Pienehkö sivistyssanakirja, m-alkuiset sanat

maagi taikuri, salatieteilijä, magian harjoittaja; (alkuaan:) muinaisen Persian johtavaan (pappis)luokkaan kuuluva

maaginen taikuuteen (magiaan) kuuluva, taikavoimainen t. sellaiseksi uskottu

maanikko manian vallassa oleva t. siihen taipuvainen ihminen

maaninen manian vallassa oleva t. siihen taipuvainen

maanis-depressiivinen mielitaudista, jota poteva on vuoroin manian, vuoroin depression vallassa ja jota nykyisin kutsutaan kaksisuuntaiseksi eli bipolaariseksi mielialahäiriöksi

macaron pieniä pyöreitä täytettyjä mantelileivoksia ¶ Kielitoimiston sanakirjassa myös "makroni", joka on siinä päähakusanana.

macchia [makkia t. makkja] välimerenmaiden eräs kasvillisuustyyppi, piikkipensas- tai varpukasvustoa ¶ Macchia on syntynyt yleensä metsän hävittämisen jälkeen, kun eroosio on köyhdyttänyt maata. Sana on periaatteessa sitaattilaina italiasta.

mach [mah] nopeuden suhde äänen nopeuteen ¶ Käytetään lähinnä ilmaistaessa lentokoneiden yms. nopeuksia, jolloin esimerkiksi nopeus 2 machia tarkoittaa nopeutta, joka on kaksi kertaa niin suuri kuin äänen nopeus ilmassa.

machiavellismi [makiavellismi] Niccolņ Machiavellin oppien mukainen t. niitä vastaavaksi koettu häikäilemätön valtapolitiikka ¶ Alkujaan Machiavelli esitti ajatuksensa ohjeeksi ruhtinaalle oman valtion edun ajamisesta, "valtioitsekkyydestä". Sukulaissanoista ks. ismi. Myös sanoja "machiavellilainen" ja "machiavellilaisuus" käytetään.

macho [matšo] miehekäs, miehekkyyttään (yli)korostava mies ¶ Sanaa käytetään yleisesti haukkumasanana mm. käyttäytymisestä, jonka koetaan heijastavan asennetta miesten ylemmyydestä. Periaatteessa sitaattilaina espanjasta.

madame [madam t. madįm] rouva (puhuteltaessa naista kunnioittavasti) ¶ Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

made in [meid in] valmistettu ...:ssa ¶ Sitaattilaina englannista, ja yleensä maan (tai alueen) nimi on myös englanniksi. Esim. "made in Japan" 'valmistettu Japanissa, japanilainen tuote'.

mademoiselle [madmuasel t. madmwazél] neiti (puhuteltaessa nuorta naimatonta naista kunnioittavasti) ¶ Vanhentunut. Periaatteessa sitaattilaina ranskasta.

madjaari unkarilainen ¶ Johtuu omakielisestä nimestä magyar [madjar]. Sanaa käytetään yleensä vain paikallisvärin luomiseen, vaihtelun vuoksi tms. syystä.

madonna Neitsyt Maria; Neitsyt Marian kuva; (kuvaannollisesti) pyhimysmäinen nainen

madrigaali yksisäkeistöinen pienoisruno; moniääninen laulusävellys

maestro mestari, taituri, opettaja (etenkin musiikin alalla)

mafia eräs rikollisjärjestöjen tyyppi; (kuvaannollisesti ja haukkumasanana:) valtaa pitävä joukko ¶ Alun perin Mafia viittasin sisialaiseen sisilialainen salaseuraan ja rikollisjärjestöön Cosa Nostraan, mutta sanasta muodostui yleisnimi vastaaville järjestöille, joita on syntynyt mm. Yhdysvaltoihin. Sanan käyttö on laajentunut tarkoittamaan myös (oletettua) salaista tai puolisalaista ryhmittymää, joka käyttää valtaa tai merkittävästi vaikuttaa asioihin, esim. "kunnallismafia". Ennen myös kirjoitusasussa "maffia".

mafioso [mafiooso t. mafióoso] mafian jäsen

magenta punertava, purppuraa muistuttava väri, aniliininpunainen

magia taikuus, noituus

maglev magneettinen leijunta, magneettisuudella aikaansaatu leijuminen ¶ Käytetään mm. magneettien päällä leijuvien ja liikkuvien junien toteuttamiseen (maglev-junat).

magma maan sisuksen hehkuvan kuuma, sula kiviaines

magna cum laude approbatur [maŋna kum laude aprobaattur t. maagnaa kum laude laude aprobįatur] arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, 'hyväksytään suuren kiitoksen kera' ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta. Usein lyhyesti "magna"; lyhenne "m", sen mukaan arkikielessä "ämmä".

magnaatti [maŋnaatti] rikas mahtimies, pohatta; ylimys (ennen Unkarissa ja Puolassa)

magneetti [maŋneetti] kappale, joka magnetismin takia vetää puoleensa rautaesineitä ja muita magneetteja; yhdyssanoissa yleensä: magneettinen

magneettinen [maŋneettinen] magnetismia koskeva t. siihen perustuva; magnetisoitunut

magneetto [maŋneetto] yksinkertainen vaihtovirtageneraattori, jota käytetään kaasutinmoottorien sytytysjärjestelmissä

magnesium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Mg

magnetismi [maŋnetismi] eräs luonnon perusilmiöistä, magneettisuus, magneettikenttien olemassaolo; kappeiden taipumus magnetisoitua, kun ne joutuvat magneettikenttään

magnetisoida tehdä magneettiseksi

magnetofoni [maŋnetofoni] (ääni)nauhuri ¶ Tämä sana on lähes kokonaan väistynyt sanan "nauhuri" (ja puhekielessä sanan "mankka" yms.) tieltä.

magnetoida [maŋnetoida] tehdä magneettiseksi ¶ Rinnakkaismuotona lyhentymä "magnetoida".

magnitudi [maŋnitudi] suuruus; suuruusluokka ¶ Geologiassa: Maanjäristyksen voimakkuutta kuvaava suure, joka aiemmin ilmaistiin Richterin asteikolla, nykyisin momenttimagnitudina (Mw). Momenttimagnitudiasteikkoa kutsutaan nykyisin usein lyhyemmin magnitudiasteikoksi. Magnitudiasteikot ovat logaritmisia siten, että magnitudi kasvaa yhden yksikön, kun maan liike kasvaa 10-kertaiseksi.

magnolia [maŋnolia] eräs puuvartisten kasvien suku (Magnolia), jonka useita lajeja käytetään koristepensaina tai -puina

magnum [maŋnum] (kuohuviinin) pullokoko, 1,6 litraa; isokaliiperinen kivääri t. patruuna ¶ Alkujaan latinan sana, 'iso, suuri'.

maharadža (historiassa) intialainen ruhtinas ¶ Etenkin aiemmin myös englannin mukaisessa kirjoitusasussa "maharadja", joskus myös "maharaja".

mahatma "suurisieluinen" (intialainen kunnianimi opettajille)

mahjong eräs neljän hengen peli, jossa pyritään muodostamaan nappuloista määrätynlaisia yhdistelmiä ¶ Mahjong on peräisin Kiinasta, ja siinä käytetään erityistä mahjong-nappuloita. Kirjoitetaan myös "mah jong". Nimestä käytetään myös asua "majiang".

maileri mailin t. 1 500 metrin matkojen juoksija

maili anglosaksinen pituusmitta (engl. mile), n. 1 609 m; meili (engl. E-mail)

mainstream [meinstriim] valtavirta (kuvaannollisesti)

mainstreaming [meinstriiminŋ] valtavirtaistaminen ¶ Jonkin asian edistäminen sillä, että se otetaan mukaan "valtavirran" tuotteisiin tai palveluihin tai yleisiin käytäntöihin esimerkiksi hallinnossa.

maisteri eräs akateemisten oppiarvojen t. arvonimien nimitys; (koulun) opettaja ¶ Nykyisin maisterin tutkinnon ovat ns. ylempiä korkeakoulututkintoja. Vrt. kandidaatti.

maistraatti ennen valtion paikallinen hallintoviranomainen, nyk. Digi- ja henkilötietoviraston toimipisteiden epävirall. nimitys; aiemmin ns. vanhojen kaupunkien hallintovirasto ¶ Vuosina 1996–2009 maistraateiksi kutsuttiin paikallisviranomaisia, joita ennen sanottiin rekisteritoimistoiksi, sitä ennen henkikirjoittajan toimistoiksi. Vuoden 2010 alussa ne lakkautettiin ja niiden tehtävät siirrettiin Digi- ja henkilötietovirastolle. Alkujaan maistraatteja olivat "vanhojen" (ennen vuotta 1960 perustettujen) kaupunkien hallintoviranomaiset. (Sana ei varsinaisesti ole sivistyssana, vaikka on latinasta peräisin, koska sillä ei liene vastineita muissa kielissä kuin ruotsissa.)

majesteetillinen ylevän vaikuttava

majesteetti kuninkaan ja eräiden muiden korkea-arvoisten henkilöiden arvonimi; mahtavuus, vaikuttavuus, ylevyys

majlis [madžlis] Iranin parlamentti

majoneesi öljystä, munasta ja mausteista valmistettu kylmä, paksuhko kastike

major [major t. maajor] suurempi

majoriteetti enemmistö

majuskeli versaali, "iso kirjain"

makaaberi kammottava, kauhea, kalmantuntuinen

makaroni vehnäjauhotaikinasta puristamalla ja kuivattamalla valmistettuja putkimaisia ravintotuotteita, etenkin lyhyitä ja melko paksuja

makasiini varasto(rakennus); patruunalipas; kokoomaohjelma; (joskus:) aikakauslehti

make up [meikap] = meikki

makro (datatekniikassa) eräänlainen lyhenneilmaisu; etuliitteenä: suur-, iso- ¶ Tietokonealalla "makro" tarkoittaa esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman käyttäjän määrittelemää käskyä, joka toteuttaa halutun toimintosarjan. Käytännössä tällöin on kyse pienestä ohjelmanpätkästä, koodista. "Makrovirus" on tietokonevirus, joka tarttuu sellaiseen koodiin tai ujuttautuu ohjelmaan makroksi. Etuliitteenä käytettäessä sana esiintyy usein vastaavan mikro-alkuisen sanan vastakohtana. Esimerkiksi "makrotalous" tarkoittaa suurten kokonaisuuksien (jopa kansantalouden) kokonaisuutta, "mikrotalous" taas taloutta ns. ruohonjuuritasolla kuten yhden yrityksen tai perheen taloutta.

makrobiotiikka eräs itämaisiin oppeihin perustuva elämäntapa ja ruokavalio

makrokosmos maailmankaikkeus (etenkin "suurissa mitoissa")

makron tarkkeena vokaalin päällä käytettävä vaakaviiva, esim. kirjaimessa ā ¶ Tavallisimmin makron osoittaa vokaalin pitkäksi, ja tällöin siitä saatetaan käyttää nimitystä "pituusmerkki".

makroni pieniä pyöreitä täytettyjä mantelileivoksia ¶ Tavallisemmin "macaron", mutta Kielitoimiston sanakirjassa päähakusanana on "makroni".

maksi tavallista pitempi (muoti)hame; etuliitteenä: suur-, iso-

maksiimi ajattelun tai toiminnan perusohje; sananlaskumaiseksi kiteytetty elämänohje

maksimaalinen suurin (mahdollinen), korkein, runsain, enimmäis-

maksimi suurin (mahdollinen) määrä t. aste, enimmäismäärä, huippu; (hyvin) suuri määrä t. aste ¶ Periaatteessa "maksimi" tarkoittaa kaikista (mahdollisista) vaihtoehdoista ehdottomasti suurinta. Käytännössä sitä usein käytetään väljemmässä merkityksessä, jopa vain yleensä suuresta määrästä. Vrt. minimi.

maksimoida lisätä, laajentaa maksimiin; tavoitella maksimia

makulatuuri hylkypaperi, jätepaperi ¶ Huonon laatunsa takia normaalikäyttöön sopimaton paperi tai esim. kirjojen paperi, joka menee jätteeksi, kun kirjat poistetaan myynnistä.

makuloida tehdä makulatuuriksi; mitätöntää

mala fide [mala fide t. malaa fidee] vilpillisessä mielessä, vastoin parempaa tietoa ¶ Vastakohta: bona fide.

malaatti omenahapon suola tai esteri

malabsorptio [mal-absorptio] (ravintoaineen) imeytymishäiriö

maladaptiivinen [mal-adaptiivinen] huonosti sopeutuva

malako- nilviäis-

malaria eräs hyttysten levittämä tauti, horkka, vilutauti

maligni [maliŋni] pahanlaatuinen, vakava, vaarallinen (kasvain t. tauti) ¶ Vastakohta: benigni.

malolaktinen malaatteja maitohapoksi muuttava (jälkikäyminen) ¶ Malolaktinen käyminen on usein varsinaista käymistä seuraava viininvalmistuksen vaihe, joka pehmentää makua ja lisää aromeita.

mambo eräs kuubalainen tanssi, joka syntyi jatsin vaikutuksen alaisena

mamelukki Egyptiä aiemmin hallinneen sotilaskastin jäsen; tytönhousut, joita käytettiin hameen alla 1800-luvulla

mammografia nisän röntgenkuvaus

mammona omaisuus, rikkaus ¶ Alkujaan ja edelleenkin pääasiassa uskonnollissävytteisessä kielenkäytössä esiintyvä sana, jolla viitataan omaisuuteen asiana, johon ihmisen mieli on kiinnittynyt ja jota jopa palvotaan.

mammutti erääseen sukupuuttoon kuolleeseen norsueläinsukuun, Mammuthus, kuulunut eläin; kuvaannollisesti: jättiläinen, valtavan suuri rakennelma tms.

mamselli neiti (leikillisesti tai halventavasti käytetty sana)

management [mänidžment] (yrityksen tms.) johto ¶ Sana tarkoittaa varsinkin päivittäistä, käytännöllistä johtamista tai sitä hoitavia henkilöitä.

manageri esiintyvän taiteilijan, urheilijan tms. (esiintymis)sopimusasioiden hoitaja; yleisesti jotakin asiakokonaisuutta hoitava ihminen tai järjestelmä ¶ Kielitoimiston sanakirja tuntee vain ensimmäisen merkityksen. Toisessa merkityksessä sana on vahvasti englannin sanan "manager" vaikutusta ja siksi melko epämääräinen; se tarkoittaa usein päällikköä. Sana esiintyy myös tehtävänimikkeenä ja tietokonealan jargonissa myös automaattisten järjestelmien nimityksenä, usein ilman loppu-i:tä, esim. "window manager(i)" 'ikkunoidenhallintajärjestelmä'.

mańana [manjįana] huomenna (et. kuvattaessa välinpitämätöntä elämänasennetta) ¶ Sana on espanjaa, ja sitä käytetään paheksuvassa, jopa halveksivassa sävyssä kuvaamaan "eteläisten maiden" ihmisten oletettua laiskuutta ja välinpitämättömyyttä ("mańana-maat" jne.).

