Pienehkö sivistyssanakirja, h-alkuiset sanat

haamilainen erääseen Pohjois- ja Koillis-Afrikan kieliryhmään kuuluva t. sellaista kieltä puhuva (kansa t. ihminen)

haaremi moniavioisuudessa elävän muslimin vaimot; vaimojen osasto talossa; "moniavioisen" uroseläimen naaraat, "vaimot"

haaveri (arkikielessä:) onnettomuus, vahinko; (vanhassa kielessä:) haaksirikko ¶ Vrt. sanaan haveri.

habilitaatio yliopistollisen opetusoikeuden saaminen (Saksassa)

habitaatti eliöryhmän elinympäristö ¶ Biotoopin osa, joka muodostaa jonkin lajin, lajiryhmän tai populaation elinympäristön, elinalueen.

habituaatio (psykologiassa:) totuttaminen; (lääketieteessä:) tottuminen lääkkeen jatkuvaan käyttöön sen tuottaman hyvänolon tunteen takia

habitus ulkonainen hahmo, ulkomuoto kokonaisuutena, yleisvaikutelma

hacker [häkker t. häkö(r)] = hakkeri; golfissa: aloitteleva, kyvytön pelaaja

hadroni alkeishiukkasia, jotka osallistuvat ns. vahvoihin vuorovaikutuksiin

haffi ahdassuinen lahti tai rannikkojärvi Itämeren etelärannikolla ¶ Sijaitsee yleensä jokisuun edustalla ja on syntynyt siitä, että veden virtaukset ovat kasanneet joen lietettä. Vrt. laguuni.

haggis eräs skotlantilainen ruoka, pääaineksena sisälmykset ¶ Alkuperäinen haggis on lampaan sisälmyksistä tehdyllä soseella täytetty mahalaukku.

hagio- pyhimys-; pyhä-

hagiografia pyhimysten elämäkertojen kirjoitus

haiku kolmirivinen japanilaisperäinen runotyyppi ¶ Taivutus haiku : haikun. Eri sana kuin vanhempi (tupakan)savua tarkoittava haiku : haiun.

hakkapeliitta 30-vuotisen sodan aikainen suomalainen ratsumies

hakkeri kokenut, taitava tietokoneharrastaja; krakkeri ¶ Sana on muuttunut käyttökelvottomaksi sen jälkeen, kun tiedotusvälineet rupesivat kutsumaan tietokonerikollisia (krakkereita) hakkereiksi mutta monet pitäytyivät vanhassa merkityksessä. Sitaattilainan "hacker" mukauttamisesta suomeen ks. Kirjoitus- vai äänneasun mukaan?.

halal islamin opin mukaan sallittu asia, erityisesti sallittu ruoka

halfpipe [haaf-paip] lumikouru ¶ Lumesta rakennettu puolikouru, jossa harrastetaan lumilautailuksi kutsuttua urheilua. Slangissa "paippi".

hallelujaa "ylistäkää Herraa", kiitos- ja ylistyshuuto; liturgian ylistyslaulu ¶ Etenkin aiemmin kirjoitettuna myös "halleluja".

halloumi [hallumi] eräs kreikkalaisperäinen kovien juustojen tyyppi ¶ Kielitoimiston sanakirjan mukaan ensisijainen kirjoitusasu on halumi. Myös asua hallumi käytetään.

halloween [hälo(u)wiin] Yhdysvalloissa (ja muuallakin) 31. lokakuuta vietettävä "kummituspäivä" ¶ Alkujaan pyhimysten päivä, nykyisin päivä, jolloin varsinkin lapset pukeutuvat kummitusasuihin yms., kiertävät ovelta ovelle pyytäen makeisia jne.

hallusinaatio aistiharha ¶ Aistimus, joka koetaan ilman vastaavaa ulkoista ärsykettä. Tällöin ihminen näkee, kuulee, tuntee, maistaa tai haistaa jotakin, jota ei todellisuudessa ole tai tapahdu.

hallusinatorinen hallusinaatioita aiheuttava; hallusinaation kaltainen; hallusinaatio-

hallusinogeeni aistiharhoja aiheuttava aine

hallusinogeeninen aistiharhoja aiheuttava

hallusinoida kokea hallusinaatio(ita); (tekoälystä:) tuottaa virheellistä tekstiä. ¶ Sana on uudehko, ja sitä käytetään myös hallusinaatioiden aiheuttamisesta. Vielä uudempaa on sen käyttö siitä, että tekoälyohjelma tuottaa asiasisällöltään virheellistä tekstiä.

halma eräs lautapeli; eräs nappuloiden yhdistelmä siinä

halo (meteorologiassa) auringon- t. kuunkehä; (valokuvauksessa) valopiha; yhdyssanojen alkuosana myös: suola-

halogeeni yleisnimitys joukolle alkuaineita kuten fluori ja kloori, jotka muodostavat mm. erilaisia suoloja

halva eräänlainen makeismassa ¶ Halvaa on useita eri tyyppejä. Suomessa myytävä on yleensä tehty seesaminsiemenistä ja sokerista tai hunajasta.

hami radioamatööristä käytetty arkikielinen nimitys ¶ Johtuu ilmaisusta , joka oli alkujaan lyhenne kolmen radioamatöörin nimistä.

hamssi radioamatööristä käytetty arkikielinen nimitys, vrt. hami

hamsteri eräitä jyrsijöitä; (kuvaannollisesti:) hamstraaja ¶ Mm. eurooppalainen hamsteri, Cricetus cricetus. Keräävät varastoihin ruokaa, jota ne kuljettavat poskipusseissaan.

hamstrata rohmuta, kahmia varastoon ¶ Sana johtuu eläimennimestä "hamsteri" ja on syntynyt elintarvikesäännöstelyn aikana, jolloin sillä tarkoitettiin ihmistä, joka hankkii ruokaa varastoonsa

handicap [händikäp] tasoitus (urheilussa tms.); (lähinnä nimissä:) vammaisuus t. vammaisten apuvälineenä käytettävä ¶ Merkitysten välinen yhteys johtuu siitä, että urheilussa kilpailijalle annettava tasoitus (esim. etumatka tai erilainen pistelaskutapa) voi perustua vammaisuuden huomioon ottamiseen. Useammin tasoitus kuitenkin perustuu vain eri urheilijoiden eritasoisuuteen, ja sillä saadaan aikaan kiinnostavampia kilpailuita.

handout [händaut] ojenne ¶ Esitelmän tms. paperilla oleva versio tai tiivistelmä, joka on tulostettu ja monistettu osallistujille jaettavaksi.

hands-free [händs-frii t. händz frii] "kädet vapaina", ilman käsiä käytettävissä oleva (laite) ¶ Myös kirjoitusasussa "hands free".

