Emacs-opas, luku 10 Hyödyllisiä lisäominaisuuksia:

Oma .emacs

Kuten kohdassa 4.1 kuvattiin, Emacs käynnistyessään suorittaa automaattisesti tiedostossa .emacs olevat käskyt, jos senniminen tiedosto on käyttäjän kotihakemistossa. Tällainen tiedosto voidaan haluttaessa perustaa aivan normaalisti Emacsilla.

On melko tavallista, että käyttäjät kopioivat .emacs-tiedostoja toisilta, kokeneemmilta käyttäjiltä. Tässä on omat vaaransa. Voi tulla yllätyksiä, jos ei ymmärrä, mitä .emacsissa olevat asiat aiheuttavat. Emacsin versionmuutokset voivat saada aikaan ongelmia, jos .emacsissa on jotakin kovin erikoista. Silloin .emacsin alkuperäinen tekijä ehkä osaa tehdä tarvittavat korjaukset, mutta tiedoston kopioinut ehkä ei, eikä hän välttämättä enää tavoita tekijää. Yleensä siis kannattaa tehdä .emacs itse tai ainakin ymmärtää sen sisältö.

Yksinkertaisimmassa tapauksessa .emacs-tiedostoon kirjoitettavat käskyt ovat muotoa
(setq muuttuja arvo)
missä muuttuja on jokin Emacsin tuntemista muuttujista.

Kirjoittaessasi .emacs-alustustiedostoon ole tarkka sulkujen määrästä, hipsujen (heittomerkkien) suunnasta ja siitä, että kommenttimerkki ; (puolipiste) ei missään vaiheessa vaihdu vaikkapa kaksoispisteeksi.

Seuraavassa on esimerkki .emacsin sisällöstä, jossa on muutamia yksinkertaisia asetuksia. Puolipisteellä alkavat rivit ovat kommentteja, jotka vain kertovat (toivottavasti), mitä sitä seuraavilla riveillä olevat asiat tekevät.

; Tämä asettaa aloituspuskurin moodin tekstimoodiksi.
; Oletusarvoisesti käytettäisiin Lisp-Interaction-modea.
(setq initial-major-mode 'text-mode)
; Jokainen uusi puskuri on tekstimoodissa.
(setq default-major-mode 'text-mode)
; Tekstimoodi katkaisee pitkät rivit rivinvaihdolla.
(setq text-mode-hook '(lambda () (auto-fill-mode 1)))
; Asettaa oikean marginaalin 65. merkin kohdalle
(setq default-fill-column 65)