mandaatti valtuutus, saatu toimivalta; toimeksianto t. -saanti ¶ Erityismerkityksiä: a) Valtiolle annettu valtuus valvoa toista valtiota tai aluetta; I maailmansodan jälkeen annettiin Saksan ja Turkin entisiä siirtomaita voittajavaltioille mandaattialueiksi. b) (Kansan)edustajan valtuutus tehtäväänsä, "valtakirja kansalta". c) Puolueen tms. "oma paikka" jossakin toimikunnassa tms., jossa jäsenen sanotaan "istuvan puolueen mandaatilla".

mandariini eräs appelsiinia muistuttava hedelmä ja puu, jossa se kasvaa (Citrus reticulata); Kiinan pääkieli, yleiskiina, mandariinikiina, putonghua; (historiassa) Kiinan keisariajan korkea virkamies; (nyk.) korkean tason sanantuoja t. myötäilijä ¶ Hedelmäpuun nimenä sana "mandariini" voi tarkoittaa joko lajia yleensä tai vain sen (alkuperäistä) siemenellistä muotoa, jota ei enää tuoda suomeen; arkikielessä se on myös laajemmin erilaisten pikkusitrusten nimitys.

mandoliini luutun tapainen kuperapohjainen kielisoitin

mandriitta ortodoksisen luostarin esimies

mandrilli afrikkalaisia marakattiapinoita

maneeri totunnaistapa, kaavamaisuus (käyttäytymisessä)

maneesi ratsastushalli

manga [maŋŋa] Japanista peräisin oleva sarjakuvien piirrostyyli

mangaani [maŋŋaani] eräs metallinen alkuainen, kemiallinen tunnus Mn

mango [maŋŋo] eräs trooppinen puu (Mangifera indica); sen hedelmä

mania kiihko, vimma; sairaalloinen viettymis joihinkin tekoihin t. asioihin

manifestaatio ilmentymä, toteutuma; erityisesti: mielipiteenilmaisu

manifesti virallinen julistus, usein hallitsijan antama, velvoittava määräys

manifestoida ilmentää, ilmaista

manikyristi käsien, varsinkin kynsien hoitaja

manikyyri käsien, etenkin kynsien (ammattimainen) hoito

manipulaatio käsittely, manipulointi

manipuloida käsitellä, muokata; käsitellä taitavasti, ohjailla ovelasti

mannekiini henkilö (yleensä nainen), joka esittelee (muoti)asuja niihin pukeutuneena

manometri koje, joita käytetään kaasujen ja nesteiden paineen mittaamiseen

mansardi taitekatto

mansetti kalvosin; kynttilänjalan koristesuojus

manteri salamanteri (eräissä lajien ja sukujen nimissä); vesilisko (ehdotettu uusi nimi) ¶ Sana on suomen kielessä muodostettu lyhennys kansainvälisestä sanasta.

mantissa luvun logaritmin desimaaliosa

mantra hokema, etenkin taianomaiseksi koettu; lyhyt, jopa yksitavuinen ilmaisu, jota toistetaan keskittymisen saavuttamiseksi ¶ Alkujaan "mantra" on intialaisperäinen uskonnollinen menetelmä, jossa esimerkiksi jumalan nimeä toistetaan jopa satoja tai tuhansia kertoja. Tämän uskotaan auttavan mietiskelyyn keskittymisessä. Arkikielessä "mantra" tarkoittaa usein vain hokemaa mutta erityisesti jonkin muotitermin tai -iskulauseen toistamista.

manttaali eräs maatilaverotuksen laskentayksikkö, alkujaan tilan miesluku ¶ Kyseessä ei varsinaisesti ole sivistyssana vaan ruotsista (sanasta mantal) suomeen tullut lainasana.

mantteli sotilaan päällystakki; hihaton viitta

manuaali käsikirja, käyttöohje; urkujen ja harmonin koskettimisto l. sormio

manuaalinen käsin tehtävä (vastakohtana (tieto)koneella tehtävälle)

manööveri sotilaallinen (iso) hanke, sotaliike; (sota-)alusten ohjailu; sotaharjoitus ¶ Tämä alkujaan sodankäyntiin liittyvä sana on levinnyt muunkinlaiseen käyttöön ja saattaa arkikielessä tarkoittaa ylipäänsä vain toimenpidettä, tekoa. Taivutus: manööveriä jne.

maolainen Mao Tse-tungin (Mao Zedongin) kehittämän sosialismin muodon (maolaisuuden) mukainen; sen kannattaja

maraton juoksukilpailu, jonka pituus on 42 195 m; yleisemmin: kauan kestävä kilpailu

marenki leivonnainen tai päällyste, joka on tehty munanvalkuaisesta ja sokerista

margariini voin tapaiseksi valmistettu ravintorasva

marginaali reunus, sivun tyhjäksi jätetty reuna; ero, erotus; raja-, lisäys-; yhdyssanoissa myös: marginaalinenKorkomarginaali tarkoittaa korkojen eroa, tarkemmin sanoen pankin anto- ja ottolainauskoron eroa. Useissa etenkin taloustieteen sanoissa marginaali-alku tarkoittaa suunnilleen 'pienestä lisäyksestä tai vähennyksestä johtuva' ja sen rinnalla käytetään usein raja-alkua. Esimerkiksi "marginaalikustannus" eli "rajakustannus" on kustannus, joka aiheutuu tuotannon tai palvelun lisäämisestä pienimmällä mahdollisella määrällä. "Marginaalivero" vastaavasti tarkoittaa lisätulosta maksettavaa veroa. Sen sijaan ilmaisu "marginaaliryhmä" tarkoittaa vähäistä, vähämerkityksisenä pidettyä tai syrjittyä, "reunalla olevaa" ihmisryhmää.

marginaalinen epäolennainen, vähämerkityksinen, kehällinen, reunahuomautuksena tehty t. vain sellaisen arvoinen

marginalisoida muuttaa t. käsittää marginaaliseksi

marginalisoitua muuttua marginaaliseksi ¶ Etenkin yhteiskunnallisesta syrjäytymisestä, marginaaliryhmään joutumisesta.

marihuana eräs hampusta (Cannabis sativa) saatava huumetyyppi ¶ Joskus myös kirjoitusasussa "marijuana". Vrt. kannabis.

marinadi mausteliemi, jossa lihaa tai muuta ruokaa pidetään sen maustamiseksi ja kypsentämisen esikäsittelyksi ¶ Yleensä marinadi sisältää happamia aineksia (esim. etikkaa) ja ruokaöljyä.

marinoida pitää marinadissa

marionetti (nukketeatterin) nivelnukke, sätkynukke; (kuvaannollisesti:) täysin ohjailtavissa oleva ihminen

markantti huomattava, silmäänpistävä; tunnusomainen

market [market t. maa(r)kit] marketti; markkinat; markkina-alue; menekki ¶ Alkujaan sitaattilaina englannista, nykyisin yleensä myymälää tarkoittamassa ja silloin suomalaisittain lausuttuna.

marketti valintamyymälä, jossa myydään elintarvikkeita ja lisäksi mahdollisesti muutakin ¶ Alkujaan marketiksi on kutsuttu isoa elintarvikemyymälää, mutta käytännössä sanan käyttö on laajentunut niin, että se on korvannut sanan "ruokakauppa".

markiisi ulkokaihdin, joka lasketaan ikkunan (t. oven) eteen auringonvarjoksi; eräs korkea aatelisarvo; eräs jalokivien hiontamuoto (suippohionta)

markkeri merkkiaine, merkitsemiseen käytetty aine; genomiin paikannettu DNA-jakso, jota käytetään muiden geenien paikantamiseen geenikarttaan; (liitokiekkopeleissä:) puolustava pelaaja, joka vartioi kiekollista pelaajaa; piste, jolla on oma koordinaatisto; luetelman tms. kohtien alussa oleva merkki, esim. luetelmaviiva, numero tai pallukka

marksilainen = marxilainen

marksismi = marxismi

marmeladi [marmelaadi t. marmeladi] makeinen, joka on tehty hedelmä- tai marjahyytelöstä; sellainen hyytelö ¶ D:tä edeltävän a-kirjaimen äännösvastineen pituus vaihtelee. Joskus myös suomalaistetummassa muodossa "marmelaati".

marmori kiteinen kalkkikivi, jota käytetään rakennuksiin, muistomerkkeihin, veistoksiin ym.

marmoroida käsitellä pinta tavalla, joka saa sen ulkonäöltään marmoria muistuttavaksi; tehdä lihasta marmoroitunut

marmoroitua (liha-alalla:) muodostua sellaiseksi, jossa rasva on jakautunut tasaisiksi juoviksi lihassyiden väliin niin, että muodostuu marmori\a muistuttava kuviointi ¶ Yleensä ilmauksessa ilmauksessa "marmoroitunut liha" (naudanlihasta).

marmosetti eteläamerikkalaisia kynsiapinoita, suku Callithrix (eli Hapale)

marsalkka sotamarsalkka, korkein sotilasarvo; hienojen juhlien airut; (lähinnä hist.) korkea hovivirkailija ¶ Joskus käytetty sana "kenttämarsalkka" tai "kenttäsotamarsalkka" (käännöslainoja) tarkoittaa samaa kuin "sotamarsalkka" eli "marsalkka". Tarkkaan ottaen Suomessa "marsalkka" ei ole sotilasarvo, vaan "sotamarsalkka" oli presidentin ja "Suomen marsalkka" eduskunnan Mannerheimille myöntämä arvonimi. Joissakin maissa on tai on ollut käytössä myös sotamarsalkan arvoa korkeampi nimitys, joka ei aina ole sotilasarvo, vaan kunnianosoituksena annettava arvonimi, esim. "Ranskan marsalkka", (Saksan) "valtakunnanmarsalkka". Käännösvirheiden takia "marsalkka" saattaa esiintyä myös muissa merkityksissä; esim. "ilmamarsalkka" voi tarkoittaa Britannian arvoa "air marshal", joka on todellisuudessa kenraaliluutnantin tasoinen.

marsilainen Mars-planeetan (kuviteltu) asukas; yleisemmin vieraan taivaankappaleen oletetuista asukkaista

marsipaani mantelimassa ¶ Tahdas, joka on valmistettu mantelijauheesta, sokerista ja ruusuöljystä. Käytetään mm. kakkujen koristeluun.

marski merenrantaniitty vars. Länsi-Euroopassa; ylin sotapäällikkö Ruotsissa keskiajalta 1600-luvulle ¶ Nimitystä "marski" tai "suolamarski" tai "marskimaa" käytetään etenkin Länsi-Euroopassa merenrannan alavista niityistä, jotka ovat useimmiten suolaisen veden peitossa. Erisnimenä "Marski" tarkoittaa marsalkka Mannerheimia.

marsperä Mars-planeetan maaperä ¶ Myös asussa "Mars-perä" (ja virheellisesti "Marsperä").

marttyyri syyttömästi kärsivä t. sellaisena esiintyvä henkilö; vakaumuksensa takia kärsivä ihminen; uskonsa tähden kuolemaan mennyt (kristitty) ihminen, veritodistaja ¶ Alkuperäisin merkitys on viimeksi mainittu. Sanaa käytetään nykyisin usein ivallisessa merkityksessä ("esiintyä marttyyrina" tms.).

marttyyrius marttyyrina oleminen ¶ Nykyisin hyväksytään myös asu "marttyyriys".

marxilainen marxismin mukainen t. sen kannattaja

marxismi Karl Marxin (yhdessä Friedrich Engelsin kanssa) esittämä sosialismin muoto; sen myöhempi kehitelmä ¶ Sukulaissanoista ks. ismi. Tavallisesti käytetään kuitenkin johdosta marxilainen. Ks. huomautuksia vieraiden kirjainten käytöstä. Aikoinaan saattoi olla niin, että x:n tai ks:n käyttö ilmaisi, onko käyttäjä itse marxilainen. Nykyisin x:n käytöllä voidaan myös ilmaista käsitystä, että ilmiö kuuluu vain historiaan. Suomen kielen perussanakirja asettaa ks:llisen asun etusijalle, mutta x:llinen on paljon yleisempi, ja se on uudemmassa Kielitoimiston sanakirjassa etusijalla.

maser [maser t. meizer] laite, joka vahvistaa mikroaaltoja kvanttimekaanisin menetelmin

maseraatio = maserointi

maserointi likopehmennys, liottamalla pehmentäminen ¶ Solukkojen tai kudosten hajottaminen pitämällä niitä märkänä. Käytetään mm. lääkkeiden valmistuksessa, jolloin nimenä usein "maserointi", ja viininvalmistuksessa, jossa rypäleitä pidetään pitkään viinissä (ns. mäskikäyminen), jolloin niistä uuttuu enemmän makuaineita.

masiina (arkik.) kone

masinoida (arkik.) järjestää (juonitellen), junailla, toimia taustavaikuttajana

maskata (datatekniikassa) peittää t. poistaa maskilla

maskeerata naamioida (kasvot esim. teatterissa esiintymistä varten)

maskeradi [maskeraadi t. maskeradi] naamiaiset

maski kasvosuojus; naamio; maskeeraus; meikki; peite ¶ Vuonna 2020 sana alkoi tarkoittaa ensisijaisesti nenän ja suun peittävää suojusta, jota pidetään tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Alkuperäisestä kasvot peittävän naamion merkityksestä on kehittynyt mm. jääkiekkokielen "maski", joka tarkoittaa pelaajien asettumista niin, että maalivahdin on vaikea nähdä kiekkoa. Datatekniikassa "maski" tarkoittaa bittiyhdistelmää, joka yhdistetään dataan siten, että osa alkuperäisestä datasta peittyy tai poistuu (tai, toisin sanottuna, että siitä saadaan poimituksi haluttu osa).

maskotti mukana kannettava esine tai eläin, jonka ajatellaan tuovan onnea

maskuliini eräs kieliopillinen suku useissa kielissä, "miespuolinen" suku; sellaista sukua oleva sana; miespuolinen ¶ Ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista? Vrt. feminiini.

maskuliininen (ulkonaisesti ja korostetetusti) miehekäs; miespuolinen; maskuliinimuotoinen

masokismi oik. sukupuolisen tyydytyksen saaminen omasta kärsimyksestä; yl. kuvaannollisesti: "vaikeuksien kerjääminen" ¶ Alkujaan ja periaatteessa vieläkin "masokismi" tarkoittaa sairaalloiseksi luokiteltua sukupuolista poikkeavuutta, jossa ihminen saavuttaa sukupuolisen tyydytyksen omasta tuskastaan, yleensä muiden aiheuttamasta. Käytännössä sanaa on ruvettu käyttämään hyvin kuvaannollisesti, esim. vain siitä, että joku "hankkii itselleen vaikeuksia" tai tekee asioita, joiden ainakin muuta ajattelevat olevan (henkistä) tuskaa aiheuttavia. Vrt. sadismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

massa suuri (ihmis)joukko, kansa, rahvas; (sakea) aineseos; (fysiikassa) aineen yksi perusominaisuus; (neekeriorjien kielessä:) isäntä, herra ¶ Fysiikassa aine määritellään yhtäältä vetovoimaa aiheuttavaksi, yhtäältä liiketilan muutoksia vastustavaksi; näiden samuus on yksi fysiikan nykyisen maailmankuvan perusaineksia. Muutoin sana tarkoittaa suurta joukkoa tai määrää, yleensä vastakohtana yksilöille, yksilöllisille tai ainakin laadukkaille tuotteille yms. Merkityksessä 'isäntä, herra' sana on eri alkuperää (englannin "master") kuin muissa merkityksissä.

