Ajatuksia SI-järjestelmästä, luku 5 SI-järjestelmän omituisuuksia:

Etuliitteet

Kerrannaisuutta ilmaisevat etuliitteet ovat osittain pienikirjaimisia, osittain isokirjaimisia. Useimmissa tapauksissa pienikirjaiminen vastaa kymmenen negatiivista potenssia ja isokirjaiminen positiivista potenssia, mikä on havainnollista. Mutta tästä poikkeaa etuliite k. Sen korvaaminen isolla K:lla ei ehkä olisi mahdotonta. Tosin K on toisaalta kelvinin tunnus, mutta tarkoittaahan m-kirjainkin sekä etuliitettä milli että yksikköä metri. Poikkeava on myös etuliite h, mikä on yksi syy lisää olla käyttämättä sitä. Toisella tavoin poikkeaa kaksi­kirjai­mi­nen etuliite da, jota ei myöskään kannata käyttää.

Etuliite eksa (muissa kielissä yleensä exa) ei ehkä ole kovin onnistunut. Esimerkiksi eksametri-sana on häiritsevän samanlainen kuin runouden alaan kuuluva termi heksametri, varsinkin kun monissa kielissä h-kirjainta ei lainkaan äännetä. Valitettavasti v. 1991 lisättäessä etuliitteitä otettiin käyttöön y ja Y sekä z ja Z, joiden nimetkin ovat häiritsevän lähellä toisiaan.