Datatekniikan sanastoja

Sisällys:

Datatekniikasta ja erityisesti Inter­netis­tä on runsaasti erilaisia sanastoja, mutta niiden taso vaihtelee suuresti. Siksi olen koonnut tähän kommentoituja linkkejä hyviin tiedonlähteisiin, erityisesti sel­lai­siin, joissa on mukana suomen­kie­lis­tä sanastoa.

Nimityksen ”datatekniikka” asemesta käytetään usein nimitystä ”tietotekniikka” tai ”informaatio­tekniikka” tai ”informaatio­teknologia” tai lyhennettä ”IT”. Nimi­tys ”auto­maat­ti­nen tietojen­käsittely” on jo jäänyt vähälle käytölle, mutta lyhennettä ”ATK” käytetään vielä. Näiden nimitysten merkitykset ja vivahteet vaihtelevat.

Suomenkielisiä termejä sisältäviä

Laaja-alaisia datatekniikan sanastoja

Datatekniikan suomalaisena perussanakirjana voidaan pitää ATK-sanakirjaa, jonka ensimmäinen painos julkaistiin jo vuonna 1966. Sen 14. painos ilmestyi huhtikuussa 2008. Kielinä ovat suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja, viro ja venäjä. Teos on saatavilla myös osana Kielikone Oy:n digitaalista MOT Sanakirjastoa sekä tilattavissa verkkoversiona. Kirjaa toimittaa Tieto­tek­nii­kan liiton sanastotoimikunta. Huomattakoon, että sanakirja sisältää vakiintuneen sanaston ohella monia ehdotuksia, jotka on pyritty valitsemaan tarkan harkinnan jälkeen mutta jotka eivät välttämättä ole ainakaan vielä yleisessä käytössä.

Tämän sivun kirjoittaja oli mukana Tietotekniikan liiton sanastotoimikunnassa eikä siis ole täysin puolueeton arvioissaan.

IT Info tarjoaa vuosimaksua vastaan verkossa käytettäväksi IT-Ensyklopedia-sivustoa, joka perustuu Hannu Jaakohuhdan samannimiseen kirjaan (IT-Ensyklopedia, IT Press, 2. painos, 2003). Sisällön hakusanaluetteloa voi selata maksutta. Jaakohuhta on laatinut myös uudemman sanakirjan, vuonna 2007 julkaistun Tietotekniikan sanakirjan (suomi–englanti–suomi).

Petteri Järvinen on kirjoittanut laajan IT-tietosanakirjan (Docendo, 1. laitos 2001, 2. laitos 2003). Sen edeltäjiä olivat saman tekijän seuraavat teokset (lueteltu tässä käänteisessä aika­jär­jes­tyk­ses­sä): IT-tietosanakirja, PC-tietosanakirja (1999) ja Tietotekniikan termit - PC-tietosanakirja (1996).

Lexitec julkaisee Atk-englannin sanakirjaa, jonka supistettu versio on Webissä. Siinä on sekä englanti–suomi-osa että suomi–englanti-osa, ja mukana on myös lyhyitä määritelmiä.

Maksullisessa palvelussa ItAvenue sanotaan olevan yli 11 000 informaatioteknologian termiä.

Muita yleisiä datatekniikan sanastoja

Kari Keinonen on koonnut Englantilais-suomalaisen tietotekniikan sanakirjan, jossa hän sanoo olevan lähes 16 000 englanninkielistä tietotekniikkaan liittyvää sanaa ja niiden suomenkielistä vastinetta.

Gnomen suomentajaryhmän sanasto sisältää suuren määrän suomi-englanti-vastaavuuksia. Mukana on myös hakutoiminto.

ATK-ajokorttikoulun aineistossa on osa ATK-termit, jossa on yksinkertaisia määritelmiä joukolle tavallisia ATK-sanoja. (Toimii vain, jos JavaScript ja kehykset ovat käytössä selaimessa.)

Elisa on tehnyt IT-alan sanaston, jossa on suhteellisen yleistajuisia määritelmiä.

Jyväskylän yliopistossa on tehty Tietotekniikan sanasto, jossa hakusanoja ei ole kovin paljon, mutta selitykset ovat selkeitä.

Tietotekniikan peruskurssin sanasto (Tampereen teknillinen yliopisto). Sisältää tavallisia sanastoja huomattavasti laajempia, oppikirjatyylisiä määritelmiä monille keskeisille käsitteille. (Mukana on tosin vain paikallisiin tarpeisiinkin kirjoitettua asiaa.)

Linux-käännössanakirja sisältää englanti-suomi-vastaavuuksia ja niihin liittyviä selityksiä.

Veikko Mäkelä (HY) on koonnut Pienen atk-sanaston, joka suppeudestaan huolimatta on erittäin hyödyllinen, koska siinä on selitetty termejä yleistajuisesti.

Yleistajuinen on myös KotiPC-lehden PC-sanasto.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa on laadittu suppeahko sanaluettelo Finsk-svensk-engelsk ordlista i informatik, joka liittyy laajaan, määritelmiä sisältävään katsaukseen Boken utan band - Terminologi kring datorer, bibliotek och nya medier.