massiivi suuri, yhtenäinen, melko tasa-aineksinen kallioperustan osa tai vuori; suurehko laaksojen erottama vuoriston osa; yhdyssanoissa myös: kokopuu-, täyspuu- ¶ Massiivipuu esimerkiksi huonekalun raaka-aineena tarkoittaa puuta sellaisenaan, vastakohtana esimerkiksi viiluista kokoon liimatulle puutavaralle.

massiivinen jykevä, täyteinen, iso ja raskas

mastiffi eräitä kookkaita koirarotuja

mastikaatio ruuan pureskelu

mastodontti erääseen sukupuuttoon kuolleeseen norsueläinryhmään kuuluvia eläimiä

masturbaatio itsetyydytys, masturbointi, onania

masturboida tyydyttää itsensä (seksuaalisesti)

masurkka puolalainen ¾-tahtinen tanssi

masuuni korkea uuni, jossa valmistetaan harkkorautaa

matadori härkätaistelija; härkätaistelun se henkilö, joka surmaa härän; eräs dominopeli; erityinen valttikortti skat-pelissä

matami (aiemmin:) porvaris- tai työläisvaimo; (nykyisin arkikielessä:) lihava nainen

matemaatikko matematiikan tutkija t. ammattilainen (t. opiskelija)

matemaattinen matematiikkaan kuuluva; ehdottoman täsmällinen, tarkka

matematiikka tieteenala, joka tutkii abstrakteja järjestelmiä loogisen päättelyn avulla; sen tulosten soveltaminen todellisiin järjestelmiin; laskeminen, laskento ¶ Matematiikan ala on vaikeasti määriteltävissä; helposti päädytään kehämääritelmään (matematiikka on matemaattisten järjestelmien, struktuurien, tutkimusta). Vaikka yllä oleva määritelmä on sekin kömpelö eikä tuo esiin, että luonnollisestikin oivalluksilla, ideoilla ja todellisten järjestelmien mallintamisen ajatuksilla on oma osuutensa. Se lienee kuitenkin parempi kuin tavanomainen sanakirjamääritelmä kuten "suureita ja niiden suhteita tutkiva tiede".

materia aine; (arkipuheessa) aineellinen omaisuus; sisältö (vastakohtana muodolle)

materiaali aines, raaka-aine; (kirjallinen tms.) aineisto; (sota)tarvikkeet

materiaalinen aineellinen; sisällöllinen, sisältöä koskeva (vastakohtana muodolliselle); (sot ¶ a)tarvikkeita koskeva

materalisoida aineellistaa, muuttaa materaaliseksi

materialismi oppi tai asenne, jonka mukaan aineellinen ensisijaista ¶ Filosofiassa oppi, jonka mukaan perimmäinen todellisuus on aineellinen. Elämänasenteessa aineellisten (taloudellisten) etujen asettaminen etusijalle; nimitystä "materialismi" käytetään yleensä moittivassa sävystä. Sukulaissanoista ks. ismi.

matinea päivätilaisuus, päiväsaikaan järjestettävä konsertti, kirjallinen tilaisuus tms.

matriarkaalinen äidinvaltainen, naisten hallitsema (yhteisö)

matriisi muotti, erityisesti kirjasimen, kuvalaatan tms. valumuotti; (matematiikassa) taulukkomainen rakenne; kokoelma säännölliseen muotoon asetettuja pisteitä ¶ Viimeksi mainittu merkitys sanalla on nimityksessä "matriisikirjoitin", joka tarkoittaa tulostinta, jonka kirjoituspäässä on matriisi. "Matriisiorganisaatio" tarkoittaa organisaatiota, jossa kukin työntekijä on ikäänkuin taulukossa olevassa laatikossa, jossa hän kuuluu yhdessä suunnassa ns. linjaorganisaatioon (osastoon tms.), toisessa suunnassa yhteen tai useampaan projektiin

matrikkeli (esim. oppilaitoksen tai ammattialan) henkilötietohakemisto

matriksi soluväliaine ¶ Solukalvon erityismuodostuma tai jatke.

matroona arvokas (ja lihavahko) rouvashenkilö; (muinaisesta Roomasta puhuttaessa) perheenemäntä, aviovaimo, talon valtiatar

matruusi (kauppa-aluksessa) kansimieheksi pätevä merimies; merivoimien miehistöön kuuluva varusmies t. värvätty merisotilas

matta himmeä, kiilloton (pinta)

matti šakissa tilanne, jossa pelaaja häviää, koska kuningas on uhattuna eikä pelaaja voi tehdä siirtoa, joka torjuisi uhkauksen ¶ Tämä merkitsee, että kuningas väistämättä lyötäisiin (syötäisiin) seuraavalla siirrolla, jos peliä jatkettaisiin. Sääntöjen mukaan peliä ei jatketa, vaan matti merkitsee pelin ratkeamista.

maturaatio (henkinen) kypsyminen

maturiteetti kypsyys (johonkin tehtävään tms.); lainan erääntymisaika, juoksuaika

mauri (alkujaan:) nykyisen Mauritanian alueella eläneeseen kansaan kuuluva ihminen; näiden maurien ja arabien jälkeläinen (varsinkin Marokossa); Mauritanian tummaihoinen arabi ¶ Sananparsi "mauri on tehnyt tehtävänsä, mauri saa mennä" on peräisin eräästä näytelmästä ja viittaa kiittämättömyyteen, jota autettu osoittaa auttajalle.

mausoleumi (suuri) hautarakennus ¶ Aiemmin myös muodossa "mausolee".

maya [maija t. maja t. maajaa] eräitä Keski-Amerikan intiaaneja; heidän kielensä; harhakuvitelma, illuusio; (intialaisessa filosofiassa) luova, jumalallinen voima ¶ Kyseessä on kaksi eri sanaa: 1. Mayat [maijat] ovat Keski-Amerikassa eläviä intiaanikansoja, joilla on pitkä kulttuurinen historia. Mayakulttuuri pääosin hajosi ennen espanjalaisten tuloa. Sana "maya" tarkoittaa myös yhtä mayojen kielistä. 2. Maya (lausutaan yl. [maja], sanskritissa [maajaa]) tarkoittaa intialaisessa filosofiassa alkujaan luovaa, jumalallista voimaa, sittemmin jumaluutta, voimaa tai periaatetta, joka estää ihmistä tiedostamasta maailmaa oikein; tästä on johduttu merkitykseen 'kuvitelma, illuusio'. "Mayan huntu" tarkoittaa kuviteltua verhoa, joka vääristää ihmisen käsityksen todellisuudesta.

mayday [meidei] (laivojen) hätämerkki radiopuhelinliikenteessä

meanderi joen kiemura; koristeaihe, joka esittää säännöllisesti kiemurtelevaa nauhaa

medaljonki pyöreä- t. soikeakehyksinen kuva; pienoiskuvan t. muistoesineen kotelo; Rooman keisariajan muistomitali t. -raha ¶ Tavallisimmin medaljonki tarkoittaa mukana kannettavaa pientä kehyksellistä, korumaista kuvaa, mutta rakennus- ja sisustustaiteessa se tarkoittaa pyöreää tai soikeaa kohokuvaa, maalausta tai upotusta esim. seinässä tai huonekalussa.

media tiedotus-, mainos- tms. väline, viestin; viestinnän muoto kuten teksti, kuva, ääni ym.; klusiili, jonka ääntämykselle on ominaista heikko laukeama (esim. b, d, g) ¶ Sanaa "media" käytetään usein myös yksiköllisenä tarkoittamaan tiedotusvälineitä kokonaisuutena, esim. "joutua median hampaisiin". Yhdyssana "uusmedia" tarkoittaa ennen muuta digitaalisia ("sähköisiä") viestintämuotoja. Sana "mediakortti" tarkoittaa aineistoa, joka esittää perustiedot (yhteystiedot yms.) jostakin tiedotus, mainos- tms. välineestä. Sana "mediatapahtuma" viittaa, tapahtumiin, joita mediat uutisoivat näkyvästi; tämä sana tuli etenkin presidentti Koiviston vaikutuksesta sellaiseen käyttöön, jossa vihjataan, että tapahtuma ei oikeasti ole niin iso kuin miltä media saa sen näyttämään. "Mediatiede" tarkoittaa usein erityisesti viestimien taidekäytön tutkimusta.

mediaalinen keskellä oleva ¶ Esim. kieliopissa "mediaalinen aksentti" 'aksentti, joka lankeaa jollekin muulle sanan tavulle kuin ensimmäiselle tai viimeiselle'. Myös asussa "mediaali".

mediaani (tilastotieteessä) eräs tunnusluku: jakauman keskimmäinen arvo; (geometriassa) keskijana

mediaattori ärsytystä välittävä hermoaines

mediakratia tiedotusvälineiden valta, mediavalta

medianomi taide- ja viestintäoppilaitoksessa tutkinnon suorittanut henkilö

mediasoitin tietokoneohjelma (tai joskus laite) äänitteiden, videoiden tms. esittämiseen

mediateekki mediatallenteiden (etenkin videoiden ja äänitteiden) kokoelma

medikalisaatio = medikalisointi

medikalisoida henkisten ongelmien ym. selittäminen yksipuolisesti lääketieteellisiksi

medisiinari lääketieteen opiskelija (arkikielessä)

medisiininen lääketieteellinen

meditaatio (keskittyvä) mietiskely, mietteisiin vaipuminen

meditatiivinen mietiskelevä

meditoida mietiskellä, pohtia syventyneesti

medium [medium t. miidjöm] keskikohta, keskiarvo; keskimmäinen (koko tms.); joissakin kielissä verbien tapaluokka, joka on aktiivin ja passiivin välimuoto; pihvin keskimmäinen kypsyysaste ¶ Periaatteessa sitaattilaina joko latinasta tai englannista (johon se on tullut latinasta).

mediumi väliaine

medulla [medulla t. medślla] (lääketieteessä ja biologiassa:) ydin; selkäydin

medullaarinen (lääketieteessä ja biologiassa:) ydin-; selkäydin-

meduusa erääseen onteloeläinten ryhmään (Scyphozoa) kuuluva eläin; onteloeläinten sukupolvenvuorottelun vapaasti liikkuva, lisääntyvä polvi

meedio henkilö, joka voi saavuttaa yhteyden henkimaailmaan (spiritistisen käsityksen mukaan)

meemi ajatus, idea, tapa tms. tarkasteltuna memetiikan valossa ¶ Usein halventavasti ajatuksista, jotka leviävät muiden syiden kuin todenperäisyytensä takia.

meeting [miitiŋ] tapaaminen, kokous ¶ Arkikielessä myös muodossa "miitinki".

meetvursti eräs kestomakkaroiden tyyppi ¶ Myös kirjoitusasussa "metvursti", joka on Nykysuomen sanakirjassa ei-suositeltu muoto mutta Suomen kielen perussanakirjassa. Myös w:llä kirjoitettuna. Saksaksi Mettwurst.

mega- mm. SI-järjestelmän etuliitteenä miljoonakertainen, tunnus M; datatekniikan myös: 1 048 576-kertainen; joskus väljästi: jättiläis-, suur- ¶ Datatekniikan(datatekniikka) arkikielessä sana esiintyy itsenäisenäkin, 'megatavu' (= megaoktetti).

megacity [megasiti] jättiläiskaupunki, megalopolis

megafoni puhetorvi, äänenvahvistin, kovaääninen ¶ Aiemmin usein esim. joukkokokouksissa käytetty torvimainen laite, joka vahvistaa puhujan äänen. Tekniikan kehityttyä megafonien käyttö on jäänyt vähiin, ja sanaa käytetään etupäässä historiallisissa yhteyksissä ja kuvaannollisessa merkityksessä.

megaliitti suuri kivenjärkäle, jollaisia nuoremman kivikauden ns. megaliittikulttuuri käytti rakennelmissaan Länsi-Euroopan rannikkoseuduilla

megalo- suur-, iso-, jättiläis-

megalomaaninen suuruudenhullu, itsestään liikoja kuvitteleva

megalomania suuruudenhulluus

megalopolis jättiläiskaupunki ¶ Voidaan määritellä tarkemmin esim. niin, että megalopolis on vähintään 10 miljoonan asukkaan kaupunkimainen alue, joka voi sisältää useita hallinnollisesti erillisiä kaupunkeja.

megatonni ydinräjähteen voimakkuuden mittayksikkö, joka vastaa 1 000 000 000 kg trotyylia

meikata ehostaa (kasvoja)

meikki ehostus, ehostaminen; ehoste

meilata lähettää meiliä

meili tietokoneen kautta lähetettävä viesti, luonteeltaan kirjettä vastaava, "sähköposti" ¶ Myös: "mail", "maili", "E-mail" ym. Ks. Perusteluja termeille netti, meili, nyysit yms.

meioosi solun tai tuman jakautuminen siten, että kromosomiluku puolittuu

mekaanikko ammatikseen koneita korjaava ja asentava henkilö

mekaaninen koneellinen, koneita koskeva; konemainen, luovuutta vaatimaton; mekaniikkaan kuuluva

mekaniikka oppi kojeiden ja laitteiden toiminnasta; laitteiden toiminnallinen rakenne; (fysiikassa) oppi voimien yhdistämisestä sekä kappaleiden tasapainotiloista ja liikkeestä

mekanismi koneisto; järjestelmän sisäiset vaikutussuhteet, se miten järjestelmä toimii; (filosofiassa yms.:) ajatussuunta, jossa ihminen ja yleensä todellisuus hahmotetaan koneen kaltaiseksi

mekanisaatio koneistaminen, mekanisointi; koneistuneisuus

mekanisoida koneistaa, koneellistaa

mekanisti (filosofiassa yms.:) mekanismin kannattaja

mekanistinen (filosofiassa yms.:) mekanismin mukainen

mekatroniikka mekaniikan ja elektroniikan yhdistelmä

mekatroninen mekatroniikkaan kuuluva

meklari huutokaupan pitäjä, "vasaramies"; kaupanvälittäjä (esim. pörssissä)

melamiini eräs muovin raaka-aineena käytetty yhdiste, triaminotriatsiini; siitä tehty muovi

melaniini ruskea tai musta väriaine, jota esiintyy mm. eläinten ihossa ja karvoissa

melanismi ilmiö, jossa eliö sisältää tavallista enemmän melaniini ¶ Sukulaissanoista ks. ismi. Melanistinen eliö on normaalia tummempi, jopa musta.

melankolia surumielisyys, apeus; (sairaalloinen) synkkämielisyys

melankolinen surumielinen, apea; melankoliaan taipuvainen; alkujaan eräs temperamenttityyppi

melanooma tummasolusyöpä, pigmenttisolusyöpä, eräs iholla esiintyvä syöpälaji

melasma ihon tummatäpläisyys ¶ Ruskeiden isohkojen läiskien esiintyminen etenkin kasvoissa tai kädenselässä.

melassi sokerinvalmistuksen sivutuotteena saatava ruskea, paksu neste

melato- musta-

melatoniini eräs hormoni, joka vaikuttaa elimistön vuorokausi- ja vuosirytmiin, "pimeähormoni"

meliorismi käsitys, että maailmaa voidaan jatkuvasti parantaa

melisma sävelkuvio, jossa on kaksi tai useampia säveliä mutta joka lauletaan yhdellä vokaalilla (yhdellä tavulla)

melismaattinen melismoja käyttävä (musiikki)

melodia sävelmä ¶ Yhtenäinen, tunnistettavissa oleva sävelsarja, joka muodostaa musiikillisen kokonaisuuden.

