Pienehkö sivistyssanakirja, n-alkuiset sanat

naan intialaisperäinen pyöreä, litteä vehnäleipätyyppi

nafta (arkikielessä:) dieselöljy; (aiemmin:) maaöljy, vuoriöljy, kiviöljy

naftaleeni naftaliini (kemiassa käytetty nimitys)

naftaliini eräs hiilivety, jota käytetään mm. koiden torjuntaan vaatteiden säilytyksessä ¶ Sanonta "panna naftaliiniin" tarkoittaa varastoon, säilöön panemista, (tilapäistä) käytöstä poistamista. Kemiassa käytetty nimi on "naftaleeni", mutta "naftaliini" on edelleen yleiskielessä tavallinen.

naiivi [naivi t. na'iivi] lapsenomainen, yksinkertainen ¶ Sanaa käytetään lapselliseksi koetusta käyttäytymisestä tai ajattelusta etenkin silloin, kun asianomainen on aikuinen. Sanan sävy on etupäässä väheksyvä mutta voi joskus olla myönteinenkin, lapsenomaiseen vilpittömyyteen ja välittömyyteen viittaava. Ensimmäisen i-vokaalin pituus vaihtelee; normien mukainen ääntämys on pitkävokaalinen.

nailon eräs synteettinen tekstiili(kuitu), alkujaan tavaramerkki (Nylon)

naivismi lapsenomainen ilmaisutyyli taiteessa; lapsellisuus, naiivius ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

najadi vedenneito, aallotar; eräiden vesihyönteisten myöhäinen toukka-aste

naltreksoni eräs huumeriippuvuuden katkaisulääke

nanny [näni] lastenhoitaja (etenkin Isossa-Britanniassa)

nano- miljardisosa-; kääpiö- ¶ Tämä etuliite johtuu kääpiötä tarkoittavasta kreikan sanasta ja esiintyy poikkeavaa pienikokoisuutta tarkoittamassa (esim. nanokefalia 'kääpiöpäisyys'), etenkin teknisissä yhteyksissä erittäin pientä tarkoittamassa (esim. nanorobotti 'erittäin pieni, jopa molekyylitason robottilaite') ja SI-järjestelmässä tarkassa merkityksessä 'miljardisosa' (tunnus: n), esim. nanometri (nm) 'metrin miljardisosa'.

napalm polttotaisteluaineena käytetty sitkostettu neste

nappa eräs korkealaatuinen nahkatyyppi ¶ Käytetään mm. käsineisiin ja jalkineisiin.

naprapaatti naprapatian harjoittaja

naprapatia eräs nivel- ja lihaskipujen hoitotapa ¶ Perustuu siihen, että hoitaja liikuttelee potilaan niveliä niiden tavallisen liikealueen rajojen yli. Menetelmällä pyritään mm. vähentämään selkärangan, rintakehän ja lantion siteiden kireyttä.

nardus eräs hyväntuoksuinen, kallis voide tai öljy

narkolepsia nukahtelusairaus

narkomaani huumeiden käyttäjä; huumeista riippuvainen

narkoosi nukutus (lääketieteessä, yleensä leikkausta varten)

narkootikko = narkomaani

narkoottinen huumaava; narkoosia koskeva

narraatio kertominen, kerronta

narratiivi asioiden kuvaaminen tavalla, joka heijastaa ja tukee tiettyjä näkökulmia, arvoja tai etuja ¶ Kielitoimiston sanakirjan mukaan ensisijaisesti "kertomus, kertova esitys", mutta tällaisessa abstraktissa merkityksessä sanaa tuskin käytetään.

narratiivinen kertova, selostava

narsismi (sairaalloinen) itsensäihailu, itseensä rakastuminen, itsekeskeisyys ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

narsissi kelta- tai valkokukkaisia sipulikasveja, joita viljellään koristekasveina

nasaali nenä-äänne, äänne, jota lausuttaessa ilmavirta kulkee nenän kautta

nasiiri Jumalalle erityisellä tavalla (4. Moos. 6) vihkiytynyt mies (juutalaisuudessa)

natiivi syntyperäinen, paikallinen; omassa ympäristössään toimiva, luontainen; luonnollinen ¶ Sanaa käytetään sekä substantiivina että adjektiivina. Se voi tarkoittaa mm. jonkin alueen paikallista asukasta. Tietokoneista puhuttaessa se tarkoittaa mm. ohjelmaa, joka toimii siinä ympäristössä, johon se on varsinaisesti on tehty, vastakohtana emulaatiolle ja toisaalta laiteriippumattomalle ohjelmalle. Lääketieteessä natiivikuvaus eli natiivikuvantaminen tarkoittaa röntgenkuvausta, jossa ei käytetä varjoainetta.

