Emacs-opas, luku 6 APUA !! Emacs antaa apua näin:

Infopuu

Emacsissa itsessään on laaja dokumentaatio Emacsista ns. infopuussa. Vaikka monilla muillakin Emacsin sisäisillä tavoilla voidaan saada tietoja Emacsin toiminnoista, infopuu on yhtenäinen, selittävästä tekstistä koostuva tietokokonaisuus. Esimerkiksi vaikka toimintatilan kuvauksen saa käskyllä C-h m, niin kyseinen kuvaus on lähinnä lista käytettävistä käskyistä ja sopii siis asioiden tarkistamiseen niille, jotka jo tietävät, mistä on kysysymys. Sen sijaan infopuusta löytyy käskyluettelon lisäksi sanallinen selostus itse toimintatilan luonteesta.

Infopuu on puumainen: siinä oleva dokumentti koostuu "alaspäin", yhä yksityiskohtaisempiin tietoihin menevistä solmuista (node). Eri solmuista voi olla viittauksia (reference) toisiinsa, jopa toisten dokumenttien solmuihin.

Kuten edellä esitettiin, infojärjestelmä käynnistetään käskyllä C-h i.

Mistä tahansa infojärjestelmässä pääsee takaisin ylimmän tason solmuun eli päähakemistoon käskyllä d, kun taas q (quit) lopettaa infon käytön, jolloin palataan siihen tilanteeseen Emacsissa, josta info käynnistettiin.

Infojärjestelmää käytettäessä näytön ylin rivi on hakemiston otsikko, jossa kerrotaan tiedosto (File), jossa dokumentti sijaitsee, solmun (Node) nimi (ylimmällä tasolla Top) ja muuta tärkeätä tietoa. Esimerkiksi kun infojärjestelmä on käynnistetty (C-h i), ylin rivi on seuraavanlainen:

File: dir Node: Top This is the top of the INFO tree

Aloitusruudussa on myös lyhyet käyttöohjeet. Niiden jälkeen on muuta tekstiä. Tähdellä * alkavat rivit ovat mahdollisia valintoja, joihin pääsee siirtymällä kursorilla valinnan kohdalle ja painamalla m-näppäintä ja Returnia tai painamalla m-näppäintä, kirjoittamalla valinnan nimi ja painamalla Returnia.

Valittavana olevat dokumentit ovat osaksi Emacsin omia dokumentteja, Gnu-projektin muiden ohjelmien käyttöohjeita tai paikallisia englannin- tai suomenkielisiä ohjeita. Ohjeet eivät välttämättä ole ajan tasalla.

Usein (mm. aloitustilanteessa) solmussa on tietoa enemmän, kuin yhdelle ruudulliselle mahtuu. Tekstin sisällä voi liikkua normaaliin tapaan (esim. C-v:llä ruudullisen eteenpäin). Lisäksi voi siirtyä noin ruudullisen verran eteenpäin välilyönnillä.

Infopuussa on mm. laajahko dokumentaatio Emacsista itsestään. Jos haluat lukea sitä, siirry (infojärjestelmän käynnistämisen jälkeen) esim. C-v:llä ja C-n:llä sille riville, jolla lukee

* Emacs: (emacs). The extensible self-documenting text editor.

ja paina m-kirjainta. Infon kysymys Menu item (default Emacs): kuitataan painamalla Returnia.

Tällöin tulee näkyviin infopuun Emacsia koskevan haaran ylimmän tason solmu. Siitä voi edelleen valita jonkin alihaaran jne. Tässä solmussa otsikkorivi on seuraava:

File: emacs, Node: Top, Next: Distrib, Up: (DIR)

Otsikosta käy ilmi, että tästä solmusta seuraava solmu on Distrib (joka käsittelee Emacsin jakelua). Siihen voi siirtyä pelkällä n-näppäimen painalluksella. Toisaalta u-näppäimellä voi siirtyä hakemistopuun ylempään haaraan eli tässä tapauksessa ylimpään solmuun (päähakemistoon). Tällaiset helpot siirtymiset ovat mahdollisia silloin, kun otsikkorivillä ovat kohdat Next ja Up. Korostettakoon, että jos infopuussa suunnistaessasi eksyt, pääset aina päähakemistoon d:llä.

Tavallisempaa kuin siirtyminen n:llä seuraavaan solmuun on valita (esim. C-v:tä ja C-n:ää käyttäen) jokin *:llä alkava rivi, painamalla m:ää jne. Näin päästään vastaavaan infopuun haaraan, josta voidaan suunnistaa edelleen yksityiskohtaisempiin tietoihin. Jos solmun tekstissä ei ole *:llä alkavaa riviä, se on alimman tason solmu.

Kun poistut infojärjestelmästä q:lla, Emacs ei hävitä Info-puskuria vaan piilottaa sen näkyvistä. Jos saman Emacs-istunnon aikana käynnistät infojärjestelmän uudestaan (C-h i), pääset jatkamaan juuri samasta kohdasta, mihin viimeksi jäit.