melodiikka oppi melodiarakenteista ja sävelmällisistä ilmaisurakenteista; sävelmällinen aineisto

melodika eräs puhallinsoitin

melodinen sävelmällinen, melodiaa koskeva; laulunomainen

melodraama onton mahtipontinen esitys; elokuva tai näytelmä, jossa käytetään tehosteena tunteisiin vetoavaa musiikkia; soiton säestämä lausuntaesitys

melodramaattinen ylitunteellinen, mahtipontinen, melodraaman kaltainen

membraani kalvo, kelmu

memetiikka käsitysten, tapojen yms. tarkastelu genetiikkaa muistuttavalla tavalla ¶ Perusajatuksena on, että ideat "selviävät hengissä" ja leviävät jossain mielessä samalla tavoin kuin geenit. Ks. esim. An introduction to memes.

memo muistio (arkikieltä, vrt. memorandumi)

memoaari muistelma

memorandumi (virallinen) muistio; sopimuskohtien tiivistelmä

memoriaali viralliset muistiinpanot, muistio; muistomerkki ¶ Merkitys 'muistomerkki' on uudempi ja johtunee usein käännösvirheestä.

menopaussi kuukautisten lakkaaminen (iän myötä) ¶ Vrt. klimakterium,

menhir esihistorialliselta kaudelta peräisin oleva korkea, pystyyn nostettu kivi

meningiitti aivokalvontulehdus ¶ meningo- aivokalvo(n)-

meniski koverankupera linssi; (putkessa olevan) nesteen kovera t. kupera pinta; nivelkierukka

menopaussi kuukautisten (luonnollinen) loppuminen

mensevikki mensevismin kannattaja ¶ Aiemmin s:n tilalla oli sh tai š.

mensevismi Venäjällä esiintynyt sosialistinenn suuntaus, joka hävisi bolsevismille ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.. Vrt. mensevikki.

menstruaatio kuukautiset, kuukautisvuoto

menstruoida vuotaa kuukautisverta

mensuuri eräiden soitinten mittojen suhde; miekkailijoiden mitattu välimatka; (historiassa) kakaksintaistelu lyömämiekoilla; mittalasi

mentaalinen henkinen, sielullinen, mielessä tapahtuva

mentalismi viihteen muoto, jota mentalistit harjoittavat; (filosofiassa) idealismin muoto, jonka mukaan olemassa on vain yksilöllisiä tiedostavia sieluja; kielentutkimuksen suunta, joka hyväksyy kielellisen intuition ja kokemuksen

mentalisoida jäsentää ja kuvata omia tunnetiloja, erottaen erottaa omat tunteet muiden tunteista

mentalisti ihminen, varsinkin esiintyvä taiteilija, joka pyrkii antamaan vaikutelman, että hänellä on yliluonnollisia psyykkisiä kykyjä (ajatustenluku, ennaltatietäminen); mentalismin kannattaja

mentaliteetti henkinen ominaislaatu, mielenlaatu

mentori työntekijän tukihenkilö ¶ Ajatuksena mentorina toimimisessa on se, että kokenut henkilö antaa opastusta ja tukea kokemattomammalle (ja yleensä nuoremmalle) työtoverille. Käytäntö on ikivanha, mutta mentoreista puhutaan yleensä siellä, missä tällainen toiminta on työnantajan erityisesti järjestämää. Vrt. tutor. Sanaa on ruvettu käyttämään myös henkilöistä, joita kirkko kouluttaa päiväkotien uskontokasvatuksen asiantuntijoiksi.

mentoroida toimia mentorina

menu [menu t. menyy t. mönży] (datatekniikassa) valikko, vaihtoehtojen joukko; ruokalista ¶ Datatekniikassa "menu" tarkoittaa tietokoneohjelman käyttäjälle esittämää listaa vaihtoehtoja, joista tämä voi valita haluamansa toiminnon tms. näppäinpainalluksella, hiirellä tms.; tällöin kirjoitusasun mukainen ääntämys on yksinomainen (paitsi leikillisessä puheessa). Alun perin sana on sitaattilaina ranskasta ja alkuperäisessä merkityksessään voi tarkoittaa joko ravintolan tms. tarjolla olevien ruokalajien luetteloa tai hienoilla päivällisillä tms. esillä olevaa tai kuviteltua) luetteloa niiden (peräkkäisistä) ruokalajeista.

menuetti ranskalaisperäinen ¾-tahtinen tanssi t. vastaava musiikki

menyy ruokalista (vrt. menu)

meppi Euroopan parlamentin jäsen ¶ Etenkin aiemmin myös muodossa "mep" tai "MEP", koska johtuu englannin sanoista "Member of European Parlament".

meridiaani maapallon napojen kautta kulkeva isoympyrä, puolipäiväpiiri; taivaan napojen ¶ ja havaintopaikan zeniitin kautta kulkeva isoympyrä

meriitti ansio, ansioituneisuus (etenkin virkauralla t. tieteessä)

meritokraatti ihminen, jonka asema perustuu meritokratiaan t. joka kannattaa sitä

meritokraattinen meritokratiaan perustuva t. sen mukainen t. sitä suosiva

meritokratia järjestelmä, jossa valtiollinen valta t. yhteiskunnallinen asema perustuu (vain) ansioihin, saavutuksiin ¶ Käsite on melko epämääräinen. Sillä on tarkoitettu mm. (kuviteltua) yhteiskunnallista järjestelmää, jossa perityllä asemalla t. omaisuudella ei ole merkitystä, mutta myös valtajärjestelmää, jossa vallankäyttäjiä ei valitse kansa vaan virka- yms. ansioihin perustuva hallintokoneisto.

merkantilismi talousjärjestelmä ja sitä vastaava oppi, joka korosti vientikaupan merkitystä ¶ Vallitseva useissa maissa keskiajan lopulta 1800-luvun alkuun. Sukulaissanoista ks. ismi.

merkantti kauppakoulun käynyt henkilö

merkaptaani eräitä orgaanisia rikkiyhdisteitä

merkeli savi tai muu hienorakeinen maa- tai kivilaji, joka sisältää runsaasti kalsiumkarbonaattia

merkonomi kauppaopiston käynyt henkilö

merkuri- elohopea-, valenssiltaan kahden arvoisen elohopean muodostama

merkuro- elohopea-, valenssiltaan kolmen arvoisen elohopean muodostama

mero- osa-, osittais-, vajaa-; keski-, väli-

meroplankton [mero-plankton] eliöt, jotka elävät vain osan elämästään planktonina ¶ Mm. monien pohjaeläinten ja kalojen munat ja nuoret yksilöt.

merovinki frankkien valtakunnan ensimmäisen hallitsijasuvun jäsen ¶ Merovingit hallitsivat v. 481 - 751. Suku sai nimensä kuningas Merovechin mukaan.

merseroida käsitellä (kangasta tms.) lipeäliuoksella

mesenaatti taiteita tai tieteitä (lahjoituksilla yms.) taloudellisesti tukeva

mesettää (ark.) jutella Internetissä Messenger-ohjelmalla

mesmerismi F. A. Mesmerin kehittämä, hypnoosiin perustuva hoitomenetelmä

meso- keski-, keskimmäinen

mesoni keskiraskas alkeishiukkanen

mesostyylinen keskivartaloinen (kasvin emi)

mesotsooinen yhden maailmankauden nimitys, geologinen ajanjakso, joka alkoi n. 250 milj. vuotta sitten ja päättyi n. 65,5 milj. vuotta sitten ¶ Usein "dinosaurusten ajaksi" kutsuttu.

messiaaninen Jumalan lähettämää vapauttajaa, Messiasta, odottava t. koskeva t. sellaisena esiintyvä

messinki eräs seosmetalli, kuparin ja sinkin seos

messu kristillinen ehtoollisjumalanpalvelus; sellaista varten sävelletty musiikkiteos; osa jumalanpalveluskaavasta; monikossa: suuri tavara- tms. näyttely; (slangissa) viesti ¶ Suomessa sana "messu" yhdistetään usein katoliseen kirkkoon, mutta myös luterilainen kirkko kutsuu nykyisin messuksi sellaista jumalanpalvelusta, johon sisältyy pyhä ehtoollinen, sekä sellaisen jumalanpalveluksen määrättyä osaa. Koska suuria kauppa- ym. tapahtumia ennen järjestettiin suurten juhlapyhien aikoihin ja siten messujumalanpalveluksen jälkeen, ruvettiin sanaa "messu" käyttämään myös kyseisistä tapahtumista. Datatekniikan slangissa "messu" tarkoittaa viestiä, sanomaa, esim. virheilmoitusta, ja on eri alkuperää (englannin message 'viesti').

mestitsi valkoihoisen ja intiaanin jälkeläinen

meta- monimerkityksinen etuliite, joka ilmaisee mm. vaihdosta t. muuta muutosta, jälkeen tulemista, takana olemista tai eräänlaista itseensäkohdistuvuutta ¶ Alkujaan kreikan prepositio, jolla on useita merkityksiä. Suuri osa meta-alkuisista sanoista on peräisin kreikan kielessä muodostetuista yhdyssanoista. Etuliite on kuitenkin käytössä myös uudissanoissa, jolloin se (osittain metafysiikka-sanan vaikutuksesta) usein tarkoittaa jonkin tieteen tai järjestelmän itsensä tutkimista tai kuvaamista. Esim. metamatematiikka on sen tutkimista, mitä matematiikan harjoittaminen on, metakieli on kieli, jolla kuvataan toista kieltä, metakeskustelu on keskustelua keskustelemisesta jne.

metaani eräs yksinkertainen hiilivety, CH4 Metaania syntyy mm. erilaisissa hajoamistapahtumissa, ja suokaasu sisältää pääasiassa metaania. Ilmakehässä metaani voimistaa ns. kasvihuoneilmiötä.

metabolia aineenvaihdunta

metabolinen aineenvaihduntaa koskeva, aineenvaihdunta-

metadata datan ominaisuuksia kuvaava data ¶ Esimerkiksi data, joka esittää tiedoston koon tai kertoo sen tekijän tai sisällön aihepiirin jonkin luokituksen mukaan, on tiedostoa koskevaa metadataa. Myös ilmaisua "metatieto" käytetään.

metafora vertauksesta kehittynyt t. sellaista ilmaiseva kielikuva, esim. "niemen nokka"; yleensä vertaukseen perustuva ilmaisu tai hahmottamisen tapa

metaforinen metaforan sisältävä

metafysiikka filosofian osa, joka pohtii olevaisen perimmäistä olemusta ¶ Alkujaan Aristoteleen teoksia yhteen koottaessa eräät kirjat satuttiin panemaan luontoa (fysis) koskevien kirjojen (ta fysike) perään, ja kun niiden aihepiiri ole sekalainen, niistä ruvettiin käyttämään nimitystä "ta meta ta fysike" ("meta" = 'jälkeen; takana', "ta" määräävä artikkeli). Myöhemmin tämä ruvettiin kokemaan niin, että kyseiset kirjat käsittelevät sitä, mikä on luonnon (t. fysiikan) "takana", näkyvän todellisuuden taustalla olevaa perimmäistä todellisuutta. Saatettiin myös ajatella, että metafysiikka on fysiikan "yläpuolella". Tämäntapaisista syistä ruvettiin etuliitettä meta- käyttämään tieteestä, joka on samalla tavalla toista tiedettä ylhäältä katseleva. - Sanaa "metafysiikka" käytetään usein halventavasti merkityksessä 'hyödytön pohdiskelu ja teoriointi'.

metafyysinen metafysiikkaan kuuluva

metahakukone Internetissä toimiva hakukone (hakujärjestelmä), joka tekee hakuja varsinaisia hakukoneita käyttämällä ja yhdistelee niiden tuloksia

metallurgi metallurgian tutkija

metallurgia oppi metalleista ja niiden valmistustavoista

metameeri eläimen jaoke

metameria ilmiö, jossa väritiheydeltään erilaiset esineet näyttävät samanvärisiltä

metamorfinen muodonmuutoksen kautta muodostunut, etenkin uudelleen kiteytynyt (kivilaji)

metamorfoosi muodonmuutos ¶ Biologiassa eläimen muodonvaihdos, esimerkiksi hyönteisen toukan muuttuminen aikuiseksi (usein monen välivaiheen kautta). Geologiassa vuorijonojen muodostukseen liittyvä tapahtumasarja, jossa kiven mineraalikoostumus ja rakenne muuttuvat.

metanoli eräs alkoholien ryhmään kuuluva myrkyllinen aine ¶ Alkoholijuomien valmistuksessa syntyy pieniä määriä metanolia, CH3OH. Vahingollisessa määrin sitä on mm. huonosti tislatussa kotitekoisessa viinassa.

metastaasi (lääketieteessä:) etäpesäke; (kielitieteessä:) loppusiirtymä, laukeama, ääntämiselinten liike jonkin ääntämisaseman jättämiseksi ¶ Etäpesäke eli etäispesäke on jostakin elimestä alkunsa saaneen syövän ilmentymä (kasvain) muualla elimistössä. Usein etäpesäkkeitä muodostuu ensin lähellä oleviin imusolmukkeisiin; joskus etäpesäke- tai metastaasi-sanaa käytetään suppeammin vain kauempana sijaitsevista ilmentymistä.

metateesi takaheitto, kahden konsonantin vaihtuminen keskenään; yleisemmin kahden äänteen vaihtuminen

metateksti teksti, joka selittää, kommentoi tai muuten käsittelee tekstiä ¶ Sanalla voidaan tarkoittaa sekä jotakin tekstiä käsittelevää sen ulkopuolista tekstiä että tekstin sisällä olevaa jaksoa, joka esimerkiksi kertoo, mitä tekstissä on aiemmin käsitelty. Ks. myös meta-.

meteori avaruudesta maan ilmakehään tullut kappale, joka saattaa aiheuttaa ns. tähdenlennon; meteoroidi; säähän liittyvä ilmakehän ilmiö ¶ Alkujaan sana on tarkoittanut yleisesti ilmassa esiintyvää tai sieltä putoavaa. Myöhemmin sanaa on käytetty viittaamaan ilmakehän ilmiöihin, paitsi pilviin. Nykyisin sana tarkoittaa avaruudessa liikkuvaa pienehköä kappaletta tai ilmiötä, jonka sellainen aiheuttaa tullessaan ilmakehään, etenkin hehkuvan kappaleen aiheuttamaa "tähdenlentoa".

meteoriitti avaruudesta maan pinnalle pudonnut kappale

meteorismi ilmavaivat, puhkuisuus; puhallustauti

meteoroidi avaruudessa liikkuva kappale (joka on pienempi kuin planeetta ja joka ei kierrä planeettaa) ¶ Arkikielessä meteorodeista käytetään yleensä nimitystä "meteori".

meteorologia ilmatiede, säätiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

metatieto = metadata

metodi (järjestelmällinen) menetelmä; (tietokoneohjelmoinnissa) funktio, joka on jonkin olion ominaisuus ¶ Säännönmukainen ja suunnitelmallinen tapa ratkaista jokin ongelma, suorittaa jokin tehtävä, antaa opetusta, tehdä tutkimusta yms.

