Pienehkö sivistyssanakirja, o-alkuiset sanat

obduktio ruumiinavaus

obeesi lihava

obeliski yhdestä kivestä tehty patsas, joka on poikkileikkaukseltaan nelikulmio (neliö) ja kapenee ylöspäin ¶ Joidenkin sanakirjojen mukaan "obeliski" tarkoittaisi myös kirjoitusmerkkiä † (risti), mutta tällaista käyttöä ei esiintyne todellisuudessa.

obersekki nahkaremmi, jolla säädellään hevosen pään asentoa juoksun aikana ¶ Obersekin etuosa kiinnitetään kitarautaan, joka pannaan hevosen suuhun, tai leuan alle pujotettavaan leukalenkkiin. Takaosa kiinnitetään siloissa olevaan metallikoukkuun. Arkikielessä usein lyhyemmin "sekki".

obesiteetti lihavuus

obituaari muistokirjoitus, muistosanat (hiljattain kuolleesta ihmisestä, esim. sanomalehdessä); kuolinilmoitus; kuolleiden luettelo

objekti kohde; esine, olio; verbin määrite, joka osoittaa teon kohteen, tuloksen tms.

objektiivi optisen järjestelmän osa, johon kohteesta tuleva valo ensin osuu ja joka muodostaa kuvan; (kieliopissa) adverbiaali, joka osoittaa, kenelle t. mille jotakin tapahtuu t. tehdään ¶ Käytännössä optisen laitteen objektiivi on tarkastelukohteen puolella oleva linssi tai linssistö. Kieliopillinen objektiivi on esimerkiksi sana "sinulle" lauseessa "annoin kirjeen sinulle". Sitä kutsutaan joskus datiiviadverbiaaliksi, vaikka esim. suomen kielessä ei ole datiivia vaan sen tilalla tavallisimmin allatiivi.

objektiivinen tosiasioiden mukainen, todellinen, subjektista riippumaton, puolueeton; ulkokohtainen; (kieliopillisen) objektin asemassa oleva t. siihen liittyvä

objektivismi objektiivisuus oppi ¶ Filosofiassa nimitystä on käytetty mm. siitä katsomuksesta, että kokemuksen sisällys on objektiivista, ja siitä, että arvot ovat olemassa objektiivisesti, arvostajasta riippumatta.

oblaatti ehtoollisleipä, öylätti; litteä (lääke)kapseli, jossa on tärkkelyskuori; paperilappu, jota käytetään mm. kirjeiden sulkemiseen; luostarissa elävä maallikko; luostarille luovutettu lapsi; eräiden uskonnollisten seurojen jäsen

oblasti [oblasti t. ooblasti] alue, hallintoalue etenkin Neuvostoliitossa ja Venäjällä

obligaatio arvopaperi, jonka jokin yhteisö tai yhtiö on laskenut liikkeelle lainatakseen varoja; velvoite

obligatorinen pakollinen, velvoittava

obliikvisija sijamuoto, joka ei ole nominatiivi eikä vokatiivi

oboe klarinettia muistuttava puupuhallin

oboisti [obo'isti] oboensoittaja

observaattori (tieteellisten) havaintojen tekijä, varsinkin observatoriossa

observatorio laitos (ja rakennus) luonnontieteellisten (esim. tähtitieteellisten) havaintojen tekemistä varten

observoida tehdä huomioita, tarkkailla ¶ Sana "huomioida" on alun perin kehitetty sanaa "observoida" korvaamaan, mutta sitä on ruvettu lähes käyttämään yksinomaisesti merkityksessä 'ottaa huomioon'.

obsessiivinen pakkomielteinen, obsession vallassa oleva t. obsessiosta johtuva

obsessio pakkoajatus, pakkomielle (vrt. kompulsio) ¶ Lääketieteessä obsessio on ajatus tai tunne, joka tahdosta riippumatta tunkeutuu tietoisuuteen ja usein aiheuttaa ahdistusta ja jonka poistaminen mielestä ei onnistu tahdonalaisin keinoin, Arkikielessä merkitys on paljon epämääräisempi, jopa pelkkä moite siitä, että joku palaa toistuvasti samaan asiaan tai ajaa asiaansa määrätietoisesti.

obsessoitua joutua obsession valtaan ¶ Sanaa ei käytettäne lääketieteellisessä mielessä, vaan vain arkikielessä päähänpinttymän, kiihkeän ínnostuksen tms. (ajatellusta) muodostumisesta. Tavallisimmin partisiippina "obsessoitunut".

