Emacs-opas, luku 10 Hyödyllisiä lisäominaisuuksia:

Rivien automaattinen katkaisu

Käsky

M-x auto-fill-mode

muuttaa Emacsin tilan sellaiseksi, että se automaattisesti katkaisee kirjoittamasi rivit. Voit siis kirjoittaa painamatta lainkaan Returnia (paitsi halutessasi aloittaa uuden kappaleen).

Merkiksi em. tilasta ilmestyy tilariville sivutoimintatilan kohdalle teksti Fill.

Takaisin normaalitilaan pääsee antamalla sama käsky uudestaan.

Em. tilassa Emacs ei käsittele tekstiin jo kirjoitettuja rivejä, vaikka ne olisivat ylipitkiä. Sellaiset tilanteet voit itse käsitellä kappale kerrallaan viemällä kursorin jonnekin kappaleen alueelle ja antamalla käskyn M-q.

Huomaa kuitenkin, että Emacs ei lainkaan tavuta sanoja, joten pitkiä sanoja sisältävästä tekstistä voi tulla ikävän näköistä. Voit tietysti itse erikseen korjata pahimmat kohdat.

Jos haluat jatkuvasti käyttää em. tilaa, voit (sen sijaan että aina Emacsin käynnistettyäsi antaisit käskyn M-x auto-fill-mode) lisätä alustustiedostoon .emacs seuraavat rivit (missä voit korvata luvun 65 haluamallasi rivinpituudella):

;; Jokainen uusi puskuri on tekstimoodissa.
(setq default-major-mode 'text-mode)
;; Tekstimoodi katkaisee pitkän rivin rivinvaihdolla.
(setq text-mode-hook
      '(lambda () (auto-fill-mode 1)))
;; Asettaa oikean marginaalin 65. merkin kohdalle
(setq default-fill-column 65)