Emacs-opas, luku 10 Hyödyllisiä lisäominaisuuksia:

Emacsin näppäimien uudelleenmäärittely

Näppäinsidoksia voidaan vaihtaa joko tietyssä päätoimintatilassa tai koko Emacsin laajuisesti, niin että näppäin on uudelleensidottu jokaisessa puskurissa. Ensimmäinen vaihtoehto on M-x local-set-key ja jälkimmäinen M-x global-set-key. Ensin se kysyy näppäimen, joka halutaan sitoa, ja sitten sen funktion nimen, joka halutaan suoritettavaksi. Lisää tietoa aiheesta löytyy infopuusta komennolla C-h i, haaran Emacs alahaarasta Rebinding.