hangaari [haŋŋaari] lentokonehalli, lentokoneiden huolto- ja säilytyshalli

hanukka juutalaisten kahdeksanpäiväinen juhla suunnilleen joulun aikoihin

haploidi kromosomistoltaan yksinkertainen ¶ Sellainen (eliö tai solu), jonka kromosomisto on vain yksinkertainen, kuten suvullisesti lisääntyvän eliön sukusoluissa yleensä on. Vrt. diploidi. Adjektiivina myös: haploidinen.

haplologia sanan muuttuminen siten, että kahdesta peräkkäisestä samanlaisesta tai samantapaisesta tavusta toinen jää pois ¶ Esim. mineralologia > mineralogia, Kaislalahti > Kaislahti. Ehdotettu suomalaisempi nimitys: tavunheitto.

happening [häpeniŋ] tapahtuma, joka pyrkii osallistamaan katsojia ¶ Järjestetty teatterinomainen katu- tms. tapahtuma, joka periaatteessa pyrkii hävittämään rajan esittäjien ja katsojien väliltä.

happy end [häpi end] onnellinen loppu (etenkin kirjassa, elokuvassa tms.)

haptinen kosketukseen t. tuntoaistiin perustuva ¶ Esimerkiksi "haptinen hiiri" on tietokoneen hiiri, joka antaa käteen tuntoaistin avulla informaatiota. Ks. Suomen Kuurosokeat ry:n sivulla olevaa selitystä Haptinen kehon kosketusmenetelmä. Tarkoittaa yleensä käytännössä samaa kuin taktiilinen.

harakiri itsemurha; määrätynlainen rituaalinen itsemurha Japanissa ¶ Japanilainen harakiri eli seppuku tehdään viiltämällä vatsa auki määrättyjen sääntöjen mukaan. Nykyisin sana tarkoittaa tavallisesti itsemurhaa yleensä, usein kevyen kuvaannollisesti.

hardcore [hardkore t. haadkoo(r)] kovan luokan, kova ¶ Myös erikseen kirjoitettuna, "hard core".

hardware [hardvare t. haadweö(r)] tietokoneen laitteisto, vastakohtana ohjelmistolle (software)

harlekiini eräänlainen näytelmän koominen henkilö; ilveilijä

harmoni palkeellinen kosketinsoitin, joka tuottaa samansävyisen äänen kuin urut

harmonia sopusointu ¶ Sekä taiteellisena käsitteenä että esim. rauhallista yhteiselämää kuvattaessa.

harmonikka hanuri, haitari, näppäimillä t. koskettimilla varustettu paljesoitin

harmoninen sopusointuinen

harmonisoida saattaa harmoniaan; selittää harmoniseksi, ristiriidattomaksi; yhdenmukaistaa (etenkin EU:n sisällä) ¶ EU-kielessä englannin sana harmonise suomennetaan nykyisin yleensä sanalla "harmonisoida", koska sanaan "yhdenmukaistaa" katsotaan sisältyvän vääriä mielleyhtymiä.

harpyija eräänlainen taruolento antiikin Kreikan tarustossa, puoliksi nainen, puoliksi lintu; eräs petolintu, Harpia harpyja

harvesteri metsätöissä käytetty monitoimikone, jolla puut voidaan kaatamisen lisäksi esimerkiksi karsia ja hakettaa

harvestoida koota, kerätä ¶ Sana perustuu englannin verbiin "harvest", eikä sitä voi pitää yleiskieleen kuuluvana.

hasardi uhka, vaara, riski ¶ Maantieteessä sanaa käytetään terminä, joka tarkoittaa kokemusperäistä tietoisuutta onnettomuuden mahdollisuudesta.

hasis [hassis t. hasis] eräs hampusta (Cannabis sativa) saatava huumetyyppi ¶ Vrt. kannabis. Aiempia kirjoitusasuja: hashis, haššis, hashish. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen. Käytännössä sana ääntynee yleensä "hassis", mutta virallinen kirjoitusasu on jostain syystä "hasis".

hasselpähkinä pähkinäpensaan pähkinä (kauppanimityksenä)

haupitsi eräs tykkityyppi, joka sopii kaariammuntaan

haveri merivahinko ¶ Merellä sattunut onnettomuus. Sana on otettu lääketieteen kielessä käyttöön häiriön tai vahingon merkitykseen sanassa "aivohaveri". Vrt. haaveri.

headhunter [hed-hantter t. hed-hanter] ammattimainen työntekijöiden etsijä ¶ Poikkeaa rekrytoijasta yleensä siten, että headhunter on erityisen yrityksen palveluksessa ja tilauksesta etsii aktiivisesti työntekijöitä muille organisaatioille, ja lisäksi kohteena ovat tavallisesti erikoisalojen osaajat tai johtotehtäviin palkattavat. Toiminnasta käytetään nimeä "headhunting". Joskus käytetään myös verbiä "headhuntata".

hebefreeninen hebefreniaa sairastava; hebefreniaan kuuluva tai liittyvä

hebefrenia eräs skitsofrenian muoto ¶ Tunnetaan myös nimellä "hebefreeninen skitsofrenia". Sille on ominaista, että ajattelu ja käyttäytyminen on sekavaa ja hajanaista ja että tunteiden ilmaiseminen on estynyttä tai saa outoja muotoja.

hebrea = heprea

hedgerahasto [hedž-rahasto t. heds-rahasto] suojattu rahasto ¶ Sijoitusrahasto, joka on pyritty suojaamaan yleisen markkinakehityksen riskeiltä niin, että se antaa tuottoa, olipa markkinatilanne mikä tahansa.

hedoninen koettua nautintoa, miellyttävyyttä koskeva t. sen arviointiin perustuva; nautintohakuinen, hedonistinen

hedonismi nautintohakuisuus; filosofiassa oppi, jonka mukaan nautinto itsessään on arvokas tavoite ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

heeros antiikin (taru)sankari, usein puolijumalaksi ajateltu

heetti muinainen kieli, jota puhuivat heettiläiset nykyisen Turkin alueella n. v. 2000 - 1500 eKr.

hegemonia hallitseva asema, ylivalta (varsinkin valtioiden suhteissa)

hegemoninen hegemonian omaava t. siihen pyrkivä t. liittyvä

hehtaari pinta-alan yksikkö, tunnus ha, 100 aaria eli 10 000 ²

hehto (arkik.) hehtolitra, 100 litraa; etuliitteenä SI-järjestelmässä 100-kertaisuutta ilmaisemassa, tunnus h

heksa- kuusi-, 6-; (tietokoneslangissa myös:) heksadesimaalinen

heksadesimaalinen kuusitoistakantaisessa lukujärjestelmässä esitetty

heksaedri kuutio, säännöllinen kuusitahokas

heksagoni kuusikulmio

heksagrammi kuusikanta, kuusisakarainen tähtimäinen kuvio ¶ Nykyisin se yleisimmin tunnetaan juutalaisuutta symbolisoivana "Daavidin tähtenä".

heksametri eräs vanha runomitta, kuusimitta

hektinen kiihkeä, kiivastahtinen, levoton, rauhaton ¶ Sanaa käytetään yleensä ihmisistä, tilanteista tai olosuhteista, mutta aiemmin myös ilmauksessa hektinen kuume , jolla on tarkoitettu keuhkotaudin jaksoittaista kuumetta.