obskurantismi valonarkuus; valistuksen ja sananvapauden vastustaminen

obskurantti valistuksen ja sananvapauden vastustaja

obstetriikka synnytysoppi

obstripaatio ummetus

obstruktiivinen estävä, hidastava; tukkiva, umpeuttava

obstruktio jarrutus, hidastaminen; tukkeutuminen, umpeen meneminen; eräs virheellinen vastustajan estämisen tapa etenkin jalkapallossa

obstruoida estää, hidastaa; tukkia, umpeuttaa

odaliski valkoihoinen haareminainen

odo- matka-

odometri matkamittari

odonto- hammas-

odontologia hammaslääketiede ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

odori- haju-, tuoksu-

odorimetri hajumittari

odysseia (monivaiheinen) harharetki; seikkailu

offensiivi (sotilaallinen) hyökkäys

offensiivinen hyökkäävä (myös kuvaannollisessa merkityksessä)

offline [oflain] ilman nettiyhteyttä, ilman datansiirtoyhteyttä, irrallaan netistä; vastakohta: online

offset eräs laakapainomenetelmä

offshore-tekniikka [ofšoor-tekniikka] meritekniikka, tekniikan ala, johon kuuluu merenpohjan tutkimus- ja hyödyntämiskaluston suunnittelu ja rakentaminen ¶ Erityisesti tätä tekniikkaa käytetään merenalaisten öljyesiintymien etsimisessä ja hyödyntämisessä.

ofio- käärme-

oftalmo- silmä-

oftalmologia silmätautioppi ¶ Lääketieteen ala, joka käsittelee silmää ja sen sairauksia. Sukulaissanoista ks. logia.

oftalmometri = keratometri

ohmi [oomi] resistanssi (sähkövastuksen) yksikkö SI-järjestelmässä ¶ Ohmin tunnus on iso oomega. Määritelmä: resistanssi on yksi ohmi, jos yhden ampeerin virta vastuksen läpi kulkiessaan aiheuttaa sen napoihin yhden voltin jännitteen.

ohrana tsaarin Venäjän salainen valtionpoliisi ¶ Kuvaannollisesti myös yleisemmin (valtiollisesta) poliisista, etenkin Suomen kommunistien kielenkäytössä.

oidipaalinen oidipuskompleksiin kuuluva t. liittyvä

oidipuskompleksi psykoanalyysin käsityksen mukaan normaaliin kehitykseen kuuluva kompleksi, jossa poika kiintyy eroottisesti äitiinsä

okapi eräs Afrikan sademetsissä elävä märehtijä, kirahvin lähin sukulainen

okariina eräs kävyn muotoinen puhallussoitin

okkipitaalinen takaraivo-

okkluusio (säästä puhuttaessa) kylmän ja lämpimän rintaman kohtaaminen matalapaineen kehittyessä; tukkeuma, sulkeuma; purenta; (fonetiikassa) umpivaihe, umpeuma; kaasun t. liuoksen jääminen kiinteän aineen huokosiin; tilanne, jossa kappale peittää osan toisesta kappaleesta ¶ Varsinkin sääterminä usein kirjoitusasussa "okluusio".

okkultismi salaoppi, "salatiede", oppi asioiden selittämisestä ja hallinnasta henkimaailmasta saatavan "korkeamman tiedon" kautta ¶ Okkultismi on yleiskäsite, jonka alaan kuuluvat mm. magia ja astrologia. Sukulaissanoista ks. ismi.

okkultti salaoppia koskeva, salaperäinen; piilevä, salainen ¶ Myös asussa "okkulttinen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

okkupaatio miehitys, haltuunotto ¶ Viholliselta vallatun alueen ottaminen hallintaan sijoittamalla sinne omia joukkoja.

okkupoida miehittää, suorittaa miehitys eli okkupaatio

oklofobia ihmisjoukkojen pelko

oklokratia rahvaanvalta, valistumattomien massojen valta

okra multamainen, metallioksidipitoinen, kellertävä, ruskea tai punainen maaväri; eräs malvakasvi ja sen ravinnoksi käytettävä kotahedelmä

okratoksiini eräs homesienen tuottama myrkky, jota on löytynyt joistakin elintarvikkeista

okseri ratsastusradan kaksinkertainen korkeuseste

oksidentti länsimaat ¶ Harvinaisempi ilmaisu kuin vastakohtansa orientti.

oksidi alkuaineen ja hapen yhdiste

oksipitaalinen = okkipitaalinen

oksitosiini hormoni, joka saa synnyttäjän kohdun supistumaan ja vaikuttaa maidon eritykseen ja myös ihmisen sukupuolikäyttäytymiseen

oksymoron kielellinen ilmaisu, jossa on ainakin näennäinen ristiriita kahden sanan merkityksen välillä ¶ Esimerkiksi "julkinen salaisuus". Sanaa on käytetty myös sellaisista ilmauksista kuin "hyvin paha", joissa on kyse lähinnä määritteen merkityksen muuttumisesta abstraktiksi.

oktaalinen kahdeksankantaisessa lukujärjestelmässä esitetty ¶ Vrt. heksadesimaalinen.

