Emacs-opas, luku 8 Komentotulkkiin käsiksi:

Yksittäiset Unix-komennot

Käskyllä M-! voi suorittaa minkä tahansa Unix-komennon; komennon tuottama tulostus menee puskuriin *Shell Command Output*. Jos komennolle annetaan nollasta eroava numeroargumentti, sen tulostus ohjataan aktiiviseen puskuriin kursorin näyttämään paikkaan, esim. M-2 M-! ls.

Käsky M-| suorittaa Unix-komennon ja antaa sille syötteeksi alueen (region) sisältämän tekstin ja tulostaa puskuriin *Shell Command Output*.