helibor eräs aiemmin käytetty viitekorko, korvattu euriborilla

helikopteri ilma-alus, jonka nostovoiman tuottavat vaakatasossa pyörivät kapeat siivet ¶ Lyhentymämuoto, joka on tulossa kirjakieleenkin: kopteri.

helio- aurinko-

helioosi auringonpistos

heliosentrinen aurinkokeskinen (maailmankuva)

helium eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki He ¶ Kaikista alkuaineista vedyn jälkeen toiseksi kevyin. Käytetään mm. ilmapalloissa ja matalien lämpötilojen tutkimisessa.

helleeni (muinaisajan) kreikkalainen ¶ Sanaa käytetään joskus myös nykyajan kreikkalaisista. Kreikan valtion suomenkielisen nimen pitkä muoto EU:n virallisessa nimistössä on "Helleenien tasavalta".

hellenismi kreikkalaisen kulttuurin muoto, joka vallitsi n. 330 - 30 eKr. ja jossa oli runsaasti itämaisia vaikutteita ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

helootti antiikin Spartassa alistettuun luokkaan kuuluva, valtion orja

helpdesk (puhelin)neuvonta(palvelu); (puhelin)neuvoja ¶ Yleensä puhelimitse toimina neuvontapalvelu etenkin tietokoneisiin ja muuten datatekniikkaan liittyvissä asioissa, jolloin nimenä voi myös olla "asiakastuki", "ATK-tuki" tms. Usein toiminta on järjestetty niin, että helpdesk pyrkii itse vastaamaan vain tavallisimpiin ja yksinkertaisimpiin kysymyksiin ja ohjaa muut ongelmat eri asiantuntijoille. Yleensä helpdesk toimii puhelimitse, mutta sanalla voidaan tarkoittaa myös netin kautta toimivaa vastaavaa palvelua. Myös kirjoitusasussa "help desk".

hematiini hemin hapettunut muoto; (aiemmin:) hemi

hemato- veri-

hematologia verioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

hematooma verenpurkauma, mustelma

hematuria virtsan verisyys, verivirtsaisuus

hemi eräs mm. hemoglobiinin osana oleva rautaa sisältävä yhdiste; oyhdyssanoissa myös (ja yleensä): puoli-

hemo- veri-, veren-

hemofilia verenvuototauti

hemoglobiini verenpuna, punaisten verisolujen tärkein valkuaisaine

hemorroidi peräpukama

henna väriaine, jota valmistetaan hennapensaan (Lawsonia inermis) lehdistä

henry [henri] induktanssin yksikkö, tunnus H, Vs/A ¶ Myös kirjoitusasussa "henri", mutta "henry" on mm. mittayksikköasetuksessa.

hepatiitti viruksen aiheuttama maksatulehdus

hepato- maksa-

heprea juutalaisten aikoinaan käyttämä kieli, joka on uudella ajalla palautettu käyttöön; kuvaannollisesti: vaikea, käsittämätön asia ¶ Vanhan testamentin kirjat on enimmäkseen kirjoitettu alkujaan hepreaksi, ja siksi kristinuskon piirissä ovat oppineet opiskelleet hepreaa, ja hepreankielisiä sanoja ja lainauksia on joskus käytetty oppineisuuden osoittamiseksi. Siksi kielestä tuli vertauskuva ilmaisuille, jotka ovat tavalliselle kansalle käsittämättömiä. Vanhempi kirjoitusmuoto on "hebrea".

heprealainen juutalainen

hepta- seitsen-

heptametri eräs runomitta, seitsenmitta

heraldiikka vaakunaoppi

heraldikko vaakunaopin tuntija

heraldinen vaakunaopillinen, vaakunaopin mukainen

herbaario kuivattujen kasvien kokoelma ¶ Aiemmin on suomessa käytetty sanaa "kasvisto", mutta se on nyt sanakirjojen mukaan tässä merkityksessä vanhentunut.

herbivori (vain) kasveja syövä

heresia harhaoppi, kerettiläisyys

hermafrodiitti kaksineuvoinen, eliö joka on sekä uros että naaras ¶ Ilmaisua käytetään biologiassa, lääketieteessä ja mytologiassa varsinaisesti eliöistä, joilla on sekä uroksen että naaraan sukuelimet, mutta myös väljemmin eliöistä, joissa on on sekä uroksen että naaraan ominaisuuksia.

hermafrodiittinen kaksineuvoinen ¶ Vrt. vastaavaan substantiiviin hermafrodiitti.

hermeettinen (täysin) umpinainen, ilmanpitävä

hermeneutiikka oppi tekstien tulkinnasta; eräs filosofian suunta

hermeneutikko hermeneutiikan harjoittaja t. kannattaja

hermeneuttinen hermeneutiikkaan kuuluva tai liittyvä

hermetismi eräs lyriikan suunta, syntyi Italiassa maailmansotien välisenä aikana

hernia tyrä

heroiini morfiini\n sukuinen huume

heroinisti [hero'inisti] heroiinia käyttävä, siitä riippuvainen

heroismi [hero'ismi] sankaruus, sankarillisuus

herooinen [heroo'inen] sankarillinen

heros = heeros

herpes joukko viruksia ja niiden aiheuttamia tauteja, joiden oireina on rokahtumia iholla tai limakalvolla ¶ Herpeksiä on monenlaisia, mm. huuliherpes ja sukupuolielimissä esiintyvä herpes.

herpetologia eläintieteen haara, joka tutkii matelijoita ja sammakkoeläimiä ¶ Usein yhdistyneenä kyseisten eläinten pitämiseen ja kasvattamiseen harrastuksen vuoksi. Ks. Suomen herpetologinen yhdistys ry. Sukulaissanoista ks. logia.

hertsi taajuuden yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus Hz ¶ Yleisesti jaksollisten ilmiöiden taajuuden yksikkö. Määritelmän mukaan taajuus on yksi hertsi, jos ilmiö tapahtuu kerran sekunnissa. Joskus virheellisesti kirjoitettuna asussa "hertzi". Tietokoneiden yhteydessä käytetään usein keskusyksikön nopeuden mittana megahertsiä (MHz) tai gigahertsiä (GHz) ilmoittamaan ns. kellotaajuus.

hetaira muinaisessa Kreikassa nainen, joka seurusteli miesten kanssa perhepiirin ulkopuolella; kevytkenkäinen nainen

hetero heteroseksuaali; yhdyssanojen alkuosana myös: tois-, erilais-, seka-

heterogeeninen seka-aineksinen, monista aineksista koostuva, sekakoosteinen; epäyhtenäinen, kirjava ¶ Vastakohta: homogeeninen.

