Emacs-opas, luku 10 Hyödyllisiä lisäominaisuuksia:

Kellonaika tilariville

M-x display-time asettaa tilarivin keskelle kellonajan. Jos haluat mukaan myös päiväyksen, on kätevintä hoitaa asia lisäämällä alustustiedostoon .emacs seuraavat rivit:
(setq display-time-day-and-date t)
(display-time)