Ajatuksia SI-järjestelmästä, luku 5 SI-järjestelmän omituisuuksia:

Merkistöongelmat

Joitakin SI-järjestelmässä käytettyjä merkkejä ei aina ole helppoa tai edes mahdollista esittää esimerkiksi meilissä (sähköpostissa). Tästä aiheesta on olemassa erillinen standardi, mutta yksiselitteisintä ja parasta lienee käyttää nimiä lyhenteiden asemesta, jos mikro-merkkiä tai oomegaa ei ole käytettävissä, siis esim. mikrometri (ei mielellään um) tai ohmi (ei mielellään Ohm).

Koneella kirjoittamisen ongelmiin liittyy myös eksponenttiesityksen käyttö silloin, kun eksponenttia ei voida kirjoittaa normaaliin matemaattiseen tapaan kirjoittaa merkkien perustason yläpuolelle. Tietokonealalla käytetään yleisesti sellaista "linearisoitua" esitysmuotoa kuin 1.2E30, missä siis E tarkoittaa 'kertaa kymmenen potenssiin --', mutta myös esim. muotoja 1,2 x 10^30 tai 1,2 x 10**30 käytetään. Olisi suotavaa, että muodolle 1.2E30 annettaisiin ainakin puolivirallinen asema, koska se on helppo kirjoittaa ja lukea ja koska se joka tapauksessa esiintyy hyvin yleisesti tietokoneohjelmien tuottamissa tulosteissa.

Lisätietoja on dokumentissa Characters in SI notations.