oktaani eräs hiilivety, C8H18

oktaaniluku luku, joka kuvastaa moottorin polttoaineen puristus- eli nakutuskestävyyttä

oktaavi sävelasteikon 1. ja 8. asteen välistä suhdetta vastaava väli; sävelasteikon 8. sävel; logaritmisen taajuusvälin yksikkö, tunnus oct

oktaavo eräs paperikoon mitta, arkin kahdeksannes

oktaedri säännöllinen kahdeksantahokas

oktagoni kahdeksankulmio

oktetti kahdeksan bitin kokoinen yksikkö, "tavu"; kahdeksan soittajan yhtye ¶ Sanaa käytetään usein selvyyden vuoksi sanan "tavu", engl. "byte" vastineena tarkoittamaan nimenomaan kahdeksanbittistä "tavua". Käytännössä tavunpituus on nykyisin lähes aina kahdeksan bittiä.

okto- kahdeksan-

okulaari optisen kojeen lähinnä silmää oleva linssi t. linssistö

olfaktorinen hajuaisti-, haju-

oligarkia harvainvalta; sen hallitseva luokka t. ryhmittymä

oligarkki hallitsevaan pieneen vähemmistöön (oligarkiaan) kuuluva ¶ Sanaa käytetään etenkin Venäjän suurliikemiehistä.

oligo- harva-, vähä-

oligopoli tilanne, jossa jollakin alalla toimii vain muutamia myyjiä ¶ Vrt. monopoli.

oliivi öljypuun hedelmä, etenkin syötäväksi käsiteltynä ¶ Öljypuuta (Olea europaea) kutsutaan nykyisin yleisimmin oliivipuuksi.

olmi eräs sokea, luolissa elävä pyrstösammakkolaji (Proteus anguinus )

olympiadi olympiakisojen välinen (yleensä neljän vuoden) ajanjakso

olympialaiset [olymppialaiset t. olumppialaiset t. olympialaiset] eräiden suurten kilpailujen nimitykset ¶ Varsinaisesti olympialaisiksi lasketaan Kansainvälisen olympiakomitean joka neljäs vuosi järjestämät suuret kansainväliset urheilukilpailut (ns. kesäolympialaiset). Niihin rinnastetaan vastaavat talvilajien kisat, talviolympialaiset. Useita muitakin kilpailuja kutsutaan olympialaisiksi, mutta niillä ei ole samaa arvostusta. Historiassa sana tarkoittaa muinaisessa Kreikassa Olympiassa joka neljäs vuosi pidettyjä yleiskreikkalaisia urheilukilpailuja. - Sanan virallisesti oikea ääntämys on kirjoituksen mukainen, mutta "virheelliset" ääntämykset ovat hyvin tavallisia.

omega oomega-nimen rinnakkaisasu

omni- kaikki-

omnipotentti kaikkivoipa ¶ Vrt. totipotentti.

omnipotenssi kaikkivoipuus

omnivori kaikkiruokainen, kaikenlaista ruokaa syövä

onania itsetyydytys, masturbaatio

onanoida harjoittaa onaniaa

oneirinen uniin liittyvä t. perustuva, uni-

oneiromantia unien selittäminen; unista ennustaminen

onkologia kasvainoppi, lääketieteen ala, joka tutkii kasvaimia ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

online [onlain] yhteydessä nettiin, nettiyhteyden aikana, datansiirtoyhteydessä; vastakohta: offline

onomasiologia nimitysoppi ¶ Käsitteiden nimityksiä, etenkin synonyymeja, tutkiva kielitieteen ala. Vrt. onomatologia. Sukulaissanoista ks. logia.

onomastiikka = onomatologia

onomastikon nimiluettelo; nimien selitys, johon usein liittyy niiden alkuperän selvitys

onomato- nimi-

onomatofobia nimikammo, nimien pelko

onomatolalia sanantoistopakko ¶ Pakonomainen sanan toistaminen.

onomatologia nimistöntutkimus, erisnimien (mm. paikannimien ja erisnimien) tutkimus ¶ Varsinkin nimien etymologian tutkimus. Nimiä koskevasta tutkimuksesta käytetään monia nimityksiä, joilla saattaa osittain olla merkityseroja. Sukulaissanoista ks. logia.

onomatomania pakonomainen mielenkiinto nimiin ja sanoihin

onomatopoeettinen (luonnon)ääntä jäljittelevä (sana), esim. "solista" ja "huhu" ¶ Usein sanan onomatopoeettinen alkuperä on ainakin osittain hämärtynyt; "huhuilla" ymmärrettäneen selvästi ääntä jäljitteleväksi, mutta sanaa "huhu" ei ehkä mielletä samaa alkuperää olevaksi. Myös asussa "onomatopoieettinen". Vertaa: deskriptiivinen.

ontogeneesi (biologiassa) yksilönkehitys

ontologia jonkin käsitejärjestelmän kaikkien olioiden ja niiden nimien kokoelma, olemisto; filosofian haara, joka käsittelee olemassaoloa ¶ Alkujaan ontologia on filosofian alue, jossa kysytään mitä ilmaisu "olla olemassa" tarkoittaa ja yleisellä tasolla, mitä todella on olemassa. Nyttemmin sana on tullut käyttöön paljon teknisemmässä merkityksessä, tarkoittamaan jonkin käsitejärjestelmän piirissä "olemassa olevien" asioiden, olioiden (objektien) ja niiden nimitysten kokonaisuutta sekä niiden välisten käsitteellisten suhteiden kuvaamista. Tällaiseen käyttöön on ehdotettu vastinetta "olemisto", jota on aiemmin käytetty filosofiassa merkityksessä 'kaikki, mikä on olemassa'. Sukulaissanoista ks. logia.

