Mittayksiköt, luku 10 Lämpö:

Entropia

Järjestelmän entropian muutos on siihen siirtyvän lämpöenergian määrän ja lämpötilan suhde, joten sen yksikkö on joule kelviniä kohti (J/K).

Tämä fysikaalinen entropian käsite on erotettava informaatioteoreettisesta, jota käsitellään kohdassa Datamäärä ja informaatio.