Emacs-opas, luku 3 Perustietoja Emacsista, nimitykset:

Miten Emacs käyttää kuvaruutua

Emacsin näyttö jakautuu ainakin aluksi

Aloitettaessa voi ikkunassa näkyä Emacsin versionumero ja tekijänoikeutta koskeva ilmoitus. Teksti katoaa painettaessa mitä tahansa näppäintä. Aluksi kuvaruutu siis voi näyttää seuraavantapaiselta (tyhjä tila esitetään tässä todellista pienempänä):


GNU Emacs 18.57.16 of Mon Jul 1 1991 on batman.hut.fi (berkeley-unix)
Copyright (C) 1990 Free Software Foundation, Inc. 
Type C-h for help; C-x u to undo changes. ('C-' means use CTRL key.)

GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type C-h C-w for full details
You may give out copies of Emacs; type C-h C-c to see the conditions.
Type C-h C-d for information on getting the latest version. 
Type C-h t for a tutorial on using Emacs.----Emacs: *scratch*           (Lisp Interaction) ----All----------

Kuva 1. Emacsin aloitusruutu