Pienehkö sivistyssanakirja, g-alkuiset sanat

gaala pramea iltajuhla; täysi juhlapuku ¶ Myös asussa "gala", mutta virallinen kirjoitusasu on pitkävokaalinen.

galaksi tähtien ja tähtienvälisen aineen muodostama suuri kokonaisuus, jossa voi olla miljardeja tähtiä ¶ Sanaa "linnunrata" käytetään joskus, mutta lähinnä se tarkoittaa sitä galaksia, jossa Maapallo sijaitsee, tai sen näkyvää ilmentymää taivaalla.

galaktinen galaksin laajuinen

galakto- maito-

galleria (esille pantu) taidekokoelma; taidehalli; pylväs- tai holvikäytävä

gallona eräs anglosaksinen vetomitta, nestemittana USA:ssa 3,787 litraa, brittiläisessä maailmassa 4,546 litraa ¶ Vanha rinnakkaismuoto: galloni.

gallup (arkikielessä, virheellisesti:) äänestys, kysely tms. ¶ Gallup on useissa maissa, mm. Suomessa, rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään otantaan perustuvista kyselytutkimuksista, joissa selvitetään esim. äänestyskäyttäytymistä, kulutustottumuksia, mielipiteitä yms. Huolimattomassa kielessä "gallup" tarkoittaa milloin minkäkinlaista kyselyä, ja verbi "gallupoida" tarkoittaa mielipiteiden kyselemistä. Huolitellussa kielessä gallup-sanaa ei käytetä yleisnimenä.

galoppi vanhanaikainen 2/4-tahtinen tanssi t. musiikki

galvaaninen eräänlaiseen sähkökemialliseen pariin perustuva; tasavirta- ¶ Galvaaninen pari koostuu kahdesta elektrodista, jotka ovat kosketuksessa toistensa kanssa jonkin nesteen kautta ja joissa tapahtuu sellaisia kemiallisia muutoksia, että toisesta vapautuu ja toiseen sitoutuu elektroneja.

galvanismi kosketussähkö, vrt. galvaaninen

galvano- sähkövirta-

galvanoida päällystää metallia (kestävämmällä aineella) sähkövirran avulla; päällystää metalli sinkillä (upottamalla se sulaan sinkkiin) ¶ Alkujaan sana tarkoittaa galvaaniseen reaktioon perustuvaa päällystämistä, mutta sitä käytetään nykyisin myös muunlaisesta päällystämisestä. Monien mielestä kuitenkin "kuumagalvanointi" on väärä sana - pitäisi sanoa "kuumasinkitys".

gambiitti šakissa pelitapa, jossa pelaaja uhraa sotilaan laudan keskustassa saadakseen liikkumatilaa

gamma kreikan kirjaimiston kolmas aakkonen, Γγ; eräs huume, gammahydroksibutyraatti (GHB) ¶ Vrt. alfaan. Esimerkiksi "gammasäteily" on radioaktiivisen säteilyn eräs laji. "Gammaveitsi" on kasvainten tuhoamiseen käytetty säteilytyslaite.

ganglio [gaŋlio] hermosolmu

gangsteri [gaŋsteri] (häikäilemätön) rikollinen, rikollisjoukkueen jäsen

garçon [garsõ´] (kutsuttaessa:) tarjoilija; poika, nuorukainen

garderobi vaatekomero; puvusto ¶ Sana on vanhentunut, nykyisin leikillinen.

gargoili rakennuksen räystäässä oleva groteski veistoshahmo, joka suihkuttaa katolle sataneen veden pois ¶ Yleensä pitkänomainen mielikuvituksellinen, usein hirviömainen eläinhahmo. Sana on suomessa uudehko, ja myös englannin ja ranskan mukaisia nimityksiä gargoyle ja gargouille on käytetty, samoin sanaa vedensyöksijä.

garnityyri ruuan kanssa tarjottavat lisäkkeet; (reuna)koristeet, korusarja; kirjakesarja ¶ Nykyisin merkitys 'ruuan lisäke' lienee lähes yksinomainen.

gasthaus [gast-haus] majoitusliike(tyyppi), majatalo ¶ Sana on peräisin saksan sanasta "Gasthaus" 'majatalo' ja esiintyy monien suomalaisten majoitusliikkeiden nimissä. Saatetaan puhua myös esim. "gasthaus-tyyppisestä" hotellista, mutta tässä lienee kyse enemmän mielikuvien luomisesta kuin tyyppiluokituksesta.

