Emacs-opas, luku 2 Mitä Emacsilla voi tehdä?:

Emacsin lisäominaisuuksia

Emacsissa on erilaisia toimintatiloja eli moodeja erityyppisten tekstien käsittelyä varten. Emacs osaa esimerkiksi avustaa Fortran- tai C-kielellä kirjoitettavan ohjelman siistissä sisentämisessä. Emacs ei kuitenkaan osaa avustaa esim. tavuttamisessa tai suomenkielisen tekstin oikeinkirjoituksen tarkistamisessa.

Emacsin käytön alkeet oppii nopeasti. Toisaalta käyttäjä voi tarpeidensa kasvaessa ja taitojensa lisääntyessä monin tavoin sovittaa Emacsia erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Emacsilla voi jakaa kuvaruudun kahteen tai useampaan osaan, ikkunaan, joiden avulla voi käsitellä samanaikaisesti useampia tekstejä. Tekstistä toiseen kopioiminen ja tekstialueiden liikutteleminen paikasta toiseen on helppoa.

Emacs on muutakin kuin pelkkä editori. Emacsin käskyillä voi käynnistää Emacsin sisäisiä ohjelmia tai antaa komentotulkin suoritettaviksi komentoja. Esimerkkeinä tällaisista toiminnoista kuvataan tämän oppaan luvuissa 6 - 9 infopuun tietojen lukeminen, meilin ja nyysien käyttö, komentojen antaminen ja hakemiston editointi.