Ajatuksia SI-järjestelmästä, luku 2 SI-järjestelmän perusteet:

Kirjoitussääntöjä

SI-yksiköiden käytössä tehdään erittäin usein kirjoitusvirheitä. Seuraavaan listaan on koottu keskeisimpiä sääntöjä, joista osa on mainittu muualla tässä dokumentissa.