heterologinen (biologiassa) epänormaali, tyypillisestä poikkeava; toisesta eliöstä peräisin oleva eliön osa (esim. siirre); sana, joka ei ole autologinen

heteroseksuaali ihminen, jonka sukupuolisuus suuntautuu vastakkaiseen sukupuoleen ¶ Sana on tullut yleiseen käyttöön vasta, kun julkisuudessa on ruvettu puhumaan homoseksuaalisuudesta. Arkikielinen lyhentymä: hetero.

heterotsygootti eliö, jossa on jostakin geenistä kaksi erilaista alleelia ¶ Vastakohta: homotsygoottinen. Adjektiivina myös (ja tavallisemmin) "heterotsygoottinen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

heuristiikka heurististen menetelmien käyttö

heuristinen arvaileva, epäjärjestelmällinen (päättely tms.); keksimiseen perustuva t. johtava (olettamus tms.); nyrkkisääntöjä käyttävä, täydellisyyteen pyrkimätön ¶ Alkujaan sana viittaa keksimiseen, oivaltamiseen ja kokeilemiseen. Nykyisin sitä usein käytetään vain epämääräisesti järjestelmällisyyden vastakohtaa ilmaisevana. Toisaalta se voi tarkoittaa myös sellaisten nyrkkisääntöjen tai kokeilujen soveltamista, joista tiedetään, etteivät ne anna parasta mahdollisuutta vaan (toivottavasti) "riittävän hyvän" ratkaisun.

hiatus tavunraja kahden peräkkäisen vokaalin välillä ¶ Esimerkiksi sanassa "hiatus" on hiatus i:n ja a:n välillä. Joskus on tulkinnanvaraista (esim. sanassa "vapauden"), milloin kyse on hiatuksesta (tavujako: va-pa-u-den), milloin diftongista (tavujako: va-pau-den).

hibernaatio lepotilassa talvehtiminen, lepotila, talvilepo; tietokoneen tms. lepotila ¶ Talvilepo voi olla talviunta tai kevyempää talvihorrosta.

hidalgo komea t. komeileva mies; alempaan aateliin kuuluva mies (Espanjassa t. Portugalissa)

hid¸ra Muhammedin pako Mekasta Medinaan v. 622, islamilaisen ajanlaskun alkukohta ¶ Kirjoitetaan suomessa yleensä lainasanana näin (tai "hidzhra"), mutta arabiankielisen sanan standardinmukainen siirtokirjoitettu asu on hijra. Esiintyy myös mm. kirjoitusasuissa hedžra ja hegira.

hierarkia (tiukka) arvo- tai valtajärjestys; tasoittainen rakenne ¶ Yhteiskuntaelämässä monitasoinen luokitus- tai arvojärjestelmä tai organisaatio, jossa yleensä tasolla olevien yksiköiden määrä pienenee ylöspäin siirryttäessä pyramidimaisesti. Datatekniikassa monitasoinen jäsennys.

hierarkkinen hierarkian mukainen ¶ Usein korvattavissa sanalla "tasoittainen". Sana kirjoitetaan hyvin yleisesti väärin "hierarkinen". Ks. Yksi vai kaksi konsonanttia?

hiero- pyhä-; pappis-; temppeli-

hieroglyfi muinaisegyptiläisen kirjoituksen merkki; (kuvaannollisesti) epäselvä t. käsittämätön kirjoitusmerkki

hifi [hifi t. haifai] teknisesti korkealaatuinen äänentoisto ¶ Alkujaan lyhenne sanoista "high fidelity" 'korkea luotettavuus'.

hifisti hifin harrastaja

high school [hai-skuul] eräs oppilaitostyyppi Yhdysvaltain koulutusjärjestelmä, vastaa lähinnä lukion ja ammattikoulun tms. välimuotoa t. yhdistelmää ¶ Sananmukaisesti 'korkea koulu', minkä takia suomennetaan joskus virheellisesti sanalla "korkeakoulu".

hiilidioksidi eräs tavallinen kaasu, jota syntyy mm. eliöiden aineenvaihdunnassa ¶ Kemiallinen kaava: CO2. Hiilidioksidia on mm. monissa virvoitusjuomissa, joissa se aiheuttaa poreilua, kun veteen liuennut hiilidioksidi vapautuu.

hiilihydraatti erääseen laajaan orgaanisten aineiden ryhmään kuuluva, hiilestä, vedystä ja hapesta koostuva aine ¶ Hiilihydraatteja ovat mm. sokerit ja tärkkelys. Arkikielessä "hiilari".

hiilimonoksidi häkä (kemiallinen kaava: CO)

hijab [hidžab t. hidžáab] islamin piirissä käytetty hiukset, kaulan ja niskan peittävä naisten vaate ¶ Sana on sitaattilaina arabiasta.

hindi eräs indoeurooppalainen kieli, Intiassa melko laajasti puhuttu ¶ Hindiä pidetään Intian kansalliskielenä, vaikka sitä äidinkielenään puhuvia on vähemmistö maan asukkaista. Se muistuttaa Pakistanissa puhuttua urdua, ja kielitieteellisesti hindiä ja urdua voidaankin saman kielen (khariboli eli kaurawi) eri kirjakielimuotoina.

hindu hindulaisuuden kuuluva ihminen

hinduismi [hindu'ismi] = hindulaisuus

hindulainen hindulaisuuteen kuuluva t. yhteydessä oleva

hindulaisuus Intian valtauskonto

hiphop eräs Yhdysvalloissa 1970-luvulla syntynyt alakulttuuri ¶ Tyypillisiä piirteitä: määrätynlainen musiikki (rap), break-dance, graffitit. Syntyi slummeissa, muodostui nuorison muoti-ilmiöksi. Myös kirjoitusasussa "hiphop".

hippi erääseen Yhdysvalloissa 1960-luvulla syntyneeseen nuorisoliikkeeseen kuuluva henkilö; sen mallin mukaan käyttäytyvä ihminen; haukkumasanana poikkeaviksi, epäsosiaalisiksi koetuista ihmisistä

hippiatri hevoslääkäri, hevosia hoitava eläinlääkäri

hippo- hevos-

hippodromi hevosurheilurata (ja siihen liittyvät rakennelmat)

hippokraattinen (etenkin lääketieteessä:) Hippokrateen oppeihin perustuva

hirsutismi liikakarvaisuus ¶ Varsinkin naisen normaalia paljon runsaampi karvoitus.

histamiini eräs ihmisessä ja muissa eliöissä esiintyvä aine, joka vaikuttaa siihen, miten elimistö reagoi ulkopuolisiin ärsykkeisiin ¶ Vrt. antihistamiini.

histo- kudos-

histogrammi suorakaiteista koostuva graafinen esitys ¶ Tavallisesti jotakin frekvenssijakaumaa esittävä.

histologia kudosoppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

historia ihmiskunnan, jonkin valtion, kansan tms. vaiheiden kokonaisuus; niiden tutkiminen; niiden järjestelmällinen esitys, kuvaus; juttu, kertomus

historiikki historiallinen yleiskatsaus

histrio kehno näyttelijä; näyttelijä (antiikin Roomassa)

histrioninen huomiohakuinen, liioitteleva, teatraalinen (persoonallisuus)

hitti menestysiskelmä; menestystuote

hobby [hobbi t. hobi] harrastus ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista.

