Emacs-opas, luku 4 Emacsin aloitus ja lopetus:

Aloitus, tiedoston avaus

Emacs käynnistetään komentotulkista komennolla emacs. Jos halutaan suoraan avata tiedosto editoitavaksi, voidaan antaa sen nimi komennon argumenttina, esimerkiksi emacs testi.doc.

Jos Emacs käynnistetään X-päätteeltä, kannattaa ohjata käskyn suoritus taustalle &-merkillä, esim. emacs koe.txt &. Emacs avaa tällöin oman ikkunansa.

Käynnistyessään Emacs suorittaa käyttäjän tekemät omat asetukset tämän kotihakemistosta .emacs-tiedostosta, jos sellainen on olemassa. Asetukset kirjoitetaan alustustiedostoon .emacs erityisellä merkintätavalla, Lisp-kielen murteella. Yksinkertainen käyttö ei kuitenkaan vaadi Lispin osaamista. Alustustiedoston perustaminen ei ole mitenkään välttämätöntä.

Emacs kannattaa käynnistää yhden pääteistunnon aikana vain kerran ja vain tarvittaessa, sillä silloin se kuormittaa konetta vähiten. Mikäli välillä pitää päästä käsiksi komentotulkkiin, voidaan Emacs pysäyttää taustalle käskyllä C-z. Takaisin Emacsiin päästään fg-komennolla.

Jos käynnistettäessä ei anneta argumenttina tiedoston nimeä, Emacs aluksi avaa *scratch*-puskurin, jonka sisältö on tyhjä. Jos halutaan luoda uusi tiedosto, voi tekstin kirjoittaa *scratch*-puskuriin ja sitten tallettaa sen käskyllä C-x C-w; tällöin Emacs kysyy käskyrivillä, millä tiedostonimellä teksti talletetaan.

Vanha teksti saadaan editoitavaksi käskyllä

C-x C-f

Senkin yhteydessä Emacs lukee tiedoston nimen käskyriviltä.

Voidaan myös käyttää käskyä

C-x 4 C-f

jolloin Emacs (tiedostonnimen luettuaan) avaa toisen ikkunan.

Jos käskyn C-x C-f tai C-x 4 C-f yhteydessä annetaan tiedostonnimi, jota vastaavaa tiedostoa ei löydy, Emacs ilmoittaa, että kyseessä on uusi tiedosto, ja luo sille tyhjän puskurin.