Emacs-opas, luku 1 Lukuohje:

Oppaan tarkoitus

Tämä opas on johdatus Gnu-Emacs-editorin käyttöön.

Opas on tarkoitettu lukijalle, joka tuntee käyttämänsä tietokonejärjestelmän käytön alkeet. Jos kyseessä on Unix, riittää osata yhteydenotto, komentojen antaminen, muutama peruskomento yms.; tarvittaessa voi tällaisia asioita opiskella Unix-oppaasta.

Oppaassa kuvataan Emacsin käytön keskeiset piirteet kuten tavallisimmat editointikäskyt. Lisäksi selostetaan, miten saa tietoja kehittyneemmistä piirteistä, ja kuvataan muutamia erityisiä toimintoja (mm. meili ja nyysit) Emacsin alaisuudessa.

Opas on alkujaan laadittu Unix-ympäristössä ja Unix-käyttöä varten, ja se vastaa suunnilleen Emacsin versiotasoa 19. Emacs on saatavissa myös Windows-ympäristöön versiona 20, jonka käyttöliittymä on osittain erilainen kuin tässä kuvattu, mutta perustoimintojen pitäisi muuten onnistua tässä oppaassa esitetyillä tavoilla.