onyksi akaatti, jossa on vuorotellen mustia ja valkoisia kerroksia ¶ Usein muodossa "onyks", joka vastaa kreikankielistä sanaa. Nykyisten suomen sanakirjojen mukaan oikea asu on "onyksi".

oo- muna- ¶ Esiintyy kreikkalaisperäisissä sanoissa. Etenkin aiemmin myös asussa o'o-, missä heittomerkillä kuvataan, että o-vokaalit ääntyvät erikseen (vrt. esim. kirjoitusasuun "ruo'ot").

oodi ajatuspitoinen, ylevätyylinen, jopa haltioitunut runo, usein ylistyslaulu

oomega kreikan aakkoston viimeinen kirjain, isona Ω, pienenä ω ¶ Hyvin yleisesti asussa "omega", jota nykyisin on pidettävä sallittuna rinnakkaismuotona. Joskus ilmaisussa "alfa ja oomega". Isoa oomegaa käytetään ohmin tunnuksena.

oomega-3-rasvahappo eräitä ihmiselle välttämättömiä rasvahappoja, joita on rasvaisissa kaloissa ja joissakin kasviöljyissä ¶ Yleensä virheellisessä asussa "omega-3-rasvahappo". Kemiassa suositeltu termi on "n−3-rasvahappo" (luetaan: än miinus kolme -rasvahappo).

oopiumi [ooppiumi t. oopiumi] oopiumiunikon (Papaver somniferum) siemenkodasta saatava huume ja lääke ¶ Sanaa käytetään myös kuvaannollisesti tarkoittamaan jotakin turruttavaa. Taustalla on etenkin Karl Marxin väite "uskonto on oopiumia kansalle". Normien mukaisessa kirjoitusasussa on yksi p. Ks. Yksi vai kaksi konsonanttia? Joskus loppu-i jää pois, esim. "oopiumunikko".

ooppera näytelmä, jossa vuorosanat esitetään kokonaan tai ainakin pääosin laulamalla; rakennus ja laitos sellaisten esittämistä varten

opaakki läpinäkymätön, läpikuultamaton

opaali eräs mineraali (kovettunutta piihappohyytelöä), jota käytetään myös jalokivenä

opasiteetti läpinäkymättömyys, läpinäkymättömyyden asti, opaakkisuus

open house [oupen haus t. oupn haus] tilaisuus, johon voi tulla ja josta voi lähteä haluamaansa aikaan ¶ Ilmaisu on sitaattilaina englannista.

open source [oupen soo(r)s] eräs tietokoneohjelmiin liittyvä käsite, joka sisältää mm. sen, että ohjelman ns. lähdekoodi on yleisesti saatavilla ¶ Sananmukaisesti "avoin lähdekoodi", mutta ilmaisu on tekninen termi, jolla on erityinen määritelmä, johon sisältyy paljon muutakin kuin ohjelman ns. lähdekielisen koodin saatavuus.

operaatio toimenpide, toimitus (useita erikoismerkityksiä) ¶ Erityisiä merkityksiä: kirurginen toimenpide eli leikkaus; sotilaallinen toimenpide eli sotatoimi; matemaattinen toimenpide eli laskutoimitus tai vastaava.

operaattori yritys tai laitos, joka tarjoaa dataliikennepalveluita kuten nettiyhteyksiä tai matkapuhelinverkon; (matematiikassa) laskutoimituksen t. muun operaation symboli; operaatioiden (käytännöllinen) suorittaja, operoija; bakteerien DNA:n jakso, joka säätelee operonin toimintaa

operandi laskutoimituksen tai muun operaation kohde ¶ Esimerkiksi lausekkeessa a + b ovat yhteenlaskun (operaattorin +) operandit a ja  b.

operatiivinen operaatioita koskeva; toiminnallinen, toimiva ¶ Lääketieteessä erityisesti: leikkauksella tehtävä tai leikkauksia koskeva.

operationaalinen operaatioita koskeva, operaatio-

operationalisoida muuttaa operationaaliseksi ¶ Usein merkityksessä 'kuvata käytännöllisin ilmaisuin, konkretisoida.

operetti kevyt näytelmä, johon liittyy musiikki ja jossa on yleensä sekä laulettuja että lausuttuja vuorosanoja

operoida suorittaa operaatio(ita), toimia; liikennöidä ¶ Erityisesti: operoida jotakin laitetta 'huolehtia laitteen käytössä pitämisen vaatimista toimenpiteistä'. Lentoliikenteessä: liikennöidä, suorittaa lento ja huolehtia siihen liittyvistä palveluista.

