Emacs-opas, luku 4 Emacsin aloitus ja lopetus:

Komentorivin valitsimet

Komentorivin valitsimet ovat ohjeita, joita annetaan Emacsille sitä käynnistettäessä. Jo komentotulkissa voidaan kertoa, että halutaan käsitellä jotain tiettyä tiedostoa, suorittaa heti alkuun joku tietty käsky tai ladata valmiiksi jokin Emacsin toiminto.

Esimerkkejä tärkeimmistä valitsimista:

emacs tentit
Emacs alkaa suoraan käsitellä tiedostoa tentit.
emacs -q
Emacs ei lue alustustiedostoa .emacs.
emacs +30 tent
Alkaa käsitellä tiedostoa tent siten, että kursori menee suoraan riville 30.
emacs -f vm
Käynnistää Emacsin ja meiliohjelman Vm.
emacs -f mail
Käynnistää Emacsin meilinlähetystilaan.
emacs -f gnus
Käynnistää Emacsin ja nyysiohjelman Gnus.