksellisuutensa takia tai muutoin kiinnostavan lukijaa tai kuulijaa.

kursiivi oikealle kalteva kirjoitustapa ja kirjasinlaji, vinokirjoitus

kursiivinen jatkuva, katkeamaton ¶ Käytössä terminä venäjän kieliopissa, jossa sana tarkoittaa verbien aspektia, joka ilmaisee jatkuvaa tekemistä.

kursivoida esittää kursiivilla; muuttaa teksti kursiiviseksi

kursori tietokoneen kuvaruudulla näkyvä kohdistin tai muu osoitin

kursorinen päällisinpuolinen (lukeminen), pikainen, silmäilevä

kurssi suunta; oppimäärä; järjestetty opetusjakso; (osakkeen, valuutan tms.) käypä hinta (pörssissä)

kurtiini muuri, joka yhdistää kaksi bastionia

kurtisaani kevytkenkäinen nainen, joka liikkuu ylhäisöpiireissä

kurtiseerata liehitellä, keimailla, hakkailla, flirttailla

kuskus eräänlainen vehnäsuurimo (tai muusta viljasta tehty suurimo); siitä ja lihasta, vihanneksista tms. valmistettu pohjoisafrikkalainen ruokalaji; eräs pussikiipijälaji, Phalanger maculatus, t. sille läheistä sukua oleva laji ¶ Taivutus Suomen kielen perussanakirjan mukaan kuskus : kuskuksen, mutta uudempi Kielitoimiston sanakirja sallii myös taivutuksen kuskus : kuskisin

kustavilainen Kustaa III:n aikainen

kustos tohtorinväitöstilaisuuden virallinen valvoja; kirjaston, kokoelman tms. hoitaja

kutteri eräs yksimastoinen pienehkö purjealustyyppi; eräiden puuntyöstökoneiden ja niiden terien vanha nimitys; makkaratehtaan lihanhienonnuskone

kutyymi kauppatapa, liiketapa, käytänne

kuunari eräs tavallisesti kaksimastoinen purjealustyyppi

kuvernementti hallintoalue eräissä maissa, mm. ennen Venäjällä

kuvernööri eräiden hallintovirkamiesten nimitys, Suomessa aiemmin läänin johdossa

kvadrantti (ympyrän t. tason) neljännes; taivaankappaleiden korkeuden mittaukseen aiemmin käytetty koje

kvadratuuri (matematiikassa:) integrointi, integraalin laskeminen; (tähtitieteessä:) aspekti, jossa kulmaetäisyys on 90°; (sähköopissa:) 90°:n vaihe-ero

kvadriljoona miljoonan neljäs potenssi, 1024 eli biljoona biljoonaa ¶ Käännösvirheiden takia joskus = tuhat biljoonaa, vrt. triljoona. Ks. Numerosokeus - kansainvälinen vitsaus.

kvalifikaatio laatuvaatimusten täyttyminen (kelpoisuus) t. sen tutkiminen, täyttyvätkö ne; sopivuus, soveliaisuus

kvalifioida ilmaista t. määrittää laatu

kvalifioitua pätevöityä

kvalitatiivinen laadullinen, laatua koskeva

kvaliteetti laatu(ominaisuus)

kvantifioida ilmaista määränä, esittää määrällisesti, määrällistää

kvantisoida jakaa määräsuuruisiin osiin; laskea tai tarkastella kvanttimekaniikan keinoin; digitalisoida; kvantifioida ¶ Varsinaisesti tämä sana tarkoittaa määräosiin ("kvantteihin") jakamista tai kvanttimekaanista tarkastelua (engl. quantize), mutta se on osittain sekaantunut sanaan "kvantifioida" (engl. quantify). Lisäksi sanaa saatetaan käyttää datan digitaaliseen muotoon muuntamisesta.