gastriitti mahakatarri

gastro- vatsa-, maha-

gastroenterologia vatsatautioppi, maha-suolitautioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

gastrointestinaalinen mahaa ja suolisto koskeva, maha-suoli-

gastronomi herkkuruokien tuntija, herkuttelija

gastronomia ruuanlaittotaito; herkkujen tuntemus

gastroskopia mahantähystys

gaussata (puhekielessä:) muuntaa tiedot Gaußin jakauman mukaisiksi, sovittaa normaalijakaumaan

gaussi vanhentunut sähkövuon tiheyden yksikkö ¶ Tunnus Gs tai gs. Muunnoskaava: 10 000 Gs = 1 T (T = tesla).

gavotti vanhanaikainen 2/2-tahtinen tanssi t. sen musiikki

gay [gei] homo, miespuolinen homoseksuaali ¶ Englannin sanalla gay on myös useita muita merkityksiä, mm. 'iloinen'.

geeli hyytelömäinen, puolikiinteä massa

geeni perintötekijä, eliön perimän alkio, kromosomin rakenneosanen ¶ Sana esiintyy myös useiden sivistyssanojen kiinteänä osana niiden lopussa -geeni(nen), jolloin se viittaa alkuperään tai vaikutukseen (esim. vulkanogeeninen 'synnyltään vulkaaninen, tuliperäinen') karsinogeeni 'syöpää aiheuttava aine'), ei geeneihin.

geenimanipulaatio [geeni-manipulaatio] = geenitekniikka

geeniruoka (arkikielessä:) ruoka, jonka aineksista osa on peräisin geenitekniikalla muunnetuista eliöistä, muuntogeeninen ruoka

geenitekniikka eliöiden ominaisuuksien säätely suoraan geenejä muokkaamalla ¶ Samaa tarkoittavat (mutta osittain eri mielleyhtymiä aiheuttavat) "geenimanipulaatio" ja "geeniteknologia".

geenimanipuloitu geenitekniikalla muunneltu t. tuotettu ¶ Kielitoimisto suosittaa sanan "geenimanipuloitu" tilalle sanaa "muuntogeeninen".

geigermittari [gaigermittari] ionisoivan säteilyn ja hiukkasten ("radioaktiivisuuden") ilmaisin ¶ Myös: "geigermittari" ja arkikielessä "geiger".

geisir ajoittain kuohuva t. purkautuva kuuma lähde ¶ Myös islanninkielisessä kirjoitusasussa: geysir.

geiša miehiä viihdyttävä, tanssiin, soittoon, lauluun ja seurustelutaitoon koulutettu nainen Japanissa ¶ Myös kirjoitusasussa "geisha". Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.

gelatiini liivate

gemena [gemena t. jemena] pienaakkonen, pieni kirjain, esim. a vastakohtana A:lle (versaalille) ¶ Nimitystä "pienaakkonen" on suositeltu täsmälliseksi ilmaisuksi, koska "pieni kirjain" voi tarkoittaa myös vain pienikokoista kirjainmerkkiä. Kirjapainoalalla "gemena" on vanhastaan käytössä oleva nimitys, joka on sikäli parempi, että se ei viittaa mitenkään kokoon.

gemenanumerot numeromerkkien esitysmuodot, jotka ovat korkeudeltaan vaihtelevia kuten gemenat ¶ Esimerkiksi 0 on gemenanumeroissa o:n korkuinen, 6 korkeampi. Vastakohta: versaalinumerot.

geminaatio konsonantin kahdentuminen

geminaatta kaksoiskonsonantti (esim. "tt")

gemmo- jalokivi-

genealogia sukututkimus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

geneerinen lajin osoittava t. lajia koskeva; yleinen, yleisluonteinen ¶ "Geneerinen substituutio" tarkoittaa lääkkeen korvaamista toisella, jonka vaikuttavat aineet ja vaikutus on sama. Käytännössä on kyse alkuperäislääkkeen korvaamisesta halvemmalla, jota lääkkeen kehittäneen yrityksen kilpailija on voinut ruveta valmistamaan, koska patenttisuoja on päättynyt.

geneesi synty, alku

geneetikko perinnöllisyystutkija

geneettinen perimästä (geeneistä) johtuva; perinnöllisyystieteellinen

generaattori kone, joka muuttaa mekaanista energiaa sähköksi

generalissimus sotavoimien ylipäällikkö eräissä maissa (varsinkin Stalinista ja Francosta käytetty nimitys)

generalisti laaja-alainen asiantuntija, "yleismies"

generatiivinen tuottava, generoiva; tuottamista käsittelevä

generelli yleinen (vastakohtana erityiselle), eriytymätön ¶ Sanaa käytetään joskus siksi, että suomen sana "yleinen" on kovin monimerkityksinen.

generoida tuottaa, synnyttää, saada aikaan ¶ Eräillä aloilla (mm. kielitieteessä ja datatekniikassa) generointi tarkoittaa etenkin (lauseiden, lukujen ym.) tuottamista jotakin sääntöä tai menetelmää soveltamalla.