metodiikka menetelmäoppi, metodioppi; menetelmät, menetelmien kokonaisuus

metodismi anglikaanisessa kirkossa 1700-luvulla syntynyt herätysliike ¶ Nimi johtuu järjestelmällisen, metodisen hartaudenharjoituksen korostamisesta. Sukulaissanoista ks. ismi.

metodologia menetelmäoppi, metodioppi; menetelmien kokonaisuus ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

metonymia nimenvaihdos, kuvailmaus, jossa sana on korvattu toisella sanalla, joka läheisesti liittyy asiaan

metri pituuden yksikkö SI-järjestelmässä; yhdyssanojen jälkiosana: -mittari

metriikka runomittaoppi; runomitta, runomitallisuus; (matematiikassa) etäisyysfunktion määräämät matemaattisen avaruuden ominaisuudet

metrinen metrijärjestelmän mukainen (mittayksikkö, vastakohtana esim. tuumamitoille); runomitallinen; mittaamista, metriikkaa koskeva t. siihen perustuva; mittoja tai mittaamista koskeva; metrin mittainen

metro (suur)kaupunkien raideliikennejärjestelmä, joka kulkee muusta liikenteestä erillään; yhdyssanojen alkuosana myös: mitta- t. äiti- t. kohtu- ¶ Usein metroa kutsutaan maanalaiseksi, mutta tämä ei sisälly metron määritelmään; ja usein metrorata kulkee maan alla keskusta-alueella mutta nousee maan päälle harvemmin asutulla alueella.

metrologia mittatiede, tieteenala, joka tutkii mittayksiköitä ja mittaamista; sitä soveltava tekniikka, mittatekniikka ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

metronomi tahtimittari, tahdin antava laite (musiikissa)

metropoli suurkaupunki, jättiläiskaupunki

metropoliitta roomalaiskatolisessa kirkossa: arkkipiispa; itäisissä kirkoissa yl.: arkkipiispaa korkeampi kirkollinen virka; Suomen ortodoksisessa kirkossa: hiippakunnan johdossa oleva piispa

metroseksuaali henkilö, joka käyttäytymisellään rikkoo perinnäisiä käsityksiä sukupuolisuudesta ¶ Etenkin mies, joka ilmentää naisellista puoltaan ulkonaisesti mm. tyylitietoisuudella.

mezzo- [metso] puoli-

mezzosopraano [metsosopraano] sopraanon ja alton välinen naisääni; laulajatar, jolla on sellainen ääni

midi eräs musiikin digitaalinen tuottamis-, tallennus- ja siirtomuoto; puolipituinen vaate; yhdyssanoissa myös yleisemmin: puolipituis-, keskikoko- ¶ Musiikin yhteydessä "midi" tai "MIDI" tarkoittaa erästä musiikkilaitevalmistajien sopimusta digitaalisten musiikkilaitteiden välisestä tiedonsiirrosta.

migraatio vaeltaminen, muuttaminen alueelta toiselle; eri kantojen välinen geenivaihto; datan tai järjestelmän muuttaminen uuteen muotoon

migreeni kohtauksittain ilmenevä kova, yleensä toispuolinen päänsärky

miimikko mimiikkaa esittävä näyttelijä

miiminen mimiikkaan kuuluva, ele-, ilme-

miinus vähennyslaskun merkki (-); negatiivisen luvun etumerkki; vähennys, tappio; kielteinen seikka

mikro mikroaaltouuni; (aiemmin:) mikrotietokone; (joskus:= mikrohame; yhdyssanojen alkuosana myös: pien-, pienois- t. miljoonasosa- ¶ Alkujaan on kreikan sanasta "mikros" 'pieni' muodostettua etuliitettä "mikro-" käytetty osoittamaan (hyvin) pientä, pienoiskokoista; vrt. makro. SI-järjestelmässä sille on otettu täsmällinen merkitys: yksikön nimen edessä "mikro-" (englannissa ja monessa muussa kielessä "micro-") tarkoittaa miljoonasosaa eli luvulla 10-6 kertomista; vastaava etuliite, jota käytetään yksikön tunnuksen edessä, on erityinen symboli µ (joka johtuu kreikan myy-kirjaimesta). Tätä etuliitettä on ruvettu myös käyttämään mikro-alkuisen yhdyssanan asemesta useissa tapauksissa. Useimmiten asiayhteys auttaa näkemään, millaisesta mikrosta on kyse, mutta ainakin vitseissä ovat etenkin mikrotietokoneet ja mikroaaltouunit sekaantuneet toisiinsa.

mikroaallot sähkömagneettisten aaltojen spektrin eräs osa

mikroaaltouuni uuni, jonka lämmitysteho perustuu mikroaaltoihin

mikrobi pieneliö, yhdestä (t. muutamasta harvasta) solusta koostuva eliö (t. virus) ¶ Sana on yleisnimitys, joka kuvaa eliöiden pienuutta, eikä tarkoita polveutumiseltaan (taksonomialtaan) yhtenäistä ryhmää. Mikrobeja ovat mm. bakteerit ja yksisoluiset sienet, ja yleensä mikrobeiksi lasketaan myös virukset.

mikrobinen mikrobien aiheuttama; mikrobeja koskeva

mikrobiomi tietyn elinympäristön mikrobien ja niiden geenien kokonaisuus ¶ Sanaa käytetään etenkin lääketieteessä viitattaessa ihmisen iholla, ruuansulatuselimistössä ym. oleviin mikrobiomeihin ja niiden merkitykseen ihmiselle.

mikrofilmata kuvata mikrofilmille

mikrofilmi filmi, joka sisältää voimakkaasti pienennetyn kuvan ja on katsottavissa vain erityisellä lukulaitteella ¶ Käytetään erityisesti kuvattaessa aineistoa (esim. lehtiä ja kirjoja) arkistoja varten.

mikrofoni koje, joka muuttaa ääniaallot sähkövärähtelyksi (esim. äänen tallennusta t. toistoa varten)

mikrohame hyvin lyhyt hame, muodissa 1960-luvulla

mikrokosmos pienoismaailma

mikrolisäys kasvien lisääminen solukkoviljelyllä

mikro-merkki erikoismerkki µ, joka tarkoittaa miljoonalla jakamista ja vastaa etuliitettä "mikro-" ¶ Muodostettu kreikkalaisesta myy-kirjaimesta, mutta loogisesti siitä erillinen merkki. Esimerkiksi µs tarkoittaa mikrosekuntia eli sekunnin miljoonasosaa.

mikrometri metrin miljoonasosa; pienten pituuksien ja kulmien mittauskoje

mikroni vanhentunut mittayksikkö, metrin miljoonasosa, tunnus µ ¶ Tulisi korvata mikrometrillä (µm).

mikro-organismi = mikrobi

mikropiiri hyvin pienikokoinen elektroninen piiri, johon on yhdistetty (integoitu) paljon toimintoja ¶ Usein käytetään myös sanaa "siru", mutta sillä voidaan tarkoittaa myös sitä pientä alustaa, johon mikropiiri on kiinnitetty (painettu).

mikroprosessori tietokoneen keskusyksikkö, joka on rakennettu yhdeksi integroiduksi piiriksi ¶ Käsite on muuttunut lähinnä historialliseksi, koska muunlaisia prosessoreita ei enää juuri tehdä.

mikroskooppi optinen suurennuslaite, joka sisältää linssijärjestelmän

mikroskooppinen erittäin pieni

mikrosyytti pieni punasolu

mikrotietokone tietokone, jossa keskusyksikkönä on mikroprosessori ¶ Vaikka "mikro-" tarkoittaa (hyvin) pientä ja vaikka aiemmin suomessa käytettiin sanaa "pienoistietokone", eivät tavalliset mikrotietokoneet ole kovinkaan pieniä, paitsi verrattuna tietokoneiden varhaiskauden jättiläisiin. Etuliite johtuu mikroprosessorista. Sana on lähes hävinnyt käytöstä; sen sijaan puhutaan vain erityyppisistä tietokoneista tms. Mikrotietokoneen kokonaisuuteen kuului tyypillisesti laatikko- tai tornimainen kotelo, jossa on mikroprosessori, muisti, levy-yksikkö ym., sekä isohko näyttölaite, kaiuttimia ym.

mikroyritys muutaman työntekijän yritys, pienoisyritys ¶ Tarkka merkitys vaihtelee, mutta yleensä mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jossa on henkilöstöä vähemmän kuin kymmenen. "Pienyritys" tai "pieni yritys" voi olla laaja-alaisempi käsite (esim. alle 50 työntekijää) ja "PK-yritys" (pieni tai keskisuuri yritys) vielä laaja-alaisempi (esim. alle 250 työntekijää). Tarkoissa, esimerkiksi yritystuen ehtoihin liittyvissä määritelmissä voi mukana olla myös rajoja liikevaihdon tai taseen suuruudelle.

miksata sekoittaa (yhdistää) eri lähteistä tuleva ääni- tai kuvasignaali elektronisesti

mikseri sekoitin, sekoituskone; alkoholipitoiseen juomasekoitukseen käytettävä alkoholiton juoma, "blandis"

mikstuura juotava lääke, lääkemuoto, jossa lääkeaineet on sekoitettu nesteeseen

miliisi (järjestys)poliisi eräissä maissa; sotalaitoksen muoto, jossa sotaväkeen kutsutaan rauhan aikana vain lyhyeksi ajaksi

militaarinen sotilaallinen, sotilas- ¶ Myös muodossa "militäärinen". (Ks. selitystä Mistä kielestä?.)

militantti taisteleva, taistelunhaluinen ¶ Sanaa voidaan käyttää jonkin aatteen innokkaasta, toimintaan valmiista ajajasta, mutta alun perin ja monien mielikuvissa se tarkoittaa sananmukaisesti taisteluun ja väkivaltaiseen toimintaan valmista tai siihen osallistuvaa. Vrt. aktivisti.

militaria sotilasvarusteiden keräily

militarismi sotalaitosta korostava ja sitä käyttävä politiikka t. pyrkimys sellaiseen ¶ Sanalla on yleensä vahvasti kielteinen sävy, ja sitä käytetään myös leimaamaan sellaista politiikkaa, joka kannattajiensa mielestä on tervettä maanpuolustushenkeä. Sukulaissanoista ks. ismi.

militarisoida tehdä militaristiseksi; varustaa asevoimilla

militääri sotilas

militäärinen = militaarinen

militia sotilaallinen ryhmä t. organisaatio muualla kuin vakinaisessa armeijassa ¶ Sana on suomessa uudehko, ja sitä käytetään lähinnä erilaisten poliittisten ryhmittymien aseellisista joukoista. Englannin kielessä militiaksi kutsutaan myös mm. valtion asevoimien osaa, joka kutsutaan palvelukseen vain hätätilassa.

miljardi tuhat miljoonaa, 1 000 000 000, lyhennetään "mrd."

miljardööri ihminen, jonka omaisuus on vähintään miljardin arvoinen

miljonääri ihminen, jonka omaisuus on vähintään miljoonan arvoinen, miljoonikko ¶ Merkitys riippuu tietysti siitä, minkä arvoinen on käytössä oleva rahayksikkö.

miljoona tuhat tuhatta, 1 000 000, lyhennetään "milj."

miljöö ympäristö, olot

millenniaali 1980- tai 1990-luvulla syntynyt ¶ Alkujaan sana vķittasi ihmisiin, jotka aikuistuvat vuosituhannen vaihteen tienoilla (vrt. millennium). Merkitys on sittemmin laajentunut, ja se vaihtelee edelleen. Millenniaaleista käytetään myös nimitystä Y-sukupolvi.

millennium vuosituhannen vaihde; vuosituhat, varsinkin 2000-luku; (uskonnossa:) tuhatvuotinen valtakunta; tuhatvuotisjuhla ¶ Sanaa käytettiin varsinkin 2000-luvun lähestyessä ja juuri alettua, ja se kirjoitettiin varsin usein väärin "millenium".

milli (arkikielessä) millimetri, metrin tuhannesosa; (puhekielessä) miljoona; etuliitteenä: tuhannesosa- ¶ SI-järjestelmässä etuliite milli- (lyh. m) vastaa jakamista luvulla 1000. Esim. millilitra = litran tuhannesosa. Arkikielessä "milli" tarkoittaa usein miljoonaa jotakin rahayksikköä, kuten euroa. Erään tiedon mukaan "milli" tarkoittaisi joskus myös tuhatta.

mimesis [mimesis t. mimeesis] (luova) jäljittely (varsinkin taiteenteorian käsitteenä) ¶ Aristoteleen estetiikassa taiteen perusperiaate.

mimiikka esiintyminen, joka perustuu eleisiin ja ilmeisiin

mimikry jäljittely, jossa eliölaji muistuttaa toista, myrkyllistä t. muuten vaarallista lajia

mimoosa tuntopuu ¶ Suku Mimosa, jossa on yli 400 lajia. Kosketettaessa mimoosan lehdet selvästi ja melko nopeasti vetäytyvät kokoon.

minareetti moskeijan torni, josta huudetaan rukouskutsu

mineraali kivennäinen, maankuoressa esiintyvä kiteinen alkuaine tai yhdiste tai seos ¶ Sanat "kivennäinen" ja "mineraali" ovat osittain vakiintuneet eri asiayhteyksiin. Puhutaan esim. jonkin maan mineraalivaroista, kun taas elimistön tarvitsemia epäorgaanisia yhdisteitä sanotaan kivennäisaineiksi. Selvää rinnakkaisuuttakin on: "kivennäisvesi" ja "mineraalivesi" ovat molemmat käytössä.

mineralogia kivennäisoppi, mineraaleja tutkiva tiede ¶ Usein virheellisesti asussa "minerologia". Sukulaissanoista ks. logia.

minero- kivennäis-, mineraali-

mini pienoiskokoinen muunnelma jostakin; etuliitteenä: pien-, pienois-, pikku-

miniatyrisoida rakentaa teknisiä laitteita erityisen pienikokoisina

miniatyyri pienoismaalaus; pienennetty t. muutoin pieni esine

minimaalinen pienin, mahdollisimman pieni; erittäin pieni, minimi-

minimalismi taidesuunta, jonka pyrkii käyttämään äärimmäisen pelkistettyjä ilmaisukeinoja; epäolennaisina pidettyjen asioiden karsiminen ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

minimi pienin (mahdollinen) määrä tai aste; (hyvin) pieni määrä t. aste ¶ Periaatteessa "minimi" tarkoittaa kaikista (mahdollisista) vaihtoehdoista ehdottomasti pienintä. Käytännössä sitä usein käytetään väljemmässä merkityksessä, jopa vain yleensä pienestä määrästä. Esimerkiksi "kulujen vähentäminen minimiin" ei yleensä tarkoita, että todella kaikki kulut saatettaisiin niin pieniksi kuin mahdollista vaan vain tiukkaa taloudenpitoa. Vrt. maksimi.

minimoida tehdä mahdollisimman pieneksi; tehdä pienemmäksi, pienentää (vrt. minimi)

ministeri hallituksen (Suomessa valtioneuvoston) jäsen; lähettilään arvonimi; myös arvonimi, johon ei liity mitään virkaa

ministeriö valtionhallinnon yksikkö, joka hoitaa jotakin hallinnonalaa ja jota johtaa ministeri

minor pienempi

minoriteetti vähemmistö

minuskeli gemena, "pieni kirjain"

miraakkeli ihme, ihmeellinen tapahtuma; ihmenäytelmä

mirhami eräistä puista saatava, tuoksuava hartsi, jota on käytetty suitsukkeena ja lääkintätarkoituksessa ¶ Sana tunnetaan ennen muuta Raamatun kertomuksesta, jossa "itämaan tietäjät" toivat Jeesuksen synnyttyä lahjaksi kultaa ja mirhamia. Myös lyhentyneessä muodossa "mirha" ja muodossa "myrha".