natiivinen synnynnäinen; luontainen

nationalismi kansallismielisyys; kansalliskiihko ¶ Sukulaissanoista ks. ismi.

natsi yleinen haukkumasana; komentelija, määräilijä; kansallissosialisti ¶ Alkujaan sana on lyhentymä saksan sanasta Nazionalsozialist ja viittaa Adolf Hitlerin puolueen jäseneen tai kannattajaan. Koska kyseinen puolue oli tunnettu totalitarismistaan, sana sai tähän viittaavan merkityksen, ja sitä ruvettiin sitten käyttämään kaikenlaisesta määräileväksi koetusta ja muutenkin yleisenä haukkumasanana.

natsismi Saksassa 1900-luvulla vallassa ollut totalitaristinen ja rasistinen liike, kansallissosialismi (vrt. natsi)

naturalismi ajatus- tai taidesuunta, joka korostaa luontoa tai luonnollisuutta ¶ Sukulaissanoista ks. ismi. Filosofiassa naturalismiksi on kutsuttu suuntauksia, joiden mukaan (perimmältään) todellista on vain luonto; tämän merkitys vaihtelee sen mukaan, mitä "luonnolla" tarkoitetaan. "Naturalistiseksi virhepäätelmäksi" on kutsuttu ajatusta, jonka mukaan siitä, miten asiat todellisuudessa ("luonnossa") ovat, voitaisiin päätellä, miten niiden pitää olla; yleisemmin sillä tarkoitetaan ajattelua, jonka mukaan hyvän käsite olisi palautettavissa mihinkään "luonnolliseen" asiaan, esimerkiksi mielihyvään. Taiteessa naturalismilla tarkoitetaan ehdottomaan todenmukaisuuteen, "luonnonmukaisuuteen", pyrkimistä; sitä voidaan luonnehtia realismin äärimuodoksi.

naturalisaatio naturalisointi

naturalisoida ottaa kansalaiseksi, kansalaistaa

naturelli luonnollinen, "paljas" ¶ Tämä ei ole vanha sivistyssana, mutta sitä käytetään nykyisin elintarvikealalla mm. kuvaamaan lihaa "sellaisenaan", ilman suolausta, marinointia tms. Vrt. au naturel.

naturismi = nudismi

nautiikka merenkulkuoppi

nautilus helmivene ¶ Pääjalkaisiin kuuluvia merieläimiä (suku Nautilus).

navigaatio = navigointi

navigaattori navigoinnin suorittaja, yl. nimenomaan lentosuunnistaja

navigoida määrittää laivan, veneen tai ilma-aluksen paikka ja reitti, suunnistaa; ohjata alusta; mennä ("suunnistaa") sivulta toiselle webissä ¶ Alkuperäisin merkitys on 'ohjata laivaa, purjehtia'.

navy [neivi] laivastonsininen, tummansininen

neandertalinihminen [neandertaalinihminen] ihmisen lähin sukulaislaji, Homo neanderthalensis, sukupuuttoon kuollut ¶ Nimetty lajin fossiilien ensimmäisen löytöpaikan, Neanderthalin laakson mukaan. Aiemmin luettiin ihmisen alalajiksi Homo sapiens neanderthalensis. Suomalaisen nimen muunnelmia: "Neandertalin ihminen", "neandertalilainen" ja muodot, joissa t:n tilalla on th.

neekeri tummaihoiseen, afrikkalaisperäiseen rotuun kuuluva ihminen t. kyseisen rodun tuntomerkkejä ainakin jossain määrin omaava; alistetussa asemassa oleva; (leikill.) lehtimies ¶ Nykyisin tavallisen käsityksen mukaan nimitys "neekeri" on leimaava ja halveksiva ja sen asemesta pitäisi käyttää kiertoilmaisuja kuten "musta", "tumma", "afrikkalainen", "afroamerikkalainen" tms. Varsinkin Yhdysvalloissa näitä kaikkia ilmaisuja käytetään laajassa merkityksessä, johon kuuluvat myös mulatit.

nefriitti munuaistulehdus; eräs mineraali

nefro- munuais-

negaatio kielto, kieltäminen

negatiivi valokuvan muoto, jossa valoisuudet ovat todellisuudelle vastakkaiset ¶ Negatiivissa ovat alkuperäisen aiheen tummat kohdat vaaleita ja kääntäen. Vrt. positiivi.

