Emacs-opas, luku 1 Lukuohje:

Oppaassa käytettävät merkinnät

Esitettäessä käskyjä, virheilmoituksia tms. käytetään tässä oppaassa normaalista poikkeavaa kirjasinlajia, esimerkiksi emacs foo.

Emacsissa käskyt alkavat kontrolli- tai muulla erikoismerkillä. Niiden esittämiseen käytämme seuraavia merkintöjä:

C-x
tarkoittaa control-x:ää eli merkin x painamista Control-näppäimen ollessa alas painettuna. Control on Shift-näppäimen tapaan yksinään hyödytön ja vaatii aina toisen näppäimen painamista. Useimmissa näppäimistöissä Control-näppäin sijaitsee alhaalla vasemmalla. Siinä on yleensä teksti CONTROL tai CTRL.
M-x
(meta-x) tarkoittaa alkujaan erityisen Meta-näppäimen käyttämistä yhdessä x:n kanssa. Koska useimmista näppäimistöistä puuttuu sellainen näppäin, on vastaava toiminto yleensä toteutettu jommallakummalla seuraavista tavoista (ja usein molemmat olevat käytettävissä):

Muista näppäimistä käytetään usein englanninkielisiä lyhenteitä:

RET
Return eli rivinvaihto. Tämä näppäin on näppäimistön oikeassa reunassa, ja siinä voi lukea esim. RET, RETURN tai CR tai siinä voi olla nuoli, joka menee ensin alaspäin ja kääntyy sitten vasempaan. Usein tämä näppäin on muita isokokoisempi.
SPC
Space bar eli välilyönti. Tämä on pitkä vaakasuora näppäin, joka sijaitsee näppäimistön alarivissä keskellä.
DEL
Delete eli merkin tuhoaminen taaksepäin. Tämä näppäin on yleensä ylhäällä oikealla ja siinä on vasemmalle osoittava nuoli tai teksti DEL tai DELETE.
TAB
Tabulaattori. Tämä näppäin on yleensä vasemmalla ESC-näppäimen alla, ja siinä on oikealle osoittava nuoli tai teksti TAB. Saman vaikutuksen saa C-i:llä (control-i:llä).
Tekstiä sisältävät käskyt päättyvät rivinvaihtoon eli Return-näppäimen painallukseen. Tätä emme jäljempänä aina erikseen mainitse.