Mittayksiköt, luku 26 Hakemisto:

e, E

e alkeisvarauksen tunnuksena
E = eksa-
E lukujen merkinnöissä kuten E6
eekkeri
efektiivinen annos
Ei = eksbi-
eksa-
eksbi-
ekvivalentti (vitamiinin määrän)
ekvivalenttiannos = annosekvivalentti
elektronivoltti
ellipsi ”…”
elohopeamillimetri
em-yksikkö
emäksisyys
EN
en-yksikkö
energia
energiasisältö, ravinnon
energiatehokkuus (lampun tms.)
energiatiheys
englantilaiset yksiköt, ks. anglosaksiset yksiköt
entropia fysiikassa
entropia informaatioteoriassa
entsyymiyksikkö
erg = ergi
ergi
erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen
erityisnimi, yksikön
erityisnimien luettelo
epätarkat yksiköt
etuliitteet
EU
eV = elektronivoltti
ex-yksikkö
exa- = eksa-
exbi- = eksbi-