negatiivinen kielteinen; (matematiikassa) nollaa pienempi, miinusmerkkinen; jonkin puuttumista ilmais ¶ eva Vastakohta: positiivinen. Yleensä ilmaisua selventää, jos tämä sana korvataan merkityksensä mukaan sanalla "kielteinen" tai ilmaisulla "nollaa pienempi". Huomaa erityisesti, että esim. sairauden olemassaolo tutkittaessa "negatiivinen löydös" tarkoittaa, että taudinaiheuttajasta ei ole löytynyt merkkejä; tämä on kuitenkin yleensä potilaan kannalta myönteinen eikä kielteinen asia. (Ilmaistessaan esim. jonkin havainnon puuttumista koetuloksista sana "negatiivinen" vastaa loogisesti matemaattista ilmaisua "yhtä suuri tai pienempi kuin nolla", käytännössä nollaa. Tarkassa matematiikassa "negatiivinen" on vain <0, ja "pienempi tai yhtäsuuri kuin nolla" ilmaistaan tarvittaessa sanalla "ei-positiivinen".) Joissakin yhteyksissä sanasta on kuitenkin muodostunut tekninen termi, joka ei oikein ole korvattavissa. Sähköopissa "negatiivinen" ja "positiivinen" ovat oikeastaan vain sovinnaisia nimiä kahdelle vastakkaiselle sähkövarauksen lajille.

negridi neekerirotuun kuuluva ihminen

negridinen neekerimäinen, neekeri- ¶ Etenkin nimityksessä "negridinen rotu" 'neekerirotu'.

negro spiritual [negro spiritual t. niigrou spiritjual] Yhdysvaltain neekeriväestön keskuudessa syntynyt hengellisen musiikin laji ¶ Joskus myös: negrospiritual.

negroidi neekerirotuun kuuluva

nekro- kuolleita t. kuolemaa koskeva

nekrofiili nekrofiliaan taipuvainen

nekrofilia seksuaalinen toiminta kuolleiden kanssa t. halu siihen

nekrologi muistokirjoitus, obituaari

nekropoli (muinainen) hautausmaa-alue, jossa on rakennuksia ja muistomerkkejä

nektari marjoista t. hedelmistä valmistettu samea, sosemainen juoma; elinvoimaa antava juoma; jumalten juoma (muinaisen Kreikan tarustossa, vrt. ambrosia); (kasvitieteessä) mesi ¶ Nektarina myydään myös muunlaisia marja- ja hedelmäjuomia.

nektariini eräs hedelmä, persikan sileäkuorinen muunnos

nemesis kostotar, kostonjumala(tar); kosto, rangaistus ¶ Usein isolla alkukirjaimella jumalan erisnimeksi käsitettynä: Nemesis.

neo- uus- ¶ Usein taiteen ns. kertaustyylien nimissä, esim. neoklassismi = uusklassisuus.

neofiili uusia asioita rakastava, himoitseva

neofilia uutuudenhalu, -himo

neofobia uusien asioiden pelko, uutuudenkammo

neogeo abstraktin maalaustaiteen "uusgeometrinen" suunta ¶ Myös kirjoitusasussa "neo-geo". Ei pidä sekoittaa eräiden pelijärjestelmien nimeen "Neo-Geo".

neoliittinen nuorempaan (uudempaan eli hiotun kiven) kivikauteen kuuluva ¶ Neoliittinen kausi = nuorempi kivikausi.

neologismi uudismuodoste ¶ Sanalla voidaan tarkoittaa tietoisen sanastonkehittelyn tuotetta tai muunlaista kieleen tullutta uutta sanaa tai ilmausta taikka vanhan ilmauksen käyttöä uudessa merkityksessä, mutta myös yksilön tuottamaa, kieleen kuulumatonta muodostetta, joka saattaa olla henkisen häiriintyneisyyden oire. Yleensä neologismeiksi ei kuitenkaan sanota lainasanoja, vaan uusia johdoksia, yhdyssanoja tai kokonaan keksittyjä sanoja.

neon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Ne ¶ Käytetään mm. mainosvaloissa värillisen valon aikaansaamiseen (neonvalot).

neonataalinen vastasyntynyttä koskeva

neoplasma kasvain, kasvannainen ¶ Kudos, joka jossain suhteessa poikkeaa siitä kudoksesta, josta se on lähtöisin. Kyseessä voi olla esim. luomi tai hyvänlaatuinen kasvain taikka hallitsemattomasti kasvava kudos, syöpäkasvain.

neoteeninen (biologiassa) eläimen jääminen olennaisilta osin toukka-asteiseksi, vaikka se saavuttaa sukukypsyyden; yleisemmin toukka- ja nuoruusasteen ominaisuuksien säilyminen täysikasvuisessa yksilössä

neotenia täysikasvuisen yksilön jääminen ominaisuuksiltaan toukka-asteiseksi, neoteenisuus

nepotismi sukulaisten suosiminen (etenkin virkoja täytettäessä)

nesessiivinen välttämättömyyttä ilmaiseva

nesessääri toalettilaukku, kosmetiikkalaukku

netiketti nettietiketti, netin etiketti, hyvät tavat internetissä

netota (arkikielessä) saada voittoa, voittoa

netottaa laskea nettoarvo ja tehdä tähän perustuvia toimenpiteitä ¶ Esim. jos A:lla on saatava B:ltä ja B:llä on samansuuruinen saatava A:lta, netottaminen eli netotus poistaa nämä saatavat.

