Ajatuksia SI-järjestelmästä, luku 1 Miksi SI-järjestelmä?:

Lisätietoja (linkkejä)

1

Sivustossa Mittayksiköt on kuvattu SI-järjestelmän historiaa ja periaatteita sekä siihen liittyviä standardeja. Seuraavat tiedot perustuvat vanhempaan koosteeseen sivuista, jotka eri tavoin liittyvät SI-järjestelmään.

Suomen Standardisoimisliitto (SFS) on vahvistanut useita standardeja SI-järjestelmän soveltamisesta Suomessa. Suurelta osin kyse on vain kansainvälisten standardien suomennoksista, joihin on ehkä tehty joitakin täydennyksiä.

SI-järjestelmää ja myös muita mittayksiköitä kuvaa nykyisin standardisarja ISO 80000, jonka osat 1, 2 ja 8 on julkaistu myös SFS-standardeina (SFS-ISO 80000-1 jne.). Ne ovat korvanneet eriäitä aiempia standardeja, joista keskeisimpiä olivat SFS-ISO 31-0 + A1, Suureet ja yksiköt. Osa 0: Yleiset periaatteet, ja laajempi SFS-ISO 1000 + A1, SI-yksiköt sekä suositukset niiden kerrannaisten ja eräiden muiden yksiköiden käytöstä.

Joissa ohjeissa viitataan yhä jopa standardiin SFS 2300, vaikka se on kumottu jo vuonna 1999, jolloin SFS-ISO 1000 + A1 korvasi sen.

Henri Heinosen sivu SI-järjestelmä esittää taulukkomuodossa perusyksiköt määritelmineen, etuliitteet ja ne johdannaiset, joilla on erityisnimi.

Euroopassakin esiintyy vielä paljon SI-järjestelmästä poikkeavia käytäntöjä. EU:n toimielinten tekstinlaadinnan ohjeiden liite A3, Mittayksiköitä ja merkkejä, ja sen muunkieliset vastineet (joihin sivulta pääsee pudotusvalikon kautta) kuvaa eri kielissä ja maissa käytettyjä yksiköitä. Mukana on selvästi yksiköitä, jotka eivät kuulu SI-järjestelmään eivätkä sovi sen kanssa käytettäviksi, kuten quintal  (q) (100 kg), sekä meille outoja etuliitteen ja yksikön yhdistelmiä kuten hectomètre (hm) ja centiare (ca) ("senttiaari", siis m²). Saksan kielessä käytetään massan yksikköä Zentner, joka tarkoittaa joko 50 kg tai 100 kg!

Muita Webistä löytyviä aiheeseen liittyviä tietoja:

Google-hakukoneessa on hauska piirre: Jos syötteeksi annetaan esimerkiksi 42 feet in metres, niin vastaus kertoo, paljonko 42 jalkaa on metreinä. Mittayksiköistä voi tällaisessa yhteydessä käyttää myös tunnuksia, esimerkiksi 42 ft in m.