Emacs-opas, luku 8 Komentotulkkiin käsiksi:

Yleistä

Vaikka kuinka Emacs on hyvä, ja se ainoa oikea, pitää välillä käyttää komentotulkkiakin. Yksinkertaisinta on jättää Emacs taustalle C-z:lla ja tehtävän päätyttyä taas palata takaisin komennolla fg.

Hyvin suurta osaa komentotulkin komennoista voi käyttää Emacsista. Muun muassa tiedostojen käsittely on Dired-moodin kanssa helpommin hahmotettavissa, ja käsiteltäväkseen voi valita mielivaltaisen tiedostoryhmän.

Suoraan komentotulkkiin pääsee poistumatta Emacsista usealla eri tavalla. Näitä keinoja käsitellään seuraavassa.