genesis = geneesi; isolla alkukirjaimella kirjoitettuna: 1. Mooseksen kirja

genetiikka perinnöllisyystiede

genetiivi eräs sijamuoto, suomessa -n-loppuinen ¶ Vanha ehdotus omaperäiseksi nimitykseksi: omanto.

genever [genever t. ženever] hollantilaisperäinen katajanmarjoilla maustettu viina

geniaalinen nerokas

genitaalit sukupuolielimet

genius suojelushenki; nero(kkuus)

genomi eliön geenien kokonaisuus, geenistö, perimä ¶ Nykyisin tavallisesti: jonkin yksilön tai lajin geenistö tutkimuksen kohteena tai sellaisen tutkimuksen perusteella muodostettu esitys geenistöstä, "geenikartta". Sanaa "genomitieto" (tai "perimätieto") käytetään usein geenitiedosta, myös yksittäisiä geenejä koskevasta.

genomiikka genomin tutkimus ja käsittely

genotyyppi perimä, eliön geenien kokonaisuus (vrt. fenotyyppi)

genre [genre t. žããr] (taiteen) laji, tyyppi, laatu, esimerkiksi kirjallisuudenlaji ¶ Sanalle "genremaalaus" on käytetty vastinetta "laatukuvamaalaus". Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

gentlemanni herrasmies

genus suku (etenkin biologisessa luokituksessa ja kielitieteessä)

geo- maa-, maan-, maapalloa t. maaperää koskeva

geodeetti geodesian harjoittaja

geodeettinen geodesiaan kuuluva t. liittyvä ¶ Erityisesti: geodeettinen viiva 'pallon tai muun kappaleen pinnalla kahden pisteen välinen lyhin tie pintaa pitkin'.

geodesia tiede, joka tutkii maapallon kokoa ja muotoa sekä sen pinnan mittaamista

geofysiikka maapallon ja ilmakehän ominaisuuksia tutkiva tiede

geofyysikko geofysiikan tutkija

geografia maantiede

geografinen maantieteellinen

geoinformatiikka tieteenala, joka tutkii paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä

geokätköily aarteenpiilotus ja -etsintä, jossa hyödynnetään GPS:ää tai muuta satelliittipaikannusta ¶ Sanan alkuosa on lainasana, loppuosa on lähinnä käännöslaina englannin sanasta geocaching. Myös sanaa "geokätkentä" käytetään, mutta "geokätköily" on yleisempi ja kuvastaa sitä, että kyse ei ole vain kätkemisestä vaan myös etsimisestä.

geologia maapallon rakennetta ja kehitystä tutkiva tiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

geometria matematiikan haara, joka tutkii tasokuvioiden ja kappaleiden muotoa ja mittasuhteita ¶ Alkujaan "geometria" on tarkoittanut maanmittausta. Tätä heijastelee myös vanha suomenkielinen nimitys "mittausoppi".

geometrinen geometriaan tai sen alaan liittyvä; suhteellisen yksinkertaisia kuvioita (neliö, ympyrä jne.) käyttävä

geopoliittinen geopolitiikkaan kuuluva

geopolitiikka valtion sijainnin ("maantieteen") vaikutus valtion asemaan ja kehitykseen; sellaisten ilmiöiden tutkimus

geosentrinen maakeskinen, maapalloa keskipisteenä pitävä (maailmankuva)

georgette [žoržét] = sorsetti

geoterminen maapallon sisäistä lämpöä hyödyntävä, maalämpö-

gerbiili lemmikki- ja koe-eläiminä pidettäviä pieniä jyrsijöitä ¶ Joskus myös asussa "gerbilli", jota kielenhuolto on etenkin aiemmin suosittanut. Myös nimiä "hyppymyyrä" ja "hyppyrotta" on käytetty, samoin sanaa "antilooppirotta", joka on toisaalta myös yhden gerbiililajin erityisnimi.

geriatri geriatriaan erikoistunut lääkäri

geriatria vanhuuteen liittyvien sairauksien tutkimus ja hoito

gerilla sissi ¶ Etenkin yhdyssanassa "gerillasota", joka alkujaan tarkoitti espanjalaisten pienten vapaaehtoisryhmien taistelua Napoleonin joukkoja vastaan.

germaaninen erään kieliryhmän ja sen kielten määritteenä; (historiassa) germaaneihin kuuluva t. heille ominainen ¶ Nykyiset germaaniset kielet kuten ruotsi, saksa ja englanti polveutuvat muinaisten germaanien puhumista kielistä. Germaaniset kielet muodostavat indoeurooppalaisen kielikunnan alaryhmän. Germaaninen oikeus on germaaniheimojen oikeudellisten tapojen ja käsitysten kokonaisuus, joka on monin tavoin vaikuttanut nykyisen länsimaisen oikeusjärjestelmän muotoutumiseen. Vrt. roomalainen oikeus.