netti laaja järjestelmä datan lähettämiseksi useiden tietokoneiden välillä, "tietokoneverkko", "tietoverkko" ¶ Usein erityisesti: internet. Käytännössä netistä puhuttaessa painottuvat usein sen mahdollisuudet tiedon välittämiseen ja ihmisten väliseen viestintään. Sana "netti" on tavallinen puhekielessä, mutta kirjakieleen sitä ei vielä ole yleisesti hyväksytty, vaan puhutaan erilaisista "verkoista". Ks. Perusteluja termeille netti, nyysit yms.

netto "puhdistettu" arvo, se, mikä jää, kun bruttomäärästä on vähennetty esim. päällyksen määrä, verot tms. ¶ Käsite on suhteellinen suhteessa siihen, mikä katsotaan vähennettäväksi. Erityisesti nettopalkka tarkoittaa ns. käteen jäävää palkkaa, josta on vähennetty verot ja pakolliset sosiaalimaksut. Netto-omaisuus tarkoittaa omaisuuden määrää, johon on laskettu mukaan saatavat ja josta on vähennetty velat.

nettouttaa = netottaa

neurasteeninen psyykkisesti helposti väsyvä, huonosti stressiä sietävä, "heikkohermoinen", "hermoheikko"

neurastenia neurasteenisuus

neuro- hermo-, hermosto-

neurolingvistiikka [neuroliŋvistiikka] kielen ja kielellisten häiriöiden tutkimus aivotoimintojen kannalta

neurologia hermotautioppi, oppi hermoston elimellisistä sairauksista ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

neuroni hermosolu

neuroosi sielullinen (psyykkinen) häiriötila, joka on vähemmän vakava kuin psykoosi ¶ Neuroosiin voi liittyä voimakasta ahdistusta, pakkomielteitä yms., mutta siinä todellisuudentaju ei ole (vakavasti) häiriytynyt. Vrt. psykoosi. Arkikielessä sanan "neuroosi" käyttö on vain arvio toisen ihmisen tilasta ilman sellaiseen arvioon tarvittavaa pätevyyttä.

neurootikko neuroosia poteva ihminen

neuroottinen neuroosia poteva; neuroosiin kuuluva t. liittyvä

neutraali jonkin vastakohtaisuuden ulkopuolella t. keskikohdan tienoilla oleva; jotkin vaihtoehdot kattava t. (tasapuolisesti) huomioon ottava; puolueeton, kantaa ottamaton; huomaamaton, ärsyttämätön; sävytön ¶ Alkujaan neutraali tarkoittaa sellaista, mikä ei ole kumpikaan kahdesta tai ei kannata kumpaakaan kahdesta. Merkitys on monin tavoin laajentunut. Esim. sukupuolineutraali tarkoittaa yleensä sellaista, joka kohtelee sukupuolia samalla tavoin. Kansainoikeudessa neutraali valtio tarkoittaa alkujaan valtiota, joka soveltaa muiden valtioiden sotaan tiettyjä puolueettomuussääntöjä; politiikassa yleisemmin valtiota, joka yrittää pysyä muiden valtioiden ristiriitojen ulkopuolella. Kemiassa neutraali tarkoittaa sellaista, joka ei ole hapan eikä emäksinen (pH noin 7). Matematiikassa laskutoimituksen neutraalialkio on sellainen, että laskutoimituksen kohdistaminen siihen ja muuhun alkioon tuottaa tämän toisen alkion; esim. yhteenlaskussa nolla.

neutralismi puolueettomuus, neutraalisuus; puolueettomuuspyrkimys

neutraliteetti puolueettomuus, neutraalisuus ¶ Etenkin valtion puolueettomuus suhteessa suurvaltojen eturistiriitoihin tai sotaakäyviin valtioihin.

neutraloida tehdä neutraaliksi, neutraalistaa ¶ Kemiassa erityisesti: tehdä aine neutraaliksi lisäämällä happameen emäksistä tai kääntäen. Myös: neutralisoida (ks. selityksiä lyhentymistä).

