Pienehkö sivistyssanakirja, u-alkuiset sanat

ubiikki kaikkialla oleva, kaikkialla vaikuttava, jokapaikan ¶ Sana on ollut hyvin harvinainen, mutta se on otettu osaksi mm. iskusanaa "ubiikkiyhteiskunta", joka tarkoittaa tilannetta, jossa tietotekniikkaa on kaikkialla. Yhdyssanojen alkuosana sana esiintyy myös lyhentyneessä muodossa "ubi-". Tietotekniikan liiton sanastotoimikunta suosittaa sanan "ubiikki" vastineeksi sanaa "jokapaikan".

ubikinoni eräs kemiallinen aine, jolla on vitamiinintapaisia ominaisuuksia ¶ Toiselta nimeltään koentsyymi Q.

ubikvisti eliölaji, joka elää hyvin laajalla alueella t. monenlaisissa ympäristöissä

ubikviteetti kaikkialla läsnä oleminen, kaikkialla esiintyminen ¶ Erityisesti teologiassa: Kristuksen ruumiillinen läsnäolo kaikkialla.

ufo ulkoavaruuden olentojen alus, "lentävä lautanen"; tunnistamaton lentävä esine; kummajainen, omituisuus ¶ Alkuperäinen merkitys: lentävä esine, jota ei ole pystytty tunnistamaan, unidentified flying object. Arkikielessä yleensä: ulkoavaruuden olentojen lentoalukseksi luultu. Myös kuvaannollisesti yleensä oudoista ilmiöistä ja ajatuksista.

ufologia huuhaa, hölynpöly; ufojen tutkimuksena pidetyt asiat ¶ Sukulaissanoista ks. logia. Arkikielessä esimerkiksi "ufologinen" tarkoittaa suunnilleen 'tolkuton, mieletön'.

ugrilainen unkarilaisten, ostjakkien ja vogulien muodostamaan kielelliseen kokonaisuuteen kuuluva

ukaasi hallitsijan antama käsky, asetus (Venäjällä); yleisemmin: määräys, mahtikäsky; kuvaannollisesti: (vaativassa sävyssä esitetty) käsky

ulaani ratsusotilas, jonka aseena on peitsi

ulseratiivinen haavaumia muodostava, haavainen, ulseroiva

ulseraatio haavautuminen, haavauman muodostuminen; haavauma

ulseroida haavautua, muodostaa haavauma

ulsteri välivuoriton välikausitakki; karhea, karstavillainen kangas, jota käytetään päällystakkeihin

ultima (sanan) viimeinen tavu

ultima ratio [ultima ratio t. ultima ratioo] viimeinen keino, äärimmäinen keino

ultimaattinen äärimmäinen; perimmäinen; viimeinen ¶ Sana on uudehko, englannin ultimate-sanaa jäljittelevä, ja sitä käytetään yleensä mainos- yms. teksteissä, usein vain vaikuttavuuden takia.

ultimaatumi [ultimaattumi t. ultimaatumi] uhkavaatimus ¶ Varsinkin valtion toiselle valtiolle esittämä vaatimus, jossa uhataan sodalla, ellei vaatimukseen suostuta.

ultimate liitokiekolla (vrt. frisbee) pelattava joukkuepeli

ultimus viimeinen; luokan viimeinen, huonoin oppilas; promootiossa priimuksen jälkeen toisen kunniasijan saanut

ultra- yli-, ääri-, äärimmäis- ¶ Alkuosa monissa termeissä, esim. "ultraääni" 'ääniaalto, jonka taajuus on ihmiskorvan kuulemien taajuuksien yläpuolella, yli20 kHz'. Myös vahvistavana etuliitteenä ilman selvää merkitystä esim. mainoskielessä.

ultramariini voimakkaan sininen väri(aine) ¶ Mainitaan joskus spektrin väriksi indigo-sanan tilalla.

ultramoderni huippumuodikas, äärimmäisen uudenaikainen

ultravioletti sähkömagneettisen säteilyn se alue, joka on lähinnä (näkyvän) valon yläpuolella taajuudeltaan

umami yksi viidestä perusmausta, "lihan maku" ¶ Aiemmin ajateltiin, että perusmakuja on neljä: makea, suolainen, hapan ja karvas. Nyttemmin on havaittu, että on viideskin perusmaku, jota voidaan luonnehtia "lihaliemimäiseksi mauksi" ja jota natriumglutamaatti (yleinen arominvahvenne) erityisesti voimistaa.

umlaut vokaalinvaihtelu a ~ ä, o ~ ö ja u ~ ü saksan kielessä ¶ Vrt. treema.

underground [andögraund] "maanalainen", vallitsevaa kulttuuria vastustava t. sille vaihtoehtoinen (nuoriso)liike t. ilmiö ¶ Sanaa käytettiin etenkin 1960-luvun nuorison protestiliikkeestä.

understatement [andösteitment] (hyvin) lievennetty ilmaisu ¶ Tälle sanalle on ehdotettu suomenkielistä vastinetta "vähätelmä". Sanaa käytetään etenkin silloin, kun lausuma esittää jonkin asian tahallisesti miedonnettuna, "aliampuvasti". Esimerkki: täydellisen epäonnistumisen kommentointi lausumalla "kaikki ei mennyt ihan kohdalleen".

uni- yksi-

uniikki ainutlaatuinen, ainoa lajiaan

unilateraalinen toispuolinen, yksipuolinen

unilateralismi yksipuolinen toimenpide ¶ Varsinkin yksipuolinen aseistuksen vähentäminen. Sukulaissanoista ks. ismi.