misandria miesviha

misantrooppi ihmisvihaaja

misantropia ihmisviha

misinformaatio virheellinen, väärä informaatio; sellaisen levittäminen ¶ Sana tarkoittaa usein suppeaammin vain tahattomasti virheellistä tietoa; disinformaatio.

misogynia naisviha

misogyyni naisten vihaaja

miss neiti; (alueen yms. nimen yhteydessä) kauneuskilpailun voittaja ¶ Esim. "miss Suomi", "miss Maailma", "miss Takahikiä". Vrt. missi.

missaali keskiaikainen messukirja; eräs goottilainen fonttityyppi (jota käytettiin messukirjoissa)

missi kauneuskuningatar, kauneuskilpailun (missikisan) voittaja

missio "suuri tehtävä", se mitä organisaatio pitää keskeisenä yhteiskunnallisena tai muuna tehtävänään; uskonnollinen herätyskokousten sarja tms.; uskonnollinen julistus t. käännytys Jumalalta saaduksi velvollisuudeksi koettuna ¶ Uskonnollinen merkitys on alkuperäisin, ja maallistuneeseenkin käyttöön liittyy usein "lähetystehtävän" tai jopa "näyn" sävy, mutta sanaa käytetään usein myös pelkästään toiminta-ajatuksesta tai toimintasuunnitelman ydinajatuksesta.

missionaari lähetystehtävää eli missiota hoitava henkilö, esim. lähetyssaarnaaja ¶ Myös asussa "missionääri"; ks. selitystä Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?).

missionaarinen lähetystehtävän eli mission sisältävä t. sellaiseen perustuva t. liittyvä ¶ Myös asussa "missionäärinen"; ks. selitystä Mistä kielestä? (binäärinen vai binaarinen?).

mister [mister t. mistö(r)] herra (yleisenä miehen puhutteluna) ¶ Lyhennetään "Mr.". Periaatteessa sitaattilaina englannista.

mistraali kylmä pohjoistuuli (Etelä-Ranskassa) ¶ Myös asussa "magistraali".

mitali [mitali t. mitalli] palkinnoksi annettava t. jonkin muistoksi tehty, metallista lyöty rahaa muistuttava esine ¶ Ääntämys "mitalli" lienee sanan "metalli" vaikutusta.

mitokondrio solussa oleva hiukkanen, jollaisissa soluhengitys tapahtuu ¶ Sisältää erillistä perimäainesta (mitokondrio-DNA:ta), jonka yksilö perii vain emoltaan (äidiltään) ja jonka tutkiminen siksi auttaa selvittämään periytymistä "äitilinjassa".

mitoosi tuman jakautuminen siten, että kromosomiluku säilyy

mitra piispan hiippa

mittumaari juhannus ¶ Ei varsinainen sivistyssana, vaan ruotsalaisperäinen laina, vrt. nykyruotsin midsommar (ja englannin midsummer).

mixed [miksed t. mikst] sekoitettu, seka- ¶ Periaatteessa sitaattilaina englannista. Mm. yhteyksissä "mixed drink" '(alkoholipitoinen) juomasekoitus', "mixed grill" 'ruokalaji, jossa on pariloituja erilaisia lihoja ja kasviksia" ja "mixed-kilpailu" (tai vain "mixed") 'sekaparikilpailu, kilpailumuoto, johon osallistuvan parin jäsenten pitää olla eri sukupuolta'.

mnemoniikka = mnemotekniikka

mnemoninen muistamista edistävä, helposti muistettava ¶ Datatekniikassa sanaa käytetään etenkin muuttujien, tiedostojen ym. nimistä, jotka on valittu niin, että ne on helppo muistaa. Yleensä tämä merkitsee, että ne on muodostettu sanoista ja numeroista, jotka liittyvät nimen tarkoittamaan asiaan. Esimerkiksi tiedostonnimi toimkert2000 on melko mnemoninen, nimi t52gha$d ei ole. Sanalle on ehdotettu suomalaisempaa vastinetta "muistikas".

mnemotekniikka muistitekniikka, muistitaito, muistamista edistävät keinot ja niiden käyttö

mnemotekninen muistamista edistävä, mnemotekniikkaan kuuluva

moaree läikekangas; läikeilmiö, läikekuvio ¶ Alkujaan tekstiilin nimitys, 'yksivärinen silkkinen, puolisilkkinen tai puuvillainen kangas, jonka ripsipintaan on puristamalla tehty valoa heijastavia kuvioita'. Sittemmin myös grafiikassa sitä muistuttavasta ilmiöstä, päällekkäisten rasterien aiheuttama korkeuskäyrästön tapaisesta kuvioinnista. Myös sitaattilainana "moiré", usein väärin kirjoitettuna (esim. "moire" tai "moirč").

mobiili matkapuhelin tai tabletti; (adjektiivina ja etuliitteenä myös) liikkuva, liikuteltava, siirrettävä, langaton ¶ Sanalle ei ole hyvää suomalaisempaa vastinetta, koska "matkapuhelin" korostaa liiaksi matkustamista ja rajaa tabletit ulkopuolelle ja koska "kännykkä" on arkityylinen ja periaatteessa rekisteröity tavaramerkki. Useissa yhteyksissä sopii toki käytettäväksi pelkkä "puhelin". Nykyisin "mobiilius" (esim. mobiili verkko, mobiilikauppa) viittaa useinkin olennaisesti vain tiedonsiirron langattomuuteen.

mobile liikkuva taideteos tai lelu, jonka aiheuttama vaikutelma olennaisesti perustuu liikkeeseen

mobilisaatio mobilisointi, liikekannallepano

mobilisoida saattaa sotavoimat (ja valtio) sodan vaatimaan tilaan, sotakannalle, liikekannalle; ottaa voimavarat (tehokkaaseen) käyttöön jotakin päämäärää varten ¶ Vrt. demobilisoida.

modaali (eräissä kielissä) tekemisen tapaa ilmaiseva sijamuoto; yhdyssanoissa myös: modaalinen t. modaliteetti-

modaalilogiikka modaalisuutta tutkiva logiikan haara ¶ Tutkii mm. velvollisuutta ja lupaa ilmaisevien lausumien välisiä loogisia suhteita.

modaalinen (kieliopissa ja filosofiassa) tekemisen t. olemisen tapaa t. siihen suhtautumista koskeva, modaliteetti-; (esittämisen t. vastaanottamisen) muotoa tai tapaa koskeva; sellainen (tietokoneen näytössä oleva ikkuna), johon sovellus on "lukittu", kunnes siitä erikseen poistutaan; (musiikissa) moodiin perustuva

modaliteetti modaalisuus ¶ Filosofiassa modaliteetti tarkoittaa tekemisen tai olemisen tapaa hyvin käsitteellisellä tasolla, esim. sitä, onko jokin tapahtuma välttämätön vai kontingentti. Toisaalta viestinnässä on ruvettu puhumaan modaliteeteista myös esittämisen ja vastaanottamisen muotona, usein viitaten eri aistien kautta tapahtuvaan viestintään.

modeemi laite, joka muuntaa digitaaliset signaalit analogisiksi äänisignaaleiksi ja kääntäen ¶ Modeemia käytetään etenkin yhdistämään tietokone puhelinverkkoon, mikä mahdollistaa tietokoneiden väliset datayhteydet tavallisen puhelinyhteyden kautta. Usein tarkoitetaan vanhanaikaista, melko hidasta modeemia, jolla otetaan erikseen yhteys, "soitetaan", kun halutaan nettiyhteys. On kuitenkin olemassa myös kiinteän yhteyden modeemeja, esim. kaapelimodemit. Sana esiintyy usein myös kirjoitus- ja äänneasussa "modemi"; ks. huomautuksia vokaalien pituuksista.

moderato [moderaatto t. moderįato] (musiikissa) kohtuullisesti (esitettävä sävellyksen osa) ¶ Periaatteessa sitaattilaina italiasta.

moderaattori sääntelijä; sovittelija, hillitsijä; hidastin, ydinreaktorissa nopeita neutroneja hidastava aine

moderoida säännellä, hillitä, pitää kohtuullisena

moderni nykyaikainen, uudenaikainen, nykyinen

modernisaatio uudenaikaistaminen, modernisointi, uudenaikaistuminen

modernismi uudenaikaisuuden (moderniuden) tavoittelu; useiden taiteellisten yms. virtausten nimitys ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

modernisoida uudenaikaistaa, tehdä moderni(mma)ksi

modifikaatio muutos, muunnos; muuntelu

modifioida muuttaa, muunnella; täsmentää, määrittää

modisti naisten muotitavaran, etenkin hattujen valmistaja ja myyjä

modulaarinen moduleista koostuva t. moduleja runsaasti käyttävä

modulaatio datansiirron (alkujaan radiotekniikan) menetelmä, joka perustuu aaltoliikkeen (kantoaallon) muuntamiseen suhteellisen pienin muutoksin, joista vastaanottava pää voi purkaa datan esiin; musiikin eräissä lajeissa sävellajin vaihdos; elektronisessa musiikissa signaalin ominaisuuksien jaksottainen muutos; eräs proteiinien syntyä säätelevä solun mekanismi

modulaattori moduloiva laite

moduli jonkin kokonaisuuden suhteellisen itsenäinen osa (useita erikoismerkityksiä); kompleksiluvun itseisarvo; kahden erikantaisen logaritmijärjestelmän logaritmien suhde; mittayksikkö, 100 mm ¶ Erityisesti: avaruusaluksesta irrotettavissa oleva oleva osa, jota voidaan käyttää itsenäisesti; tietokoneohjelman (laajahko) rakenneosa, usein valmisosa, jota voidaan käyttää erilaisissa ohjelmissa; erilaisten rakennelmien, etenkin huonekalujen kuten hyllystöjen, valmisosa. Rakennustekniikassa myös mittayksikkö, lyh. M, suuruudeltaan 100 mm; modulitiili on kooltaan 85 mm ×85 mm ×285 mm, jolloin 15 mm:n saumaa käytettäessä saadaan elementti, jonka mitat ovat 100 :n eli 1 M:n kerrannaisia. Modulirekka tarkoittaa kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmää, siis tavallan moduleista koottua rekkaa. Sana esiintyy yleisesti myös kirjoitus- ja äänneasussa "moduuli", ja tämä on ohjeellisina pidettävien sanakirjojen mukaan oikea asu. Käytännössä kirjoitusasu riippuu osittain siitä, minkä alan terminä sanaa käytetään; ks. huomautuksia vokaalien pituuksista.

moduloida suorittaa modulaatio(ta)

modus (kieliopissa) verbin tapaluokka; (tekemisen tms.) tapa; (musiikissa) moodi; (oikeustieteessä) tarkoitemääräys ¶ Merkityksessä 'tapa' sana esiintyy etenkin latinasta otetuissa sitaattilainoissa, esim. "modus vivendi" [ääntämys klassillisessa latinassa: modus vivéndii] 'tyydyttävä t. siedettävä tilapäisratkaisu, johon eri osapuolet voivat suostua' (sananmukaisesti 'elämisen tapa'), mutta filosofiassa myös merkityksessä 'tapa, jolla jokin (jollakin hetkellä) on, epäitsenäinen, satunnainen ominaisuus', arkistuneesti myös merkityksessä 'elämäntapa, elämäntyyli'. Ilmaisu "modus operandi" tarkoittaa 'toimimisen tapa, toimintatapa'.

moduuli = moduli

moguli henkilö, jolla on suuri valta jollakin alalla; (historiassa) Intian mongolivaltakunnan hallitsija ¶ Sanaa käytetään etenkin yhdyssanassa elokuvamoguli. Alkuperäisessä historiallisessa merkityksessä sana esiintyy myös muodossa suurmoguli.

mohikaani erään pohjoisamerikkalaisen intiaaniheimon jäsen ¶ Sanonta "viimeinen mohikaani" tarkoittaa heimonsa, lajinsa, ammattikuntansa tms. viimeistä edustajaa.

moiré [muaree t. mwarée] = moaree

mokka eräs nahkatyyppi, pintanahkaa, jonka lihanpuoli on hiottu tasaiseksi, päällepäin tulevaksi nukkapinnaksi; eräs tiheänukkainen puuvillakangastyyppi; eräs kahvilajike; vahva, aromaattinen kahci

mokkasiini Pohjois-Amerikan intiaanien käyttämä jalkine, joka oli tehty yhdestä nahanpalasta

molaalisuus pitoisuus ainemäärää ja massan suhteena ¶ Molaalisuus ilmoittaa, paljonko jossakin massassa on jotakin ainetta esim. liuenneena. Yksikkönä on esimerkiksi mol/kg (mooli kilogrammaa kohti). Vrt. molaarisuus.

molaari poskihammas

molaarinen mooleja koskeva, moolinen, mooli-

molaarisuus eräänlaisen konsentraation vanhentunut nimitys ¶ Nimitystä ja siihen liittyvää yksikön tunnusta M käytetään edelleen, mutta standardien mukaan ne tulisi korvata konsentraatiolla ja esim. yksiköllä mol/L (moolia litraa kohti). Vrt. molaalisuus.

molekulaarinen molekyylejä koskeva, molekyyli-; molekyylien tasolla tapahtuva

molekyyli kemiallisen yhdisteen pienin yksikkö ¶ Molekyyli koostuu kahdesta tai useammasta atomista. Molekyyli määritellään usein aineen pienimmäksi yksiköksi, jolla on jonkin aineen kemialliset ominaisuudet. Määritelmässä on mm. se ongelma, että sen mukaan molekyylejä olisivat myös atomit.

molli sävellaji, jota voidaan luonnehtia "pehmeäksi", usein surumielisenä pidetty; eräitä (akvaario)kaloja ¶ Mollin peruskolmisoinnun muodostavat pieni terssi ja ja puhdas kvintti. Johtuu latinan sanasta mollus 'pehmeä'. Sanaa käytetään myös musiikin ulkopuolella kuvaannollisesti tarkoittamassa surumielistä, alakuloista. Vrt. duuri. Kaloista puhuttaessa molleilla tarkoitetaan eräitä hammaskarppeihin kuuluvia kaloja, joita pidetään myös akvaarioissa (Poecilia-suku).

molossi eräs koiratyyppi, jykevärakenteisia koiria

molto paljon, hyvin, erittäin ¶ Sana on sitaattilaina italiasta, ja sitä käytetään suomessa lähinnä musiikkitermien määritteenä, esim. "molto adagio" 'hyvin hitaasti'.

molybdeeni eräs metallinen kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Mo

momentaaninen hetkellinen; teon hetkellisyyttä t. äkillisyyttä ilmaiseva

momentti (lain tms.) pykälän alakohta; budjetin pienin alakohta (määräraha t. tulomomentti); asiaan vaikuttava seikka, osatekijä; (fysiikan terminä, käännösteksteissä) liikemäärä, voiman varren ja voiman suuruuden tulo; (filosofiassa) kokonaisuuden yksittäinen, mutta välttämätön ja olennainen osa

momentum ratkaiseva ajankohta; muutosvoima; muutoksen nopeus ja jatkuvuus; hinnan muutosnopeus; hinnan suhteellinen muutos tietyllä aikavälillä ¶ Uudehko muotisana, jonka merkitykset vaihtelevat suuresti. Vrt. momentti.

