Ajatuksia SI-järjestelmästä, luku 5 SI-järjestelmän omituisuuksia:

Tavallisten yksiköiden nimettömyys

Useilla hyvin usein tarvittavilla yksiköillä ei ole omaa nimeä ja tunnusta, esimerkiksi m/s ja m/s². Etenkin kiihtyvyyden yksikkö m/s² on hankala lukea ja käyttää. Fysiikan historiasta löytyisi helposti henkilö, joka voisi antaa sille nimensä: Galilei. Mutta valitettavasti galilei (Gal) on jo aiemmin ollut käytössä (putoamis)kiihtyvyyden yksikkönä mutta ei SI-järjestelmän mukaisena vaan merkityksessä 0,01 m/s²). Mainittakoon tässä, että usein käytetty tapa ilmaista (etenkin ihmisen kokemat) kiihtyvyydet suhteessa maan vetovoiman aiheuttamaan kiihtyvyyteen (lyhennettynä G, noin 9,81 m/s²) ei tietenkään ole SI-järjestelmän mukaista eikä suositeltavaa.