Emacs-opas, luku 10 Hyödyllisiä lisäominaisuuksia:

Tekstimoodi

Tekstimoodi on päätoimintatila pelkän tekstin käsittelyyn. Jokainen näppäin toimii kuten tavallisessa kirjoituskoneessa, ja lisäksi ovat käytettävissä Emacsin liikkumiskäskyt, avustuskäskyt ja funktiot.

Tekstimoodin voi valita käskyllä M-x text-mode.

Erityisen mainittavia piirteitä on vain muutama. Tabulaattori sisentää aina tekstiä. Lauseen saa asetettua kauniisti sivun keskelle käskyllä M-S, kun taas M-s keskittää yhden rivin.