Emacs-opas, luku 3 Perustietoja Emacsista, nimitykset:

Kursori ja merkki (cursor, point and mark)

Kursori on kuvaruudulla näkyvä merkki siitä, missä kohtaa tekstissä kulloinkin ollaan. Kursori on useimmissa päätteissä joko suorakaide tai alaviiva. Joskus kursori voi olla vilkkuva.

Editointitoimenpiteet, kuten uuden tekstin kirjoittaminen, kohdistuvat kohtaan, jossa kursori on. Kursorin osoittama kohta on sen merkin edessä, jonka päällä itse suorakaide tai alaviiva on.

Useita ikkunoita käsiteltäessä aktiivinen ikkuna on se, jossa kursori sijaitsee. Kerralla ei voi olla useampia kursoreita.

Merkki (mark) on näkymätön piste tekstissä, joka täytyy erikseen itse asettaa. Kerran asetettu merkki pysyy samassa paikassa, kunnes sitä siirretään. Tosin useat käskyt varsinaisen toimintansa ohessa muuttavat merkin paikkaa. Erityinen merkinasettamiskäsky on C-@. Useissa päätteissä saman asian ajaa C-SPC (pidetään control-näppäintä alhaalla ja painetaan välilyöntinäppäintä).

Asettamalla merkin ja viemällä kursorin toiseen kohtaan tekstiä voit käsitellä välissä olevaa tekstiä alueena (region). Voit esim. muokata, poistaa tai kopioida alueita.

Alueen käsittelyn kannalta on samanarvoista, kumpi on tekstissä aiemmin, kursori vai merkki.

Asettamalla merkin voi myös pitää kirjaa tärkeistä tekstin kohdista, joihin pitää palata. Emacs pystyy muistamaan 16 viimeisintä asetusta.