Emacs-opas, luku 4 Emacsin aloitus ja lopetus:

Lopetus, tiedoston talletus

Kuten edellä esitettiin, Emacsin käyttö kannattaa yleensä keskeyttää C-z:lla, ellei ole tarkoitus lopettaa koko pääteistuntoa.

Jos toisaalta olet keskeyttänyt Emacsin C-z:lla ja yrität lopettaa istunnon logout-komennolla, saat ilmoituksen There are suspended jobs eikä istunto katkea. Tällöin on paras palata Emacsiin fg-komennolla, lopettaa Emacs siististi seuraavassa kuvattavalla tavalla ja sitten antaa logout-komento.

Emacsin lopettaa käsky

C-x C-c

Jos jokin puskureista on tallettamatta, Emacs kysyy, talletetaanko ne:

Save file /u/lai/lk/viu/koe.txt? (y or n)

Tähän vastataan pelkällä y- tai n-kirjaimella, siis painamatta Returnia. Mikäli kaikkia muutoksia ei oteta talteen, niin Emacs vielä varmistaa, että halutaan todella lopettaa:

Modified buffers exist; exit anyway? (yes or no)

(Puskureita on muutettu; lopetetaanko siitä huolimatta?)

Tähän vastataan kirjoittamalla yes tai no ja painamalla Returnia.

Tiedoston talletus samalle nimelle tapahtuu käskyllä C-x C-s.

Joskus tämä ei toimi siksi, että jostakin syystä C-s aiheuttaa lukituksen (XOFF), josta enemmän kohdassa 11.1. Lukituksen voi vapauttaa C-q:lla. Tällöin voi esim. käyttää käskyä C-x s ja vastata jokaisen puskurin kohdalla, miten menetellä.

Tiedosto voidaan tallettaa toiselle nimelle aiemmin mainitulla käskyllä C-x C-w.