Emacs-opas, luku 10 Hyödyllisiä lisäominaisuuksia:

Kontrollimerkit ja erikoismerkit tekstissä

Joskus on tarve kirjoittaa itse tekstiin kontrollimerkkejä. Esimerkiksi C-l kirjoitettuna tiedostoon aiheuttaa sivunvaihdon tulostettaessa tiedostoa. Pelkän C-l:n kirjoittaminen aiheuttaa Emacsissa kuitenkin "näytön putsauksen" eli Emacs piirtää ruudun uudelleen. Siksi on kirjoitettava ensin C-q ja sitten vasta C-l, jotta tiedostoon kirjoittuisi C-l sivun vaihdon merkiksi.

Kaikki muutkin control- ja meta-merkit (ESC-merkit) voidaan kirjoittaa tiedostoon saamalla tavalla kirjoittamalla C-q vain eteen. Täten C-q toimii eräänlaisena lainaamisen (quote) merkkinä.

Mikä hyvänsä ISO-Latin-1-merkistön merkki voidaan kirjoittaa tiedostoon siten, että näppäillään C-q ja merkin oktaalikoodi kolmimerkkisenä. Esimerkiksi kun tiedämme, että plus-miinusmerkin ± oktaalikoodi ISO-Latin-1:ssä on 261, voimme kirjoittaa ±:n tiedostoon näppäilemällä C-q 261. Monien merkkien, esimerkiksi aksentilla varustettujen kirjainten kuten à kirjoittamiseen on kuitenkin kätevämpää käyttää iso-accents-mode-toimintatilaa.

Esimerkiksi jos tiedosto on siirretty PC:stä Unix-koneeseen, saattavat kotoiset ääkkösemme näkyä muodossa \204, \224 jne. Kyseessä ovat itse asiassa merkit, joiden oktaalikoodit ovat 204, 224 jne. ja jotka eivät ISO-Latin-1:n mukaan esitä mitään kirjoittuvaa merkkiä. Nämä merkit on helppo muuttaa kirjaimiksi käskyllä M-x replace-string, joka etsii kursorista eteenpäin kaikki annetunlaiset merkkijonot vaihtaen ne halutuksi. M-x replace-string ei kysy erikseen joka muutoksen kohdalla menettelytapaa kuten kohdassa 5.10.2 kuvattu M-x query-replace. Muuten käskyt toimivat samalla periaatteella. Kun olet antanut käskyn M-x replace-string, Emacs kysyy komentorivillä, mikä merkkijono korvataan. Jos haluat korvata esimerkiksi muodossa \204 näkyvän merkin ä-kirjaimella, kirjoita C-q 204 ja paina Returnia. Tämän jälkeen Emacs kysyy, millä korvataan, ja tähän vastataan antamalla ä-kirjain ja painamalla Returnia. Tämän jälkeen voi siirtyä tiedoston alkuun ja aloittaa korvaamaan muodossa \224 näkyvää merkkiä ö-kirjaimella ihan samalla tavalla. (Vastaavasti voidaan tällaisessa tapauksessa \216 korvata Ä:llä, \231 Ö:llä, \206 å:lla ja \217 Å:lla.)