germaanit (historiassa) useiden eurooppalaisten kansojen yhteisnimitys ¶ Germaaneja asui mm. nykyisen Saksan alueella, ja monet germaanikansat osallistuivat kansainvaelluksiin.

germanismi saksan kielelle ominainen ilmaisu

germanisti germaanisten kielten ja kulttuurien tutkija

gero- vanhuus-, vanhus-, vanhenemis-

gerontologia (ihmisen) vanhenemista tutkiva tiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

gerundi eräistä verbien nominaalimuodoista käytetty nimitys ¶ Latinassa gerundiksi sanotaan sellaisia muotoja kuin docendi 'opettamisen; opettamiselle' ja docendo 'opettamalla'. Gerundiksi on kutsuttu myös esim. englannin -ing-loppuista muotoa sen eräissä käyttöyhteyksissä.

gerundiivi eräistä verbien nominaalimuodoista käytetty nimitys ¶ Latinassa gerundiksi sanotaan sellaisia muotoja kuin docendus ~ docenda ~ docendum 'opetettava', jotka taipuvat nominien tavoin ja joita käytetään adjektiivin kaltaisina määritteinä, toissijaisesti myös substantiiveina.

gestiikka elehtiminen, eleet

getto juutalaisten asuttama kortteli t. kaupunginosa ¶ Usein erityisesti: alue, johon ulkopuoliset ovat eristäneet juutalaisväestön. Kirjoitettuna myös "ghetto".

geysir [geisir] = geisir

ghetto [getto] = getto

giga- mm. SI-järjestelmän etuliitteenä miljardikertainen, tunnus G; datatekniikan myös: 1 073 741 824-kertainen; joskus väljästi: jättiläis-, suur- ¶ Datatekniikan(datatekniikka) arkikielessä sana esiintyy itsenäisenäkin, 'gigatavu' (= gigaoktetti).

gigantti jättiläinen

giganttinen jättimäinen, valtava

gigolo naisia viihdyttävä (ja viettelevä) mies, naistennaurattaja ¶ Alkujaan 'katutyön elättämä mies', sitten 'palkattu naisvieraiden tanssittaja ravintolassa', nykyisin väljemmin ja yleensä aina halveksivassa tai väheksyvässä sävyssä.

giljotiini eräänlainen teloitusväline, jossa terä putoaa teloitettavan niskaan

gini [gini t. džini] englantilaisperäinen katajanmarjoilla maustettu viina; eräs kahden hengen korttipeli

gladiaattori muinaisessa Roomassa julkisissa näytännöissä taisteleva orja t. muu (ammatti)taistelija; viihdeohjelman esiintyjä, joka kamppailee toisen kanssa esim. pehmustetulla nuijalla

glamour [glamour t. glamuur t. glämö(r)] viehätysvoima, lumoavuus

glasiaalinen jäätikkö-; jääkautinen

glasnost [glaasnost] Neuvostoliitossa v:sta 1985 Mihail Gorbatšovin kaudella harjoitettu kansalaisvapauksien ja kansanvallan lisäämisen politiikka ¶ Sananmukaisesti "avoimuus". Vrt. perestroika. Ks. kuvausta Reaalisosialismin romahdus.

globaali yleinen, laaja; (kaiken)kattava; maapallonlaajuinen ¶ Alkuperäinen kirjaimellinen merkitys 'koko maapallon laajuinen' on harvinainen. Sanaa käytetään usein vain viittaamaan maiden rajat ylittävään, eri maita koskevaan tms. Ohjelmoinnissa yms.: koko ohjelman tai järjestelmän laajuinen, vastakohtana paikalliselle eli lokaalille. Taloudessa: globaalikiintiö = tuontitavaran enimmäismäärä. Myös "globaalinen", mutta tavallisimmin ilman -nen-loppua.

globalisaatio globalisoituminen

globalisoitua muuttua globaali(mma)ksi ¶ Yleinen muotisana. Sille on ehdotettu suomalaisempaa vastinetta, jota on jossain määrin käytettykin: "maapalloistua". Luontevampi vastine olisi "maailmanlaajuistua".

glokaali maailmanlaajuisen (globaalin) ja paikallisen (lokaalin) yhdistelmä

glooria kunnia, maine, "sädekehä"; sädekehä (pyhän ihmisen pään päällä); messuun kuuluva ylistyslaulu; valokehä pilveen langenneen varjon ympärillä; eräänlainen kiiltokangas ¶ Usein kirjoitettuna "gloria" (ehkä ajateltuna sitaattilainaksi latinasta), mutta pitkävokaalinen asu on paremmin yleisten sääntöjen mukainen.