Björn-Eric Mattson on koonnut kolmikielisen sanaston Finsk-svensk-engelsk dataordlista (PDF-muotoinen).

ETS:llä on sanakirjakokoelma, jossa on mm. laaja tietokonealan venäjä-suomi-venäjä-sanakirja.

Erityisalojen sanastoja

Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistö sisältää suuren määrän tietoturvaan liittyviä suomen- ja englanninkielisiä termejä määritelmineen (PDF-muodossa). Vrt. suomennus­ratkaisuihini Tietokoneen käyttäjän turvaoppaassa, erityisesti sen sanastoliitteessä; valintoja olen selittänyt erillisessä liitteessä. Ks. myös Symantecin tietoturvasanastoa.

Muita erikoissanastoja, osittain melko suppeita (mutta ehkä juuri siksi usein hyödyllisiä):

Katso myös koostetta Termisanastoja Webissä, jonka kautta löytyy datatekniikkaan liittyviä sanastoja kuten matematiikan sanastoja, paikkatietotekniikan sanastoja ym.

Hakujärjestelmiä (tietokantoja)

Tekniikan sanastokeskus (TSK) ylläpitää, yhteistyössä TKK:n kirjaston kanssa, tekniikan termipankkia Tepa. Se sisältää suuren määrän termejä, niiden määritelmiä ja muunkielisiä vastineita. Aineisto on koottu useista eri lähteistä. TSK on myös järjestänyt tietotekniikan termitalkoot, joiden pohjalta on laadittu suosituksia useista termeistä.

IATE (Inter-Agency Terminology Exchange) on EU:n laaja, monikielinen ja monen alan sanasto, joka sisältää myös termien määritelmiä. Tosin aineisto on peräisin monesta eri lähteestä, joten taso ja esitystapa vaihtelee. Se on korvannut aiemmin laajasti käytetyn Eurodicautom-tietokannan.

Microsoftin käyttämistä termien suomennoksista ja muista käännöksistä on laaja aineisto yhtiön sivustossa Microsoft Language Portal. Siinä on hakutoiminto, jolla saa tietoja termin eri vastineista määritelmineen eri yhteyksissä. Tiedot ovat varsin laajoja, ja tämä voikin joskus olla ongelma, koska ei ole ilmeistä, mikä on termin normaali vastine.

Mac-termistöä on Applen sivustossa Internationalization Downloads Käyttö edellyttää rekisteröitymisen kehittäjäksi (developer). Tiedostot ovat DMG-muotoisia eli Macin binaarimuodossa. DMG-tiedostojen avaaminen Windows-koneella onnistuu esimerkiksi DMGExtractor- tai TransMac-ohjelmalla.

Englanninkielisiä

Seuraavassa on muutamia kohtuullisen hyviksi havaitsemiani datatekniikan englanninkielisiä sanastoja:

Muita sanastoja löytyy etenkin WebReferencen Internet glossaries -sivulta. Nämä sanastot osittain täydentävät toisiaan, mutta osittain niissä on samaa dataa kopioituna, ehkä vähän muokattuina.

Standardisarja ISO/IEC 2382 (Information Technology -- Vocabulary sisältää useita sanastostandardeja, joissa on termejä määritelmineen englanniksi ja ranskaksi. Jotkin näistä standardeista ovat saatavilla zipattuina PDF:inä ISO/IEC JTC1:n sivun Publicly Available Standards kautta.

Muunkielisiä

Edellä mainituista tietolähteistä useat, mm. ATK-sanakirja, sisältävät muitakin kieliä kuin suomea ja englantia. Seuraavassa on eräiden kielten ATK-sanastoja, joista useimmissa on toisena kielenä englanti:

Yleisten sanastojen ja sanastokokoelmien käytöstä

Yleisistäkin sanakirjoista ja sanastoista, etenkin laajimmista, voi olla apua datatekniikan sanojen yhteydessä. Sama koskee erilaisia kokoelmia erityisalojen sanastoja.

Olen siirtänyt linkit sellaisiin aineistoihin osaksi sivuani Termisanastoja Webissä. Seuraavassa on vain muutama aihetta sivuava lisähuomautus.

Osittain yleisiä, osittain erityisiä erikielisiä sana-aineistoja löytyy etenkin seuraavista:

Laadukkaista yleisistä englanti-englanti-sanakirjoista on syytä mainita erikseen WWWebster.

Ainoa laajahko netissä maksuttomassa käytössä oleva yleinen suomi-englanti- tai englanti-suomi-sanasto lienee FinnPlacen (ent. Mofile) suomi-englanti-suomi-sanakirja. Sen suhteesta datatekniikkaan kertonee jotain se, että sanalle server se antaa suomenkielisiksi vastineiksi vain syöttäjä, tarjoilija ja tarjoiluvati. Uudempi sanasto on efe.scape.net, joka näyttäisi olevan osittain laajempi - mutta toimitusperiaatteista yms. ei näytä olevan tietoja. Sanalle server se antaa vain vastineet palvelin ja serveri!

Katso lisää Makupaloista

Makupalat-linkkikokoelmassa on kommentoituja linkkilistoja, joista aiheen kannalta tärkeitä ovat etenkin seuraavat: