Mittayksiköt

Tämä sivusto kuvaa kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) mukaiset yksiköt (esi­mer­kik­si metri, newton, luumen) sekä muut yleisesti käytetyt yksiköt (esimerkiksi tuuma ja unssit). Sivusto kuvaa myös yksiköiden tunnukset (esimerkiksi m, N, lm) ja sään­tö­jä yk­si­köi­den käytölle suomen- ja englanninkielisissä teksteissä.

Sivusto on tarkoitettu erityisesti hakuteokseksi. Sen olennainen osa on tämän takia aak­ko­sel­li­nen hakemisto, jonka kautta löytää helposti etsimänsä suureen, yksikön tai tun­nuk­sen. Hake­mis­ton ansiosta sivusto on voitu jäsentää aiheenmukaisesti: suureet ja niiden mitta­yksi­köt kuvataan aloittain jaoteltuina.

Sivusto sisältää toisaalta myös järjestelmällisen kuvauksen mittayksiköistä ja niihin liit­ty­vis­tä asioista yleisesti. Mittayksiköt kuvataan järjestettyinä sen suureen mukaan, jonka mittaa­mi­ses­ta on kyse. Tämä auttaa hahmottamaan ja valitsemaan, mitä mittayksiköitä tietylle suureelle voidaan ja kannattaa käyttää eri yhteyksissä.


Sisällys:

Tämä aineisto on saatavana myös yhtenä tiedostona.