monarkia kuningaskunta t. vastaava; yksinvalta ¶ Alkujaan "monarkia" tarkoittaa yksinvaltaa, mutta hallitsijoiden vallan vähentyessä ja muuttuessa usein vain muodolliseksi sana on ruvennut tarkoittamaan vain muodollista valtiomuotoa vastakohtana tasavallalle. Nykyisin sillä tarkoitetaan tyypillisesti valtiomuotoa, jossa nimellisenä, symbolisena valtionpäämiehenä on perinnöllinen kuningas (tai keisari t. ruhtinas tms.).

monarkisti monarkian kannattaja (hallitusmuotokiistoissa)

monarkki valtion (nykyisin yleensä muodollinen) hallitsija monarkiassa

monasteri luostari; luostarikirkko

monastinen luostareihin t. munkkiuteen liittyvä

mondeeni suuren maailman tapojen mukainen, hienosto-

monetaarinen rahaa koskeva, raha- ¶ Myös: monetäärinen. (Ks. selitystä Mistä kielestä?.)

monetarismi taloustieteen suuntaus, joka korostaa kansantaloudessa olevan rahan kokonaismäärän merkitystä mm. kysynnän selittäjänä ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

mongoli erääseen aasialaisperäiseen ihmisryhmään kuuluva; eräs mm. Mongoliassa puhuttu kieli; = mongolidi ¶ Mongolit tunnetaan historiassa mm. siitä, että he loivat 1200-luvulla jättiläisvaltion, Tšingis-kaanin valtakunnan. Mongoli-sanaa on yleisesti käytetty myös rotunimityksenä, ja tästä johtuu mm. nimitys "mongolipoimu", joka viittaa mongolidirodulle tyypilliseen silmäpoimuun.

mongolidi aasialaiseen ihmisrotuun, "keltaiseen rotuun", kuuluva

mongolismi eräs kehityshäiriö, ks. mongoloidi

mongoloidi ihminen, jolla on eräs synnynnäinen kehityshäiriö, Downin oireyhtymä; sellaisen häiriön aiheuttama ¶ Nimitys johtuu siitä, että ulkonaisiin oireisiin kuuluu joissakin suhteissa mongolidirotua muistuttava ulkonäkö. Aiemmin käytettiin myös nimitystä "mongoloidi idiotia", koska häiriöön liittyy myös älyllisten toimintojen häiriöitä.

monismi (filosofiassa) oppi, jonka mukaan olevaisella on vain yksi alkuperuste ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

monitori tarkkailulaite (esim. näyttöruutu); tietokoneen näyttölaite, kuvaruutu

monitoroida tarkkailla, valvoa

mono- yksi-

monogaaminen yksiavioinen, monogamiassa elävä

monogamia yksiavioinen ¶ Myös kuvaannollisesti eläinten parisuhteesta.

monografia yhtä aihetta perusteellisesti käsittelevä kirjallinen teos; (kirjastoalalla:) kirja tai muodoltaan kirjaa vastaava teos; (lääkealalla) farmakopean osa, joka määrittelee yhtä ainetta, valmistetta tai lääkemuoto koskevat normit ¶ Tieteessä monografia on julkaisu, joka keskittyy yhteen aiheeseen ja pyrkii kokoamaan siitä aiemmin esitetyt keskeiset tutkimustulokset yhteen. Sanalla voidaan tarkoittaa myös yhtä aihetta seikkaperäisesti käsittelevää oppikirjaa, käsikirjaa tms.. Kirjastoalan terminä monografia tarkoittaa mitä tahansa painettua tai muussa muodossa olevaa kirjaa tai muuta erillistä teosta, joka on yksiosainen tai koostuu rajoitetusta määrästä osia.

monogrammi nimikirjainsommitelma, taiteelliset nimikirjaimet

monokkeli yhden silmän silmälasi

monokromaattinen yksivärinen; (fysiikassa) vain yksitaajuista värähtelyä sisältävä

monoliitti suuri, usein pylväsmäinen kivi; järkelemäinen kokonaisuus

monoliittinen järkälemäinen; kiinteä, yhtenäinen ¶ Sanaa käytetään kuvaamaan yhtenäisyyttä, kiinteyttä yms., mutta usein kielteisesti luonnehtimaan jotain (liian) isoksi, kömpelöksi, joustamattomaksi yms. Sananmukaisesti "yhtä kivilohkaretta oleva", joka merkitys mainitaan sanakirjoissakin, mutta tuskin on käytössä.

monologi yksinpuhelu

monomaani monomaniaa poteva henkilö

monomaaninen monomaniaa poteva; monomanian luonteinen, yksipuolisen kiihkeä

monomania yhden asian itsepintainen, jopa kiihkoinen ajaminen tai ajatteleminen

monomi polynomin erikoistapaus, jossa on vain yksi yhteenlaskettava

monopoli yksinmyyntiasema; yksinoikeus; hallitsevassa asemassa oleva suuryritys ¶ Alkujaan "monopoli" tarkoittaa tilannetta, jossa yksi yritys tai tai laitos on jonkin alan ainoa myyjä. Tämä voi perustua joko lailla säädettyyn yksinmyyntioikeuteen tai kilpailun tuloksena syntyneeseen asemaan (kilpailijat ovat hävinneet) tai siihen, että kilpailua ei ole syntynyt (esim. koska toiminta vaatii suuria alkusijoituksia, joihin ei ole mielekästä ryhtyä, kun yksi yritys on jo tehnyt ne ja saanut vakiintuneen aseman). Sanaa on ruvettu käyttämään myös lähes ainoana myyjänä toimivasta yrityksestä, sitten väljemmin suurimman osan markkinoista vallanneesta, ja edelleen väljentyen suuryrityksistä, jotka jakavat markkinat muutaman firman kesken, jolloin kyseessä on oligopoli, tai ylipäänsä isoista yrityksistä. Sanaa on aiemmin käytetty puhekielessä myös valtion (monopoliasemassa olevan) alkoholiliikkeen nimityksenä. Lisäksi se on erään suositun lautapelin nimi; tästä on peräisin mm. ilmaisu "monopoliraha" 'leikkiraha'.

monopolisoida antaa t. ottaa monopoliksi

monopolistinen monopoleja suosiva; monopoliasemassa oleva; monopoli-

monoteismi yksijumalaisuus, usko(nto), joka tunnustaa vain yhden Jumalan ¶ Vrt. polyteismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

monotonia \monotonisuus(monotoninen)+

monotoninen yksitoikkoinen, ikävä, sävytön, tasaääninen; (matematiikassa) kauttaaltaan tapahtuva ¶ Alkuperäinen merkitys on 'yksiääninen, yhtä ääntä käyttävä' ja viittaa esim. "tasapaksuun" puheeseen. Matematiikassa sana esiintyy ilmaisuissa "monotonisesti kasvava", joka tarkoittaa, sellaista (funktiota), joka koko arvoalueessaan käyttäytyy siten, että argumentin kasvaessa funktion arvo kasvaa, ja vastaavassa ilmaisussa "monotonisesti vähenevä".

monotypia eräs taidegrafiikan vedostusmenetelmä; sillä tuotettu vedos

monsieur [mösjöö t. mösjöö´] herra (puhuttelusanana) ¶ Sana on periaatteessa sitaattilaina ranskasta; sen käyttö suomessa voi olla kohteliaisuuden osoitus, mutta ehkä tavallisemmin tuttavallisen leikittelevää tai pilkallista.

monstrumi hirviö, luonnottomuus, epämuodostuma

monsuuni tropiikin tuuli, joka vaihtaa suuntaa vuodenaikojen mukaan ¶ Monsuunilla ja sen tuomilla sateilla on suuri vaikutus kyseisten alueiden ilmastoon, maanviljelykseen ym.

montaasi elokuvan, ääninauhan tms. leikkaus; kuvakooste

monumentaalinen mahtava, suurenmoinen, muistomerkkinä toimiva t. muistomerkin kaltainen

monumentti (vaikuttava) muistomerkki; erityisesti: hautapatsas

moodi tapa, toimintatila; (matematiikassa) yleisin arvo; (fys.) seisovan aaltoliikkeen kuvio; (musiikissa) eräiden sävellajien ja sävellysperiaatteiden nimitys ¶ Alkuperäinen ja edelleen tavallinen merkitys johtuu latinan sanasta "modus" 'tekemisen t. olemisen tapa'. Datatekniikassa sana on tämän mukaisessa käytössä esimerkiksi ohjelman vaihtoehtoisista toimintatiloista tai -tavoista puhuttaessa; alan puhekielessä se saattaa tarkoittaa myös ihmisen ajatusten kunkinhetkistä suuntautumista tai mielentilaa. Matematiikassa moodi ilmoittaa jakauman yleisimmin esiintyvän arvon, valta-arvon; siitä on käytetty myös nimitystä tyyppiarvo. Musiikin teoriassa sana tarkoittaa yleisessä merkityksessään keskiajan kirkkosävellajia, erityisissä merkityksissään erästä 1200-luvun rytmikaavaa, nykymusiikkiin viitattaessa asteikollista tai rytmistä, tarkoin rajattua rakenneperiaatetta.

mooli ainemäärän mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus mol

moottori kone, joka liikuttaa jotakin; moottorikäyttöinen kulkuneuvo; laite, väline, etenkin tietokoneohjelma ¶ Arkikielessä "moottori" tarkoittaa usein jotakin kulkuneuvotyyppiä, esim. moottorivenettä, asiayhteyden mukaan. Nykyisin sana esiintyy tietotekniikan slangissa myös tarkoittamassa erilaisia välineitä, etenkin tietokoneohjelmia joissakin yhteyksissä. Esimerkiksi "hakumoottori" tarkoittaa hakujärjestelmää, "hakukonetta"; tämä johtuu englannin sanan "engine" vaikutuksesta.

moottoroida varustaa moottorilla

mopedi = mopo

mopo kaksipyöräinen ajoneuvo, jossa on melko pienitehoinen moottori ja jonka ajamiseen ei tarvita ajokorttia ¶ Vanhempi nimitys: mopedi. Sana on alkujaan lyhentymä sanasta "moottoripolkupyörä" ja tarkoitti polkupyörää, jossa oli apumoottori. Tämäntapaisten sanojen tarkka merkitys virallisissa yhteyksissä riippuu kulloisestakin lainsäädännöstä, jossa on mm. rajoja moottorin teholle erityyppisissä ajoneuvoissa.

mora eräs kielitieteessä käytetty äänteellistä kestoa osoittava tavua pienempi yksikkö; (oikeustieteessä) viivästys; eräs arvausleikkipeli ¶ Sanan kolme eri merkitystä ovat eri alkuperää, ja pelimerkityksessä se usein ääntyy [moora]. Kielitieteessä moran käsite on tulkinnanvarainen ja kiistanalainen, mutta lyhyeen vokaaliin loppuva tavu lasketaan yhdeksi moraksi, pitkään vokaaliin tai diftongiin loppuva kahdeksi. Vokaalin jälkeinen samaan tavuun kuuluva konsonantti on yksi mora lisää, joten esimerkiksi sanan taakka ensimmäinen tavu on kolmimorainen, toinen yksimorainen.

moraali käsitykset oikeasta ja väärästä; niiden noudattaminen; työpaikan, joukko-osaston tms. henkinen valmius ja uskollisuus, (yhteis)henki; asenteellinen, henkinen ilmapiiri; (tarinan) opetus ¶ Moraalin käsite sisältää ajatuksen ihmistä velvoittaviksi ajatelluista periaatteista sen suhteen, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, mitkä ovat ihmisen velvollisuudet jne.; ja nämä periaatteet ajatellaan tällöin sisäisiksi ohjeiksi, ei toisten ihmisten, viranomaisten tms. antamiksi määräyksiksi. Vanhoissa sanakirjoissa sanalle "moraali" esitetään usein vastine "siveellisyys", "siveysoppi" yms.; nykyaikana sellaiset vastineet kuitenkin koettaneen huvittavan vanhahtaviksi ja yksipuolisesti sukupuolimoraaliin viittaaviksi. - Merkitys '(tarinan) opetus' johtuu käännösvirheestä (kääntäjä ei ole ymmärtänyt eroa englannin sanojen "moral" ja "morals" välillä). Myös yhteishenkeen tms. viittaava merkitys on osaksi sanojen (englannin "morals" ja "morale") toisiinsa sekaantumisesta johtuvaa mutta voisi johtua myös luonnollisesta merkityksenkehityksestä.

moraalinen moraalia koskeva t. sen mukainen

moralismi moraalinen ahdasmielisyys, moralisointi; velvoittavan moraalilain tunnustaminen; (kaikkien) asioiden tarkastelu moraalin kannalta ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

moralisoida esittää (ahdasmielisesti) muille ihmisille moraalisia vaatimuksia; tarkastella (kaikkia) asioita moraalin kannalta; opettaa moraalia

moraliteetti keskiaikainen uskonnollinen, moraalisesti opettavainen näytelmä

moratorio velkojen tai maksujen maksamisesta annettu lykkäys; toimenpiteiden lykkääminen, määräaikainen pidättyminen joistakin teoista

morbidi sairaalloinen, sairauteen kuuluva

morbiditeetti sairastuvuus, ilmaantuvuus; sairastavuus, esiintyvyys ¶ Sairastuvuus eli ilmaantuvuus tarkoittaa tietyn taudin uusien tapausten määrää tiettynä aikana, joko lukuna sinänsä tai suhteessa väestön määrään. Sairastavuus eli esiintyvyys tarkoittaa tiettyä tautia sairastavien määrää tiettynä ajankohtana.

moreeni eräs maalaji, sisältää sekaisin hiekkaa ja hyvinkin erikokoisia kiviä ¶ Syntynyt jäätikköjen kuljettamista aineksista. Suomessa erittäin tavallinen.

moreski kasviaiheinen ornamentti (islamilaisessa taiteessa)

morfata [morfata t. morffata] muuntaa kuva toiseksi liukuvasti ¶ Morfaus tehdään sitä varten kehitetyillä tietokonegrafiikan menetelmillä. Myös asussa "morffata". Morfauksen suomennokseksi on ehdotettu sanaa "liukumuunnos."

morfeemi kielen pienin sellainen aines, jolla on oma merkitys ¶ Esimerkiksi sanassa "talossanikin" on neljä morfeemia: vartalo "talo", sijapääte "-ssa", omistusliite "-ni" ja liitepartikkeli "-kin". Tarkkaan ottaen nämä ovat kyseisten morfeemien esiintymismuotoja; inessiivin pääte voi esiintyä myös muodossa "-ssä", ja yleisesti morfeemilla voi olla useitakin muotoja.

morffata = morfata

morfiini eräs oopiumista saatava lääke ja huume

morfinismi morfiinin käyttö huumeena ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

morfo- muoto-

morfogeneesi (eliön) muodon tai rakenteen muodostuminen

morfologia (eri tieteenaloilla) muoto-oppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia. Kielitieteessä morfologia tutkii erityisesti morfeemeja. Biologiassa morfologia tutkii eliöiden rakennetta ja sen muodostumista.