operoni DNA:n toiminnallinen jakso, jossa on läheisesti yhteen kuuluvia entsyymejä tuottavia geenejä ja niitä säätelevä operaattorigeeni

opiaatti oopiumin alkaloideja sisältävä lääke tai huume

opinio mielipide, etenkin yleinen mielipide

opioidi = opiaatti

opponentti vastaväittäjä ¶ Sanaa käytetään tohtorinväitöstilaisuuden virallisesta vastaväittäjästä mutta myös yleisesti väittelevän keskustelun tai kiistan osapuolesta.

opponoida toimia vastaväittäjänä (opponenttina), väittää vastaan, vastustaa

opportunismi tilanteiden (periaatteeton) hyväksikäyttö ¶ Sanalla on useimmiten kielteinen sävy, ja se voitaisiin usein korvata esim. sanalla "periaatteettomuus". Sukulaissanoista ks. ismi.

oppositio puolueet, jotka eivät kuulu hallitukseen; vallassa olijoiden vastustajat; vastustus; vastakkaisuus; asema, jossa taivaankappale on, kun se maasta katsottaessa on tasan vastakkaisessa suunnassa kuin aurinko

opsoniini eräs aine, joka herkistää mikrobeja niitä tuhoavien valkosolujen vaikutukselle

optantti optio-oikeuden haltija

optatiivi verbin tapaluokka, joka esittää tekemisen tai olemisen toivottuna ¶ Vrt. imperatiivi. Suomen sellaisia vanhahtavia muotoja kuin "ollos" ja "tullos" on joskus sanottu optatiiviksi. Toisaalta sanaa on käytetty myös konditionaalin käytöstä toivomuksen ilmaisemiseen.

optiikka optiset laitteet; laitteen optiset ominaisuudet; valo-oppi, fysiikan haara, joka tutkii valoa

optikko optisten laitteiden, varsinkin silmälasien valmistaja ja myyjä

optimaalinen edullisin, paras, sopivin

optimi paras (mahdollinen) tilanne

optimismi toiveikkuus; valoisa asenne, asioiden näkeminen parhain päin; myönteinen maailmankatsomus ¶ Sukulaissanoista ks. ismi. Huomaa: "optimistijolla" 'pieni vene, joka on lasia tai vaneria ja jossa on yksi kahvelipurje'.

optimoida tehdä t. pyrkiä tekemään paremmaksi; tavoitella optimia ¶ Periaatteessa "optimointi" tarkoittaa pyrkimystä saavuttaa paras mahdollinen tilanne, mutta käytännössä se on usein pyrkimistä johonkin hyvään t. nykyistä parempaan ratkaisuun. Matematiikassa sanalla on kuitenkin täsmällinen, optimin etsimistä tarkoittava merkitys.

optinen valoa koskeva, valoon perustuva; valoa käsittelevä (laite tms.); näköaistilla havaittava

optio oikeus ostaa t. myydä osakkeita tms. määräehdoin; tietokoneelle annettavan komennon tms. valitsin, jolla valitaan toimintavaihtoehto; valinta, valinnan mahdollisuus; esisopimus, joka on hyväksyttävä määräajan kuluessa; aliupseeri muinaisen Rooman armeijassa ¶ Optio ensin mainitussa merkityksessä voi perustua esimerkiksi siihen, että on sijoittanut rahaa ns. optiolainaan, mutta tunnetuimpia ovat nykyisin yritysten johdolleen ja työntekijöillekin antamat, kannusteeksi tarkoitetut osto-optiot yrityksen osakkeisiin.

optionaalinen valittavissa oleva, valinnainen, vapaaehtoinen ¶ Sanaa käytetään vaihtoehdosta, jonka voi valita tai jättää valitsematta.

opto- näkö-, näkökyky-

opus teos ¶ Sanaa käytetään mm. musiikissa: säveltäjät numeroivat teoksensa tyyliin "opus 15" (lyhennettynä "op. 15"). Arkikielessä sana esiintyy lähinnä sanan "kirja" synonyymina.

oraakkeli (jumalallinen) ennustaja t. ennustuspaikka t. ennustus

oraakkelimainen hämärä, (tarkoituksellisen) epäselvän ennustuksen kaltainen

oraali- oraalinen, suu-

oraalinen suun kautta tehtävä t. tapahtuva, suuhun liittyvä, suu-; (freudilaisuudessa:) ihmisen kehitysvaiheesta, jossa suun toiminnoilla on psyykkisesti keskeinen merkitys

orangerie [oraŋŋerie t. orãžrí] talvikasvihuone tai talvipuutarha, joka on yleensä tarkoitettu lähinnä viihtyisäksi paikaksi eikä tuotantoa varten ¶ Sana on sitaattilaina ranskasta. Myös (ruotsin mukaisessa) kirjoitusasussa "orangeri". Etenkin aiemmin myös suomalaistuneessa asussa "ansari".

oranki eräs ihmisapinasuku (Pongo). ¶ Taivutuksessa astevaihtelu, esim. oranki : orangin. Aiemmin myös muodossa "orangutangi".