kvantitatiivinen määrällinen, määrää koskeva

kvantiteetti määrä, paljous; äänteen suhteellinen pituus, kesto

kvantittua jakautua kvanteiksi, esiintyä vain kvantteina

kvantti sähkömagneettisen säteilyn pienin mahdollinen osanen; kuvaannollisesti yleisemminkin: pienin mahdollinen määrä jotakin

kvanttimekaniikka fysiikan ala, joka tutkii kvantti-ilmiöitä

kvarkki (nykykäsityksen mukaan) pienimpiä aineellisia hiukkasia; maitorahka (vanhentunut nimitys)

kvartaali vuosineljännes, neljännesvuosi, neljännes ¶ Yleensä nimenomaan kalenterivuoden neljäsosa (esim. tammi-maaliskuu on 1. kvartaali). Tunnuksena usein Q. "Kvartaalitalous" tarkoittaa yritysten toiminnan ohjautumista neljännesvuoden aikajänteellä eli lyhyen aikavälin tulosta painottaen.

kvartaarinen neljäsasteinen, neljänteen asteeseen, tasoon tms. kuuluva; (kemiassa:) kvaternaarinen

kvarteeri lippukunnan alayksikkö (sotahistoriassa)

kvartetti neljän soittajan t. laulajan yhtye; yleensä jokin neljästä koostuva, nelikko

kvartetto sävellys, joka on tarkoitettu kvartetin esitettäväksi

kvartiljoona = kvadriljoona

kvartsi eräs mineraali, piidioksidi

kvartti (musiikissa) intervalli, jonka sävelten värähdysluvun suhde on 4:3

kvartto paperiarkin koko, joka syntyy, kun painoarkki taitetaan neljään osaan

kvartääri viimeisin (nykyinen) geologinen kausi, alkoi n. 1,81 milj. vuotta sitten; yhdyssanoissa myös: kvartäärinen ¶ Myös pidemmin "kvartäärikausi".

kvartäärinen kvartäärikautinen; kvartaarinen

kvasi- näennäis-; liki-, lähes ¶ Johtuu latinan sanasta "quasi" 'ikään kuin; lähes'. Merkitys on kuitenkin hämärtynyt, ja usein kvasi-etuliitettä käytetään paheksuvassa merkityksessä. Vrt. pseudo-.

kvassi venäläinen kotikaljan tapainen juoma

kvaternaarinen neljästä alkuaineesta muodostunut (kemiallinen yhdiste); sellainen (orgaaninen emäs), jossa neljä vetyatomia on korvautunut esim. alkyyleilla ¶ Myös asussa "kvaternäärinen", ks. Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?).

kvaternio eräs lukukäsitteen yleistys matematiikassa, koostuu neljästä komponentista

kveekari erääseen 1600-luvulla Englannissa syntyneeseen uskonsuuntaan kuuluva ¶ Nimitys oli alkujaan haukkumasana (engl. quakers, 'vapisijat'), mutta kveekareita on myöhemmin arvostettu korkeana pidetyn moraalinsa takia.

kvekto- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kerrointa 10−30 ¶ Tunnus q. Englanniksi quecto-.

kverulantti valittaja, ruikuttaja ¶ Erityisesti: turhia, usein muotoseikkoihin puuttuvia valituksia viranomaisille tehtaileva, "ammattivalittaja".

kvestori talousasioista vastaava virkamies; hallintoasioita hoitava luottamusmies ¶ Muinaisessa Roomassa kvestorit (quaestores) hoitivat alkujaan lakiasioita, myöhemmin talousasioita. Tämän muistona eräissä yliopistoissa kutsutaan kvestuurin päällikköä kvestoriksi. EU:ssa kvestorit ovat Euroopan parlamentin puhemiehistöön valittuja henkilöitä, jotka vastaavat lähinnä jäseniä suoraan koskevista hallinnollisista asioista.

kvestuuri yliopiston keskushallinnon talousasioita hoitava osa

kvetta- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kerrointa 1030 ¶ Tunnus Q. Englanniksi quetta-.

kvintessenssi "viides alkuaine", kaikkialla olevaksi oletettu perusaine; asian olennaisin sisältö, ydin; maailmankaikkeuden laajenemisen aiheuttava tuntematon voima ¶ Alkujaan peräisin ilmaisusta quinta essentia 'viides alkuaine', jolla pythagoralaiset filosofit tarkoittivat eräänlaista kaikkialla olevaa perusainetta, jonka he olettivat olevan olemassa Aristoteleen käsitysten mukaisten neljän alkuaineen (maa, tuli, ilma, vesi) lisäksi. Sittemmin sana sai kuvaannollisen merkityksen 'asian olemus'. Uuteen käyttöön sana otettiin fysiikassa kuvaamaan oletettua tuntematonta voimaa, joka selittää, miksi maailmankaikkeus laajenee.