morganaattinen (eräällä tavalla) epäsäätyinen (avioliitto) ¶ Morganaattinen avioliitto tarkoittaa ruhtinassukuun kuuluvan miehen avioliittoa alempisäätyisen naisen kanssa siten, että nainen ei tule osalliseksi miehen säätyasemasta.

morisko kristinuskoon kääntynyt mauri Espanjassa

mormoni Yhdysvalloissa syntyneeseen, Joseph Smithin perustamaan uskonnolliseen liikkeeseen kuuluva henkilö ¶ Mormonit käyttävät yhteisöstään nimitystä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ja harjoittavat laajaa lähetystyötä eri puolilla maailmaa. Kirjoitusasu ns. -oli-säännön mukainen.

morseaakkoset sähkötyksessä käytetyt aakkoset, Morsen aakkoset ¶ Koostuvat lyhyistä ja pitkistä signaaleista, joita kuvataan pisteillä ja vaakaviivoilla. Aiemmin tärkeässä käytössä mm. laivojen viestinnässä.

morsettaa lähettää viesti morseaakkosin

mortadella eräs voimakkaasti maustettu makkamakkaratyyppi

mortaliteetti kuolleisuus, kuolevuus ¶ Kuolemantapausten suhteellinen runsaus väestössä tai sen osassa tiettynä ajanjaksona.

mortteli huhmar ¶ survinastia, jossa on suppilomainen syvennys mosaiikki erivärisistä pikku palasista koottu kuvapinta; pienistä palasista koostuva kokonaisuus Aineellinen mosaiikki on yleensä tehty lasista, marmorista, kivestä, keramiikasta tai muovista. Sana "mosaiikki" on saanut laajan kuvaannollisen käytön.

moskeija muslimien pyhäkkö, rukoushuone

moskiitto tropiikin hyttynen (useita lajeja) ¶ Sanaa käytetään etenkin Anopheles-suvun hyttysistä (malariahyttyset, malariasääsket, horkkahyttyset), jotka levittävät malariaa.

motelli (melko vaatimaton) hotellityyppi, joka on kehitetty erityisesti automatkailijoille

motiivi vaikutin, syy; (taideteoksen) aihe, aihelma

motivaatio motiivit; motiivien olemassaolo, motivoituneisuus

motivoida pyrkiä luomaan motiiveja johonkin, perustella; olla motiivina johonkin

motocross [motokros] (moottoripyörien) maastoajo

motoriikka liikuttamiskyky; liikkumis- tai liikuttamistoiminnot

motorinen liikuttamista koskeva; liikkeelle paneva

motorisoida = moottoroida ¶ "Motorisoida" on vanhempi ja vanhahtava sana.

motoristi moottoripyöräilyn harrastaja, moottoripyöräilijä

motto tunnuslause, usein kirjoituksen alussa erillisenä kohtana esitetty ¶ Tyypillisesti motto on lainaus, joka jotenkin kuvaa kirjoituksen tai sen osan aihetta.

moussaka [musaka t. musakįa] = musaka

mousse [mousse t. musse t. mus] kuohkea, vaahtomainen jälkiruoka, vaahto; kuohkea mureke, mousseline; (viinin) vaahtoisuus t. sen tuottama suutuntuma ¶ Kielitoimiston sanakirjan mukaan ääntämys on [mousse t. mus]. Ensimmäisessä merkityksessä, joka on yleisin, sanan voi korvata vaahto-sanalla, esim. suklaamousse = suklaavaahto.

mousseline [muslin] kuohkea mureke; musliinikastike

muessin kuuluttaja, joka minareetista kutsuu muslimeja rukoukseen ¶ Kirjoitusasu "muessin" on Nykysuomen sanakirjan mukainen. Myös turkinkielistä asua "muezzin" [muézzin] käytetään, joskus myös arabiasta translitteroitua asua "mu'addhin" [muįššin].

muffini = muffinssi

muffinssi eräänlainen pieni murotaikinaleivos ¶ Tämä on sanan yleisin asu; muita ovat "muffini" (kielenhuollon suosittama), "muffin" ja "muffinsi".

mufti islamin lain tuntija

muhamettilainen = muslimi tai islamilainen ¶ Tämä Muhammed-nimestä johdettu sana ei ole suositeltava, koska islam pitää Muhammedia (Muhammadia) vain Jumalan (Allahin) tahdon ilmoittajana.

muhamettilaisuus = islam ¶ Vrt. muhamettilainen.

muhvi käsipuuhka; putkien liitoskappale; kaapelin liitos- tai haaroituskotelo

mujahid [mudžahid] jihadia käyvä muslimi, muslimitaistelija ¶ Myös mm. kirjoitusasussa "mujahedin".

muko- lima-

mulatti valkoihoisen ja neekerin jälkeläinen ¶ Sana on Kielitoimiston sanakirjan mukaan vanhentunut tai halventava.

muljeerata liudentaa, ääntää palataalisena (vanhahtava nimitys)

mulla islamilainen oppinut (uskonnollisten asioiden tuntija), etenkin persialaisessa kulttuuripiirissä ¶ Myös (englannin mukaisessa) kirjoitusasussa "mullah", aiemmin myös "molla".

multi- moni-, usea-

multilateraalinen monenkeskinen, monenvälinen, esim. useamman kuin kahden valtion (bilateraaline) sopimus

multimedia aineisto, joka sisältää useita medialajeja, esim. sekä tekstiä että kuvaa; mainitunlainen aineisto, jossa mikään medialaji ei ole hallitsevassa asemassa ¶ Alun perin "multimedia" on määritelty jälkimmäisellä tavalla. Esimerkiksi oopperaa voi pitää siinä merkityksessä multimediana. Käytännössä sanaa käytetään lähes yksinomaan ns. uusista tekniikoista. Koska niissä mainitunlainen multimedia on harvinaista, sana on ruvennut tarkoittamaan mitä tahansa eri medialajien yhdistelemistä, tyypillisesti kuvan tai muiden ainesten liittämistä tekstiin - joskus varsin höllästi, toisistaan aika erillisinä aineksina.

multimodaalinen monikanavainen, monia modaliteetteja käyttävä

multiplikatiivi lukusanasta johtamalla tai yhdistämällä muodostettu sana, joka ilmaisee lukusuhdetta ¶ Esim. "kolmesti", "kolminkertainen".

multipotentti monikykyinen ¶ Kantasolu on multipotentti, jos se voi erilaistua usean eri kudostyypin soluksi. Vrt. termeihin totipotentti ja omnipotentti.

multippeli moninkertainen; (matematiikass) kerrannainen; taideteos, jota on tehty useampia kuin yksi kappale

multippeliskleroosi [multippeli-skleroosi] MS-tauti, eräs keskushermoston sairaus ¶ Kirjoitettuna myös "multippeli skleroosi" tai "multippeli-skleroosi".

multiversumi usean rinnakkaisen universumin kokonaisuus ¶ Liittyy ajatukseen siitä, että maailmankaikkeuksia on monia, ehkä äärettömän monta.

mundaani maallinen, maailmallinen, maailman-; arkinen, jokapäiväinen, tavanomainen, lattea ¶ Uudehko sana, johtuu englannin sanasta "mundane".

muraali seinämaalaus t. muu seinään tehty taideteos ¶ Sanaa käytetään nykyisin etenkin rakennuksen ulkoseinään tehdystä suurikokoisesta maalauksesta. Aiemmin pidemmin "muraalimaalaus".

musaka kreikkalaisperäinen uuniruoka, jossa on kerroksittain munakoisoa, jauhettua lampaanlihaa ja juustokastiketta ¶ Suomalaiseen muunnelmaan käytetään yleensä perunaa ja naudan- tai sianlihaa. Kreikaksi musakįs. Esiintyy Kielitoimiston sanakirjassa myös asuissa moussaka, musakas ja moussakas.

musakki = muzak

museaalinen museolle ominainen, museota koskeva, museo-

museo näyttelyhuoneisto t. rakennus t. laitos taide-esineille, historiallisille esineille, luonnontieteellisille näytteille tms.

musiikki säveltaide

musikaali revyytä muistuttava, yleensä kevyt musiikkinäytelmä t. -eloku va

musikaalinen musiikkia ymmärtävä; musiikkia koskeva t. sisältävä, musiikki-

musikantti soittoniekka, soittaja

musikka (yl. väheksyvästi) venäläinen talonpoika t. yleensä oppimaton kansanmies

musisoida esittää musiikkia

musketti jalkaväen kivääri 1500- ja 1600-luvulla

muskotti muskottipuun (Myristica fragrans) siemenestä, muskottipähkinästä, saatava mauste

musliinikastike hollandaisekastike, johon on lisätty kermavaahtoa t. valkuaisvaahtoa, mousseline

muslimi islamin tunnustaja

musulmaani = muslimi ¶ Vanhentunut sana, joka on peräisin muslimi-sanan persiankielisen muodon monikosta.

mutaatio (biologiassa) perimässä tapahtuva muutos

mutantti eliö, jossa on tapahtunut mutaatio ¶ Tieteiskirjallisuudessa erityisesti ihmisistä, usein hirviömäisiksi kuvatuista.

mutatis mutandis [mutaattis mutandis t. mutįattis mutįndis t. muutįatiis muutįndiis] tarpeellisin muutoksin, välttämättömät muutokset tehden ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta. Se viittaa tyypillisesti jonkin tekstin käyttämiseen alkuperäisestä poikkeavassa yhteydessä siten, että siihen tehdään tilanteen vaatimat muutokset. Sananmukaisesti "muutettavat muutettuina".

mutatoida aiheuttaa mutaatio; muuntua mutaatiossa, mutatoitua

mutatoitua muuntua mutaatiossa

muteerata muuttua, muuntua, etenkin mutaatiossa ¶ Sanaa käytetään jonkin verran, mutta sanakirjoihin on otettu samaa tarkoittava sana "mutatoitua".

mutuaalinen keskinäinen, vastavuoroinen, molemminpuolinen

mutualismi keskinäinen hyötyminen, vastavuoroisuus ¶ Sanaa käytetään biologiassa kuvaamaan suhdetta, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Yhteiskuntatieteissä se tarkoittaa poliittista suuntausta, joka korostaa palvelusten vaihdon merkitystä. Sukulaissanoista ks. ismi.

muuli aasioriin ja hevostamman jälkeläinen

muuliaasi hevosoriin ja aasintamman jälkeläinen

muumio kuolleen ihmisen ruumis, joka on suojattu mätänemiseltä

muusa innoittaja; (historiassa) eräitä taiteiden ja tieteiden jumalattaria ¶ Antiikin Kreikan jumaltarustossa muusat olivat runouden, musiikin, historian ym. jumalattaria, joiden ajateltiin innoittavan runoilijoita jne. Suomessa on muusista joskus käytetty nimitystä "runotar", mutta tämä siis antaa väärän kuvan. Nykyisin sana "muusa" tarkoittaa yleensä taiteilijan (naispuolista) ystävää, jonka taiteilija kokee tuotantoaan innoittavaksi.

muusikko musiikkia (ammatikseen) esittävä, säveltaiteilija

muzak (arkikielessä, virheellisesti:) taustamusiikki, jota esitetään työpaikoilla, yleisönpalvelutiloissa, puhelinjonotuksessa yms. ¶ Asiatyylissä sanaa (tai sen suomalaistettua väännelmää "musakki") ei käytetä yleisnimenä, sillä Muzak on mainitunlaisen musiikin eräs rekisteröity tavaramerkki. MUSA-sanaston termi on "taustamusiikki".

myelo- selkäydin-; luuydin-

mykologia sienitiede, sienioppi ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

mykorritsa sienijuuri ¶ Puun t. muun kasvin juuriston ja sienen muodostama molemmille hyödyllinen kokonaisuus, symbioosi. Mykorritsaksi kutsutaan epätarkasti myös juurisientä eli sellaista sientä, joka muodostaa kasvin juuriston kanssa sienijuuren.

mykso- lima-

myo- lihas-, lihaksia koskeva

myokardium sydänlihas

myoni eräs leptoni

myopia likinäköisyys

myrha = mirhami

myriadi valtava määrä, suunnaton määrä

myrmeko- muurahais-

myski myskihirviuroksen rauhaserite; vastaava synteettinen tuote ¶ Käytetään hajuvesissä. Myski-sana esiintyy yhdyssanojen alkuosana (esim. myskihirvi) yleensä viittaamassa myskiä muistuttavaan tuoksuun; nimissä myskisorsa ja myskiankka se johtuu käännösvirheestä.

myso- tahrimis-

mysteeri hämmentävä asia, arvoitus; salaperäinen uskonnollinen toimitus t. oppi; (keskiajalla:) hengellinen näytelmä; (kristinuskon) sakramentti ¶ Myös asussa "mysteerio". Alkujaan sana on peräisin antiikin ns. mysteeriuskonnoista, joissa pyhiin toimituksiin liittyi salaperäisiä menoja, joiden tausta ja merkitys paljastettiin uskontoon liittyneelle usein vain vähittäin. Keskiajalla sana siirtyi tarkoittamaan raamatullisia aiheita käsitteleviä kirkkonäytelmiä. Nykykielessä sana tarkoittaa yleensä vain hämmennystä tai epätietoisuutta: "se on minulle mysteeri" tarkoittaa suunnilleen "en ymmärrä sitä". Suomen ortodoksinen kirkko käyttää sanaa "mysteerio" sanan "sakramentti" synonyymina.

mystifikaatio mystifiointi; mystifioitu asia

mystifioida tehdä hämäräksi, salaperäiseksi, mystiseksi

mystiikka mystisyys; elämäntapa, jossa pyritään välittömään yhteyteen jumaluuden kanssa

mystikko (uskonnossa) mystiikan harjoittaja

mystinen salaperäinen, arvoituksellinen; hämärä; ihmisen ja jumaluuden välittömään yhteyteen kuuluva ¶ Uskonnossa mystisyys viittaa yleensä sisäiseen jumalyhteyteen vastakohtana ulkonaiselle uskonnonharjoitukselle.

mystisismi ajatussuunta, jonka mukaan olevaisen ydin on mystinen ja käsitettävissä vain intuitiolla ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

mytilo- (sini)simpukka-

mytologia myytit, myytistö; myyttien tieteellinen tutkiminen ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

mytomaani mytomaniaa poteva henkilö

mytomaaninen mytomaniaa poteva; sille ominainen t. sitä muistuttava

mytomania valehteluhimo, pakonomainen kuvitelmien sepittely ja valehtelu

myytti perätön (yleinen) uskomus, harhakäsitys; jumalaistaru; sukupolvelta toiselle siirtyvä tarunomainen kertomus maailman tai sen ilmiöiden synnystä ¶ Tieteen kielessä sana "myytti" viittaa vanhaan kertomusperinteeseen, joka käsittelee esim. maailman tai eri asioiden syntyä, jumalmaailmaa tms. Nykykielessä jonkin sanominen myytiksi tarkoittaa lähinnä sitä, että puhuja tai kirjoittaja ei usko siihen ja haluaa leimata sen taruksi, järkiperusteita vailla olevaksi.

myyttinen myytinomainen, myyttien alaan kuuluva

määri kaupungin- t. kunnanjohtaja Ranskassa ¶ Sana johtuu ranskan sanasta maire ja esiintyy lähinnä vanhoissa teksteissä; nykyisin käytetään yleisemmin sanaa pormestari.