gloria [glooria] = glooria

glorifioida nostaa kunniaan, ylistää

glossa selitystä kaipaava sana t. ilmaus tekstissä; sellaisen selitys; eräs runomuoto

glossaalinen äänirako-, äänirakoa käyttäen äännettävä

glossaario kokoelma sanojen t. ilmausten selityksiä; sanaluettelo

glosso- kieli-

glotto- kieli-

glukoosi rypälesokeri

gluteeni eräitä valkuaisaineita, joita on etenkin vehnässä ja muissa viljoissa ¶ Gluteenit aiheuttavat vehnän sitkoisuuden ja siten vaikuttaa leipoutuvuuteen, mistä johtuu joskus käytetty nimi "sitkoaine". Nykyisin sana tunnetaan lähinnä keliakian takia. Yleinen mutta ei-suositeltava rinnakkaisnimi: gluteiini.

glykogeeni eläintärkkelys ¶ Eräs polysakkaridi, jolla on tärkeä merkitys eläinten energiantuotannossa.

glyyfi kirjoitusmerkin erityinen näkyvä esitys muoto ¶ Esim. tavallinen a ja kursiivi-a ja lihavoitu a ovat saman merkin eri glyyfejä. Vrt. fontti.

glögi kuuma juoma, jossa on mm. mehua tai viiniä tai molempia sekä mausteita

gm- [gee äm] geenitekniikalla muunneltu t. sellaiseen perustuva

gnocchi [njokki] eräs pastatyyppi ¶ Usein simpukan kuoren puolikkaan muotoisia. Ehdotettu suomennos: "kokkare".

gnoomi mietelmä, mietelause

gnosis [gnoosis] (yliluonnollinen) tieto

gnostikko gnostismin kannattaja

gnostilainen gnostismiin kuuluva t. sille ominainen; sen kannattaja

gnostismi eräs uskonnollis-maailmankatsomuksellinen suuntaus, joka piti salattua, yliluonnollista tietoa (gnosista) tienä pelastukseen ¶ Esiintyi samoihin aikoihin varhaisen kristinuskon kanssa ja kilpaili sen kanssa. Myös muodossa "gnostisismi".

gnuu kookkaita afrikkalaisia hevosantilooppeja ¶ Usein kirjoitettuna "gnu". Erisnimenä "Gnu" tai "GNU" tarkoittaa laajaa joukkoa tietokoneohjelmia ja siihen liittyvää hanketta ja ajatustapaa, ks. http://www.gnu.org.

go [goo t. go] eräs Kiinasta peräisin oleva lautapeli, nyk. Japanin kansallispeli ¶ Usein selvyyden vuoksi muodossa "go-peli". Sana kirjoitetaan joskus jo ääntämyksen mukaisesti "goo". Englanninmukainen ääntämys "gou" on virheellinen, koska sana on sitaattilaina japanista.

gobeliini (käsin kudottu) kuviollinen seinävaate

go-go [gou-gou] taustatanssi ¶ Alkujaan show-ohjelmien yhteydessä, nykyisin myös mm. urheilutapahtumissa.

golf peli, jossa erilaisilla mailoilla yritetään lyödä pieni pallo maassa olevaan reikään ¶ Maastossa pelattavan varsinaisen golfin lisäksi on olemassa myös rata- eli minigolf, joka on varsin erityyppinen peli. Sanan taivutuksessa f usein kahdentuu ainakin puheessa (esim. "golffin").

golfata [golffata t. golfata] pelata golfia

golffari golfinpelaaja; (monikossa myös:) golfhousut ¶ Sana luokitellaan arkikieliseksi.

goljatti hyvin iso (ja voimakas) ihminen (t. muu olio) ¶ Raamatun Goljatin mukaan. Usein kömpelöksi ajateltuna.

gondoli (venetsialainen) pitkä ja kapea venetyyppi; ilmapallon kori

gondolieeri gondolin soutaja

gongi [goŋŋi] kumistin, merkinantolaite ja lyömäsoitin, jossa on (iso) pyöreä metallilevy, jota lyödään pehmustetulla nuijalla ¶ Alkujaan "gong-gong".

gonorrea eräs sukupuolitauti, tippuri ¶ Myös kirjoitettuna sitaattilaina tapaan "gonorrhea".

gonzo [gontso] eräs journalismin laji, luonteeltaan kantaaottava, subjektiivinen ja absurdikin

goodwill [gudvil t. gudwil] myötämielinen suhtautuminen (yritykseen, maahan tms.), suosio

googlata [guuglata] etsiä (Google-)hakukoneella ¶ Myös "googlettaa". Nämä sanat ovat vielä jossain määrin arkityylisiä.

gooni kulman mittayksikkö, joka on sadasosa suorasta kulmasta ¶ Tunnus "gon". Joskus nimellä "uusaste" tai "graadi".