oranssi punakeltainen

oratio obliqua [oraatio obliikva t. ooráatióo oblíikva] epäsuora esitystapa, epäsuora ilmaisu, etenkin toisen lausumien selostaminen suoran lainauksen asemesta ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta.

oratorio uskonnollissävyinen, eeppis-draamallinen sävelteos

orbitaali elektronin kuvitellun radan taso; yhdyssanoissa myös: orbitaalinen

orbitaalinen silmäkuoppaa koskeva, silmäkuoppa; planeetan kiertorataa koskeva, kiertorata-

ordinaaliluku järjestyslukusana, esim. "viides"

ordinaatta (matematiikassa) koordinaatiston pystysuora akseli, y-akseli; pisteen sijainti y-akselill ¶ a Nykyisin "y-akseli" on tavallisempi ilmaisu. Vertaa: abskissa.

ordoviikki eräs geologinen kausi, alkoi n. 495 milj. vuotta sitten, päättyi n. 440 milj. vuotta sitten ¶ Myös asua "ordoviki" on käytetty.

oregano mäkimeiramin viljelymuoto; sen lehdistä valmistettu kuivattu mauste ¶ Lausutaan usein [oregaano].

orgaani elin; puhe- tai lauluääni; (puolueen tms.) äänenkannattaja ¶ Sanat "elin" ja "orgaani" voivat molemmat tarkoittaa ihmisen tai eläimen kehon osaa (esim. maksa, käsi) mutta myös kuvaannollisemmin mm. sellaisen kaltaista koneen osaa (kone-elin) taikka sellaiseen vielä käsitteellisemmin rinnastettavaa hallintoelintä tms. Tavallisesti kuitenkin "orgaani" tarkoittaa nimenomaan viimeksi mainittua.

orgaaninen määrätynlainen hiiltä sisältävä (yhdiste); eloperäinen (aine); elimellinen (myös kuvaannollisesti); luonnonmukainen, luomu- ¶ Kemiassa orgaanisiksi kutsutaan hiiliyhdisteitä, lukuun ottamatta kaikkein yksinkertaisimpia kuten hiilen oksideja. Elollinen luonto perustuu olennaisesti orgaanisille yhdisteille, mutta orgaanisia yhdisteitä muodostuu myös muuten luonnossa. Esimerkiksi ilmaus "orgaaninen aine" viittaa kuitenkin yleensä nimenomaan elävistä olioista peräisin oleviin tai niissä esiintyviin aineisiin.

organelli soluelin ¶ Solun osa, jolla on oma erityinen tehtävänsä.

organisaatio järjestö, laitos, yritys tms. "elimelliseksi kokonaisuudeksi" käsitettynä; sellaisen hallinnollinen ja toiminnallinen rakenne (käskysuhteet yms.); järjestäminen, organisointi

organismi eliö, elollinen olento; elimistö; niiden kaltaiseksi käsitetty järjestelmä tms., "elimellinen kokonaisuus"

organisoida järjestää, järjestellä (sopeuttaen jonkin kokonaisuuden osat toiminnaltaan toisiinsa)

organo- elin-, orgaani-

organoidi soluviljelmä, jossa on kudostyypillisiä rakenteita ja toimintoja

organoleptinen aistinvarainen, aisteihin perustuva

orgasmi sukupuolisen kiihotuksen laukeaminen tyydytykseen; nautinnollinen, hekumallinen kokemus ¶ Sukupuolisen nautinnon merkitys on alkuperäinen ja kirjakielinen, mutta sanaa käytetään puhekielessä yleisesti myös väljemmin. Tavallinen slangimuunnelma sanasta: "orkut".

orgastinen orgasmiin kuuluva tai verrattava

orgiat hurjat juomingit ja hekumalliset nautinnot ¶ Sanaa käyttävät yleensä paheksuvassa mielessä ne, jotka eivät orgioina pitämiinsä kemuihin osallistu.

orientaalinen itämainen, itäinen, idän-

orientalisti itämaisten kielten ja kulttuurien tutkija

orientaatio suuntautuminen, orientoituminen; (laitteen tms.) vaaka- tai pystysuuntaisuus

orientoida tutustuttaa (alustavasti), johdattaa

orientoitua suuntautua (johonkin aiheeseen tms.), orientoida itseään

orientti itämaat ¶ Vastakohta: oksidentti.

origami japanilainen paperintaittelutaide

originaali alkuperäiskappale; originelli ihminen

originelli omalaatuinen, poikkeava, omaperäinen, erikoinen

origo koordinaatiston nollapiste, koordinaattiakselien leikkauskohta

orkaani pyörremyrsky eli sykloni

orkesteri suuri tai suurehko soitinyhtye, joka koostuu erityyppisten instrumenttien soittajista ja jolla on johtaja (kapellimestari)

orkestroida soitintaa (orkesterille); (anglistisesti:) järjestää, organisoida, suunnitella (yksityiskohtaisesti) ¶ Vanhana sivistyssanana "orkestroida" tarkoittaa soitintamista eli musiikin sovittamista orkesterin soittimilla esitettäväksi. Nykyisin se tarkoittaa huolimattomassa kielessä englannin orchestrate-sanan merkitystä jäljitellen myös järjestämistä.

