Emacs-opas, luku 10 Hyödyllisiä lisäominaisuuksia:

Emacsin muuttujat

Listan kaikista kullakin hetkellä Emacsissa asetetuista muuttujista saa käskyllä M-x list-options. Se näyttää sekä muuttujan arvon että muuttujasta annetun dokumentaation - saman, jonka saa käskyllä C-h v muuttujan-nimi.

Muuttujien arvoja on helppo muutella *List Options*-puskurissa. Näppäimet n ja p liikkuvat määrittelystä toiseen, näppäimellä x vaihdetaan muuttujan arvoa edestakaisin nil:in ja t:n välillä ja näppäin s antaa käskyrivin kautta muuttujalle uuden arvon.

Jos vain haluat asettaa arvon jollekin muuttujalle, se käy myös tähän tapaan: anna käsky M-x set-variable ja sitten vastaa kysymyksiin variable ja value kirjoittamalla kyseisen muuttujan nimi ja sille annettava arvo.

Tällaiset muuttujien arvojen asetukset eivät säily Emacsin käyttökerrasta toiseen. Pysyväksi muuttujan arvon asetuksen saa kirjoittamalla sen asianmukaisessa muodossa .emacs-tiedostoon.