hobitti J. R. R. Tolkienin kertomuksissa (Sinne ja takaisin ja Taru sormusten herrasta) esiintyviä pienehköjä ihmismäisiä olentoja

hockey [hokkei t. hoki] eräs mailoilla pelattava pallopeli, "nurmipallo"; jääkiekko ¶ Varsinainen hockey tunnetaan myös nimellä "maahockey", erotukseksi pelistä, jonka nimi on englanniksi ice hockey (jääkiekko).

hokkuspokkus taikurien käyttämä taikasana; käsittämätön puhe, hölynpöly

holdingyhtiö [houldiŋ-yhtiö] omistajayhtiö, yhtiö, jonka tarkoitus on toisen yhtiön t. yhtiöiden omistaminen, hallitseminen ja valvominen ¶ Esim. konsernin emoyhtiönä toimiva yhtiö. Myös kirjoitusasussa holding-yhtiö.

holismi kokonaisvaltaisuusoppi (vrt. holistinen)

holisti holismin kannattaja; (arkikielessä:) alkoholisti

holistinen kokonaisvaltainen; kokonaisuutta tarkasteleva, kokonais- ¶ Periaatteessa "holistinen" tarkoittaa samaa kuin "kokonaisvaltainen", joka taas periaatteessa tarkoittaa sellaista, missä kokonaisuus on hallitsevassa asemassa osiinsa nähden. Käytännössä yleensä tarkoitetaan vain kokonaisuutta koskevaa tai tarkastelevaa, vaikka kokonaisuus esimerkiksi koostuisi suhteellisen riippumattomista osista.

hollandaisekastike [hollandeeskastike] eräs kastiketyyppi, johon käytetään voita, munankeltuaisia ja sitruunaa ja jota käytetään mm. kalalle ja parsalle ¶ Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana ääntyy [olãdéezkastike], mutta näin ranskanmukaista ääntämystä tuskin esiintyy. Sanakirjan mukaan synonyymi "hollantilaiskastike", mutta se on paljon harvinaisempi.

holo- kokonais-, koko-, täysi-

holografia hologrammien tekeminen t. niiden tekemisen tekniikat ja teoriat

holografinen holografiaan kuuluva; kokonaan omakätisesti käsin kirjoitettu (asiakirja)

hologrammi lasertekniikalla tehty kolmiulotteinen kuva

holokausti natsi-Saksan suorittama juutalaisten kansanmurha; laaja tuho; polttouhri ¶ Usein kirjoitettuna "holocaust(i)".

homagium [homáagium] julkinen arvonanto ¶ Henkilöä kohtaan tunnetun kunnioituksen, kiitoksen ja kunnioituksen julkinen osoittaminen. Sana esiintyy myös ranskan mukaisessa muodossa "hommage" ja englannin mukaisessa muodossa "homage".

homeerinen runoilija Homerokseen liittyvä, Homeroksen aikainen t. tyylinen ¶ Homeerinen nauru tarkoittaa äänekästä, sydämellistä naurua, koska Homeros kuvasi jumalten naurun sellaiseksi. Homeerinen kysymys (paremmin: Homeros-kysymys) on tarkoittanut kysymystä siitä, oliko Iliaan ja Odysseian kirjoittajaksi mainittu Homeros todellinen henkilö.

homeopaattinen homeopatian mukainen

homeopatia käsitys, jonka mukaan haitallisilla aineilla on parantavia vaikutuksia äärimmäisen pieninä pitoisuuksina; sen mukainen toiminta ¶ Ks. esim. Veijo Saanon ja Markku Javanaisen kirjoitusta Tehoaako homeopatia ja onko se lääketiedettä?

homeostaattinen [homeo-staattinen] elimistön sisäiseen tasapainoon (homeostaasi) kuuluva t. sitä ylläpitävä

homeostaasi [homeo-staasi] elimistön sisäinen tasapaino ¶ Veren ja kudosnesteen pysyminen samanlaisena elimistön sisäisten palautejärjestelmien takia. Myös asussa "homeostasis" ja "homeostasia".

homiletiikka saarnaoppi, saarnaa tutkiva käytännöllisen teologian haara

hominidi ihmiselle suhteellisen läheistä sukua oleva laji t. siihen kuuluva yksilö ¶ Usein hominideiksi määritellään ihmisen kanssa samaan heimoon, Hominidae, kuuluvat lajit. Monissa luokituksissa kuitenkin sisältää ihmisen lisäksi nykyisin eläviä lajeja, ns. ihmisapinoita kuten simpanssi. Sanalla "hominidi" ei kuitenkaan yleensä tarkoiteta niitä vaan ihmisen sukupuuttoon kuolleita sukulaisia, "esi-ihmisiä" ja "apinaihmisiä".

homo [homo (t. homoo)] homoseksuaalinen ihminen (et. mies); haukkumasanana käytetty; ihminen; yhdyssanojen alkuosana myös: sama- ¶ Sanalla on kaksi aivan eri alkuperää: latinan "homo" [ääntämys klassillisessa latinassa: homoo] ja kreikan "homos" 'sama, samanlainen'. Latinanmukaisessa merkityksessä se esiintyy tieteellisessä nimessä Homo sapiens [homo sapiens t. homoo sapieens] sekä sen mukaan muodostetuissa sukupuuttoon kuolleiden ihmislajien tieteellisissä nimissä (esim. Homo neanderthalensis) ja erilaisissa iskulauseenomaisissa ilmaisuissa kuin homo ludens 'leikkivä ihminen', joiden käyttäjä siis ilmaisee käsityksensä siitä, mikä on ihmiselle ominaista, lajityypillistä, tai ihmistyyppejä kuvaileviksi tarkoitetuissa ilmaisuissa kuten homo oeconomicus 'taloudellisesti ajatteleva t. käyttäytyvä ihminen'. Kreikanmukainen merkitys esiintyy useiden sivistyssanojen alkuosana. Sellaisesta sanasta homoseksuaali on muodostunut lyhentymä "homo", joka oli aluksi aivan arkikielinen ja muodostui usein (karkeaksi) haukkumasanaksi ilman tarkoitusta todellisuudessa viitata seksuaaliseen suuntautumiseen (mutta sellaisen ajattelun pohjalta, että homoseksuaalisuus on häpeällistä). Sittemmin ovat homot itse usein ruvenneet käyttämään sanaa "homo".

homoeroottisuus eroottinen kiinnostus, joka kohdistuu samaa sukupuolta olevaan ¶ Suunnilleen sama kuin homoseksuaalisuus, mutta sanoilla voi olla painotus- ja sävyeroja.

