Ajatuksia SI-järjestelmästä, luku 2 SI-järjestelmän perusteet:

Perusyksiköt

SI-järjestelmän lähtökohtana on se, että kullakin fysikaalisella suureella on yksi yksikkö, jota käytetään johdonmukaisesti. Osa suureista on perusyksikköjä, mutta suurin osa on niistä johdettuja. Johdetulla yksiköllä voi olla oma nimi ja tunnus (lyhenne).

Perusyksiköt ja niiden tunnukset ovat seuraavat:

pituus metri (m)
massa kilogramma (kg)
aika sekunti (s)
sähkövirta ampeeri (A)
lämpötila kelvin (K)
valovoima kandela (cd)
ainemäärä mooli (mol)

Perusyksiköiden määritelmät löytyvät mm. mittayksikköasetuksesta.