Emacs-opas, luku 10 Hyödyllisiä lisäominaisuuksia:

Päällekirjoitusmoodi

Joskus halutaan korjailla tekstiä siten, että kirjoitettavat merkit menevät vanhojen merkkien päälle, t.s. merkki korvaa kursorin kohdalla olevan merkin eikä mene sen eteen. Emacs saadaan tällaiseen toimintatilaan käskyllä

M-x overwrite-mode

Tällöin tilariville ilmestyy sivutoimintatilan merkiksi teksti Ovwrt.

Takaisin normaalitilaan päästään samalla käskyllä.