gootti erään muinaisen germaaniheimon jäsen; sen kieli; nyk. goottilaisuutta harrastava ihminen

goottilainen gotiikkaan kuuluva t. sille ominainen t. sitä jäljittelevä t. muistuttava; erääseen nuorison muotiin ja elämäntapaan kuuluva ¶ Kirjasinlajeista puhuttaessa "goottilainen" (englanniksi black letter) tarkoittaa eräitä koristeellisia ja vaikealukuisia fontteja, alalajeina mm. fraktuura ja tekstuura (englanniksi Gothic); ks. Classification of black letter fonts ja Entwicklung der Schrift. Sanan uusiokäytöstä ks. esim. Liisa Lippaan tutkielmaa Goottilaisuus ja pimeyden romantiikka.

gorilla eräs ihmisapinoiden suku (Gorilla); (arkikielessä) henkivartija, turvamies

gospel kristillinen iloisensävyinen, evankelioiva musiikki ¶ Alkujaan Yhdysvaltain neekeriväestön piirissä syntynyt, nykyisin levinnyt laajalle, varsinkin nuorison suosima.

gotiikka keskiajan lopulla esiintynyt rakennustyyli, jolle olivat ominaisia korkeat suippokaaret ¶ Myös nimitystä "goottilainen tyyli" käytetään.

gourmet [gurmée t. gurmee] (hienostunut) herkuttelija, herkkujen tuntija; yhdyssanoissa myös: herkku- ¶ Esim. "gourmet-ateria" tarkoittaa lähinnä 'herkkuateria' mutta sisältää viittauksen hienostuneisuuteen ja tyylikkyyteen. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Nykyisin usein jo kirjoitettuna "gurmee".

graafikko (taide)grafiikan harjoittaja; graafisen ulkoasun suunnittelija ja toteuttaja

graafinen kuviollinen, piirroksellinen, grafiikkaa koskeva; kirjapainoalaan kuuluva ¶ Usein "graafinen" on tekstimuotoisen vastakohta, mutta myös tekstin esittämiseen liittyy graafisia kysymyksiä (kirjasinten valinta, värit, taitto).

graavi tuoresuolattu (kala tms.); eräs tarke, gravis ¶ Ensin mainitussa merkityksessä kirjoitetaan joskus "kraavi".

gradientti muutos; muutosnopeutta kuvaava suure; väriliuku ¶ Matematiikassa: usean muuttujan funktion derivaatta siihen suuntaan, jossa funktio kasvaa nopeimmin t. operaattori, jolla sellainen muodostetaan; gradientti on kohtisuorassa tasa-arvokäyrää tai -pintaa vastaan. Grafiikassa: väriliuku ("liukuväri") eli värin liukuva muuttuminen toiseksi. Meteorologiassa: ilmanpaineen t. lämpötilan muutos pituusyksikköä kohti.

gradu = pro gradu

gradualismi käsitys, jonka mukaan kehitys muodostuu vähittäisistä, asteittaisista muutoksista ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

gradus aste (mm. kasvaimen erilaistumisaste)

grafeemi kirjoitusmerkki abstraktisena käsitteenä ¶ Esimerkiksi tavallinen a ja kursivoitu a ovat saman grafeemin erilaisia esitysmuotoja. Vrt. foneemi.

grafeeni hiilikalvo ¶ Hiilen allotrooppinen muoto, joka koostuu yhdestä kerroksesta toisiinsa sitoutuneita hiiliatomeita. Toistaiseksi maailman kestävin aine, jolle odotetaan paljon teknisiä sovelluksia.

graffari graffitien tekijä ¶ Sana on arkityylinen mutta esiintyy myös lehtikielessä.

graffiti töherrys (seinässä tms.); seinään (luvatta) tehty maalaus, piirros tai kirjoitus ¶ Alkujaan italian "graffito" [graffíito] tarkoitti seinäpintaan terävällä esineellä kirjoitettua tekstiä tai piirrettyä kuvaa. Myöhemmin monikkomuodolla "graffiti" [graffíiti] ruvettiin tarkoittamaan kaikenlaisia seiniin (luvatta) tehtyjä piirroksia (ja tekstejä). Suomessa sana lausutaan kuten kirjoitetaan. Usein joillakin graffiteilla väitetään olevan taiteellisia ansioita.

grafiikka graafinen (kuvallinen t. kuviollinen) esitys; piirtämällä tms. tavalla tehty kuvitus vastakohtana valokuville; menetelmät kaivertamalla, syövyttämällä tms. tavalla tehdyn kovan monistamiseksi painamalla

grafiitti eräs hiilen allotrooppinen muoto, jota käytetään mm. voiteluaineena ja lyijykynissä

grafologia käsialojen tutkimus, etenkin luonteenpiirteiden yms. päätteleminen käsialasta ¶ Monet pitävät grafologiaa näennäistieteenä, jopa huijauksena, mutta sitä myös arvostetaan. Sukulaissanoista ks. logia.