homofiili = homoseksuaali

homofobia kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ¶ Periaatteessa sana tarkoittaisi homoseksuaalisuuden pelkoa (vrt. fobia), mutta nykyisin sillä tarkoitetaan (oletettua) vihamielistä tai muuten kielteistä suhtautumista homoseksuaaleihin.

homofonia kirjoitusasultaan erilaisten sanojen ääntyminen samalla tavoin; musiikki, jossa yksi melodia on hallitseva; yksiääninen laulu ¶ Homofonia sanan kieliopillisessa merkityksessä on esim. englannin sanaparissa "two" ja "too". Musiikkiterminä "homofonia" tarkoitti alkujaan (antiikin aikana) yksiäänistä laulamista. Nykyisin se yleensä tarkoittaa musiikkia, jossa pääpaino on yhden äänen (melodian) kululla; vrt. polyfonia.

homogeeninen yhdestä aineksesta koostuva, tasa-aineksinen, tasa-aineinen, tasakoosteinen; yhtenäinen ¶ Vastakohta: heterogeeninen.

homogenisoida tehdä homogeeniseksi ¶ Esim. tutkittavan näytteen hienontaminen ja sekoittaminen tasa-aineiseksi. Erityisesti: maidon tai kerman käsittely siten, että rasvapalloset rikkoutuvat niin pieniksi, että emulsio on pysyvä eikä rasva ajan mittaan erotu ja nouse pintaan.

homografi sana, joka kirjoitetaan samoin kuin toinen sana, mutta jolla on eri ääntämys ja eri merkitys; kirjoitusmerkki, joka on lähes tai täysin samannäköinen kuin toinen merkki

homologi jonkin kanssa homologinen olio

homologia yhdenmukaisuus, vastaavuus ¶ Vrt. homologia.

homologinen yhdenmukainen, vastaava ¶ Biologiassa: samasyntyinen, elin, joka on evoluution kannalta samaa alkuperää kuin toisen eliön elin; esim. linnun siipi ja ihmisen käsi ovat homologisia. Kemiassa: toisesta samanlaisesta yhdisteestä vain ketjun jäsenten määrältä eroava.

homonymia homonyymien esiintyminen

homonyymi sana, joka ääntyy (ja mahd. kirjoitetaankin) samoin kuin toinen sana ¶ Esim. suomessa puulajia tarkoittava "kuusi" ja lukusana "kuusi" ovat homonyymeja.

homoseksuaali ihminen (et. mies), jonka seksuaalisuus suuntautuu omaan sukupuoleen ¶ Usein lyhentyneessä muodossa: homo.

homoseksuaalinen omaan sukupuoleen suuntautuva ¶ Vrt. homoseksuaali ja ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

homotsygootti eliö, jonka jossakin geenissä on sama alleeli kaksinkertaisena ¶ Vastakohta: heterotsygoottinen. Adjektiivina myös (ja tavallisemmin) homotsygoottinen.

honeymoon [hanimuun] kuherruskuukausi

honoris causa [honoris kausa t. honóoris kausaa] kunnia- ¶ Lyhennetään "h.c.". Esim. "tohtori h.c." 'kunniatohtori', s.o. henkilö, jolle korkeakoulu on antanut kunniatohtorin arvon joistakin huomattavista ansioista (riippumatta tohtorin tutkinnon suorittamisesta). Periaatteessa sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti 'kunnian vuoksi'.

hoosianna eräs kirkollinen, adventtina laulettava hymni; raamatullinen huudahdussana, 'Herra auta' ¶ Alkujaan hoosianna johtuu heprean sanoista, jotka tarkoittavat avunhuutoa kuninkaalle tai Jumalalle. Kirkollisessa kielessä siitä on muodostunut adventtina laulettavan hymnin nimi ja myös 1. adventtisunnuntain koko jumalanpalveluksen nimi.

horeca ravintola-ala ¶ Sanaa käytetään, lähinnä englantia matkien, eri kirjoitusasuissa kuten HORECA, HoReCa ja Horeca. Kyseessä on lyhennesana, jossa "ho" johtuu sanasta "hotel", "re" sanasta "restaurant" ja "ca" sanasta "catering" tai sanasta "café".

horisontaali vaakasuora, vaakataso-, vaakasuuntainen ¶ Vrt. vertikaali. Myös "horisontaalinen", joka lienee tavallisempi muoto; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

horisontti taivaanranta; näköpiiri (myös kuvaannollisesti)

hormonaalinen hormonien aiheuttama t. niihin liittyvä, hormoni-

hormoni sisäerite, ns. sisäeritysrauhasten tuottama aine, joka säätelee elimistön toimintoja ¶ Myös keinotekoisesti tuotettu vastaava aine, jota käytetään sairauden parantamiseen tai esim. lihaksiston kasvattamiseen. Kuvaannollisessa käytössä etenkin sukupuolisuuteen liittyen: jokin "panee hormonit jylläämään". Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

horoskooppi syntymähetkeen perustuva ennuste, joka (ainakin periaatteessa) perustuu astrologisiin käsityksiin

hors d'½uvre [ordöö´vr] alkupalat ¶ Ilmaus on sitaattilaina ranskasta, ja siihen kuuluu oe-kirjain (ei: hors d'oeuvre).

hortonomi puutarhaopiston suorittanut henkilö

hospitaali yleinen sairaala; (alkujaan:) maksuton huoltolaitos

hospitalisti erikoislääkäri, joka vastaa potilaan kokonaishoidosta sairaalassa ¶ Ehdotettu suomalaista vastinetta "yhteyslääkäri".

hospitsi matkustajakoti tai hotelli, jota kristillinen järjestö ylläpitää

host isäntä(tietokone)

hostata tarjota tietotekniselle sovellukselle, esimerkiksi verkkosivuston ylläpidolle, käyttöympäristö palveluna ¶ Käytetään myös sanaa "isännöidä".

hostelli majoitusliike, joka on hotellitasoa vaatimattomampi ja huokeampi ¶ Hostelleissa esimerkiksi suihkut ja vessat ovat usein käytävällä eivätkä huoneissa, ja huoneet saattavat olla monen hengen huoneita. Sana "hostelli" on yleistynyt kansainvälisten esikuvien mukaan. Aiemmin puhuttiin matkustajakodeista yms., tosin osittain erityyppistä majoitusta tarkoittaen. Selviä rajoja majoitusliikkeiden eri tyyppien välillä ei ole.

hotdog lämmin nakkisämpylä, yleensä mausteiden kera, "hodari" ¶ Myös sitaattilaina-asussa "hot dog". Sanaa käytetään myös tuotteista, joissa sämpylän välissä on kasvikunnan tuotteista valmistettu muodoltaan nakkia muistuttava puriste ("kasvis-hotdog").

hotjooga normaalia huoneenlämpöä kuumemmassa tilassa harjoitettava jooga, jonka sanotaan erityisesti parantavan aineenvaihduntaa ¶ Myös asussa "hot jooga".

hottentotti erääseen Afrikan eteläosassa asuvaan lyhytkasvuiseen kansaan kuuluva, khoi, khoikhoi ¶ Sana on Kielitoimiston sanakirjan mukaan vanhentunut tai halventava, ja tilalle suositellaan sanaa khoi.

