Mittayksiköt, luku 10 Lämpö:

Lämmön siirtyminen

Lämpövirta tarkoittaa lämmön (lämpöenergian) siirtymistä tietyn pinnan tai ainekerroksen läpi. Lämpövirran nopeus on siirtyvän energian määrän ja ajan osamäärä, joten se on luonteeltaan teho ja sen samakantainen yksikkö on watti, W.

Lämpövirran tiheys on lämpövirran nopeuden suhde sen pinnan alaan, jonka läpi lämpö siirtyy, joten sen samakantainen yksikkö on watti neliömetriä kohti, W/m².

Lämmönjohtavuus on lämpötilagradientin (lämpötilaero matkaa kohti) materiaalissa aiheuttaman lämpövirran tiheyden suhde lämpötilagradienttiin. Täten sen samakantainen yksikkö on yksiköiden W/m² ja K/m osamäärä eli watti metriä ja kelviniä kohti, W/(m K). Toinen, vanhentunut yksikkö on kilokalori tunnissa metriä ja kelviniä kohti, (kcal/h)/(m K). Jos kalorina käytetään ns. lämpökemiallista kaloria, niin tämä on suuruudeltaan sama kuin 1,162 W/(m K). Anglosaksinen yksikkö on brittiläinen lämpöyksikkö tunnissa jalkaa ja fahreinheitastetta kohti, (Btu/h)/(ft °F), joka on 1,730 734 9 W/(m K).

Lämmönsiirtymiskerroin on materiaalille ominainen suure, joka on materiaalikerroksen pintojen välisen lämpötilaeron aiheuttaman lämpövirran tiheys jaettuna lämpötilaerolla. Täten sen samakantainen yksikkö on watti neliömetriä ja kelviniä kohti, W/(m² K). Toinen, vanhentunut yksikkö on kilokalori tunnissa neliömetriä ja kelviniä kohti, (kcal/h)/(m² K). Jos kalorina käytetään ns. lämpökemiallista kaloria, niin tämä on suuruudeltaan sama kuin 1,162 W/(m² K). Anglosaksinen yksikkö on brittiläinen lämpöyksikkö tunnissa neliöjalkaa ja fahreinheitastetta kohti, (Btu/h)/(ft² °F), joka on 5,678 264 13 W/(m² K).

Lämmöneristävyys eli lämpöisolanssi on lämmönsiirtymiskertoimen käänteissuure, joten sen samakantainen yksikkö on neliömetrikelvin wattia kohti, m² K/W. Toinen, vanhentunut yksikkö on neliömetrikelvintunti kilokaloria kohti, m² K h/kcal. Jos kalorina käytetään ns. lämpökemiallista kaloria, niin tämä on suuruudeltaan noin 0,860 421 m² K/W. Anglo­saksi­nen yksikkö on neliöjalkatuntifahrenheitaste brittiläistä lämpöyksikköä kohti, ft² h °F/Btu, joka on noin 0,176 110 m² K/W