Emacs-opas, luku 3 Perustietoja Emacsista, nimitykset:

Tilarivi (mode line) ja toimintatilat eli moodit

Tilarivi (mode line) kertoo, mitä ikkunassa tapahtuu. Se löytyy kunkin ikkunan alareunasta, yleensä käänteisellä tekstillä (valkoinen teksti mustalla taustalla). Se kertoo, mikä on puskurin nimi, onko puskuria muutettu ja mikä osa tekstistä on näkyvissä. Erityisesti se kertoo, missä toimintatilassa eli moodissa Emacs on.

Esimerkki tilarivistä:


--**-Emacs: testi.doc       (Text Fill) ---All----------

Yllä olevassa esimerkissä Yleisessä tapauksessa tilarivi on tämän näköinen:


--CH-Emacs: BUFFER        (MAJOR MINOR) --SIJ--

CH on **, jos puskurin sisältöä on muutettu, ja %%, jos puskuria voi vain lukea, muttei kirjoittaa.

BUFFER on puskurin nimi, yleensä käsiteltävän tiedoston nimi.

MAJOR tarkoittaa päätoimintatilaa, jolla määrätään puskurin ominaisuudet eli käsitelläänkö esim. tekstiä vai C-kielistä ohjelmakoodia. Vain yksi päätoimintatila voi olla päällä. Oletustoimintatila on Fundamental, jolla ei ole mitään erikoisominaisuuksia. Usein Emacs valitsee toimintatilan käsiteltävän tiedoston nimen loppuosan perusteella; jos nimi esim. loppuu merkkeihin .f, niin Emacs valitsee Fortran-toimintatilan. Kuvauksen päätoimintatilasta saa (silloin kun Emacs on kyseisessä tilassa) käskyllä C-h m (vrt. kohtaan 6.3)

MINOR on sivutoimintatila, joka on muista riippumaton ominaisuus tälle puskurille. Hyvä esimerkki on tekstimoodissa yleisesti käytetty automaattinen rivinvaihto (auto-fill-mode). Kerralla voi olla asetettuna useita sivutiloja. Usein sivutoimintatila muuttaa ns. näppäinsidoksia eli sitä, mitä mikin näppäin ja näppäinyhdistelmä vaikuttaa; näppäinsidokset saa selville käskyllä C-h b (vrt. kohtaan 6.3)

SIJ (sijainti tiedostossa) kertoo, mitä kohtaa tekstistä katsotaan; SIJ voi olla