orkidea [orkidea t. orkkideea] trooppisia kämmekkäkasveja, myös koristekasveiksi viljeltyjä; joskus myös kaikista kämmekkäkasveista (Orchidaceae) käytetty nimitys

ornamentaalinen koristeellinen, koriste-, ornamentteja käyttävä

ornamentiikka korukuviot, ornamentit; koristelutaide

ornamentti koriste(kuvio), etenkin arkkitehtuurissa; koristeellinen sävelkuvio

ornitologia lintutiede, lintujen tutkiminen ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

orto- oikea-, oikein-, suora-

ortodoksi ortodoksisen kirkon jäsen; yhdyssanassa "ortodoksijuutalainen" kuitenkin merkityksessä 'puhdasoppinen, tarkoin Mooseksen lakia noudattava'

ortodoksia puhdasoppisuus, oikeaoppisuus; ortodoksisen kirkon oppi t. kulttuuripiiri

ortodoksinen kristillisen kirkon yhteen, levinneisyydeltään itäiseen päähaaraan (ortodoksiseen kirkkoon, "kreikkalaiskatoliseen" kirkkoon) kuuluva t. sen opin ja käytännön mukainen; puhdasoppinen, oikeaoppinen, virallisen opin mukainen t. yleisesti oikeana pidetty ¶ Sana on ongelmallinen, koska sen merkitykset helposti sekaantuvat toisiinsa Nimitys "kreikkalaiskatolinen" ei toisaalta ole sopiva muun muassa siksi, että sillä on myös toinen merkitys, joka tarkoittaa paavin johtamaan katoliseen kirkkoon kuuluvia kristittyjä, jotka noudattavat ns. itäistä riitusta (jumalanpalvelusmenoja). Selvintä olisi käyttää sanaa "ortodoksinen" vain kirkkokuntaan viittaavana, koska muu käyttö on korvattavissa muilla sanoilla. Yhdyssana "epäortodoksinen" tarkoittaa 'epäsovinnainen, yleisesti hyväksytyistä katsomuksista poikkeava.

ortogonaalinen kohtisuora, suorassa kulmassa jotakin vastaan oleva; toisiaan vastaan suorassa kulmassa oleviin viivoihin perustuva; tämän käsitteen yleistyksiin (eräissä matemaattisissa yhteyksissä) t. sen vertauskuvalliseen käyttöön perustuva ¶ Matematiikassa sanalla on edellä mainitun geometrisen merkityksen lisäksi mm. seuraavat merkitykset: yleisesti vektorit ovat ortogonaaliset, jos niiden pistetulo (skalaaritulo) on nolla; funktiot ovat ortogonaaliset, jos niiden määrätynlainen integraali on nolla. Kuvaannollinen käyttö perustuu mielikuvaan ortogonaalisista viivoista, jotka jakavat jonkin asian osiin kahdella tavalla, jotka ovat toisistaan riippumattomat. Esimerkiksi ortogonaaliset valinnat tarkoittavat valintoja, jotka voidaan tehdä toisistaan riippumatta.

ortografia oikeinkirjoitus, kirjoitussäännöt; jonkin tekstin oikeinkirjoituskäytännöt

ortografinen oikeinkirjoitus-, ortografiaa koskeva

ortoosi vammaisille tarkoitettu tukilaite joka ehkäisee tai oikaisee raajan virheasentoja

ortopedi ortopediaan erikoistunut lääkäri

ortopedia lääketieteen haara, joka tutkii ja hoitaa liikunta- ja tukielinten epämuodostumia, sairauksia ja vammoja

ortoreksia pakkomielteenomainen ravinnon terveellisyyden tarkkailu, orthorexia nervosa

ortorektikko ortoreksiaa poteva ihminen

oskillaatio värähtely

oskillaattori värähtelevä laite, värähtelijä

oskilloida värähdellä

oskilloskooppi laite, jolla voidaan esittää (esim. sähkön) värähtelyjä näkyvässä muodossa, käyrinä

osmani turkkilainen ns. Osmanien valtakunnan aikana (v. 1299 - 1923); turkin kieli n. v. 1500 - 1928, joskus myös turkin kieli yleisesti ¶ Samaa tarkoittaa sana ottomaani; kielenhuollon kanta siihen, kumpaa nimitystä pitäisi käyttää, on vaihdellut, ja nykykanta sallii molemmat.

osmo- haju-

osmoosi nesteen tunkeutuminen toiseen nesteeseen niitä erottavan puoliläpäisevän kalvon läpi

osmoottinen osmoosiin perustuva t. liittyvä

ossi itäsaksalainen, entisestä Itä-Saksasta kotoisin oleva ¶ Sanaa on käytetty puhekielenomaisesti lähinnä Saksan jälleenyhdistymisen (1991) jälkeen niistä, jotka ovat kotoisin entisen Itä-Saksan (Saksan demokraattisen tasavallan, DDR:n) alueelta. Vrt. wessi.