hryvnia Ukrainan rahayksikkö ¶ Ukrainaksi hryvnja, mutta suomeen on vakiintunut englanninmukainen kirjoitusasu.

hubi yhteisöllinen työskentelytila; liikenteen keskeinen solmukohta; tähtimuotoisen tiedonsiirtoverkon solmuna toimiva keskitin ¶ Myös muodossa "hub". Kaikissa merkityksissä sana on vielä slangimainen tai arkityylinen.

hugenotti protestantti Ranskassa 1500- tai 1600-luvulla

huligaani hulinoitsija, ilkivallantekijä

humaani inhimillinen, ihmisyyttä kunnioittava) ¶ Myös "humaaninen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?.

humaanistaa tehdä inhimillise(mmä)ksi, humaani(mma)ksi

humaniora [humanioora] humanistiset tieteet

humanisoida = humaanistaa; (lääketieteessä) muokata ihmisperäistä ainesta sisältäväksi

humanismi yleisnimitys aatteille, joiden katsotaan kunnioittavan ihmistä t. ihmisyyttä ¶ Ensimmäisen kerran nimitystä on käytetty uuden ajan alussa esiintyneestä aatesuunnasta; myöhemmin sitä ovat pyrkineet käyttämään itsestään monenlaiset suuntaukset, koska sanaa on pidetty hyvin myönteisenä. Sukulaissanoista ks. ismi. Huomaa, että tämän sanan sukulaissanoilla on myös muita merkityksiä.

humanisti humanismin kannattaja; (usein hiukan arkityylisesti) humanistististen tieteiden opiskelija t. tutkija

humanistinen humanismin mukainen; eräistä tieteenaloista (filosofia, historia, kielitiede yms.) nimitys käytetty

humanitaarinen ihmisten (pyyteettömään) auttamiseen pyrkivä, ihmisystävällinen ¶ Erityisesti "humanitaarinen apu" 'sodan tai muun tuhon takia lähetettävä ruoka-, vaate-, lääke- yms. apu', usein vastakohtana avulle, jolla olisi suora sotilaallinen merkitys. Sanan merkitystä on pyritty tästä laajentamaan esimerkiksi sellaisiin yhteyksiin kuin "humanitaarinen sota" (sota, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien turvaaminen). Etenkin aiemmin myös: humanitäärinen; ks. Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?)

humanoidi enemmän tai vähemmän ihmisen kaltainen avaruusolento ¶ Sanaa on käytetty leikillisesti myös humanististen tieteiden opiskelijoista. Sanaa "humanoidirobotti" on käytetty ihmisen kaltaisesta robotista eli androidista.

humoraalinen ruumiinnesteitä koskeva, neste-

humoreski leikillinen kuvaus tai kertomus; kevyt, hilpeä sävellys

humoristi huumoria runsaasti viljelevä henkilö

humoristinen huumoria sisältävä tai viljelevä, leikillinen, hauska

humpuuki huijaus, huiputus; joutavuus, tyhjänpäiväisyys

humus eloperäisten aineiden (lähinnä kasvinosien) hajoamistulos, joka yhdessä kivennäisaineiden kanssa muodostaa mullan

hunni erään Aasiasta Eurooppaan 300-luvulla tunkeutuneen kansan jäsen ¶ Sanaa on käytetty myös kuvaannollisesti kansoista, jotka on koettu julmiksi valloittajiksi ja tuhoajiksi.

hurri erään muinoin Lähi-Idässä eläneen kansan, hurrilaisten, kieli; (arkikielessä, yleensä halventavasti) suomenruotsalainen

hurrikaani trooppinen pyörremyrsky eli sykloni Atlantin alueella, etenkin Länsi-Intiassa

husaari kevyeen ratsuväkeen kuuluva sotilas, alkujaan 1400-luvun Unkarissa, sitten yleisemminkin

huumori leikinlasku, leikillisyys; pilkaton suhtautuminen koomisiin ilmiöihin ¶ Sanalla on hyvin myönteinen arvoväritys, ja yleensä sen ajatellaan tarkoittavan sellaista leikinlaskua, joka välttää mauttomuuksia.

huuri oikeauskoisia paratiisissa viihdyttävä neito (islamin opin mukaan)

hyalo- lasi-, lasimainen

hyasintti eräs tuoksuvakukkainen sipulikasvi, Hyacinthus orientalis; yleisemmin kyseiseen sukuun kuuluva kasvi; jalokivenä käytettävä ruskeanpunainen zirkoniTaivutus: hyasinttia, hyasintissa jne.

hybridi yhdistelmä; risteymä; (yhdyssanoissa) seka- ¶ Biologiassa: kahden perimältään erilaisen yksilön tuottama jälkeläinen; erityisesti lajihybridi on kahden eri lajin välinen risteymä. Yleisemmin sana tarkoittaa nykyisin jonkinlaista kahden (tai useammankin) asian yhdistelmää (esim. hybridiauto, -opetus, -sodankäynti). Ks. Hybridi: sekasikiöstä sekalaisiin sekoituksiin

hybris ylimielisyys, uhmamieli, ylpeys ¶ Antiikin kirjallisuudessa ja sen mukaisesti myöhemminkin "hybris" tarkoittaa erityisesti asennetta, jossa kuolevainen ihminen kuvittelee itsensä jumalten tai Jumalan veroiseksi. Usein hybris kuvataan menestyksestä syntyväksi mielettömäksi omien kykyjen ja oman itsen yliarvioinniksi, joka johtaa tuhoon.

hydrauli- hydrauliikkaa käyttävä t. siihen liittyvä, hydrauliikka-

hydrauliikka hydraulinen laitteisto; oppi sellaisista

hydraulinen nesteen paineeseen perustuva, neste-

hydro- vesi-; neste-

hydrobic vedessä harrastettava aerobic

hydrofoni vedenalainen kuuntelulaite, jota käytetään sukellusveneiden jäljitykseen

hydrologia vesitiede, veden esiintymisen ja kiertokulun tutkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

hydrolysoida suorittaa hydrolyysi, hajottaa vedellä

hydrolyysi yhdisteen hajoaminen t. hajottaminen veden vaikutuksesta

hydrostaattinen nesteen aiheuttama (paine)

hygieeninen terveellinen, puhdas, terveydenhuollon vaatimusten mukainen

hygienia terveydenhoidollinen puhtaus; terveydenhoito-oppi

hykso erääseen muinaiseen aasialaiseen kansaan kuuluva ihminen ¶ Hyksot tunnetaan historiassa lähinnä siitä, että he valloittivat Egyptin n. v. 1720 eKr.

hyla- Valion vähälaktoosisten tuotteiden valikoimaan kuuluva; virheellisesti: vähälaktoosinen ¶ "Hyla" on Valion rekisteröity tavaramerkki, mutta sanaa käytetään yleiskielessä usein virheellisesti vähälaktoosisten (maito)tuotteiden yleisnimenä.

