Miljoona tonnia on teragramma (Tg)
eli käyttäkäämme SI-järjestelmää

Luonnontieteessä ja sen tulosten yleistajuisessa kuvaamisessa on tärkeää, että suureet esitetään hyvin määritellyllä ja yhtenäisellä tavalla. Tähän tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainvälinen yksikköjärjestelmä eli SI-järjestelmä. Näitä mahdollisuuksia käytetään kuitenkin vielä aivan liian vähän, vaikka järjestelmä hyväksyttiin jo vuonna 1960.

Tämä dokumentti on osittain poleeminen tai pohdiskeleva. Paljon uudempi ja laajempi ja enemmän SI- ja muihin yksiköiden määritelmiin ja käyttöön keskittyvä aineisto on sivusto Mittayksiköt.

Tästä dokumentista on olemassa sekä osiin jaettu versio että versio, joka sisältää koko dokumentin yhtenä tiedostona.

Sisällys:

Tämä aineisto on saatavana myös yhtenä tiedostona.