neutri nomini, jonka kieliopilliselta suvultaan ei ole maskuliini eikä feminiini; sellaisten nominien suku; olento, joka ei ole mies- eikä naispuolinen

neutroni eräs alkeishiukkanen, jolla ei ole sähkövarausta ¶ Neutronit ovat (useimpien) atomiydinten rakenneosia. Vapaita neutroneja syntyy erilaisissa ydinreaktioissa. Sähköttömyyden takia neutronien virta (neutronisäteily) on hyvin läpitunkevaa. Neutronipommi on ydinase, jonka tuhovaikutus perustuu suureksi osaksi räjähdyksessä syntyvään neutronisäteilyyn, joka "tappaa ihmiset mutta jättää rakennukset pystyyn".

newton [njuutton t. njuuton] voiman yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus N ¶ Määritelmän mukaan voiman suuruus on yksi newton, jos se antaa 1 kg:n kappaleelle kiihtyvyyden 1 m/s². Vrt. kilopondi.

niche [ni&353;] jollekin tai jollekulle erityisen sopiva toiminta- tai muu alue, "oma paikka", "oma lokero" ¶ Biologiassa sana tarkoittaa suunnilleen samaa kuin "ekologinen lokero", siis lajille tai yleensä elämänmuodolle sopivaa elinympäristöä, johon se on erikoistunut. Liiketoiminnasta puhuttaessa tarkoitetaan markkinoiden erityistä osaa, esim. jotain ehkä hyvinkin suppeaa kuluttajien ryhmää, jolle voidaan tarjota erikoistuotteita. Samaa alkuperää kuin sana nissi mutta tavallaan lainautunut uudestaan (englannista) uudentyyppiseen merkitykseen.

nihilismi "kaiken kieltäminen", yleisnimitys erilaisille kielteisille asenteille ja opeille ¶ Arkikielessä "nihilismi" tarkoittaa yleisesti kielteiseksi koettua asennetta. Poliittisessa historiassa se viittaa yhteiskunnallisen järjestyksen kieltämiseen ja tarkoittaa suunnilleen samaa kuin anarkismi mutta esiintyy etenkin Venäjän 1800-luvun oloista puhuttaessa. Tietoteoriassa: objektiivisen tiedon mahdollisuuden kiistäminen. Etiikassa: arvojen objektiivisuuden kieltäminen. Sukulaissanoista ks. ismi.

nikotiini eräs tupakan sisältämä aine

nikotinisti (ark., moittivasti:) tupakoitsija

niqab [nikab] islamin piirissä käytetty, yleensä musta kasvot peittävä vaate, jossa on pienet aukot silmille ¶ Vrt. burka.

nirvana syvä onnen ja rauhan tila; itämaisissa filosofioissa ja uskonnoissa: tila, jossa on vapauduttu elämän kärsimyksistä ja saavutettu täydellinen rauha ¶ Sanaa käytetään arkikielessä usein (lievästi) ironisessa merkityksessä. Alkujaan se tarkoittaa sananmukaisesti 'sammuksiin puhaltaminen', sitten etenkin buddhalaisuudessa yksilöllisen olemassaolon päättymistä, myöhemmin suurta autuutta, täydellistä onnea.

nissi avoin syvennys muurissa (etenkin patsasta varten tehty); turvallinen ja suojaisa olinpaikka; sopiva erityinen toiminta- tms. alue, nicheAiemmin s:n tilalla oli sh tai š: niš&353;i.

nitro eräitä sydän- ja verisuonitauteihin käytettyjä lääkkeitä ¶ Vaikuttavana aineena usein nitroglyseroli. Kirjakielisempi nimitys: nitrolääke.

nitroglyseroli eräs kemiallinen aine, glyserolin trinitraatti, C3H5(ONO< ¶ sub>2)3) Käytetään räjähdysaineiden valmistukseen ja nitrolääkkeisiin. Aiempi nimitys: nitroglyseriini.

nobel Nobelin palkinto ¶ Usein lausuttuna, joskus ehkä kirjoitettunakin "noobel", vaikka ruotsalainen nimi "Nobel" ruotsissa lausutaan niin, että o on lyhyt ja paino on jälkitavulla. Myös muodossa "Nobel-palkinto".

noblessi aateli, ylhäisö; jalous, (henkinen) aateluus

nocturno = nokturni

nodaalinen solmu-, kyhmy-, noduli- ¶ Yhdyssanan alkuosana muodossa nodaali-, esim. nordaalirytmi 'sydämen rytmi, jota tahdistaa eteiskammiosolmuke'.

nodulaarinen (lääketieteessä) kyhmyinen, nystermäinen, kyhmyjä muodostava; noduleista koostuva (materiaali)

noduli pieni pyöreähkö kappale jotain materiaalia; (lääketieteessä) pieni kyhmy; (arkeologiassa) työstämätön kiviraaka-ainekappale ¶ Usein asussa noduuli; käytännössä sanan asu riippuu usein siitä, minkä alan terminä sitä käytetään; vrt. moduuli.

