Osoitin ja kohdistin

Ehdotetut määritelmät

osoitin (pointer)
(1) kuvaruudulla näkyvä symboli, jonka liikettä yleensä ohjataan hiirellä ja joka osoittaa paikkaa, johon voidaan kohdistaa jokin toimenpide
(2) muuttuja, jonka arvo on osoite tai muu datan sijainnin yksilöivä tieto
kohdistin (cursor)
osoitin, joka ilmaisee kohdan, johon tekstin kirjoittaminen, tekstin poisto tai vastaava toimenpide kohdistuu.

Nämä määritelmät vastaavat olennaiselta sisällöltään mm. ATK-sanakirjan ja tietotekniikan termitalkoiden vastaavia määritelmiä.

Määritelmien mukaan kohdistin on loogisesti osoittimen erikoistapaus. Käytännössä puhutaan usein ruudulla näkyvistä kohdistimesta ja osoittimesta, jolloin osoitin-sana viittaa kahdesta osoittimesta siihen, joka ei ole kohdistin. Tarvittaessa siitä voi käyttää tarkempaa ilmausta hiiriosoitin, koska käytännössä sen sijainti seuraa suoraan hiiren tai muun kohdistuslaitteen liikettä.

Osoitin ja kohdistin tekstinkäsittelyssä

[ruutukaappaus, jossa on tekstiä Wordissä]
Kuva: Tekstinkäsittelyä MS Word -ohjelmassa.

Kuvassa on kohdistin eli kursori (cursor), joka on kapeahko pystyviiva (sanojen ’Sähköistä asiointia’ jäljessä) ja osoittaa, mihin kohtaan kirjoitettava teksti menisi. Lisäksi näkyy siitä hiukan oikealla oleva osoitin (pointer), joka on kapea pystyviiva, joka päissä on poikkiviivat. Jos hiirtä napsautetaan, kohdistin siirtyy osoittimen kohdalle.

[ruutukaappaus, jossa on Web-lomake]
Kuva: Yksinkertainen Web-lomake Internet Explorerin esittämänä. Toisessa tekstinsyöttökentässä on kohdistin eli kursori, joka on kapea pystyviiva, ja lisäksi näkyy osoitin, joka on nuoli.

Osoitin ja kohdistin lomakkeessa

Myös lomakkeiden yhteydessä on olennaista erottaa osoitin ja kohdistin toisistaan. Kohdistimen sijainti määrää, mihin kenttään voidaan kirjoittaa. Kohdistinta voidaan siirtää mm. sarkainnäppäimellä eli tab-näppäimellä. Sitä voidaan siirtää myös hiiren avulla: kun hiirellä viedään osoitin haluttuun kenttään ja sitten napsautetaan hiiren nappia, siirtyy kohdistinkin kyseiseen kenttään.

Nykyinen käsitesekaannus

Nykyisin käytetään yleisesti sanaa kursori tarkoittamaan kuvaruudulla näkyvää pientä symbolia, joka osoittaa kuvaruudulla olevaa ”nykyistä kohtaa”, siis kohtaa, jota voidaan jollakin tapaa käsitellä. Monissa lähteissä suositellaan sen tilalle sanaa kohdistin.

Nämä sanat on kuitenkin syytä varata tarkoittamaan symbolia, joka osoittaa sitä kohtaa, johon tekstin lisäys kohdistuu. Tämä vastaa englannin sanan cursor merkitystä. Laaja-alaisempaan merkitykseen sopii osoitin, englanniksi pointer. Tällä sanalla on myös muita merkityksiä mm. ohjelmoinnin yhteydessä, mutta niihin ei puututa tässä.

Myös englannin kielessä on sanojen pointer ja cursor käytössä jonkin verran sekaannusta. Mutta esimerkiksi arvostettu ANSDIT-sanakirja (American National Standard Dictionary of Information Technology) rajaa ne suhteellisen selvästi eri merkityksiin:

cursor
(1) A movable, normally visible reference point that indicates a position of special interest in a display space, such as where the next data will be introduced. More than one cursor may be present. (2) In a relational database, a pointer to a row in a table, used to move within that table. In SQL, a current pointer is called a “cursor.”
pointer
(1) In organization of data, a data element that indicates the location of another data element. (2) In programming languages, a data object whose data value is the address of another data object. (3) In computer graphics, a symbol displayed on a screen that a user can move with a pointing device, such as a mouse, to select items, and that may change shape with context.

Valitettavasti CSS-muotoilukielessä on käytetty sanoja hämmentävästi. CSS:ssä cursor-ominaisuus asettaa osoittimen ulkoasun, kun taas kohdistimen muotoa ei voi asettaa. Yksi tämän ominaisuuden mahdollisista arvoista on pointer, joka ilmaisee, että osoitin on linkin tai vastaan kohdalla. Esimerkiksi IE:ssä tämä arvo vastaa käden näköistä symbolia!

Englannin kielessä esiintyy myös käytäntöä, jossa cursor on yleisnimitys osoittimille. Tällöin käytetään usein kohdistimesta nimitystä text cursor ja varsinaisesta osoittimesta nimitystä mouse cursor.

Vastaavasti esiintyy suomen kielessä tekstikursori (harvoin tekstiosoitin) ja melko usein hiiriosoitin (harvemmin hiirikursori). Näitä sanoja voi käyttää selvyyden vuoksi, kun tekstissä ensi kerran mainitaan kursori tai osoitin. Etenkin pelkkä osoitin saattaa olla lukijoille epäselvä sana.

Eron tekemisen merkitys

Kohdistin voidaan tulkita osoittimen erikoistapaukseksi, mutta keskeistä on, että ruudulla (ja yhdessä ikkunassakin) voi olla sekä kohdistin että muunlainen osoitin. Tämä on jopa tavallista hyvinkin monissa käyttötilanteissa.

Niinpä esimerkiksi ohje ”siirrä kursori sinne-ja-sinne” on kaksitulkintainen, ellei tiedetä, mitä kursori-sanalla tarkoitetaan. Vaikka tämä sana muodoltaan sopisi aika hyvin suomen kieleen, sen merkityksen epämääräisyys puoltaa sen korvaamista omaperäisemmillä sanoilla, joille voidaan antaa tarkat merkitykset.