Emacs-opas, luku 4 Emacsin aloitus ja lopetus:

Peruutus, hätäkatkaisin

Jos Emacsissa tulee aloittaneeksi käskyn, jota ei haluakaan suorittaa, voi käskyn keskeyttää painamalla C-g:tä.

Jos vahingossa tulee muuttaneeksi puskurin sisältöä, voi käskyillä C-x u tai C-_ palata askel askeleelta takaisinpäin, kunnes väärä toimenpide on peruutettu.

Joskus harvoin, lähinnä käytettäessä hitaita linjoja, voi ehtiä painamaan peräkkäin kaksi C-g:tä sillä tavoin, että Emacs tulkitsee tilanteen hätäkeskeytykseksi (Emergency Escape). Tällöin Emacs kysyy kaksi kysymystä:

Auto-save? (y or n)
Abort (and dump core)? (y or n)

Vastaa näihin joko y tai n ja perään rivinvaihto. Myöntävä vastaus ensimmäiseen kysymykseen johtaa kaikkien puskureiden talletukseen. Myöntävä vastaus jälkimmäiseen keskeyttää Emacsin suorituksen, jolloin muistin senhetkinen tila tallettuu core-tiedostoon ja palataan komentotulkkiin. core-tiedostot ovat yleensä hyvin suuria, eikä niitä kannata turhan takia säilyttää.