hymen [hyymen] immenkalvo

hymni juhlallinen laulu

hype [hype tai haip] liioittelu, varsinkin tekniikan mahdollisuuksien ja saavutusten yliampuva esittäminen ¶ Alkujaan sitaattilaina englannista, jossa sana on lyhentymä hyperbolaa vastaavasta sanasta.

hyper- vahvistava etuliite, "yli-", merkitykseltään vaihteleva; joskus 'liika-'

hyperbeli (matematiikassa) eräs kartioleikkauksiin kuuluva käyrätyyppi

hyperbola liioittelu (tyyliopin käsitteenä)

hyperbolinen (matematiikassa) eräiden funktioden nimissä esiintyvä määrite; liioitteleva, hyperbolaa käyttävä ¶ Matematiikassa esim. hyperbolinen sini (sinus hyperbolicus, sinh tai sh) määritellään kaavalla sinh(x) = ½(exp(-x)-exp(-x)).

hyperkorrekti korrektiuden tavoittelussa tuotettu virheellinen kielellinen ilmaisu ¶ Esimerkiksi piano-sanan ääntäminen muodossa "pieno" pyrittäessä välttämään puhekielisyyttä tai g:n käyttö paikoissa, joihin kuuluu k, esimerkiksi "psygologia".

hypermarket jättiläismyymälä ¶ Supermarketin ja hypermarketin välinen raja vedetään eri luokituksissa eri tavoin. Eräs määritelmä on, että hypermarket eli automarket on päivittäistavaroita myyvä myymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 2 500 m².

hypermedia hypertekstin ja multimedian yhdistelmä

hyperonymia se, että sanan merkitys sisältää toisen sanan merkitykseen ¶ Vrt. hyperonyymi. Käänteinen suhde on hyponymia.

hyperonyymi sana, jonka merkitys sisältää toisen sanan merkityksen kokonaan ¶ Esimerkiksi sana "huonekalu" on sanan "tuoli" hyperonyymi. Suomen kielessä käytetään sanaa "yläkäsite", mutta periaatteessa se viittaa käsitteiden, ei sanojen suhteeseen.

hyperrealismi = fotorealismi

hypersooninen ääntä paljon nopeampi (yli 5 machia) ¶ Usein asussa "hypersoninen", joka olisi -oli-säännön mukainen; vrt. sooninen.

hyperteksti teksti, jossa ilmaisut voivat sisältää viittauksia muihin teksteihin niin, että viittausta (linkkiä) voi suoraan seurata ¶ Hypertekstin idea on vanha, mutta yleisesti tunnetuksi sen on tehnyt web.

hyperventilaatio normaalia voimakkaampi (tiheämpi tai syvempi) hengittäminen, joka voi aiheuttaa haitallisia seurauksia ¶ Hyperventilaatiossa veren hiilidioksidipitoisuus laskee epänormaalin alas.

hypnoosi suggestiolla aikaansaatu unenkaltainen tila; sellaisen aikaansaaminen ¶ Hypnoosille on ominaista tajunnan alueen supistuminen sekä alttius hypnoosin aikaansaajan antamille käskyille. Hypnoosia on harjoitettu sekä näytösmäisesti viihteenä että hoitona tai esim. nukutuksen asemesta. Ks. Ihmeellinen maailma: hypnoosi.

hypnoottinen hypnoosissa esiintyvä t. sitä aiheuttava; kuvaannollisesti: hypnoosinkaltainen, suggestiivinen

hypnotismi hypnoosin alaan kuuluvat ilmiöt; oppi hypnoosista

hypnotisoida saattaa hypnoosiin

hypo- ali-, ala-, vajaa-

hypokondria luulotauti, luulosairaus

hypokondrinen luulotautinen

hyponymia se, että sanan merkitys kokonaisuudessaan sisältyy toisen sanan merkitykseen ¶ Vrt. hyponyymi. Käänteinen suhde on hyperonymia.

hyponyymi sana, joka on toiseen sanaan hyponymiasuhteessa ¶ Esimerkiksi "ahven" ja "silakka" ovat sanan "kala" hyponyymeja. Suomen kielessä käytetään sanaa "alakäsite", mutta periaatteessa se viittaa käsitteiden, ei sanojen suhteeseen.

hyposensibilisaatio siedätyshoito ¶ Allergian hoitomenetelmä, jossa allergikon elimistö totutetaan allergiaa aiheuttaviin aineisiin vähitellen ja hyvin pienistä määristä aloittaen.

hypotalamus väliaivojen pohjaosa ¶ Lääketieteessä myös latinan mukaisessa kirjoitusasussa "hypothalamus".

hypoteekki pantti(oikeus), kiinnitys ¶ Hypoteekkiyhdistys tai -pankki tarkoittaa laitosta, joka myöntää asuntolainoja kiinnitystä vastaan.

hypoteesi olettamus (etenkin tieteessä tehtävä olettamus, jota ruvetaan testaamaan) ¶ Tieteessä hypoteesin ja teorian välinen ero on usein epämääräinen. Sanaa "hypoteesi" käytetään myös arkikielessä vain tarkoittamaan oletusta, jonka mukaan toimitaan, ainakin kunnes se ehkä osoittautuu vääräksi ("työhypoteesi").

hypoteettinen oletettu; kuvitteellinen; hypoteesien avulla tehtävä

hypotenuusa suorakulmaisen kolmion se sivu, joka on suoraa kulmaa vastassa (ja pisin)

hypotermia vajaalämpöisyys, tavallista alempi ruumiinlämpö

hypoterminen vajaalämpöinen

hypovitaminoosi vitamiininiukkuus, vitamiininpuute

hypso- korkeus-, korkea-

hysteerikko hysteriaan taipuvainen ihminen

hysteerinen hysterian vallassa oleva; voimakkaasti kiihtynyt, "kohtauksen saanut"

hystereesi riippuvuus aiemmista tiloista ¶ Fysiikassa: kappaleen jonkin ominaisuuden riippuvuus kappaleen aiemmista vaiheista, etenkin se, että magnetoituminen riippuu aineen aiemmista magnetoitumisista. Taloustieteessä: muuttujan tasapainoarvon riippuvuus sen omasta menneisyydestä.

hysterektomia kohdunpoisto

hysteria voimakas kiihtymys, "kohtaus"; eräs neuroosin muoto ¶ Psykiatriassa hysteria tarkoittaa sellaista neuroosia, joka ilmenee ruumiillisina oireina. Sellaisen erityismuotona saattaa esiintyä epänormaaleja kiihtymystiloja, mieletöntä kirkumista yms. Yleiskielinen merkitys liittyy sellaisiin; usein sanan "hysteria" käyttö on vain (naisen) käytöksen tuomitsemista liioitelluksi tai asiaankuulumattomaksi.

hystero- kohtu-, kohdun-

hyyfi sienirihma

häkkeri = hakkeri