gramma kilogramman tuhannesosa, tunnus g

grammaatikko kieliopin tutkija; kieliopin (ja kirjallisuuden) opettaja

grammatiikka kielioppi

gramofoni levysoitin (vanhahtava nimitys)

granaatti eräänlainen punaruskea korukivi; eräs mineraalien tyyppi; sanan "kranaatti" vanha asu

granaattiomena eräs lämpimissä ja lauhkeissa maissa kasvava puu, Punica granatum; sen hedelmä ¶ Hedelmä muistuttaa päältä omenaa mutta sisältää suuren määrän isohkoja, syötäviä siemeniä.

grand old man [gränd ould män] alansa kokenut ja arvostettu suurmies ¶ Sitaattilaina englannista, sananmukaisesti "suuri vanha mies". Suomalainen ilmaisu "vanha tekijä" on samantapainen mutta kevyempi.

grand prix [grand prii t. grãpríi] suurkilpailu (jossa on iso rahapalkinto); suurpalkinto (kilpailussa, näyttelyssä tms.) ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta. Useiden sivistyssanakirjojen mukaan merkitys olisi 'korkein palkinto', mutta lähinnä ilmaisua käytettäneen kilpailujen nimissä määritteenä, esim. "grand prix -ajo" tai yksinäänkin kilpailun nimessä, ja tällöin se viittaa palkintosumman suuruuteen.

grand slam [gränd släm] loistosuoritus urheilussa, usein erikseen määriteltyjen suurkilpailujen voittaminen; (bridgessä) isoslammi ¶ Tenniksessä Australian, Ranskan, Englannin ja Yhdysvaltain avointen mestaruuskilpailujen voittaminen samana vuonna. Golfissa U.S. Masters Tournamentin, U.S. Openin, British Openin ja USA:n PGA:n mestaruuden voittaminen samana vuonna.

grandi espanjalainen ylhäisaatelinen; (korttipeleissä) valtiton peli

grandioosi itsestään suuria (liikoja) kuvitteleva ¶ Joskus myös muodossa "grandiöösi".

grandioottinen suuruusharhainen, suuruudenhullu, vakavasti grandioosi

grandiositeetti suuruudenhulluus

graniitti eräs syväkivilaji, erittäin yleinen peruskalliossa ¶ Usein kuvaannollisesti kovuuden ja kestävyyden vertauskuvana.

granulaarinen rakeinen, jyvämäisistä osista koostuva

gratifikaatio lahjapalkkio

gratiini gratinoitu ruokalaji

gratinoida kuorruttaa ¶ Ruskeuttaa ruoka nopeasti uunissa sen jälkeen, kun ruoka on peitetty kastikkeella, juustoraasteella tms.

gratis [graattis t. graatis t. graatiis] ilmaiseksi, maksutta ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

gratisti maisterinpromootiossa vihittävä, joka huolehtii käytännön järjestelyistä ¶ Nimitys johtuu siitä, että gratisti on vapautettu promootiomaksusta (vrt. gratis).

graveerata kaivertaa

gravidi raskaana oleva (nainen)

graviditeetti raskaus, (naisen) raskaudentila

gravis eräs tarke eli diakriittinen merkki (`), esim. sanassa "à"; vastaava erillinen merkki ¶ Erillisenä merkkinä (`) gravis on viralliselta nimeltään gravis-korkomerkki. Gravis eri tarke kuin akuutti (´).

gravitaatio yleinen vetovoima, painovoima

gravyyri kaiverrus

gray [grei] (elimistöön) absorboituneen ionisoivan säteilyn määrän yksikkö, tunnus Gy = J/kg

grazioso [gratsiooso t. gratsióozo] sirosti, viehkeästi (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

green [griin] vihreä; (golfissa:) viheriö, griini

green card [griin kaa(r)d] vihreä kortti ¶ Useita erikoismerkityksiä, mm. golfissa aloittelevan pelaajan "ajokortti", joka oikeuttaa pelaamiseen kentällä, ja Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikassa maahanmuuttolupa, joita annetaan erityisen arvonnan perusteella.

gregoriaaninen Gregoriuksen mukaan nimetty ¶ Erityisesti: "gregoriaaninen kalenteri", joka on nimetty paavi Gregorius XIII:n mukaan, tarkoittaa nykyisin käyttämäämme ajanlaskua, ks. Suomalaisen kalenterin historiaa; "gregoriaaninen (kirkko)laulu" tarkoittaa katolisessa kirkossa käytettyä yksiäänistä liturgista laulutapaa, joka on nimetty paavi Gregorius I Suuren mukaan.

