Emacs-opas, luku 1 Lukuohje:

Miten opasta kannattaa lukea

Oppaan selaamiseen ei tarvita mitään apuvälineitä, mutta ryhdyttäessä perusteellisesti opettelemaan kannattaa jokaista käskyä kokeilla erikseen eli opasta on paras lukea päätteen ääressä. Kun perusasiat ovat tulleet selviksi, käy läpi Emacsin oma tutorial-ohjelma.

Saatavan on myös tämä opas yhtenä tiedostona.

Aluksi ei kannata lukea koko opasta, sillä tietojen jäsentäminen vie oman aikansa. Sopivan aloituskokonaisuuden, oppaan perusosan, muodostavat luvut 1 - 6, jotka kannattaa käydä läpi järjestelmällisesti:

  1. Emacs-oppaan lukuohje
  2. Mitä Emacsilla voi tehdä?
  3. Perustietoja Emacsista, nimitykset
  4. Emacsin aloitus ja lopetus
  5. Peruskäskyt Emacsissa
  6. APUA !! Emacs antaa apua näin
Vilkaise lisäksi lukua 11, joka käsittelee yleisimpiä ongelmatilanteita kertoen, miten selvitä omin avuin ja milloin on aika hakea asiantuntijan apua.

Luvut 7 - 10 muodostavat jatko-osan. Näitä lukuja, joista kukin muodostaa oman suhteellisen itsenäisen kokonaisuutensa, voit lukea myöhemmin tarpeidesi ja kiinnostukseksi mukaan. Niissä kerrotaan

Tämän oppaan liitteenä on taulukko Tiivistelmä Emacsin keskeisistä käskyistä.

Jos kuitenkin olet aloittelija ja sinulla on kiire päästä tekemään Emacsilla aivan yksinkertaisia asioita, niin

Jos oppaan luettuasi tunnet tarvitsevasi lisää tietoja Emacsin monipuolisemmista käyttömahdollisuuksista, voit lukea niitä Emacsin infopuusta (tässä oppaassa luvussa 6.4 kuvattavalla tavalla).