unioni liitto, etenkin valtiollinen; yhdiste(joukko) ¶ Myös joidenkin yhdistysten nimissä. Usein itsenäisenä (mahd. isolla alkukirjaimella) jostakin erityisestä unionista, nyk. etenkin Euroopan unionista käytetty. Joukko-opissa kahden joukon unioni eli yhdiste on niiden alkioiden joukko, jotka kuuluvat ainakin toiseen joukoista.

unisex molemmille sukupuolille tarkoitettu asu, varsinkin sellainen, jota mies ja nainen käyttävät esiintyessään yhdessä ¶ Myös: "uniseksi(asu)".

unitaari uskonnollisen unitarismin kannattaja; (matematiikassa) eräästä matriisin ominaisuudesta

unitarismi uskonsuunta, joka pitää Jumalaa yhtenä persoonana, vastoin kristinuskon ns. kolminaisuusoppia, antitrinitarismi; suuntaus, jonka mukaan valtion osat olisi liitettävä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

universaali yleiskäsite; kaikissa kielissä esiintyvä ilmiö; universaalinen

universaalinen kaikenkattava, täysin yleinen, maailmanlaajuinen ¶ Myös: universaali; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

universalismi oppi, joka korostaa joitakin universaalisia asioita ¶ Filosofiassa mm. käsitys, jonka mukaan todellisuus on yksi kokonaisuus, josta käsin yksittäisilmiöt selittyvät.

universiadit opiskelijoiden kansainvälinen urheilukilpailu

universumi maailmankaikkeus

univormu virkapuku (esim. sotilaan t. poliisin)

unssi anglosaksinen paino- tai tilavuusmitta, josta on eri muunnelmia, noin 30 g t. noin 30 ml ¶ Englanniksi "ounce", tunnus "oz". Painomittana tavallisimmin noin 28,35 g. Ks. WorldVu: Measurements and Measurement Conversions.

uraa venäläinen sotahuuto ¶ Venäjäksi "ura".

uraani eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki U ¶ Käytetään mm. ydinvoimaloiden polttoaineen ja atomipommien valmistamiseen.

uralilainen nimitys eräälle kielikunnalle, johon mm. suomen kieli kuuluu; myös sellaista kieltä puhuvista kansoista ¶ Uralilaiset kielet jaetaan suomalais-ugrilaisiin ja samojedikieliin. Nimitys johtuu siitä, että uralilaisia kieliä puhutaan Ural-vuoriston molemmilla puolilla, Aasiassa ja Euroopassa.

urasiili eräs orgaaninen aine, DNA:n rakenneosia

urbaani (suur)kaupunkilainen, kaupungistunut, kaupunkielämälle ominainen ¶ Yleensä nimenomaan nykyaikaiseen kaupunkielämään viittaavana. Tyylisävyltään sana on lähinnä kirjallinen. Vrt. city. Urbaani legenda: varoittava, pelottava tai muuten vaikuttava lyhyt kertomus, joka leviää suusta suuhun tai muutoin ja on yleensä totena esitetty ja todentuntuinen mutta perätön. (Ehdotettu suomennos "kaupunkilaistarina" ei oikein tavoita ilmaisun merkitystä.) Ks. Urban Legends Archive. Vrt. legenda. Aiemmin myös "urbaaninen"; ks. Voisiko -nen-lopun jättää pois adjektiiveista?

urbanisoitua muuttua urbaaniksi, kaupunkilaistua t. kaupungistua

urbanismi urbaani ilmiö ¶ Esim. kaupungistumisen myötä syntynyt sosiaalinen muodostuma tai suurkaupungin kielelle ominainen piirre.

urinaali miesten käymälän virtsaamisallas; virtsankeräysastia

uro- virtsa-

urologia virtsaelintautioppi ¶ Virtsateitä ja miehen sukupuolielimiä sekä niiden tauteja tutkiva lääketieteen alue. Joskus käytetty nimitys "miestentautioppi" on harhaanjohtava, koska urologia tutkii myös virtsaelimiä sukupuolesta riippumatta. Sukulaissanoista ks. logia.

utero- kohtu-

utilismi aatesuunta, joka näkee maailman ja luonnon ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta antamatta arvoa eliöiden olemassaololle sinänsä ¶ Käytännössä sana on pitkälti sekaantunut utilitarismi-sanaan. Sukulaissanoista ks. ismi.

utilitarianismi = utilitarismi

utilitarismi oppi t. käytäntö, joka korostaa hyödyllisyyttä ¶ Filosofis-poliittisena oppina utilitarismi eli utilitarianismi korostaa yleishyödyllisyyttä ylimpänä arvona. Vrt. utilismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

utiliteetti hyöty, hyödyllisyys, varsinkin määrällisesti arvioituna; hyödyllinen asia (esim. tietokoneen apuohjelma)

utooppinen haaveellinen, utopistinen

utopia (haaveellinen, yleensä myönteinen) tulevaisuus- tms. kuvitelma; haave ¶ Sana on saanut alkunsa Thomas Moren kirjasta Utopia, joka kuvasi kuviteltua ihanneyhteiskuntaa, joka sijaitsi kuvitteellisella saarella. Myöhemmässä kirjallisuudessa ja varsinkin muussa kielenkäytössä "utopia" on ruvennut tarkoittamaan varsinkin tulevaisuuteen sijoitettua ihanteellista maailmaa tai haaveellista maailmanparannussuunnitelmaa. Vrt. dystopia.

utopismi utopioiden rakentelu ja sellaisiin uskominen, haaveellisuus ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

uvulaarinen kitakieleke-, kitakielekkeellä äännettävä

uzo [uuzo] sanan "ouzo" standardinmukainen mutta harvinainen kirjoitusasu