Emacs-opas, luku 2 Mitä Emacsilla voi tehdä?:

Emacsin perusominaisuudet

Emacs on monipuolinen editori eli ohjelma, jolla voi paitsi kirjoittaa ja korjailla tekstejä myös esim. etsiä tekstistä haluttua merkkijonoa taikka tehdä automaattisesti suhteellisen mutkikkaitakin muutoksia tekstiin.

Käsiteltävä teksti voi olla esimerkiksi

Jos tekstinkäsittelyssä tarvitaan esimerkiksi tekstin tasausta ja automaattista tavutusta taikka useita erilaisia kirjasimia, kannattaa Emacsin asemesta yleensä käyttää jotakin mikrotietokoneille saatavissa olevaa tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word).