nodulus (lääketieteessä) pieni kyhmy, noduli

nodus [nodus t. noodus] (anatomiassa) solmu, solmuke, kyhmy ¶ Sana on sitaattilaina latinasta. Vrt. noodi.

nokturni yötunnelmainen (piano)sävellys; katoliseen yöjumalanpalvelukseen kuuluva laulu

nolla luku, joka osoittaa lukumäärää 'ei yhtään'; tätä tarkoittava numeromerkki "0" ¶ Kuvaannollisesti sana "nolla" voi tarkoittaa mm. mitättömyyttä, merkityksettömyyttä.

nollabudjetti budjetti, jossa menot eivät nouse eivätkä laske edellisestä vuodesta (t. muusta budjettikaudesta)

nollatoleranssi puuttuminen pienimpiinkin rikkomuksiin jossakin asiassa ¶ Vrt. toleranssi.

nomadi paimentolainen; kansainvälinen, liikkuva tietoyhteiskunnan ihminen

nomen [noomen] nimi

nomenklatuura johtavien, etuoikeutettujen piirien joukko Neuvostoliitossa ¶ Nimi johtuu (osittain kuvitteellisesta) luettelosta, johon etuoikeutetut oli merkitty. Myös venäjästä translitteroidussa kirjoitusasussa "nomenklatura". Vrt. nomenklatuuri.

nomenklatuuri nimistö, nimiluettelo; nimeämisen järjestelmä

nominaalimuoto verbin muoto, joka ei voi esiintyä predikaattina, infinitiivi tai partisiippi

nominaalinen nimellinen, nimellisarvoinen

nominalismi (filosofiassa) käsitys, jonka mukaan yleiskäsitteet ovat vain nimiä ¶ Vrt. realismi. Sukulaissanoista ks. ismi.

nominatiivi eräs sijamuoto, nominien perusmuoto

nomini sana, joka taipuu sijamuodoissa: substantiivi, adjektiivi, numeraali tai pronomini

nomismi näkemys, jonka mukaan hyvä on lakien noudattamista

nomos hallintopiiri (muinaisessa Egyptissä ja nyky-Kreikassa); eräs muinaisen Kreikan laulurunouden laji

nomoteettinen lakeja säätävä; (luonnon)lakeja selvittelevä

non- ei-, epä-

non sequitur [noon sekvitur] väärä päätelmä ¶ Virheellinen päättely t. päättelyn tulos. Sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti "ei seuraa".

non sine laude approbatur [non sine laude aprobaattur t. noon sine laude aprobáatur] arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, 'hyväksytään, ei ilman kiitosta' ¶ Periaatteessa sitaattilaina latinasta.

nonchalantti [non-šalantti] (hienostuneesti) välinpitämätön, huoleton

nonfiguratiivinen ei-figuratiivinen ¶ Sellainen (taideteos), joka ei ulkoasullaan esitä mitään todellisuudessa olevaa.

non-food [non-fuud] elintarvikkeisiin kuulumaton ¶ Tavallisesti sentapaisissa ilmaisuissa kuin "non-food-tuote", etenkin puhuttaessa päivittäistavarakaupan muista tuotteista kuin ruokatavaroista ja juomista. Myös kirjoitusasussa "non food".

nonparelli eräs pieni kirjasinkoko (6 typografista pistettä); pieni värillinen sokerirae

non-stop tauoton (esitys t. ohjelma) ¶ Erityisesti elokuvanäytöksistä, joissa samaa elokuvaa esitetään toistuvasti ilman (merkittäviä) taukoja esityskertojen välillä. Myös kirjoitusasussa "nonstop".

nonprofit voittoa tavoittelematon ¶ Organisaatioista, joiden tavoitteena ei ole taloudellisen voiton (liikevoiton) saavuttaminen. Suomennetaan usein sanalla "yleishyödyllinen", mutta nonprofit-organisaation aatteellinen tms. tavoite ei välttämättä ole kaikkien mielestä yleisesti hyödyllinen. Myös kirjoitusasussa "non-profit" tai "non profit".

nonverbaalinen muu kuin sanallinen, ei-verbaalinen, sanaton ¶ Myös: non-verbaalinen.

noobeli nobel; jalo, ylevämielinen

noodi solmu; solmumainen osa jotakin verkko- tai puumaista rakennetta ¶ Datatekniikassa: Tietokone jonkin verkon (netin) osana. Kielitieteessä: Lauseiden rakenteen kuvaamiseen käytetyn puumaisen kaavion solmukohta.

nootti huomautus, etenkin lyhyt tekstiin liittyvä huomautus; valtion virallinen tiedonanto toiselle valtiolle ¶ Suomen historiassa "nootti" usein viittaa erityisesti Neuvostoliiton Suomelle v. 1961 esittämään, Euroopan tilannetta koskeneeseen noottiin, joka aiheutti ns. noottikriisin.