ossifikaatio luutuminen

ossifioitua luutua

osso buco [osso buuko] naudan (alkujaan vasikan) potkaviipaleista valmistettu haudutettu ruoka

ossuaario luuarkku; hauta-arkku; luukokoelma ¶ Varsinaisesti: pieni arkku, johon vainajan luut pannaan, kun ruumis on muuten hajonnut. Sanaa käytetään myös yleisemmin hauta-arkusta, joka voi sisältää vainajan tai luiden tuhkan ja mahdollisesti hautaesineitä. Toisaalta sitä käytetään laajoistakin vainajien luiden kokoelmista, jotka ovat usein yleisön nähtäville.

ossuarium [ossuaarium t. ossuáarium] = ossuaario ¶ Sana on sitaattilaina latinasta.

ostensiivinen osoittamiseen, näyttämiseen perustuva (määritelmä); silmäänpistävä; komeileva, kerskaileva

ostensio osoittaminen, näyttäminen

osteo- luu-

osteoporoosi luun huokoistuminen, luukato

osteri simpukoita (suku Ostrea), joista useita käytetään ravinnoksi ¶ Ostereita pidetään suurena herkkuna. Kovan kuorensa takia osteri mainitaan usein "kuoreensa sulkeutumisen" tai kovuuden vertauskuvana.

ostinato [ostinaatto t. ostináato] lyhyen aiheen toistuminen usein (musiikkiteoksessa)

ostrakismi muinaisessa Ateenassa käytössä ollut järjestelmä, jossa riittävä määrä kansalaisia saattoi äänestää kenet tahansa maanpakoon 10 v:ksi; nyk. kuvaannollisesti yhteisön ulkopuolelle sulkemisesta

otiitti korvatulehdus

oto- korva-

otorinolaryngologia korva-, nenä- ja kurkkutautioppi ¶ Usein virheellisesti h:llisessa muodossa "otorhinolaryngologia".

otsoni hapen kolmiatominen muoto, O3 ¶ Ilmakehän yläosissa otsoni estää vahingollista säteilyä pääsemästä maan pinnalle, ja siksi sen väheneminen (otsonikato) on aiheuttanut huolestumista. Ihmisen hengitysilmassa otsoni taas aiheuttaa terveyshaittoja.

ottomaani osmani; alkuperältään turkkilainen selkänojaton pehmustettu leposohva, divaani; ripsimäinen kangaslaatu

ouija [wiidžə t. uija] virheellisesti eräänlaisten ennustuslautojen yleisnimityksenä; Ouija on rekisteröity tavaramerkki

out [aut] poissa muodista; epäsuosiossa; "ulkona" keskustelusta tms.

outlet [autlet] erikoiseriä ja yksittäiskappaleita edullisesti myyvä kauppa, poistomyymälä; tehtaanmyymälä; maahantuojan oma kauppa

output [autput] tuloste, tulostiedot; tulos

outsider [autsaider] sivullinen, ulkopuolinen t. itsensä ulkopuoliseksi kokeva; hevoskilpailun yllättävä voittaja, "musta hevonen"

outsourcing [autsoorsiŋ] ulkoistaminen ¶ Yrityksen tai laitoksen jonkin toiminnon siirtäminen ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi.

ouzo [uuso t. uuzo] kreikkalainen aniksella maustettu viina ¶ Suomalaisen siirtokirjoitusstandardin mukainen asu tälle kreikan sanalle olisi "uzo", mutta sitä käytetään vain harvoin.

ovaali soikea; soikio

overkill [ouver-kil, ouvö(r)-kil] liioittelu, yliampuvuus; "moninkertainen tappaminen" ¶ Alkujaan tämä englannin sana viittasi siihen, että ydinasevalloilla oli aseita monta kertaa enemmän kuin tarvittaisiin kaikkien ihmisten tappamiseen. Tästä syntyi (sinänsä mieletön) "moninkertaisen tappamisen" ajatus; jotkin rikollis- ja muut jengit ovat tämän takia ottaneet sanan nimeensä. Sittemmin sanaa on ruvettu käyttämään myös siitä, että johonkin asiaan käytetään paljon enemmän voimavaroja (esimerkiksi tehdään paljon mutkikkaampi tekninen ratkaisu) kuin olisi tarpeen.

ovo- muna-

ovulaatio munasolun irtoaminen (ja siihen liittyvät tapahtumat) ¶ Munarakkulan puhkeaminen ja sitä seuraava munasolun ja sitä ympäröivien munarakkulasolujen irtoaminen munasarjasta.

ovuloida olla ovulaatiovaiheessa ¶ Esim. "ihminen ovuloi keskimäärin kerran 28 vuorokaudessa" 'naiselta irtoaa munasolu noin 28 vuorokauden välein'.