greko- Kreikan-, kreikkalais-

grenadiini granaattiomenan siementen kuorikerroksista puristettu mehu; eräänlainen silkkikangas

greippi eräs sitruspuu; sen isohko, keltainen, hapan hedelmä ¶ Sana kirjoitettiin aiemmin englannin mukaan "grape".

grid rakenteilla oleva maailmanlaajuinen järjestelmä tietokoneiden yhteiskäyttöä varten ¶ Grid tähtää laskentatehon ja data-aineistojen yhteiskäyttöön internetissä, myös hyvin suurta tehoa vaativien tehtävien ratkaisemiseksi. Sanalle on ehdotettu suomenkielistä vastinetta "ritilä".

griini viheriö, greenGolfissa reiän ympärillä oleva nurmikon alue, joka leikattu lyhyeksi ja hoidettu erityisen hyvin.

grillata pariloida

grilli parila; pariloituja ruokia tarjoileva ruokapaikka

grivna Ukrainan rahayksikkö; (historiassa:) vanha venäläinen raha- ja painoyksikkö (myös muodossa "riuna")

grogi viinasta vedellä, kivennäisvedellä tai virvoitusjuomalla laimentamalla tehty tehty juoma

grossi (vanh.) = krossi

groteski kohtuuttoman liioittelun takia naurettava; irvokas; pääteviivaton kirjasinlaji ¶ Kirjasinlajien nimityksenä "groteski" tarkoittaa, antiikvan vastakohtana, sitä, että merkeillä ei ole pieniä pääteviivoja ja että kirjainten viivat ovat yleensä (lähes) tasapaksuja. Groteskit kirjasinlajit ovat tavallisia varsinkin esitettäessä tekstiä tietokoneen ruudulla. Nykyisin käytetään (englannin kielen vaikutuksesta) groteskista kirjasinlajista myös ranskalaisperäistä sanaa "sans-serif".

grynderi henkilö t. yritys, joka hankkii tontin, rakennuttaa sille talon t. taloja ja myy sen huoneistot ¶ Etenkin aiemmin sanaa käytettiin moittivassa sävyssä. Joskus on käytetty suomalaisempaa vastinetta "perustaja-rakennuttaja".

guaniini eräs orgaaninen aine, DNA:n rakenneosia

guano merilintujen ulosteista kerrostunut lanta

guemuli eräs eteläamerikkalainen hirvieläin, andienhirvi (Hippocamelus antisensis)

gueretsa [gueretsa t. geretsa] eräitä afrikkalaisia lehtiapinoita, suku Colobus

guerilla [gerilla] = gerilla

guide [gaid] opas ¶ Sanaa käytetään sekä ihmisestä että varsinkin ohjekirjasesta.

guinea [gini] aikoinaan kultaraha ja sitten laskennallinen rahayksikkö Isossa-Britanniassa, 21 (vanhaa) ¨illinkiä eli 1 1/20 puntaa

gulag Neuvostoliitossa käytössä ollut pakkotyöleirien järjestelmä, "vankileirien saaristo"

gulassi eräänlainen liha- tai makkarakastike; eräs unkarilainen liharuoka; keinottelija (1. maailmansodan jälkeen); eräs kolmen hengen bridgen muoto ¶ Unkarilainen gulassi sisältää lihaa, kasviksia ja paljon mausteita; suomalainen muunnelma aiheesta on erityyppinen, miedompi, mutta sisältää yleensä paprikaa jossain muodossa. Aiempia kirjoitusasuja: gulash, gulašši. Ks. Suhuässä ja sen merkitseminen.

gurmee = gourmet

guru jonkin (teknisen) alan huippuasiantuntija; (intialainen) hengellinen johtaja ja opettaja ¶ Sana on tullut intialaisilta, varsinkin sikheiltä, länsimaisiin kieliin ja tarkoitti niissä aluksi (ja edelleenkin) intialaista tai intialaisperäisen tai -tyyppisen uskonnon johtohenkilöä ja opettajaa. Sitten sitä ruvettiin käyttämään etenkin datatekniikan alalla arvostetuista auktoriteeteista. Nykyisin sanan käyttö on edelleen väljentynyt eikä siihen useinkaan sisälly ajatusta "opettajasta", jolla on "opetuslapsia", vaan päinvastoin guruna voidaan pitää myös teknistä huippuosaajaa, jonka taidot ja kiinnostus suuntautuvat aivan muualle kuin ihmisten väliseen viestintään.

gustatorinen makuaistia koskeva t. siihen liittyvä, makuaisti-

guuglata = googlata

gymno- alaston, alastomuus-; paljas-

gyneko- nais-

gynekologia naistentautioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

gynekomastia miehen rintarauhasten liikakasvu

gyro- pyörimis-, kierto-; hyrrä-

gyroskooppi hyrrä