normaali säännönmukainen, hyväksyttävä, "terve"; tavanomainen, vallitseva; (geometriassa) kohtisuora viiva ¶ Tämä sana on usein erittäin tulkinnanvarainen, koska se voi tarkoittaa norminmukaisuutta tai "tilastollista normaalisuutta", tavallisuutta. Tilastotieteessä normaalijakauma eli Gaußin jakauma tarkoittaa määrätyyppistä jakaumaa, jolle on ominaista useimpien arvojen keskittyminen keskiarvon ympärille ja esiintymistiheyden väheneminen yhtä nopeasti kumpaankin suuntaan keskiarvosta poispäin.

normalisoida tehdä normaali(mma)ksi, normaalistaa ¶ Sanaa käytetään mm. valtioiden suhteiden palauttamisesta tavanomaiseen tilaan jonkin kriisin jälkeen.

normatiivinen ohjeena oleva, ohjeellinen, normeja asettava

normi ohje, sääntö; (matematiikassa) vektorin pituuden neliö; (arkikielessä yhdyssanan alkuosana) normaali, tavallinen, tavanomainen ¶ Sanaan "normi" sisältyy yleensä ajatus jonkinasteisesta velvoittavuudesta. Vrt. standardi. Arkikielinen, alkujaan leikkisä käyttö, jossa normi- tarkoittaa normaalia tavanomaisen mielessä, voi synnyttää kaksitulkintaisuutta. Esim. "normitulos" voi tarkoittaa tavanomaista tulosta tai jonkin asetetun normin mukaista tulosta.

nostalgia kaiho, (menneen) kaipuu ¶ Alkujaan sana tarkoittaa koti-ikävää, mutta tämä merkitys tuskin on enää käytössä. Usein nostalgiaksi kutsutaan etenkin ihannoidun lapsuus- tai nuoruusajan muistelua. Vrt. retro.

nostalginen kaihoisa, nostalgiaa sisältävä

nota bene [nota bene t. notaa bene] huomaa tarkoin, huom.! ¶ Ilmaisu on sitaattilaina latinasta, sananmukaisesti 'huomaa hyvin'. Usein lyhennettynä "N.B.".

notaari erilaisten virkailijoiden nimitys; eräiden tutkintojen nimikkeiden osa ¶ Tyypillisesti notaari pitää pöytäkirjaa, antaa virallisia todistuksia ja hoitaa esittelijän tehtäviä. Alemman oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut oli aiemmin "varanotaari", nykyisin "oikeusnotaari".

notaatio merkintätapa, etenkin matemaattinen tai muuten erityisiä symboleita käyttävä ¶ Musiikissa erityisesti nuotinta, nuottikirjoitus.

notariaatti pankin osasto, joka hoitaa asiakkaiden antamia omaisuudenhoito- yms. tehtäviä, oikeudellisia toimeksiantoja jne.; yritys t. yrityksen osa, joka hoitaa asuntojen myyntiä yms. toimeksiannosta; (aiemmin:) notaarien yhteisnimitys; (aiemmin:) notaarin virka

noteerata (arkikielessä:) panna merkille, ottaa huomioon; (kuvaannollisestí, lähinnä arkikielisesti:) arvioida, pitää jossakin arvossa; (talouselämässä:) todeta (pörssissä) osakkeen tms. käypä hinta

notifikaatio ilmoitus, tiedotus, tiedonanto (etenkin diplomatiassa ja EU-kielessä) ¶ EU-notifikaatio tarkoittaa jäsenvaltion komissiolle tekemää ilmoitusta direktiivien toimeenpanosta.

notifioida tehdä notifikaatio

notiisi tieto, tiedonanto

notorinen yleisesti tunnettu

nougat [nugaa] = nugaa

nova räjähtänyt, kirkkaasti säteilevä tähti; uusi ¶ Nova ilmenee siten, että taivaalle äkkiä ilmestyy uudelta näyttävä tähti, koska ennen räjähdystä tähti ei näkynyt tai näkyi himmeänä. Johtuu latinan sanasta, joka tarkoitta 'uutta'. Merkityksessä 'uusi' sana esiintyy monissa erisnimissä yms.

novelisti = novellisti

novelistiikka = novellistiikka

novelistinen = novellistinen

novelli keskitetysti esitetty kirjallinen kertomus, yleensä lyhyt

novellisti novellien kirjoittaja

novellistiikka novellikirjallisuus

novellistinen novellinomainen

noviisi vasta-alkaja, kokematon; munkki- tai nunnakokelas

nude ihonvärinen, beesi (meikki)

nudismi ajattelu, jonka mukaan alastomuus on luonnollista, ja sen käytännön toteuttaminen, alastomuuskulttuuri, alastomuudenharrastus ¶ Sukulaissanoista ks. ismi. Nudistit itse usein haluavat käytettävän nimitystä "naturismi".