kvintetti viiden soittajan t. laulajan yhtye

kvintetto sävellys, joka on tarkoitettu kvintetin esitettäväksi

kvintti (musiikissa) intervalli, jonka sävelten värähdysluvun suhde on 3:2

kvootti osuus, kiintiö, jollekin osoitettu määrä

kyber- virtuaalinen; verkko- ¶ Etuliite kyber- on melko epämääräinen ilmaisu, joka on lyhentymä sanasta "kyberneettinen" mutta viittaa yleisesti datatekniikkaan ja etenkin virtuaalisuuteen, käytännössä usein verkkoon (Internetiin). Esim. "kyberavaruus" olisi loogisesti ottaen lähinnä 'virtuaalinen tila', mutta merkitys on useammin 'verkkoavaruus, Internet tilaksi käsitettynä'.

kyberneetikko kybernetiikan tutkija

kyberneettinen kybernetiikkaan kuuluva

kybernetiikka erilaisten järjestelmien säätö- ja viestintätapahtumia tutkiva tiede

kyborgi (kuviteltu) olento, jossa "kyberneettisiä" tekniikoita yhdistyy laajassa mitassa elävään olentoon (organismiin) ¶ Kyborgiksi saatetaan toisaalta tulkita myös olento, johon on liitetty yksittäinenkin nykyaikaisen tekniikan laite, kunhan kyse on "sisäisestä" kytkennästä, esimerkiksi ihminen, jolle on asennettu kuuloimplantti.

kyklooppi yksisilmäinen jättiläinen (etenkin muinaisen Kreikan tarustossa)

kymbaali = symbaali

kymnaasi lukion (t. lukiota vastaavan oppilaitoksen) vanha nimitys

kyrillinen eräästä kirjaimistosta käytetty nimitys ¶ Kyrilliset kirjaimet perustuvat kreikkalaiseen aakkostoon, mutta kirjainten muodot ovat muuttuneet ja mukaan on otettu lisämerkkejä. Suomessa puhutaan usein venäläisistä kirjaimista, mutta kyrillisillä kirjaimilla kirjoitetaan paitsi venäjää myös useita muita slaavilaisia ja ei-slaavilaisiakin kieliä, ja kirjainvalikoima vaihtelee kielen mukaan.

kyno- koira-

kynologia koiraoppi ¶ Oppi koirista, niiden jalostuksesta ja kasvatuksesta. Sukulaissanoista ks. logia.

kypressi sypressin vanha nimitys

kyretti kaavin (lääketieteessä)

kyrillinen kirjaimistosta, jota käytetään mm. venäjän kirjoittamiseen ¶ Kyrillinen kirjaimisto on kehitetty lähinnä kreikkalaisista kirjaimista eräiden slaavilaisten kielten kirjoittamiseen, mutta myöhemmin sitä on käytetty muidenkin kielten kirjoitusjärjestelmiin. Siitä on useita erilaisia muunnelmia.

kysta rakkula, rakko; eräiden eläinten suojakseen erittämä kalvo; sellainen eläin ¶ Lääketieteessä kysta tarkoittaa kudoksen sisään muodostunutta, nesteen täyttämä umpionteloa.

kystinen rakkomainen, rakko-, rakkula-

kysto- virtsarakko-; rakko-

kyvetti pieni malja ¶ Varsinkin kemiassa ja valokuvankehityksessä.

kyynikko kyyninen ihminen; erään filosofisen koulukunnan jäsen ¶ Muinaisen Kreikan kyynikot olivat Sokrateen oppilaan Antistheneen perustama koulukunta, jonka vastustajat leimasivat tavalla, jota nykyisin edustaa sana "kyyninen". Koulukunta edusti pyrkimystä mahdollisimman yksinkertaiseen elämään. Kuuluisin edustaja: Diogenes.

kyyninen välinpitämätön, elämän t. asioiden arvon kieltävä; häikäilemätön, tunteista piittaamaton; ivallinen; kyynikkojen koulukuntaan kuuluva t. liittyvä

kölninvesi alkoholipitoinen raikastus- ja puhdistusvesi, eau de Cologne

köö biljardikeppi

kööri (leikillisesti) kuoro