Kreikkalaiset kirjaimet

Seuraava taulukko esittää kreikkalaisten kirjainten nimet muutamilla kielillä: klassillinen kreikka (kirjoitettuna tässä ilman diakriittisiä merkkejä), suomi ja englanti. Mukana ovat vain "tavalliset" kreikkalaiset kirjaimet, joita yleisesti käytetään kreikkaa kirjoitettaessa ja matematiikan, fysiikan ym. merkinnöissä. Taulukon 1. sarakkeessa on itse kirjain isona ja pienenä; tämä ja 2. sarake saattaa näkyä selaimessa väärin, ellei siinä ole riittävää merkistötukea ja sopivia asetuksia.

kreikaksi englanniksi suomeksi
Αα αλφα alpha alfa
Ββ βητα beta beeta
Γγ γαμμα gamma gamma
Δδ δελτα delta delta
Εε ε ψιλον epsilon epsilon
Ζζ ζητα zeta zeeta
Ηη ητα eta eeta
Θθ θητα theta theeta
Ιι ιωτα iota ioota
Κκ καππα kappa kappa
Λλ λαμβδα lambda lambda
Μμ μυ mu myy
Νν νυ nu nyy
Ξξ ξι xi ksii
Οο ο μικρον omicron omikron
Ππ πι pi pii
Ρρ ρω rho rhoo
Σσς σιγμα sigma sigma
Ττ ταυ tau tau
Υυ υ ψιλον upsilon ypsilon
Φφ φι phi fii
Χχ χι chi khii
Ψψ ψι psi psii
Ωω ω μεγα omega oomega, omega

Suomenkieliset nimet ovat Nykysuomen sivistyssanakirjan mukaiset. Uudemmissa sanakirjoissa nimet ovat samat, kuitenkin niin, että oomega-nimen rinnalla esiintyy myös omega.

Usein esiintyy lyhytvokaalisia kirjoitusasuja kuten "beta", "zeta" jne., mutta niitä on pidettävä virheellisinä.

Kirjoitusasu "rhoo" on vakiintunut, mutta kreikan translitteroinnin ja transkription sääntöjä vastaava olisi asu "roo".

Nimissä "beeta", "eeta" ym. lausutaan yleisesti t kahdentuneena (beetta ym.), mutta tämä ei ole normien mukaista. Tällaisia kysymyksiä käsittelee kirjoitukseni Sivistyssanojen asu. Nimessä "zeeta" alkukirjain lausutaan ts:nä (tseeta).

Englanninkieliset nimet ovat Merriam - Websterin kirjaintaulukon ja kreikankieliset standardin SFS 5807 mukaiset vanhan kreikan nimet, kuitenkin ilman tarkkeita. Runsaasti tietoja kreikkalaisista kirjaimista esittää Katerina Sarrin sivusto Greek Alphabet and Language.

Katso myös: Nykykreikan ääntämys sekä kreikan translitterointi ja transkriptio.

Alkuperäisen kirjoittamisen ajankohta: 2000-08-30. Viimeksi päivitetty 2014-11-15 ja 2018-07-07.

Jukka Korpela