nugaa massa, joka on tehty manteleista tai pähkinöistä ja ruskistetusta sokerista

nukleo- ydin-

nukleoni ydinhiukkanen, atomin ytimen rakenneosa, protoni tai neutroni

nukleus tuma; (anatomiassa) tumake; (atomin) ydin; (fonetiikassa) (tavun) huippu, ydin

nuklidi atomiydinten laji, jossa on sille ominainen määrä protoneja ja neutroneja

nulliteetti (arkikielessä:) mitättömyys, mitätön asia t. ihminen; (oikeustieteessä:) mitättömyys, automaattinen pätemättömyys; (matematiikassa:) nollaisuus

numeeninen jumalallinen, jumaluuden todellisuutta ilmentävä

numeerinen luvuilla ilmaistava, lukumääräinen; digitaalinen

numen [nuumen] jumalallinen tahdonilmaus; jumaluus ¶ Sana on sitaattilaina latinasta.

numeraali lukusana; lukua tarkoittava ilmaus ¶ Sana (tai sanaliitto), joka ilmaisee lukumäärää tai järjestyslukua, esim. "kolme" tai "kolmas" (tai tuhat viisisataa). Nykyisin sanaa "numeraali" käytetään varsinkin tekniikan alalla myös epämääräisesti muistakin lukuja tarkoittavista ilmauksista, esimerkiksi numeroista ja numerojonoista, esim. "3".

numerologia oppi sanoista, syntymäajoista yms. laskettavien lukujen salatuista merkityksistä, lukumystiikka ¶ Sukulaissanoista ks. logia.

numerus lukumäärä; luku (mm. kieliopillisena käsitteenä, esim. yksikkö t. monikko)

numerus clausus [numerus klausus] "kiinteä lukumäärä", etenkin määrällinen rajoitus sille, montako opiskelijaa oppilaitokseen otetaan (jollekin opintosuunnalle), pääsykiintiö

numinoosi = numeeninen

numismaatikko numismatiikan tutkija t. harrastaja

numismaattinen numismatiikkaan kuuluva

numismatiikka tiede, joka tutkii (vanhoja) rahoja t. mitaleita; sellaisten keräily ja tutkimus harrastuksena

nunatakki vuorenhuippu, joka pistää esiin mannerjäätiköstä

nuntius paavin diplomaattinen edustaja katolisessa maassa ¶ Rinnastetaan arvoltaan suurlähettilääseen ja toimii diplomaattikunnan vanhimpana. Aiemmin myös kirjoitusasussa "nuntio".

nutria eräs jyrsijälaji, rämemajava, Myocaster coypus ¶ Käytetään turkiksiin.

nutritio ravitsemus, ravinnonsaanti

nuudeli erilaisia lyhyeksi leikattuja suikalemaisia pastavalmisteita t. vastaavia ¶ Nuudeleita on hyvin monentyyppisiä, eivätkä ne kaikki ole vehnästä (vaan esim. riisistä) tehtyjä. Ne kuuluvat etenkin itämaisiin (aasialaisiin) keittiöihin.

nyanssi vivahdus, vivahde, hienous

nyktalooppi päiväsokea ihminen

nykto- yö-, pimeä-, hämärä-

nylon [nailon] = nailon

nymfi kreikkalaisen taruston nuori, kaunis neito; (eläintieteessä) nuoruusmuotoinen ¶ Nuoruusmuoto tarkoittaa vähittäisen muodonvaihdoksen omaavan hyönteisen t. hämähäkkieläimen elämänvaihetta toukkavaihe ja aikuisvaiheen välissä.

nymfo (arkikielessä) = nymfomaani

nymfomaaninen nymfomaniaa poteva t. siihen kuuluva

nymfomaani nymfomaniaa poteva nainen; sellaiseksi tekeytyvä

nymfomania naisen sairaalloisen voimakas sukupuolivietti, johon usein liittyy sukupuolinen tyydyttymättömyys; (eläinlääketieteessä:) jatkuva kiima

nynorsk [nynorsk] uusnorja, norjan yleiskielen toinen muoto bokmålin rinnalla

nystagmus silmävärve

nörtti sosiaalisesti eristäytyvä jonkin asian (varsinkin tietokoneiden) harrastaja, etenkin nuori ¶ Asultaan sana on suomalainen väännelmä englannin sanasta "nerd". Merkityksestä ks. esim. Nörtit - älykkäät nössöt paremman nuoruuden puolesta.